Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Πρωτοδικείο Αθηνών Δικαστήρια - Αποφάσεις
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

  • GRGSA-CA- JUS001.01
  • Αρχείο
  • 1937-1974

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίζεται σε 4 βασικά μέρη και αφορά σε :
• Προεδρικές Αποφάσεις (1956-1968, 1.270 τόμοι)
• Κατοχικές – Ναζιστικές Αποφάσεις, αγοραπωλησίες, πρακτικά (1953-1974), ευρετήρια αγωγών (1953-1974, 80 τόμοι)
• Αποφάσεις Επιτροπής Παλαιών Πολεμιστών (1937-1972, 38 τόμοι)
• Ευρετήρια Προεδρικών και Πολιτικών Αποφάσεων

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

  • GRGSA-CA- JUS040.02
  • Αρχείο
  • 1965-1990

• Αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1985-1987, 1989-1990)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1981-1990)
• Αυτόφωρο Μονομελούς (1981-1990)
• Αποφάσεις Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1965-1972, 1981-1989)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1977-1990)
• Αυτόφωρο Τριμελούς (1979-1990)
• Προτάσεις Τριμελούς (1976-1990)

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

  • GRGSA-CA- JUS001.10
  • Αρχείο
  • 1866-1990

Αγωγές Τακτικής και ευρετήρια (1925-1969), Ανακοπές και ευρετήρια (1955-1969), Αναιρέσεις και ευρετήρια (1956-1969), Πολιτικές αποφάσεις και ευρετήρια (1961-1969), Ασφαλιστικά μέτρα και ευρετήρια (1968-1969), Εφέσεις και ευρετήρια (1958-1969), Απαλλοτριώσεις και ευρετήρια (1950-1975), Εργατικά και ευρετήρια (1960, 1967-1975), Μισθώσεις και ευρετήρια (1969-1975), Εκουσία Πολυμελούς (1968-1969), Εκουσία Μονομελούς (1968-1969), Πρακτικά και αποφάσεις διεξαγωγής με αριθμό αγωγής (1968-1971), Πρακτικά συναίνεσης προς υιοθεσία/Εκουσία Πολυμελούς (1971-1990), Διεξαγωγές Ειρηνοδικείου (1970-1989), Εκθέσεις ορκίσεως πραγματογνωμόνων Εκουσίας Πολυμελούς (Ιατρών) και Εκθέσεις θέσεως υπό δικαστική απαγόρευση (1976-1989) Πραγματογνωμοσύνες και ευρετήρια (1884-1990), Εταιρικά και ευρετήρια (1878-1970).

Πρωτοδικείο Αθηνών