Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 18986 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER JUS.3.1, 3.2
 • Αρχείο
 • 1964-1993

Δικογραφίες μονομελούς και τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κερκύρας, φάκελοι καταργήσεων-παραιτήσεων, φάκελοι αναστολών.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας

Αρχείο Δικαστικής Αστυνομίας

 • GRGSA-KER OJUS. 37
 • Αρχείο
 • 1818-1866

Έγγραφα και κατάστιχα του πολιτικού και του ποινικού τμήματος της Δικαστικής Αστυνομίας. (Αναφορές, δικογραφίες, εμφανιστήρια, εντάλματα, επιδόσεις, επιστολές, ικετήρια και συμβιμβασμοί, κλήσεις, πληρεξούσια, γνωμοδοτήσεις, αποδεικτικά πτωχείας, αποζημιώσεις, εντάλματα και καταχωρίσεις αποφάσεων, ασφαλιστικών πράξεων, γνωστοποιήσεων, επιστολών, καταστάσεων δικών, κλήσεων, πράξεων που έχουν παρουσιαστεί, εκδοθεί και θεωρηθεί από την Δικαστική Αστυνομία.

Αστυνομία, Δικαστική

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ADM.17.1
 • Αρχείο
 • 1926-1981

Ατομικοί φάκελοι παλαιών δασκάλων, διοικητική αλληλογραφία γραφείου Επιθεωρητού Α/θμιας Εκπαίδευσης, μισθολογικά μητρώα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητικές κατασκηνώσεις και συσσίτια, βιβλία εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

Αρχείο Διαθηκών Επαρχείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ΝΟΤ. 44
 • Αρχείο
 • 1804-1851

12.179 διαθήκες ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτών, που συνετάχθησαν είτε από τους ιδίους είτε καθ’ υπαγόρευση από τους συμβολαιογράφους της πόλεως και της υπαίθρου Κερκύρας, οι οποίες κατετέθησαν κλειστές και ενσφράγιστες στο Επαρχείο Κέρκυρας.

Αρχείο Διαθηκών Ενετικής Διοίκησης

 • GRGSA-KER ΝΟΤ. 43
 • Αρχείο
 • 1749-1820

29.550 ενσφράγιστες διαθήκες (δημόσιες και μυστικές καθώς και επιδιαθήκες) ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτών, που συνετάχθησαν είτε από τους ιδίους τους διαθέτες είτε καθ’ υπαγόρευση από τους συμβολαιογράφους της πόλεως και της υπαίθρου Κερκύρας, (περιέχονται στους πρώτους 65 Φ. της σειράς Ενετική Διοίκηση).

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κορακιάνας και Σωκρακίου

 • GRGSA-KER EDU.8.1, 8.2
 • Αρχείο
 • 1873, 1892-1977

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά σπουδών, Απουσιολόγιο, Κατάλογος αριστευσάντων μαθητών. Επίσης, Δημοτικού Σχολείου Σωκρακίου: Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλίο επιθεωρήσεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Κορακιάνας (Κέρκυρα)

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 24
 • 1965 - 2000

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, καταλόγους μαθητών, ατομικά δελτία μαθητών, στοιχεία για την ιστορία του νηπιαγωγείου, διάφορα βιβλία, π.χ. ύλης, εσόδων-εξόδων, πράξεων Σχολικής Εφορείας, εμβολιασμού, προσωπικού, επίσης απολογισμούς - προϋπολογισμούς, κ.λπ.

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Ρεθύμνου Δουβίτσα

 • GR GRGSA-RET EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1972 - 1976

Μαθητολόγιο, βιβλίο Γενικού Ελέγχου, βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, βιβλία Ύλης, βιβλίο απουσιών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Αρχείο Παλλάδιου Ιδιωτικού Λυκείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 16
 • Αρχείο
 • 1955 - 1976

Μαθητολόγιο, βιβλίο Γενικού Ελέγχου, βιβλίο Ειδικού Ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, βιβλία Ύλης, βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1942 - 1992

Εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμοί, έγγραφα Σχολικής Εφορείας και βιβλία (πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά και βιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας, μητρώο μαθητών, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο νόσων κ.λπ.).

Αρχείο Μαθητικών Κατασκηνώσεων Αρκαδίου Ν. Ρεθύμνης

 • GR GRGSA-RET EDU. 11. 2
 • Αρχείο
 • 1958 - 1995

Εγκύκλιοι, διατάγματα, βιβλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων, βιβλίο Ύλης, βιβλίο ακίνητης περιουσίας, βιβλίο ιστορίας του σχολείου, βιβλίο Πράξεων σχολικής Επιτροπής, φάκελοι απολογισμού σχολικού Ταμείου, φάκελοι αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Αρχείο Μαθητικών Κατασκηνώσεων Αρκαδίου

 • GR GRGSA-RET EDU. 11. 1
 • Αρχείο
 • 1956 - 1981

Βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλία συσσιτίου, βιβλία Ημερολογίου, βιβλία Ταμείου, βιβλία υλικού, βιβλία δυνάμεως κατασκηνωτών, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία εντολών, βιβλίο Πρακτικών, πρωτόκολλα παραλαβής τροφίμων και υλικού, φάκελοι αλληλογραφίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρωτής

 • GR GRGSA-RET EDU. 1
 • Αρχείο
 • 1965 - 1994

Βιβλία Πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διατάγματα, βιβλίο Ταμείου, βιβλίο εμβολιασμού μαθητών, βιβλίο κινηματογραφικών προβολών

Δημοτικό Σχολείο Καρωτής

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 4
 • Αρχείο
 • 1918 - 2001

Φάκελοι καταργημένων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων, φάκελοι αποβιωσάντων δασκάλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία μισθολογίου του προσωπικού, βιβλία και φάκελοι της Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 2.2
 • Αρχείο
 • 1905 - 1992

Φάκελοι καταργημένων Δημοτικών σχολείων, φάκελοι αποβιωσάντων δασκάλων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία επιτροπής μαθητικών συσσιτίων

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Αρχείο 1ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 2.1
 • Αρχείο
 • 1915 - 2000

Φάκελοι καταργημένων Δημοτικών σχολείων, φάκελοι αποβιωσάντων δασκάλων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία Επιτροπής μαθητικών συσσιτίων

1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Αρχείο Δημοσίων Έργων

 • GRGSA-KER OADM. 18
 • Αρχείο
 • 1819- 1885

Αλληλογραφία, αναφορές, αιτήσεις, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ημερολόγια εργατών και υλικών οδοποιίας, εκ περιτροπής εργασία, παραγγελίες εργατών, δαπάνες, αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, είσπραξη φόρου οδοποιίας, υδραγωγείο.

Αρχείο Δημοκρατικών Γάλλων

 • GRGSA-KER OADM. 4
 • Αρχείο
 • 1797-1799

Έγγραφα του «Δημαρχείου Κερκύρας». Διοικητικές πράξεις, αλληλογραφία, αναφορές προς την κεντρική διοίκηση, αναφορές της επιτροπής της δημόσιας υγείας, εκθέσεις και σχέδια θεσπισμάτων του Συμβουλίου, αιτήσεις προς την Δημαρχεία καθώς και πρακτικά της προσωρινής Δημαρχείας.

Δημαρχείο Κέρκυρας

Αρχείο Δήμου Κερκυραίων - Τεχνικές Υπηρεσίες

 • GRGSA-KER RLA.4.4
 • Αρχείο
 • 1950-1995

Τεχνικές μελέτες, τμήμα αρχείου κληροδοτημάτων, που αφορούν κυρίως στην πόλη της Κέρκυρας και κάποια προάστια.

Δήμος Κερκυραίων, Τεχνικές Υπηρεσίες

Αρχείο Δήμου Κερκυραίων - Γραφείου Δημοτολογίου-Εκλογών, Μητρώων Αρρένων και Ιθαγένειας

 • GRGSA-KER RLA.4.1
 • Αρχείο
 • 1845-1961

Βιβλία (3) εγγραφής δημοτών 1864-1900, 1 βιβλίο εγγραφής δημοτών πρώην Δήμου Ποταμογειτόνων (1867-1915), εκλογείς ανά ενορία, μητρώα θηλέων (1906-1990), 11 βιβλία πιστοποιητικών δημοτολογίου μητρώων αρρένων (1920-1961), 18 ευρετήρια δημοτολογίων, 14 βιβλία πληθυσμού, 2 βιβλία αρρένων (1845-1938), φάκελος ενόρκων, φυλλάδιο περί ίδρυσης Πανεπιστημίου Φιλοσοφίας στην Κέρκυρας

Δήμος Κερκυραίων, Γραφείο Δημοτολογίου, Εκλογών, Μητρώων Αρρένων και Ιθαγένειας

Αρχείο Δήμου Κερκυραίων - Οικονομικές Υπηρεσίες

 • GRGSA-KER RLA.4.3
 • Αρχείο
 • 1887, 1903-1904, 1918, 1921, 1956-1986

Χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Ταμείου του Δήμου για μισθοδοσία του προσωπικού και άλλων δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Δήμο. Περιέχονται επίσης πρωτόκολλα αλληλογραφίας και διοικητική αλληλογραφία μεταξύ Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων, μελέτες έργων, εκθέσεις δαπανών, αναμνηστικά έντυπα, άδειες (υγειονομικού ενδιαφέροντος, χρήσης πεζοδρομίων, τοποθέτησης διαφημιστικών αφισών) με τα αντίστοιχα παραστατικά, κα.

Δήμος Κερκυραίων, Οικονομικές Υπηρεσίες

Αρχείο Γυμνασίου Σκριπερού

 • GRGSA-KER EDU.2.1
 • Αρχείο
 • 1882-1995

Πιστοποιητικά σπουδής, Αλληλογραφία, Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Γενικοί Έλεγχοι, Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών, Μισθοδοτικές καταστάσεις.

Γυμνάσιο Σκριπερού

Αρχείο Γραφείου Εγχωρίου Εποικισμού

 • GRGSA-KER ADM.5.1
 • Αρχείο
 • 1912-1950

Αλληλογραφία με διάφορες αρχές, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Προσκλήσεις συνεδριάσεων ειδικής επιτροπής ΔΝΔ’, Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΝΔ΄ Επιτροπής, Γνωμοδοτήσεις, Βιβλία ενταλμάτων, Βιβλία επιταγών, Βιβλία επιτροπής αγροτικού νόμου, Βιβλία παρακολούθησης απορριφθεισών δηλώσεων και εκδοθεισών εντολών πληρωμής, Ευρετήρια / Καθολικά, Επιδοτήρια, Καταστάσεις / Εκθέσεις θυροκολλήσεως, Πρωτόκολλα υποβολής αιτήσεων, Εκδοθείσες αποφάσεις, Αιτήσεις εκδοθεισών εντολών, Εκτιμήσεις / Ορκωμοσίες, Σχέδια εγγράφων, Αποφάσεις αποζημιώσεων (Αγροληψίες αγροδοτών, εκκλησιών, αγαθοεργών, Εμφυτεύσεις), Συμβόλαια και Σολιάτικα, Ημερολόγια ταμείου και Κτηματολόγια, Προληφθέντα, Αγωγές, Δικογραφίες, Ανακοπές, Απορριφθείσες, Δημοσιεύσεις, Έντυπα, Αρχείο Υπηρεσιακό του Γραφείου Εποικισμού

Γραφείο Εγχωρίου Εποικισμού

Αρχείο Γραμματείας Πρωτοπαπάδων

 • GRGSA-KER REL. 23
 • Αρχείο
 • 1604-1800

Έγγραφα της Γραμματείας των Πρωτοπαπάδων. Αλληλογραφία, προστάγματα, υποψηφιότητες, χειροτονίες, προαγωγές και ποινές ιερέων, αφορισμοί, καταχωρίσεις βαπτιστηρίων και γαμηλίων πράξεων, δικαστικές αποφάσεις, πατριαρχικά γράμματα, έγγραφα σχετικά με την θεμελίωση και τον εγκαινιασμό ναών και ενθυμήματα.

Γραμματεία των Πρωτοπαπάδων

Αρχείο Γραμματείας Μητροπολιτών Κερκύρας

 • GRGSA-KER REL. 26
 • Αρχείο
 • 1800-1833

Έγγραφα της Γραμματείας των Μητροπολιτών Κερκύρας. (Εκκλησιαστικές διαδικασίες σχετικές με βαπτίσεις και γάμους, χειροτονίες, αργίες, συνελεύσεις ιερέων, αφορισμοί, αλληλογραφία, εφέσεις σε αποφάσεις επισκόπων των άλλων νησιών καθώς και διαχειριστικά οικονομικά στοιχεία της Μητρόπολης).

Γραμματεία Μητροπολιτών Κέρκυρας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ADM.26.1
 • Αρχείο
 • 1999-2014

Ιατρικές γνωματεύσεις, νοσηλευτικά σημειώματα παράδοσης θανόντων, διακομιδή ασθενών, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, αλληλογραφία, αιτήσεις πρόσληψης, έντυπα μισθοδοσίας.

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Αρχείο Γενικού Θησαυροφυλακείου

 • GRGSA-KER OADM. 12
 • Αρχείο
 • 1813-1865

Καθολικά (ledgers) ισολογισμών δημοσίου, γενικού ταμείου και τοπικών ταμείων κάθε νήσου, μηνιαίες καταχωρίσεις ανά νησί (gran quaderno), μηνιαίες καταχωρίσεις εσόδων-εξόδων, μηνιαίες ονομαστικές καταχωρίσεις, μηνιαίες καταχωρίσεις μισθών, συντάξεων, αλληλογραφία, εγκύκλιοι, καθημερινές καταχωρίσεις (cassa), απολογισμοί, επιτομές ισολογισμών, εισπράξεις σε χρυσό, εντάλματα, έντοκα γραμμάτια, εγγυήσεις, καθώς και λογιστικά βιβλία του ταμείου δικαιοσύνης, του δημοτικού ταμείου, της Εκτελεστικής Αστυνομίας, της Ιατρικής Σχολής, του Πετριδείου Κληροδοτήματος, του ταμείου για την οδοποιϊα, το στρατό, τα φρούρια.

Γενικό Θησαυροφυλάκιο

Αρχείο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας (Γ.Α.Δ.Κ.)

 • GRGSA-KER ADM.12.1
 • Αρχείο
 • 1935-2002

Αλληλογραφία, αναφορές, διαβιβαστικά εγκυκλίων του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, κοινοποιήσεις των εγκυκλίων στα Αστυνομικά Τμήματα Κέρκυρας, διοικητικά πρωτόκολλα, εμπιστευτικά πρωτόκολλα, οικονομικά πρωτόκολλα, βιβλία επί διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, έντυπος τύπος (εφημερίδες και περιοδικά), ευχαριστήριες επιστολές, καταστάσεις επί διοικητικών και οικονομικών θεμάτων, προγράμματα εορταστικών εκδηλώσεων, τοπογραφικά σχέδια, φωτογραφίες. Επίσης, Τμήμα της Διοίκησης Χωροφυλακής και του Εγκληματολογικού

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας (Γ.Α.Δ.Κ.)

Αρχείο ΓΑΚ-Αρχεία Ν. Κέρκυρας / Διεύθυνση Γ.Α.Κ.-ΑΡΧΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 • GRGSA-KER ADM.22.2
 • Αρχείο
 • 1848, 1938-2011

Διοικητικό αρχείο του πρώην Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, του πρώην Αρχείου Ιονίου Γερουσίας και των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Κέρκυρας. Πρωτόκολλα κι αλληλογραφία, οικονομική διαχείριση, μισθολογικά μητρώα, ληξιαρχικά διάφορα (αιτήσεις έκδοσης αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, και πιστοποιητικών), αιτήσεις έκδοσης συμβολαιογραφικών πράξεων, αρχείο του Αναγνωστηρίου (αιτήσεις εισαγωγής ερευνητών, ατομικές καρτέλες ετήσιας κίνησης αναγνωστών, αιτήσεις αναπαραγωγής αντιγράφων αρχειακού υλικού, δελτία ευρετηρίασης αρχειακού υλικού, παλαιοί κατάλογοι).

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Διεύθυνση Αρχείων Κέρκυρας

Αρχείο Βρετανικού Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου "Μπριτάνια"

 • GRGSA-KER PRI. 10.1
 • Αρχείο
 • 1915-1984

Έγγραφα και κειμήλια του Βρετανικού Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου «Μπριτάνια», όπως καταστατικό, πρακτικά, οικονομική διαχείριση, αρχαιρεσίες, αποζημιώσεις.

Βρετανικός Αλληλοβοηθητικός Σύλλογος "Μπριτάνια"

Αρχείο Β΄ Λυκείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER EDU.5.1, 5.2, 5.3
 • Αρχείο
 • 1939-2004

Βιβλία ταμείου, μαθητολόγια, βιβλία ελέγχου εισιτηρίων εξετάσεων, βαθμολόγια, απουσιολόγια, απολυτήρια, αποδεικτικά μεταγραφών, βιβλία φοίτησης, και διαχείρισης ύλης, αποδεικτικά σπουδών, αιτήσεις, βεβαιώσεις, εγγραφές μαθητών, υπηρεσιακή κατάσταση διδασκόντων για τις εξής εκπαιδευτικές μονάδες: 2ο Γυμνάσιο Αρρένων Κέρκυρας, 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Κέρκυρας, 1ο Λύκειο Κέρκυρας, 2ο Λύκειο Κέρκυρας, Οικονομικό Γυμνάσιο Κέρκυρας, Μικτό Γυμνάσιο Λευκίμμης, Ιδιωτική Σχολή Κέρκυρας Ιόνιος Σχολή.

Β΄ Λύκειο Κέρκυρας

Αρχείο Αυτοκρατορικών Γάλλων

 • GRGSA-KER OADM. 6
 • Αρχείο
 • 1807-1818

Έγγραφα με παραλήπτη την Γενική Διοίκηση, τον Αυτοκρατορικό επίτροπο και την Γερουσία, έγγραφα δικαστικών αρχών, αγροτικών εποπτών, δημοσίων προσόδων. Αναφορές: Επανορθωτικού Ποινικού Δικαστηρίου, Εφετείου, Ειρηνοδικείου, Πολιτικού Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείων Λευκίμμης, Γύρου καθώς και διαφόρων αρχών, όπως Ιερών Καταστημάτων, Υγειονομείου, Ενεχυροδανειστηρίου, Υψηλής Αστυνομίας, Πολιτικής Αστυνομίας, Αρχιεπισκόπου Κερκύρας, Διοικητικού και Στρατιωτικού Επιτρόπου, Ιατροσυνεδρίου, Πολιτικού Αρχιτέκτονα, Φρουράρχου, Προξένων καθώς και έγγραφα που αφορούν στις διαχειρίσεις των Γραμματέων Ιωάννου Γεωργουλά, Ιωάννου Αρμένη (1804 – 1807) και τις διοικήσεις Μαργ. Μαρίτζα, Δημ. Μεταλληνού, Δ. Βλασσόπουλου (1807 – 1818).

Αυτοκρατορικοί Γάλλοι

Αρχείο Αστικού Δικαστηρίου (Tribunale Urbano)

 • GRGSA-KER OJUS. 35
 • Αρχείο
 • 1804-1808

Ευρετήρια έκδοσης αντιγράφων αποφάσεων, πρωτόκολλα καταχώρισης ενταλμάτων σύλληψης, αποφάσεις, εντολές προεστών, σφραγίσεις και κατασχέσεις, πιστοποιητικά, όρκοι, κλήσεις, εντολές εκτιμήσεων ελαιοκάρπου, εκούσιοι συμβιβασμοί, κλητεύσεις, αλληλογραφία. Εμφανίσεις και καταθέσεις, εκτιμήσεις, πιστοποιητικά μεθ’ όρκου, υπομνήματα, αιτήσεις, διακηρύξεις και εγκύκλιοι.

Αστικό Δικαστήριο

Αρχείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεράσιμου Σκιαδαρέση

 • GRGSA-CA- NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1913-1954

Συμβολαιογραφικές πράξεις σχετικά με πλειστηριασμούς, πληρεξούσια, εξοφλήσεις, διαμαρτυρικά, αποδοχές δωρεών, προσύμφωνα αγοραπωλησίες, πωλητήρια, μισθώσεις, δάνεια, διαθήκες, πράξεις πλειστηριασμών και ευρετήρια συμβολαιογραφικών πράξεων. Εκτείνεται από την πράξη 1 του έτους 1913 έως την πράξη 26175 του έτους 1954.

Συμβολαιογράφος Αθηνών Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

Αρχείο αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου

 • GRGSA-KER MPP. 2.1
 • Αρχείο
 • 1935-1988

Αρχιτεκτονικά σχέδια (όψεις, τομές, κατόψεις, τοπογραφικά διαγράμματα, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, διαγράμματα κυκλοφορίας, κλπ.) αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου. Περιλαμβάνει 75 ρολά που αφορούν σε 141 κατασκευές με σύνολο τεκμηρίων 1514. Πρόκειται για 3 δημόσια κτήρια, 3 συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, 2 αναψυκτήρια, 1 θέατρο, 57 ιδιωτικές κατοικίες, 46 εξοχικές κατοικίες, 4 κτήρια γραφείων, 4 παιδικούς σταθμούς, 2 μνημεία, 2 ναούς, 7 ξενοδοχειακές μονάδες, και 13 πολυκατοικίες.

Σακελλάριος, Περικλής

Αρχείο αρχιτέκτονα Ιωάννου Κόλλα

 • GRGSA-KER MPP. 1.4
 • Αρχείο
 • 1944, 1955-56, 1981

Μελέτες αρχιτεκτονικές Ι. Κόλλα που αφορούν στα ανάκτορα και σε ιδιωτική οικοδομή

Κόλλας, Ιωάννης

Αρχείο αρχιτέκτονα Ιωάννου Κόλλα

 • GRGSA-KER MPP. 1.2
 • Αρχείο
 • 1971-1978

Αρχιτεκτονικές μελέτες του Ι. Κόλλα που αφορούν στη βίλλα Αλεξανδράκη στα Γουβιά, στο λυόμενο σπίτι Μεταλληνού στη Δασιά, σε ξενοδοχείο στον Ύψο

Κόλλας, Ιωάννης

Αρχείο αρχιτέκτονα Ιωάννου Κόλλα

 • Αρχείο
 • 1830-1980

Αρχιτεκτονικό αρχείο Ιωάννου Κόλλα Ι. 110 αρχιτεκτονικά σχέδια (σε μορφή αντιγράφου) που συνόδευαν αιτήσεις για την κατασκευή, επέκταση ή επιδιόρθωση δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων της περιόδου 1830-1860. ΙΙ. 345 φωτοτυπίες σχεδίων που αφορούν ρυμοτομικές ρυθμίσεις διαφόρων περιοχών της πόλης καθώς και σχέδια για προτάσεις κατασκευής διαφόρων μνημείων που καλύπτουν την περίοδο 1950-1975. ΙΙΙ. 18 δεσμίδες αρχιτεκτονικών σχεδίων σύγχρονων ιδιωτικών κτηρίων και κατοικιών του αρχιτέκτονα Ι. Κόλλα.

Κόλλας, Ιωάννης

Αρχείο αρχιτέκτονα Ιωάννου Κόλλα

 • GRGSA-KER MPP. 1.3
 • Αρχείο
 • 1970-1980

4 δεσμίδες σχεδίων αρχιτεκτονικών μελετών Ι. Κόλλα για ιδιωτικές κατοικίες στην Κέρκυρα

Κόλλας, Ιωάννης

Αρχείο Αθανασίου Τσίπη

 • GRGSA-KER AUV. 5.1
 • Αρχείο
 • 2017

Ψηψιακή εικονική τρισδιάστατη αναπαράσταση των παρακάτω ιστορικών μνημείων της Κέρκυρας: Αρεταίος (παλαιό Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας), Βίλλα Ρόσσα (ιδιωτική κατοικία οικ. βιομηχάνου Γερασίμου Ασπιώτη και απογόνων αυτού), Παλαιό Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας (1892), Μουσείο Χαρτονομισμάτων (μέγαρο Ιονικής Τραπέζης), Πλατεία Δημαρχείου, την οποία εκπόνησε ο υποψήφιος δρ. κ. Αθανάσιος Τσίπης.

Τσίπης, Αθανάσιος

Αρχείο Α΄ Λυκείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER EDU.6.2
 • Αρχείο
 • 1947-1977

Πρακτικά Συνεδριάσεων Εμπορικής Σχολής (1953-1957) Βιβλίο πράξεων συλλόγου Καθηγητών και Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής Α΄ Λυκείου (1974-1977)

Α΄ Λύκειο Κέρκυρας

Αρχείο Α΄ Λυκείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER EDU.6.1
 • Αρχείο
 • 1889-1978

Απολογιστικά στοιχεία σχολικού ταμείου. Αλληλογραφία, εγκύκλιοι Δ/νσης Μέσης Εκπαίδευσης, Γενική Επιθεώρηση, Πρακτικά συνεδριάσεων καθηγητών και Συλλόγων, υπηρεσιακή κατάσταση διδασκόντων, ωρολόγια προγράμματα, δικαιολογητικά απουσιών, γενικοί έλεγχοι, μαθητικές κοινότητες, επιτροπή μαθητικών επιδείξεων για τα εξής σχολεία: Δημόσια Εμπορική Σχολή Κέρκυρας, Αστική Σχολή Εμπορικής κατεύθυνσης, 1ο Γυμνάσιο Αρρένων, 1ο Λύκειο Αρρένων, Οικονομικό Γυμνάσιο, Οικονομικό Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο Αρρένων, Μικτό Λύκειο Κέρκυρας, γυμνασιακό παράρτημα Παξών, Ελληνικό Σχολείο Παξών, Ελληνικό Σχολείο Καστελλάνων, Ημιγυμνάσιο Καστελλάνων και Ελληνικό Σχολείο Σκριπερού.

Α΄ Λύκειο Κέρκυρας

Αρχείο Αδελφών Κόλλα

 • GRGSA-KER OAIGPRI. 13
 • Αρχείο
 • 1700-1866

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας & φαρμακείου καθώς & οικονομική διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού.

Κόλλα, αφοί

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας

 • GRGSA-IAE EDU.11.1.
 • Αρχείο
 • 1937-1981

Εκθέσεις επιθεωρητών δημοτικών σχολείων περιφέρειας Ηπείρου, (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας) και Λευκάδας, Κέρκυρας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Αρχείο Α' Γυμνασίου Αρρένων Κέρκυρας

 • GRGSA-KER EDU.3.1
 • Αρχείο
 • 1918-1927, 1942-1964

Τίτλοι σπουδών (απολυτήρια δημοτικών σχολείων, αποδεικτικά προαγωγής, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις σπουδών), Αλληλογραφία, Αιτήσεις μαθητών, Βιβλία εγγραφών, Κατάλογοι μαθητών, Βαθμολογίες μαθητών, Υπεύθυνες δηλώσεις γονέων, Πιστοποιητικά απορίας προέδρων κοινοτήτων, Γραπτά κατατακτηρίων εξετάσεων, Εγκύκλιοι, Βιβλία διδασκόμενης ύλης, Οικονομικοί προϋπολογισμοί, Διπλότυπα είσπραξης εκπαιδευτικών τελών, Μισθοδοτικές καταστάσεις, Απουσιολόγια, Ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά απαλλαγής από τη γυμναστική, Ληξιαρχικές πράξεις, Μπλοκ αποδείξεων πληρωμής.

Α' Γυμνάσιο Αρρένων Κέρκυρας

Αρχείο Έκτακτου Απεσταλμένου Ελληνικής Κυβερνήσεως Θρασύβουλου Ζαϊμη

 • GRGSA-KER OAIGADM. 8
 • Αρχείο
 • 1864

Εισερχόμενη αλληλογραφία εκτάκτου απεσταλμένου ελληνικής κυβερνήσεως Θ. Ζαΐμη, σχετικό πρωτόκολλο αυτής για θέματα που αφορούν στην πραγματοποίηση της Ένωσης.

Ζαΐμης, Θρασύβουλος

Αρχεία εκκλησιών Κέρκυρας

 • GRGSA-KER REL. 28
 • Αρχείο
 • 1753-1833

Βιβλία τηρούμενα σε όλες τις εκκλησίες της Κέρκυρας. Αφορούν κυρίως στην ίδρυση, τη διοίκηση, τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των εκκλησιών καθώς και τις επισκευές που έχουν κατά καιρούς υποστεί.

Αρχεία Συμβολαιογράφων Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ΝΟΤ. 42
 • Αρχείο
 • 1472-1869
 1. Συμβολαιογραφικά: Αρχεία των Συμβολαιογράφων της νήσου Κερκύρας, ταξινομημένα σύμφωνα με το αρχικό γράμμα των επωνύμων τους και αρίθμηση των φακέλων κατά γράμμα. (Συμβόλαια, διαθήκες, εξώδικες και διαιτητικές πράξεις, αναγραφές τιμαρίων, συμβιβασμοί). 3.207 Φ., 1500-1869.
 2. Συμβολαιογραφικά-Διάφοροι Συμβολαιογράφοι: Κατάλοιπα αρχείων διαφόρων Συμβολαιογράφων, χωρίς αλφαβητική ή χρονολογική σειρά. 14 Φ., 1472-1869.
 3. Συμβολαιογραφικά-Διαθηκών αντίγραφα: Αντίγραφα διαθηκών που παρουσιάστηκαν στο Επαρχείο. 20 Φ., 1845-1865.
 4. Συμβολαιογραφικά-Αντίγραφα προσαγωγής μυστικών διαθηκών. 1 Φ., 1845-1862.
 5. Συμβολαιογραφικά-Αντίγραφα πινάκων Συμβολαιογραφικών πράξεων: 20 Φ., 1845-1864.
 6. Συμβολαιογραφικά-Σφραγίδαι Συμβολαιογράφων: 1 κιβώτιο με 34 σφραγίδες Συμβολαιογράφων.

Συλλογή Ανθούλας Ελευθερίου-Delehaye

 • GR GRGSA-MAG COL86
 • Αρχείο
 • 1804

Έγγραφα για αδελφοποίηση των πόλεων Βόλου και Le Mans της Γαλλίας, έγγραφα για την αδελφοποίηση της Τσαγκαράδας με το Juigné της Γαλλίας, φωτογραφίες,
Έντυπο:
Le Voyageur de la Jeunesse dans les quatre parties du monde. Ouvrage elementaire, tome troisième, Paris 1804.

Ελευθερίου-Delehaye, Ανθούλα

Συλλογή Κοινότητας Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG COL85
 • Αρχείο
 • 19ος - αρχές 20ού αιώνα

Πωλητήρια έγγραφα, επιστολικά έγγραφα προς τους Επιτρόπους των Τρικέρων, προικοσύμφωνα, χειρόγραφο εγχειρίδιο ψυχολογίας, πατριαρχικό έγγραφο, επιτροπικό κοινοτικό έγγραφο, περιουσιολόγιο, διοριστήριο έγγραφο, αποδείξεις παραλαβής χρημάτων, μπουγιουρντί, φιρμάνια.

Κοινότητα Τρικέρων

Αρχείο αντιστασιακού Χρήστου Χασάπη

 • GR GRGSA-MAG PRI84
 • Αρχείο
 • δεκ. 1930-1940

Χειρόγραφο (σε φωτοτυπία): Απομνημονεύματα από τη δράση του συνδικαλιστή και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Χρήστου Αριστ. Χασάπη.

Χασάπης, Χρήστος Α.

Συλλογή εντύπων Δήμητρας Παρίση-Ευταξία

 • GR GRGSA-MAG COL83
 • Αρχείο
 • δεκ. 1980

Βιβλία:

 • Νίκος Στουρνάρας, Αναδρομή στα περασμένα: Μαγνησία 1941-44, Η τραγωδία της Κατοχής, τόμ. Δ1, Δ2 (Αθήνα 1988),
 • Εξάτομο Λεξικό των Έργων επιστήμης, τέχνης, φιλοσοφίας (Spiritus Mundi, Αθήναι 1964).

Παρίση-Ευταξία, Δήμητρα

Συλλογή Δημήτρη Τσιάνου και Βίκυς Μαγαλιού

 • GR GRGSA-MAG COL82.5
 • Αρχείο
 • 1940-1954

Πολεμικός Τύπος: Μία μοναδική συλλογή των εφημερίδων που έγραψαν ιστορία 1940-44, Εμφύλιος Τύπος: Οι εφημερίδες που κατέγραψαν την αιματηρή διαμάχη 1944-1949, Φύλλο εφημερίδας Τα Νέα, Ατομικόν βιβλιάριον μεταβολών υγείας και εκπαιδεύσεως Έλληνα στρατιώτη.

Τσιάνος, Δημήτρης

Συλλογή Δημήτρη Τσιάνου και Βίκυς Μαγαλιού

 • GR GRGSA-MAG COL82.3
 • Αρχείο
 • 20ός αι.

Έγγραφα [της Στρατολογικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγασών, της Νομαρχίας Λαρίσης προς την Κοινότητα Νεοχωρίου - Αφετών, της Κοινότητας Νεοχωρίου που γνωστοποιεί την έκθεση του αναθεωρημένου Καταλόγου των «Κληροσίμων του Δήμου Αφετών των εχόντων δικαιώματα εφορεύειν επί των εκλογών», της Νομαρχίας Λαρίσης προς τους Δημάρχους Λαρίσης και Παγασών και τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού (Λαρίσης) σχετική με την απογραφή κτηνών (υποζυγίων)], Νόμος 4936/1931, Αναγκαστικός Νόμος 2756/1941, Φύλλο (8σέλιδο) μικρής εφημερίδας της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ, απόκομμα εφημερίδων, συμβάσεις ΔΕΗ, Βιβλιάρια – μερίσματα αποδείξεων Μετοχικού Ταμείου Στρατού, φωτογραφίες, έντυπα.

Τσιάνος, Δημήτρης

Συλλογή Δημήτρη Τσιάνου και Βίκυς Μαγαλιού

 • GR GRGSA-MAG COL82.2
 • Αρχείο
 • 1927, δεκ. 1960-1970

Ένας απαντητικός φάκελος προς το Γραφείο Προγραμματισμού της «Νέας Δημοκρατίας», Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας (έκδ. Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, Εν Αθήναις 1927), έντυπα.

Τσιάνος, Δημήτρης

Συλλογή Οικογένειας Μαχαιρίτσα

 • GR GRGSA-MAG COL81
 • Αρχείο
 • 1923-25, 1948, 2008, 2019

«Το ημερολόγιον της εξορίας μου» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Αφιέρωμα του ένθετου «Διαδρομές» της εφημερίδας Θεσσαλία στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Βόλου, Αποκόμματα αθηναϊκών και βολιώτικων εφημερίδων – αφιερώματα που αναφέρονται στον μουσικό Λαυρέντη Μαχαιρίτσα (τον νεότερο) με αφορμή τον θάνατό του (09.09.2019).

Μαχαιρίτσα, οικογένεια

Συλλογή Δημήτρη Παντελοδήμου

 • GR GRGSA-MAG COL80
 • Αρχείο
 • 2019

Αρχειακό υλικό στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ευεργετισμός - Μάγνητες Ευεργέτες» που συνδιοργάνωσαν τα ΓΑΚ Μαγνησίας με το Κέντρο Πολιτισμού «Ιωλκός» και τη «Μαγνήτων Κιβωτό» την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στο «Αχίλλειον».

Παντελοδήμος, Δημήτρης

Συλλογή Ιωάννη και Αχιλλέα Γκλάβατου

 • GR GRGSA-MAG COL78
 • Αρχείο
 • Δεκαετία 1960

Διαφημιστική κάρτα, συνοδευτική δείγματος σιγαρέττων «Ρόδος-Ματσάγγου», διαφημιστικό μπρελόκ με την επωνυμία της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου.

Γκλάβατος, Ιωάννης

Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας

 • GRGSA-CHA PRS.15.1
 • Αρχείο
 • 1959-1987

Φύλλα εφημερίδων: «Μακεδονία», «Ελληνικός Βορράς», «Ελευθερία», «Το Βήμα», «Ταχυδρόμος», «Τα Νέα», «Ηνωμένος τύπος», «Εργατικός Αγών», «Θεσσαλονίκη», «Ελεύθερος Τύπος»

Εφημερίδα "Μακεδονία"

Συλλογή Κινηματοθεάτρου «Αττίκ»

 • GR GRGSA-MAG COL77
 • Αρχείο
 • 1965-1986

Τετράδια (χειρόγραφα) σπιράλ: «Εβδομαδιαίος Ημεροδείκτης» (Έκδοση: Κ. Παρασκευόπουλος και υιοί, Βόλος 1888).

Κινηματοθέατρο "Αττίκ"

Περιοδικό "Αρναία"

 • GRGSA-CHA PRS.12.1
 • Αρχείο
 • 1988-2015

Τεύχη περιοδικού «Αρναία»

Περιοδικό "Αρναία"

Συλλογή Ιατρού Γιώργη Δρυγιανάκη

 • GR GRGSA-MAG COL76
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Κάδρα, διακοσμητικό/διαφημιστικό αγαλματίδιο, μικρά διαφημιστικά φαρμακευτικών εταιρειών.

Δρυγιανάκης, Γιώργης

Συλλογή Κινηματογραφικής Λέσχης Βόλου

 • GR GRGSA-MAG COL75
 • Αρχείο
 • Δεκαετίες 1970-1990

Ενημερωτικά φυλλάδια/προγράμματα προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Βόλου, δίφυλλο φυλλάδιο με τίτλο Μικρό Λεξικό Όρων απ’ την τεχνική και ιστορία του κινηματογράφου και μια Ελληνική Βιβλιογραφία, στρατιωτικό έγγραφο) απόκομμα εισιτηρίου από την Έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου για τον “Andy Warhol’.

Συλλογή Ντοκουμέντων από τη Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα [Δημοσιευμένων στο περ. Ταχυδρόμος]

 • GR GRGSA-MAG COL74
 • Αρχείο
 • [αναφέρονται στην περίοδο της Ναζιστικής κατοχής 1941-1944]

12 αριθμημένα ένθετα τεύχη του περιοδικού Ταχυδρόμος (10.01.1980 – 27.03.1980) με πρωτότυπες φωτογραφίες από τα γερμανικά αρχεία για την Ελλάδα της Κατοχής και κείμενα του Βάσου Μαθιόπουλου, ανταποκριτή του περιοδικού στη Βόννη.

Αρχείο Δημήτριου Τσιλιβίδη

 • GR GRGSA-MAG PRI73
 • Αρχείο
 • 2019

Χειρόγραφο άρθρο του Δημητρίου Μ. Τσιλιβίδη με τίτλο: Γυναίκες του Βόλου στον πόλεμο και την Κατοχή.

Τσιλιβίδης, Δημήτριος

Συλλογή Αντιστασιακού Τύπου Μήτσου Ρήγα

 • GR GRGSA-MAG COL66.2
 • Αρχείο
 • 1943-1944

Εφημερίδες αντιστασιακές: Λευτεριά, Μαχητής, Νεανική Φλόγα, Νέος Αγωνιστής, Ρήγας, Ριζοσπάστης, Το Φλάμπουρο, Ο Φρουρός του Λαού.

Ρήγας, Μήτσος

Συλλογή Αντιστασιακού Τύπου Μήτσου Ρήγα

 • GR GRGSA-MAG COL66.1
 • Αρχείο
 • 1943-1944

Εφημερίδες αντιστασιακές: Αλληλεγγύη, Αναγέννηση, ΕΑΜ, Η Εθνική Αλληλεγγύη, Εργατική Εστία, Η Εργατική, Ευρωπαϊκή Ηχώ, Κόκκινη Σημαία, Λαοκράτης.

Ρήγας, Μήτσος

Συλλογή Νίκου Μαστρογιάννη

 • GR GRGSA-MAG COL62.3
 • Αρχείο
 • 1877-1936

Επιστολή Υπουργείου Στρατιωτικών προς το Υπουργείο Εξωτερικών για στρατιωτικά ζητήματα των Ομόρων Επαρχιών, Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Υποπρόξενο Βόλου για πληροφόρηση επί των γενόμενων βιαιοπραγιών, Δήλωσις Αμπέλου χωρίου Κλεινοβός, ΦΕΚ «Περί εγκρίσεως του Καταστατικού της εν Βόλω Φιλανθρωπικής των Ηπειρωτών Αδελφότητος». Πρακτικό καταρτισμού Προσωρινής Επιτροπής καλλιεργητών αγροκτήματος Ντομουζλάρ, Πράξη μετονομασίας του χωριού Ντομουζλάρ σε Νερατζιά, Τιμολόγιο Εκφορτωτικών Λιμένος Βόλου, Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Ταμείου Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου έτους 1926, Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής Ταμείου Δήμου Παγασών έτους 1926, Τεύχος Δελτίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Μαστρογιάννης, Νίκος

Αρχείο Αντώνη Τζουβάρα

 • GR GRGSA-MAG PRI64
 • Αρχείο
 • 2014

Δακτυλογραφημένο τετράδιο απομνημονευμάτων του Αντώνη Τζουβάρα.

Τζουβάρας, Αντώνης

Περιοδικό Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Χαλκιδικής "Περί Δήμων ο λόγος"

 • GRGSA-CHA PRS.9.1
 • Αρχείο
 • 2001-2005

Τεύχη περιοδικού Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Χαλκιδικής «Περί Δήμων ο λόγος»

Περιοδικό Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Χαλκιδικής "Περί Δήμων ο λόγος"

Περιοδικό "Πολύγυρος"

 • GRGSA-CHA [PRS.8.1, 8.2]
 • Αρχείο
 • 2000-2016

Τεύχη περιοδικού «Πολύγυρος»

Περιοδικό "Πολύγυρος"

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 18986