Εμφανίζει 18 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ύδρευση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Δήμου Κοζάνης
Αρχείο Δήμου Κοζάνης
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) Νομού Δράμας
Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
Αρχείο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου/Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων
Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Βόλου (Παγασών)
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Πιερίας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας
Αρχείο Κασσιμάτη (μηχανικού)
Αρχείο Κασσιμάτη (μηχανικού)
Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου
Αρχείο Τοπικής Κοινότητας Σάρχου Δήμου Μαλεβιζίου
Βούρου, οικογένεια
Βούρου, οικογένεια
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αθήνα - Σχέδιο πόλεως
Αρχείο Ιωάννη Μ. Ισηγόνη
Αρχείο Ιωάννη Μ. Ισηγόνη