Εμφανίζει 71 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ιστορία, Τοπική - Θεσσαλονίκη Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών
Αρχείο Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Εταιρείας Τροχιοδρόμων και Ηλεκτροφωτισμού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Θεσσαλονίκης)
Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Θεσσαλονίκης)
Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες
Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες
Διπλωματικές και προξενικές εκθέσεις
Διπλωματικές και προξενικές εκθέσεις
Αρχείο Τράπεζας Ανατολής
Αρχείο Τράπεζας Ανατολής
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο Εμπορικού Οίκου Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο εργοστασίου ΦΙΞ
Αρχείο εργοστασίου ΦΙΞ
Αρχείο Α.Ε. Αντιπροσωπειών Ισαάκ Μ. Ασσέο
Αρχείο Α.Ε. Αντιπροσωπειών Ισαάκ Μ. Ασσέο
Αρχείο Ασφαλιστικής Εταιρείας "La Nationale"
Αρχείο Ασφαλιστικής Εταιρείας "La Nationale"
Εκθέσεις φορολογικού ελέγχου σε εβραϊκές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης
Εκθέσεις φορολογικού ελέγχου σε εβραϊκές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης
Αρχείο συντεχνίας ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης
Αρχείο συντεχνίας ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης
Αρχείο εργοστασίου "Υφανέτ"
Αρχείο εργοστασίου "Υφανέτ"
Αρχείο Επιχείρησης Χ. Κοντού και Ε. Μοδιάνο
Αρχείο Επιχείρησης Χ. Κοντού και Ε. Μοδιάνο
Αρχείο Μύλων Αλλατίνη
Αρχείο Μύλων Αλλατίνη
Αρχείο ξενοδοχείου "Νέα Μητρόπολις"
Αρχείο ξενοδοχείου "Νέα Μητρόπολις"
Συλλογή εγγράφων της οικογένειας Κουλούση
Συλλογή εγγράφων της οικογένειας Κουλούση
Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη
Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη
Συλλογή Επ. Χαριλάου Α.Ε.
Συλλογή Επ. Χαριλάου Α.Ε.
Τίτλοι ιδιοκτησίας
Τίτλοι ιδιοκτησίας
Συλλογή οθωμανικών τίτλων και πιστοποιητικών
Συλλογή οθωμανικών τίτλων και πιστοποιητικών
Έγγραφα Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου (Κ119)
Έγγραφα Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για την περίοδο της Κατοχής, της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου (Κ119)
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης (Κ79θ)
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης (Κ79θ)
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης
Συλλογή εγγράφων Θεσσαλονίκης
Συλλογή γερμανικών προκηρύξεων
Συλλογή γερμανικών προκηρύξεων
Συλλογή επαγγελματικών επιστολόχαρτων
Συλλογή επαγγελματικών επιστολόχαρτων
Συλλογή Ιωάννη Καρατζόγλου
Συλλογή Ιωάννη Καρατζόγλου
Διακήρυξη Αριστοτελικής Φοιτητικής Ένωσης
Διακήρυξη Αριστοτελικής Φοιτητικής Ένωσης
Συλλογή Θάλειας Παναγιωτοπούλου
Συλλογή Θάλειας Παναγιωτοπούλου
Αρχειακό υλικό Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Αρχειακό υλικό Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελληνικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελληνικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αστικού Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (American Farm School)
Αρχείο Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (American Farm School)
Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης
Έπαινοι ΙΖ΄ Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
Έπαινοι ΙΖ΄ Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
Μετοχές κανναβουργείου Εδέσσης
Μετοχές κανναβουργείου Εδέσσης
Διαφημιστικά και αφίσες
Διαφημιστικά και αφίσες
Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Θεσσαλονίκης
Χάρτες Θεσσαλονίκης
Χάρτες Θεσσαλονίκης
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Ρουσσά
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Ρουσσά
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Παπαδήμα
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σωτηρίου Παπαδήμα
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Τουρπάλη
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Τουρπάλη
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κίμωνος Κασιμάτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Κίμωνος Κασιμάτη
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στυλιανού Ραδινού
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Στυλιανού Ραδινού
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κατσικέα
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κατσικέα
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Παρθένη
Αρχείο συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Παρθένη
Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Μεταφραστικού Γραφείου Θεσσαλονίκης
Κτηματολόγιο Μικρού Καραμπουρνού (Οθωμ.)
Κτηματολόγιο Μικρού Καραμπουρνού (Οθωμ.)
Αρχείο Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)
Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)
Αρχείο Βιλαετίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Βιλαετίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Εμποροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Εμποροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Συμβολαιογραφείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Αρχείο Συμβολαιογραφείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)
Φορολογικοί κώδικες Θεσσαλονίκης (Οθωμανικοί)
Φορολογικοί κώδικες Θεσσαλονίκης (Οθωμανικοί)
Χουλασά των οδών Θεσσαλονίκης
Χουλασά των οδών Θεσσαλονίκης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης
Συλλογή καρτ-ποστάλ Θεσσαλονίκης
Ελληνικός Πολιτειακός Σύλλογος (Κ54στ)
Ελληνικός Πολιτειακός Σύλλογος (Κ54στ)
Εφημερίδα Θεσσαλονίκης "Το Φως"
Εφημερίδα Θεσσαλονίκης "Το Φως"
Εφημερίδα Mutalaa (Οθωμ.)
Εφημερίδα Mutalaa (Οθωμ.)
Συλλογή οθωμανικών/τουρκικών εφημερίδων
Συλλογή οθωμανικών/τουρκικών εφημερίδων
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Αρχείο Επισκοπής Αρδαμερίου
Αρχείο Επισκοπής Αρδαμερίου
Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιωάννη Μέγα
Αρχείο Ιωάννη Μέγα
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης