Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 15660 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Φυλακών Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1931-1968

Βιβλία καταδίκων, υποδίκων, Ιταλοκρατουμένων, πειθαρχικών αποφάσεων προσωπικού, πράξεων επιτροπής, μερίδων εργασίας κρατουμένων, αποφυλακισθέντος υφ' όρον, ημερομισθίων εν κλειστώ, δυνάμεως αρτοτροφοδοτουμένων, υλικού, μισθολογίου υπαλλήλων, καθολικό, ταμείο διαχειριστή, ευρετήρια.

Φυλακές Καλαμάτας

Αρχείο Φυλακών Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1898-1934

Βιβλία συσσιτίου, βιβλία πράξεων εφορείας, βιβλία και φάκελοι αλληλογραφίας.

Φυλακές Πύλου

Αρχείο Φυλακών Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1908-1948

Βιβλία καταδίκων, βιβλία υποδίκων.

Φυλακές Πύλου

Αρχείο Φυλακών Ιθάκης

 • GR GRGSA-MES JUS017.01
 • Αρχείο
 • 1894-1912

Βιβλίο αποφάσεων εφορείας, βιβλία πράξεων εφορείας.

Φυλακές Ιθάκης

Αρχείο Φιλόστρατου Κατσανού (δικηγόρου)

 • GR GRGSA-MES PRI073.01
 • Αρχείο
 • 1861-1993

χειρόγραφες σημειώσεις εκκλησιαστικού περιεχομένου και αλληλογραφία Μητροπολίτη Μεσσηνίας Πανάρετου Κωνσταντινίδη (1882-1897), Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτη (1874-1953), Αγιορείτη Μοναχού Κορνήλιου Δουκάκη, κατά κόσμον Κωνσταντίνου Δουκάκη. Υποθέσεις σχετικές με Ι.Μ. Καλογραιών, Άσυλο Προστασίας Απόρων Ανιάτων "Η Στέγη της Εκκλησίας", Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα (κληροδοσίες). Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για ίδρυση αεροδρομίου Καλαμάτας, δημιουργία εγκαταστάσεων Διασποράς, διάνοιξη-διαπλάτυνση εθνικών-επαρχιακών οδών, μετεγκαταστάσεις οικισμών, δημιουργία προσφυγικού οικισμού Πλεύνας, υδραυλικά έργα-αρδευτικό δίκτυο κ.ά. Διαλύσεις Σωματείων. Υποθέσεις διαφόρων Συλλόγων. Υποθέσεις εταιριών, επιχειρήσεων, βιομηχανιών κ.ά. Υποθέσεις ιδιωτών.

Κατσανός, Φιλόστρατος

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Οιχαλίας

 • GR GRGSA-MES YPO007.01
 • Αρχείο
 • 1836-1964

Γενικά αλφαβητικά ευρετήρια, βιβλία αιτήσεων, βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, βιβλία εκθέσεων υποθηκών, βιβλία υποθηκών, βιβλία υποθηκών παραχωρητηρίων, ευρετήριο πιστωτών υποθηκών, ημερολόγια στατιστικής υποθηκών, ευρετήρια μεταγραφών, ευρετήρια ξενικών ευρετηρίων μεταγραφών, βιβλία μεταγραφών, ημερολόγια στατιστικής μεταγραφών, βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων, βιβλία κατασχέσεων, βιβλίο εκθέσεων δανείων καλλιέργειας, ευρετήρια δανειστών, βιβλίο εγγραφών δανείων καλλιέργειας, ευρετήρια αγωγών διεκδικούντων υποθηκοφυλακείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Υποθηκοφυλακείο Οιχαλίας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Εράνης (έδρα Φιλιατρά)

 • GR GRGSA-MES YPO002.01
 • Αρχείο
 • 1836-1976

Βιβλία υποθηκών,βιβλία εκθέσεων υποθηκών, παραχωρητήρια-βιβλία μεταγραφών, ευρετήρια μεταγραφών, ευρετήρια μερίδων, βιβλίο μεταγραφών, βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων, βιβλία εγγραφών δανείων καλλιέργειας, βιβλία εκθέσεων δανείων καλλιέργειας, ημερολόγιο στατιστικής υποθηκών, ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων, ημερολόγιο στατιστικής μεταγραφών, βιβλία στατιστικής μεταγραφών, βιβλίο πιστοποιητικών, πρωτόκολλο, βιβλία εισαγωγής εγγραφών εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, βιβλία διαμαρτυρικών, βιβλίο υποβαλλόμενων δικογραφιών, βιβλίο καταχώρησης επιδόσεως συμβολαίων προς μεταγραφή, βιβλία εξερχόμενων εγγράφων, βιβλίο αιτήσεων ανανεώσεως υποθηκών.

Υποθηκοφυλακείο Εράνης (έδρα Φιλιατρά)

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Παμίσου

 • GR GRGSA-MES YPO003.01
 • Αρχείο
 • 1837-1838

Α΄ τόμος προσημειώσεων με τίτλο "Βιβλίο εγγραφών δια τον δήμον Παμίσου τόμος πρώτος".

Υποθηκοφυλακείο Παμίσου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES YPO001.01
 • Αρχείο
 • 1886-1945

Βιβλίο μεταγραφών, φάκελοι με περιλήψεις υποθηκών, περιλήψεις προσημειώσεων, αιτήσεις εξάλειψης υποθηκών και συνημμένα συμβόλαια.

Υποθηκοφυλακείο Καλαμάτας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ανδανίας

 • GR GRGSA-MES YPO008.01
 • Αρχείο
 • 1838-1964

Γενικό ευρετήριο, βιβλία εκθέσεων υποθηκών, ευρετήριο πιστωτών υποθηκών, βιβλία εγγραφών υποθηκών, βιβλία υποθηκών παραχωρητηρίων, περιλήψεις εγγραφών υποθηκών δανείων καλλιέργειας, ευρετήρια μεταγραφών, βιβλία μεταγραφών, βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων, ευρετήριο οφειλετών κατασχέσεων, βιβλία κατασχέσεων, βιβλία αναγκαστικών κατασχέσεων, βιβλία εκθέσεων δανείων καλλιέργειας, ευρετήριο δανειστών, βιβλίο εγγραφών δανείων καλλιέργειας

Υποθηκοφυλακείο Ανδανίας

Αρχείο Τσόπελα Απόστολου

 • GR GRGSA-MES PRI074.01
 • Αρχείο
 • 1948-2000

Φωτογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων, σχετικά, κυρίως, με τους αθλητικούς αγώνες Κρεμμυδίων Πυλίας «ΝΕΣΤΩΡΙΑ»

Τσόπελας, Απόστολος

Αρχείο Τσιλιγκιριάν

 • GR GRGSA-MES PHO045.01
 • Αρχείο
 • 1930

1 φωτογραφία που απεικονίζει Αρμένιους μαθητές δημοτικού σχολείου, από γονείς πρόσφυγες. Διακρίνεται και ο παπάς των Αρμενίων. Σε αφίσα της ίδιας φωτογραφίας απεικονίζεται ο Νουμπάρ πασά, από Αίγυπτο, Αρμενικής καταγωγής, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της Γενικής Ένωσης Αγαθοεργίας και είχε χρηματοδοτήσει τη λειτουργία του Αρμενικού αυτού σχολείου, χρ. γύρω στα 1930.

Τσιλιγκιριάν, -

Αρχείο Τσάκαλου-Γεωργανά Γιάννας

 • GR GRGSA-MES PRI052.01
 • Αρχείο
 • 1963-1978

Φωτογραφίες με Ανθεστήρια Καλαμάτας και καπνοβιομήχανου Δημήτρη Σκιά, τετράδιο της Χιόνας της γιάτρισσας (σε ψηφιακή μορφή).

Τσάκαλου-Γεωργανά, Γιάννα

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM029.04
 • Αρχείο
 • 2005-2010

ατομικές συμβάσεις μερικής απασχόλησης και συμβάσεις έργου (περιέχει την επωνυμία των επιχειρήσεων, στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία σύμβασης), πίνακες προσωπικού επιχειρήσεων κ.ά.

Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Προμηθευτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών Επιπλοποιών και Ξυλουργών Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL066.02
 • Αρχείο
 • 1958 - 1973

Καταστατικό Προμηθευτικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών Επιπλοποιών και Ξυλουργών Σερρών.

Προμηθευτικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Καταστηματαρχών Επιπλοποιών και Ξυλουργών Σερρών

Συλλογή Σωματείων Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL066.01
 • Συλλογή
 • 1958 - 1973

Αλληλογραφία του Σωματείου Ενώσεως Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων» (1969-1973), «Σωματείου Εργατών-Λιγνιτωρύχων Παγγαίου» (1971-1973), « Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Τυπογράφων Σερρών Ο Γουτεμβέργιος» (1969-1984), «Σωματείου Εργατών Λιγνιτωρυχείων Παγγαίου Άγιος Γεώργιος (1958-1972)» και «Σωματείου Μεταλλωρύχων και Λατόμων Ν. Σερρών Η Πρόοδος (1966-1973)».

Αρχείο Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Φυλλίδος Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL070.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1981

Βιβλίο Ταμείου, βιβλιάρια στελέχη αποδείξεων, φύλλα εφημερίδος «Εφεδρικός Δεσμός», 1 σφραγίδα και έγγραφα αλληλογραφίας.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Φυλλίδος Σερρών

Συλλογή Συνδέσμου Εποικιστικών Υπαλλήλων

 • GR GRGSA-SER COL023.01
 • Αρχείο
 • 1930

Πρακτικά γενικών συνελεύσεων εποικιστικών υπαλλήλων τμημάτων Σιδηροκάστρου, Σερρών, Δράμας και Χαλκιδικής με θέμα την τύχη των υπαλλήλων μετά την κατάργηση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων.

Σύνδεσμος Εποικιστικών Υπαλλήλων

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1988

Φάκελοι διαταγών, αλληλογραφίας με κεντρικό κατάστημα βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία βαθμολογίας καπνών.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.02
 • Αρχείο

Βιβλία ημερομισθίων καπνεργατών, οικονομικών στοιχείων εταιρίας, αποθήκευσης και αγοραπωλησιών καπνών, φάκελοι ισοζυγίων.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Συλλόγου Κτηνοτρόφων Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL018.01
 • Αρχείο
 • 1930, 1949

Διπλότυπο εισπράξεως συνδρομής του Σωματείου Κτηνοτρόφων Ν. Σερρών (1930), απόδειξη παραλαβής (Αποικιακά, Πεντάπολις Σερρών έτους 1949)

Σύλλογος Κτηνοτρόφων Σερρών

Αρχείο Σταύρου Κοταμανίδη

 • GR GRGSA-SER COL102.01
 • Αρχείο
 • 1884 - 1995

Φωτογραφίες: προσωπικές και οικογενειακές, θεατρικές παραστάσεις, επαγγέλματα, αθλητικοί αγώνες, Σύλλογοι-Σωματεία Σερρών, απόψεις της πόλης, κινηματογράφοι των Σερρών, εκκλησίες και σχολεία των Σερρών, Φύλλα εφ..Σερρών «Ποντιακά Χρονικά», φ. παλιών τοπικών εφ., φ. μαθητικών εφ., δοκίμια θεατρικών έργων, επιστολές, έντυπα.

Κοταμανίδης, Σταύρος

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1989

Ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία δελτία της Ε.Σ.Υ.Ε.(1957-1978).

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Σερρών

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1961 - 1989

Έρευνα καταναλωτή -έρευνα εργατικού δυναμικού (1987-1989), αλληλογραφία με Δ.Ο.Υ. για τα οικονομικά Δήμων και Κοινοτήτων.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Υπηρεσία Στατιστικής Νομού Σερρών

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM033.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1992

Καταστάσεις υπηρετούσας δύναμης, καταστάσεις αποδοχών, εκθέσεις ικανότητας προσωπικού, εκθέσεις πεπραγμένων, αποσπάσματα βιβλίου συμβάντων, πειθαρχικές ποινές, ηθικές και υλικές αμοιβές, αποσπάσματα ημερησίων διαταγών, βεβαιιώσεις πυρκαγιών, δημοσιογραφικά.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Βιβλία: διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών προϊσταμένου Εισαγγελέως ετών 1949-1990, παραγγελιών ξένων αρχών, αποληψίμων εξόδων (εισπρακτέων) Δημοσίου, αποληψίμων Αγροφυλακής, ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων τακτικής διαδικασίας και μισθολόγια υπαλλήλων.
Βιβλίο Πρωτόκολλο συντασσομένων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο προκαταρκτικών εξετάσεων, βιβλίο αποφάσεων κατά λιπομαρτύρων και βιβλίο μετατροπής ποινών.
Φάκελοι μισθολογικών θεμάτων και φάκελοι δικογραφιών.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.03
 • Αρχείο
 • 1953 - 2002

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, βιβλία Ποινικών Αποφάσεων, βιβλία ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο ποινικών αποφάσεων επ’ αυτοφώρω πταισμάτων, βιβλίο Εκθέσεων και Πράξεων Γραμματέως και βιβλίο αδειών προσωπικού.
Βιβλία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (από Η:16 έως Η:26 και Η:22, Η:24 - Η:26 και Η:28 Δικαιοσύνη, Στατιστική της Δικαιοσύνης , Πολιτικής Δικαιοσύνης, Εγκληματολογικής και Σωφρονιστικής) ετών 1965 έως 1977.
Καταστάσεις στατιστικών στοιχείων για τις ποινικές υποθέσεις του Πταισματοδικείου Σερρών ετών 1982 έως 2000.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Φάκελοι: Δικογραφιών, Εκλογικού Καταλόγου Υπαλλήλων Πταισματοδικείου ετών 1967-1968, εγκυκλίων Εισαγγελέα και Υπουργείου Δικαιοσύνης ετών, Εκθέσεις – Πράξεις, Αγροφυλακής: «Αγροτικής Αστυνομίας ετών 1949-1951, ειδικού Ταμείου ανεγέρσεως δικαστικών Μεγάρων και φυλακών ετών 1949-1951, Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής απόρρητης αλληλογραφίας ετών 1968-1973. Οικονομικών θεμάτων και Μισθολογικό μητρώο, Στατιστικών πινάκων προανακρίσεως, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Υπαλλήλων Πταισματοδικείου, Αστυνομικών Διατάξεων, Δημοψηφίσματος έτους 1974 και φάκελοι με Διάφορα διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία με Κοινότητες, Αστυνομικά τμήματα, εκλογικά τμήματα κ.ά.).

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1966

Ευρετήρια Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Μονομελούς Ανηλίκων, Ευρετήρια αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών, Ευρετήρια Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Πρακτικά Μειοψηφίας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, Μισθολόγια υπαλλήλων και υπηρετών Πρωτοδικείου, Βιβλία ανακοπών λιπενόρκων, αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας λιπενόρκων και λιπομαρτύρων, Βιβλία δημοσιεύσεως αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σερρών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Φάκελοι δικογραφιών του μονομελούς, τριμελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Στη δικογραφία υπ. Αριθμ. 106 βρίσκεται η υπόθεση (23-7-1966) Κερδυλλίων, `Αμποτ. Μέσα στους φακέλους συνημμένοι χάρτες Νέας Τυρολόης, Αναγέννησης, Βαμβακιάς, Προβατά (153, 154, 155 και 160) και 2 χάρτες των Νέων Κερδυλλίων (70).

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1971 - 1993, 2002

1) Από το Ποινικό Τμήμα: δικογραφίες των κατ' αντιμωλία εκδικασθέντων υποθέσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών με α/α απόφασης 401-450, 951-1000, 1601-1650 και 3101-3200 (1 κιβώτιο) και όλες τις δικογραφίες έτους 2002 (6 κιβώτια).
2) Από το Πολιτικό Τμήμα: τους φακέλους (σε 13 κιβώτια) με τις αποφάσεις των προ εικοσαετίας πτωχευσάντων εταιριών.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1987

Βιβλία πινάκια εκούσιας δικαιοδοσίας, πολιτικών υποθέσεων. Φακέλους δικογραφιών τακτικής-εκούσιας διαδικασίας και εφέσεις. Φακέλους δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων και φακέλους δικογραφιών Τριμελούς και Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πέτρου Εμμ. Μόντζαλα

 • GR GRGSA-SER COL083.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1983

Φωτογραφίες μεταξύ άλλων του Γεωργίου Κονδύλη και του βουλευτή Σερρών Π. Πέννα (1927-1958), αποκόμματα ανταποκρίσεων –δημοσιεύσεων του, δοκίμια.

Μόντζαλας, Πέτρος

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Παραρτήματος Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM082.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2003

Φάκελοι προσωπικού, μισθοδοσία, αλληλογραφία Παιδικών Εξοχών, Εγκύκλιοι, εμβολιασμοί, εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία με Νομαρχία και Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, επισκευές, βιβλία πράξεων Δ.Σ., μητρώα υπαλλήλων, ευρετήρια, βιβλία συσσιτούντων, βιβλία ταμείου.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Σερρών

Αρχείο Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) Παραρτήματος Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM062.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 1991

Βιβλίο υλικού, βιβλίο ταμείου, φάκελοι απολογιστικών στοιχείων, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης, Παράρτημα Σιδηροκάστρου

Αρχείο Τμήματος Αλιείας

 • GR GRGSA-MES ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Προεδρικά διατάγματα, στοιχεία για καλλιέργειες, στατιστικά στοιχεία, αντικαταστάσεις σκαφών κ.ά.

Τμήμα Αλιείας

Αρχείο Τεχνικής Σχολής Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

 • GR GRGSA-MES EDU172.01
 • Αρχείο
 • 1954-1975

βιβλία παρουσίας προσωπικού, τίτλοι σπουδής (απολυτήρια, αποδεικτικά), φάκελος με διάφορα (υποτροφίες, κατάσταση απόρων μαθητών κ.ά.).

Τεχνική Σχολή Καλαμάτας "Ο Παπαφλέσσας"

Αρχείο Τελωνείου Καλαμάτας-Τμήματος Εφορίας Καπνού

 • GR GRGSA-MES ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1907-2002

Βιβλία εισαγωγής του εις φύλλα καπνού, βιβλία μεταγραφής των αιτήσεων κοπής καπνού, βιβλίας κινήσεως σιγαρόχαρτου, βιβλία εξαγωγής σιγαρέττων, βιβλία κίνησης εργατικών σιγαρέττων, πίνακες φορολογίας σιγαρέττων, βιβλία παρακολούθησης της κίνησης λαθρεμπορίου, ευρετήρια παραβατών των νόμων περί καπνού, βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά.

Τελωνείο Καλαμάτας, Τμήμα Εφορίας Καπνού

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.08
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο χορήγησης κανονικών αδειών, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1992-1995

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις πληρωμής δανείων, βιβλίο αγοράς κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, καταστάσεις πληρωμής στεγαστικών δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1989, 1992

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο πληρωμής στεγαστικών δανείων, αναλυτικό ημερολόγιο.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.09
 • Αρχείο
 • 1996, 2000-2002

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων και αποσβέσεων, δελτία παρουσίας προσωπικού, μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, ημερολόγιο ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.07
 • Αρχείο
 • 1994-1998

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.04
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, δελτίο στατιστικής, Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.06
 • Αρχείο
 • 1993-1996

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.08
 • Αρχείο
 • 1989-1994

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.07
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, δελτία αγοράς και πώλησης συναλλάγματος.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.06
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτία στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.03
 • Αρχείο
 • 1989

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΤΑΕ, αποδείξεις έκδοσης επιταγών εσωτερικού, δελτία συναλλάγματος.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM012.02
 • Αρχείο
 • 1987-1990

Δελτία αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, βιβλία έκδοσης ταχυδρομικών επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πύλου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Οιχαλίας

 • GR GRGSA-MES ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1988

Αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και ΙΚΑ, κατάσταση πληρωμής επιταγών συνταξιούχων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Οιχαλίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1989-1990

Βιβλία δοσοληψίας διαχειριστών επιταγών με τους διανομείς, καταστάσεις πληρωμής επιταγών συνταξιούχων ΙΚΑ, καταστάσεις πληρωμής οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεσσήνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.07
 • Αρχείο
 • 2000-2004

Μηνιαίο δελτίο στατιστικής, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, βιβλίο δοσοληψιών αγροτικού διανομέα.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.06
 • Αρχείο
 • 1995-2001

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αποδείξεις πώλησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1990-1991, 1994

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και ΙΚΑ, καταστάσεις επιταγών εσωτερικού.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κορώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κάμπου

 • GR GRGSA-MES ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1989, 1993

Καταστάσεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ και οικογενειακών επιδομάτων, δελτίο τιμών αγοράς συναλλάγματος, αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κάμπου

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Αλαγονίας

 • GR GRGSA-MES ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Καταστάσεις-αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΟΓΑ, αποδείξεις και αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Αλαγονίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Άριος

 • GR GRGSA-MES ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1984-1987

Καταστάσεις συντάξεων και οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, αποδείξεις πληρωμής συντάξεων ΙΚΑ, αποκόμματα επιταγών.

Ταχυδρομικό Γραφείο Άριος

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Καταστάσεις πληρωμών συντάξεων ΟΓΑ, ΙΚΑ, ονομαστική κατάσταση πληρωμής επιδομάτων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.05
 • Αρχείο
 • 1998-2001

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, μηνιαίο δελτίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1986-1999

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, δελτίο στατιστικής, ταμειακές καταστάσεις.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1983-1990

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, δελτίο στατιστικής, δελτίο κίνησης κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Γραφείο Μεθώνης

Αρχείο ΤΕΒΕ Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1986-1990

Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, εισιτήρια νοσηλείας, συνταγολόγια κ.ά.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Κυπαρισσίας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1971-1997

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο ΤΕΒΕ Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Πιστοποιητικά επαγγελματικής απασχόλησης, συνταγολόγιο, γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίων ασθένειας, αποφάσεις διαγραφών και επανεγγραφών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (ΤΕΒΕ), Τμήμα Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.01
 • Αρχείο
 • 1914-1990

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από δύο (2) ευρετήρια αναγνωρισμένων σωματείων.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1923-1999

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, έγγραφα σχετικά με εκδήλωση στη μνήμη της Μαρίας Μπασακάρη, με τη Δάφνη Παπαδοπούλου, με την υιοθέτηση του χωριού "Μαυρόπουλου" της Ηπείρου, φωτογραφίες.

Σύλλογος Κυριών Καλαμάτας

Αρχείο Συλλόγου Ανθεστηρίων

 • GR GRGSA-MES PRI063.01
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Αποκόμματα εφημερίδων σχετικών με εκδηλώσεις Ανθεστηρίων (1987-2002). Φυλλάδια σχετικά με Ανθοκομική Έκθεση (1981-2002). Φωτογραφίες. Βιντεοκασέτες. Διάφορα έγγραφα, όπως καταστατικό συλλόγου Ανθεστηρίων Μεσσηνίας (20-11-1991), προσκλήσεις, διπλώματα συμμετοχής στην Έκθεση, προγράμματα εκδηλώσεων κ.ά.

Σύλλογος Ανθεστηρίων Καλαμάτας

Αρχείο Συκικής, Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών

 • GR GRGSA-MES ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1953-1984

Αρχείο Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σύκων Ξηρών Καρπών " ΣΥΚΙΚΗ" (ΑΒΕ: 167) αποτελούμενο από: βιβλία Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Καθολικά, βιβλία λογαριασμών διαχείρισης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχειριστών αποστειρωτηρίων, βιβλία δικαιούχων σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων αποστειρωτηρίων, βιβλία αποστειρώσεως κεντρικής αποθήκης Καλαμάτας, βιβλία με ακίνητα-εγκαταστάσεις αποστειρωτηρίων, βιβλία εξόδων επισκευής και βελτίωσης αποστειρωτηρίων, βιβλία διαχείρισης Γενικών Απεντομωτηρίων, βιβλία αποθηκών σύκων απεντομωτηρίων, βιβλίο παρακολούθησης διάθεσης σύκων κατά απεντομωτήριο και έμπορο, βιβλία διαχείρισης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συγκέντρωσης αποσύκων και οινοπνευματοποίησής τους, βιβλία δικαιούχων αποσύκων κοινής διαχείρισης, βιβλία εξόδων οινοπνευματοποίησης αποσύκων, βιβλία αποθηκών συσκευασίας σύκων, Αναλυτικά Ημερολόγια Ταμείου εισπράξεων, βιβλία προσωρινών λογαριασμών, βιβλία Ταμείου, βιβλία ισολογισμών και απογραφών, βιβλία ζημιών και κερδών, βιβλία χρηματοδοτήσεων, βιβλίο αποθεματικών, βιβλία δανείων επ' ενεχύρω σύκων-αποσύκων, βιβλία προκαταβολών, βιβλία γενικών εξόδων, βιβλία εξόδων προστασίας τιμών σύκων (συκόπαστας), βιβλία τρεχούμενων λογαριασμών, βιβλία ελλειμμάτων-πλεονασμάτων, βιβλία εξαγοράς σύκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο κατ' αποκοπή καλουπιάσματος, βιβλίο κατ' αποκοπή κοπής ουρών των σύκων, βιβλίο βουρλιάσματος-διαλογής-σιδερώματος-ημερομισθίων εργασίας, βιβλία εξόδων κινήσεως αυτοκινήτων, βιβλίο υλικών συσκευασίας σύκων κοινοπραξίας ΑΓΡΕΞ-ΣΥΚΙΚΗΣ, φωτογραφίες με κτήρια και μηχανήματα Συκικής, φίρμες κ.ά.

Συκική Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων Ξηρών Καρπών

Αρχείο Σταύρου Καπετανάκη

 • GR GRGSA-MES PRI028.01
 • Αρχείο
 • 1843-2004

Μελέτες-συλλογές εγγράφων του Σταύρου Καπετανάκη σχετικά με τα εκλογικά σε δήμο Αβίας και Οιτύλου, εκλογικοί κατάλογοι Καρδαμύλης και Λεύκτρου, εκλογικά πρωτόκολλα του δήμου Εύας, των χωριών Σίτσοβας, Μεγάλης Αναστάσοβας, Μικρής Αναστάσοβας, Λαδά, Καρβελίου, Τσερνίτσας, ανάτυπα από το περιοδικό "Λακωνικές Σπουδές" με τίτλο "Ο Παναγιώτης Μπενάκης και οι Μανιάτες" και "Τουρκικός εμπορικός αποκλεισμός της Μάνης", φωτογραφία με μαθητές Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας σχ. έτους 1905-1906.

Καπετανάκης, Σταύρος

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού Μεσσηνίας, δελτία δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, τροχαία ατυχήματα, μητρώα καταστημάτων ετήσιας έρευνας βιομηχανικών προϊόντων.

Στατιστική Υπηρεσία

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 15660