Αρχείο COL029.01 - Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK COL029.01

Τίτλος

Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού

Ημερομηνία(ες)

  • 1876 – 1915 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Ησυχάκης, Αντώνιος
Ημερομηνία εισαγωγής: -
ΑΒΕ: 41

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κατάλογος των χριστιανών πληρεξούσιων Κρήτης, αιτήματα των χριστιανών και απαντήσεις της Μ. Βεζυρίας και του Βαλή Κρήτης, υπόμνημα Μ. Ησυχάκη προς τους απεσταλμένους των 4 Μεγάλων Δυνάμεων, έγγραφα σχετικά με την πολιτική του δράση την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, προσωπική αλληλογραφία

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες