Αρχείο EDU022.01 - Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-MES EDU022.01

Τίτλος

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

Ημερομηνία(ες)

  • 1939-1946 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

β.4 σε χαρτί

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: Λύκειο Χώρας
Ημερομηνία εισαγωγής: 1993-12-15
ΑΒΕ: 19

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Μέρος του αρχειακού υλικού του Αστικού σχολείου Χώρας βρίσκεται στα αρχεία του Ελληνικού σχολείου, του Ημιγυμνασίου και του Γυμνασιακού Παραρτήματος Χώρας.

Σημείωση

Είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο το βιβλίο πράξεων (1939-1946).

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες