Εμφανίζει 28 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου