Αρχείο COL058.01 - Συλλογή Μάντακα Ιωάννη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-IAK COL058.01

Τίτλος

Συλλογή Μάντακα Ιωάννη

Ημερομηνία(ες)

  • 1874 - 2014 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 ντοσιέ διαστάσεων Α3, 1 φάκελος

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας Παράδοσης: Μάντακας, Ιωάννης
Ημερομηνία εισαγωγής: 2014-04-16
ΑΒΕ: 293

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολικά δελτάρια, φωτογραφίες, αντίγραφα διαφόρων εγγράφων, αντίγραφα φύλλου της Επίσημης Εφημερίδας της Κρητικής Πολιτείας, ημερολόγιο 2013, περιοδικό"Ιστορία", φύλλο της εφημερίδας "Χανιώτικα Νέα"

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ο κ. Μάντακας Ιωάννης παρέδωσε συμπληρωματικά στο Ι.Α.Κ. και άλλα τεκμήρια μετά τις 16-4-2014, τα οποία ενσωματώθηκαν στη συλλογή με Α.Β.Ε.: 293

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης