Εμφανίζει 28 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Δικαιοσύνης - (Γεν. Διοίκησης Κρήτης)
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Δ/νσης Παιδείας και Γεν. Επιθεωρητού Κρήτης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και Δημοσίας Ασφάλειας
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Βουλής Κρητών
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Γενικής Διοίκησης Κρήτης
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Αρχείο Γεωργίου και Μιχαήλ Τσόντου Βάρδα (Κ129α)
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Μεραμπέλλου
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Διοικητικής Επιτροπής Σητείας
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Αρχείο Επαρχείου Ιεράπετρας
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Αρχείο Επιτροπείας Ιεράπετρας
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Επιτροπείας Μεραμπέλλου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Ηγεμονικού Συμβουλίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Σωφρονιστηρίου
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Κεντρικού Ταμείου
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου
Αρχείο Νομαρχίας Λασιθίου
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Νομαρχίας Σφακίων
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο Υγειονομικής και Λιμενικής Υπηρεσίας
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Αρχείο οικογένειας Βασίλειου Δούκα
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Συλλογή Μάντακα Ιωάννη
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Συλλογή Μίνωος Αντ. Ησυχάκη, Πολιτικού
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)
Συλλογή Φ.Ε.Κ. (Κρητικής Πολιτείας και Βασιλείου Ελλάδας)