Εμφανίζει 343 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση - Μεσσηνία
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ελληνικού σχολείου Θουρίας

 • GR GRGSA-MES EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1889-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ελληνικό σχολείο Θουρίας

Αρχείο Ημιγυμνασίου Θουρίας

 • GR GRGSA-MES EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ημιγυμνάσιο Θουρίας

Αρχείο Γυμνασίου Δωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1956-1986

ειδικός έλεγχος, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλίο βαθμολογίας, βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχη, ημερολόγια σχολείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας.

Γυμνάσιο Δωρίου

Αρχείο Γυμνασίου Μελιγαλά

 • GR GRGSA-MES EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1919-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία υλικού.

Γυμνάσιο Μελιγαλά

Αρχείο Ημιγυμνασίου Μαυρομματίου

 • GR GRGSA-MES EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ημιγυμνάσιο Μαυρομματίου

Αρχείο Ημιγυμνασίου Κωνσταντίνων

 • GR GRGSA-MES EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ημιγυμνάσιο Κωνσταντίνων

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων κ.ά.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Εμπορικής Σχολής Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1919-1961

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλίο υλικού,πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Εμπορική Σχολή Καλαμάτας

Αρχείο Ελληνικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1889-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ελληνικό σχολείο Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Ημιγυμνασίου Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1929-1938

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Ημιγυμνάσιο Χώρας

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1946

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Αστικό σχολείο Χώρας

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος Χώρας

 • GR GRGSA-MES EDU023.01
 • Αρχείο
 • 1946-1963

γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο μεταβολής προσωπικού.

Γυμνασιακό Παράρτημα Χώρας

Αρχείο Ελληνικού σχολείου θηλέων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU025.01
 • Αρχείο
 • 1921-1929

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Ελληνικό σχολείο θηλέων Καλαμάτας

Αρχείο Β΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1921-1933

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Β΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU027.01
 • Αρχείο
 • 1933-1976

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μισθολόγια.

Γυμνάσιο θηλέων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου Αρφαρών

 • GR GRGSA-MES EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1955-1982

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία βαθμολογίας, βιβλία μισθοδοσίας.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο Αρφαρών

Αρχείο Γυμνασίου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU034.01
 • Αρχείο
 • 1921-1950

γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων.

Γυμνάσιο Πύλου

Αρχείο Γυμνασίου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU034.02
 • Αρχείο
 • 1921-1961

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ημερολόγιο, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Πύλου

11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1937-1950

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1899-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων συλλόγου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο σπουδής μαθητών.

Δημοτικό σχολείο αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 5ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Ψαρίου

 • GR GRGSA-MES EDU043.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Ψαρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στούπας

 • GR GRGSA-MES EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1921-1962

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο ταμείου.

Δημοτικό σχολείο Στούπας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στούπας

 • GR GRGSA-MES EDU054.03
 • Αρχείο
 • 1946-1997

2 μαθητολόγια, 1 γενικός έλεγχος, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Στούπας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES EDU055.03
 • Αρχείο
 • 1950-1977

2 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής,μελέτη αποπεράτωσης διδακτηρίου, 1 φάκ. με σχετικά ανέγερσης διδακτηρίου (κτηρίου).

Δημοτικό σχολείο Νεοχωρίου Λεύκτρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πύργου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES EDU056.02
 • Αρχείο
 • 1949-1981

1 Μαθητολόγιο, 1 Γενικός Έλεγχος, 1 Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 Βιβλίο Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Πύργου Λεύκτρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

 • GR GRGSA-MES EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1892-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μικρομάνης

 • GR GRGSA-MES EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1910-1941

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μικρομάνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1903-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρόχειρα συσσιτίου, βιβλία μισθοδοσίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο αντιδιφθεριτικού εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, βιβλίο λοιμωδών νόσων, φάκελος διαφωτιστικών εντύπων, φάκελος εγκυκλίων υγιεινομικής περίθαλψης, φάκελος σχολιατρικής υπηρεσίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GR GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νομιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU064.02
 • Αρχείο
 • 1950-1981

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Νομιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Διαβολιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1905-1946

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείου θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Διαβολιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μάλτας

 • GR GRGSA-MES EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1908-1955

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Μάλτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Λεΐκων

 • GR GRGSA-MES EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1912-1963

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας, βιβλία περιουσίας, καθολικό, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο Λεΐκων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1909-1988

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, φάκελος με μισθωτήρια συμβόλαια, τίτλοι σπουδής, πιστοποιητικά κοινότητας Πύλου.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου - 1ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU077.02
 • Αρχείο
 • 1931-2009

μαθητολόγια (1938-1977), γενικοί έλεγχοι (1938-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1931-2009), βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής (1991).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1908-1929

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο σχολικού ταμείου.

Δημοτικό σχολείο θηλέων Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μεσοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU079.02
 • Αρχείο
 • 1946-1985

μαθητολόγια (1946-19780, γενικοί έλεγχοι (1946-1967), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1986), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1946-1985), τίτλοι σπουδής (απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο Μεσοχωρίου (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κυνηγού

 • GR GRGSA-MES EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1933-1985

μαθητολόγια (1942-1973), γενικοί έλεγχοι (1943-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1933-1985), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1985).

Δημοτικό σχολείο Κυνηγού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ελαιόφυτου

 • GR GRGSA-MES EDU081.02
 • Αρχείο
 • 1941-1989

μαθητολόγια (1951-1977), γενικοί έλεγχοι (1941-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1977-1988), μητρώο προόδου (1977-1989).

Δημοτικό σχολείο Ελαιόφυτου

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1901-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Δημοτικό σχολείο Μεσσήνης

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 343