Αρχείο JUS040.02 - Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- JUS040.02

Τίτλος

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών

Ημερομηνία(ες)

  • 1965-1990 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

409 κιβώτια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Πρωτοδικείο Αθηνών, Τμήμα Ποινικού Αρχείου - Πειστηρίων
Ημερομηνία εισαγωγής: 2009-12-22
ΑΒΕ: 1787

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

• Αποφάσεις Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1985-1987, 1989-1990)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1981-1990)
• Αυτόφωρο Μονομελούς (1981-1990)
• Αποφάσεις Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1965-1972, 1981-1989)
• Ευρετήρια Αποφάσεων Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (1977-1990)
• Αυτόφωρο Τριμελούς (1979-1990)
• Προτάσεις Τριμελούς (1976-1990)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες