Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913 Χρηματικά εντάλματα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου