Εμφανίζει 381 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές ανώτατου επιπέδου Εκπαίδευση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Άννινος, Άγγελος

 • GR ELIA-MIET Μαρ-97
 • Αρχείο
 • 1891-1928

Το αρχείο περιέχει προξενική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές, διοικητικά έγγραφα και προσωπική αλληλογραφία. Παρά το μικρό όγκο του μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση στη Μακεδονία και τη Θράκη κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, για την πολιτική κατάσταση και την εκπαίδευση στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνθήκη της Λωζάνης, τις διαμάχες στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων το 1921, τους έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή (1918) και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις Η.Π.Α. (1926-1934). Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι πληροφορίες για την ελληνική εκπαίδευση στην Ανδριανούπολη (1891) και για τις βλαχόφωνες κοινότητες στην περιοχή των Βιτωλίων.

Βλ. επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή

Άννινος, Άγγελος

Αλιθέρσης, Γλαύκος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 019, 3/15
 • Αρχείο
 • 1892-1965

Η ποιητική συλλογή Μυστικός Δείπνος, του Γλ. Αλιθέρση, και άλλα χειρόγραφα ποιήματά του. Σχέδια πεζών διηγημάτων, κυρίως από την σειρά με τίτλο «Δον Κιχώτες του στίβου». Επιστολές του Γλ. Αλιθέρση προς φίλους του και επιστολές προς αυτόν. Στον φάκελο περιλαμβάνονται και αντίτυπα των βιβλίων του - μελετών και ποιητικών συλλογών.

Αλιθέρσης, Γλαύκος

Ανδριοπούλου ή Θεοδωροπούλου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 11/02
 • Αρχείο
 • 1887-1969

Το αρχείο περιέχει υλικό για διάφορα μέλη της οικογένειας.

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος

Συμβολαιογραφικά έγγραφα αγοράς αγρού και αποδείξεις πληρωμής φόρων του (1887-1908).

Θεόδωρος Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος

Ποικίλα οικονομικά: Κληρονομιά του Ιωάννη Θεοδωρόπουλου (μάλλον θείου του Θεόδωρου), διάφορες αποδείξεις, βιβλιάρια καταθέσεων, αποδείξεις πληρωμής φόρων, επίταξη δωματίων του σπιτιού του για τους πρόσφυγες, εγκατάσταση στο Αίγιο στη διάρκεια της Κατοχής, αγορά και άδεια κατοχής ραδιοφώνου κλπ. (1898-1949).

Προσωπικά: Διπλώματα από το δημοτικό σχολείο Αλητσελεπής, το ελληνικό σχολείο Μεγαλοπόλεως, και δίπλωμα κοινοτικού συμβούλου Χειράδων (1896-1921). Αλληλογραφία με την γυναίκα του Χρυσάνθη και διάφορα προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικό γέννησης, ποινικό μητρώο, εγγραφή στο δημοτολόγιο, απολυτήριο και πιστοποιητικό σπουδών δευτέρου γυμνασίου Θηλέων Αθηνών, βεβαίωση της οργάνωσης Χ ότι η Πολυτίμη είναι μέλος της) που αφορούν τις κόρες τους Πολυτίμη και Παρασκευή (1898-1960).

Ιωάννης Ανδριόπουλος ή Θεοδωρόπουλος

Ασφαλιστήρια συμβόλαια, αποδείξεις της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρίας Υδάτων Α.Ε., πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απολυτήρια δημοτικού (1894-1934).

Περιέχονται επίσης απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μεγαλοπόλεως του Κωνσταντίνου Ανδριόπουλου ή Θεοδωρόπουλου, και ποικίλα τεκμήρια ανάμεσα στα οποία αναμνηστικό μετάλλιο πολέμων 1912-1913 του στρατιώτη Αριστείδη Γιαννόπουλου με το δίπλωμα απονομής και λιθογραφημένη φωτογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου με αφιέρωση (1912-1928).

Τέλος περιέχονται ομολογίες λαχειοφόρων δανείων: Αναγκαστικού Δανείου 1926, Κτηματικής Πίστεως, Μεγάλης Ελλάδος (1904-1926).

Οικογένεια Λαμπίρη:

Κοινοποιήσεις διορισμών του Σπυρίδωνα Λαμπίρη στη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Δημοτικό Νοσοκομείο «Ελπίς», πτυχίο Ιατρικής (1926-1964). Ταυτότητες, πιστοποιητικά και αποδείξεις του Φώτιου Λαμπίρη (1931-1969) και δύο πιστοποιητικά του Ανδρέα Λαμπίρη (1953,1963).

Θεοδωρόπουλος, Ανδρέας

Απολυτήρια Διδασκαλείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU102.01
 • Συλλογή
 • 1934

Δύο απολυτήρια του Διδασκαλείου Σερρών. Το ένα μόνο (1931) με εγγραφή στοιχείων τελειόφοιτου. Το άλλο κενό.

Διδασκαλείο Σερρών

Αρχεία σχολείων που παραδόθηκαν από το 74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

 • GRGSA-CSA- EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1863 - 1966

Αρχεία των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1885-1929) 1ο Δημοτικό Σχολείο Δ΄ / Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών (1929-1952) 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1869-1927) 2η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1870-1929) 2ο Δημοτικό Σχολείο (1929-1933) 1η Δημοτική Σχολή των Θηλέων (1899-1914) 17ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων (1902-1929) 8ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων (1891-1929) 12ο Δημοτικό Σχολείο (1938-1965) 47ο Δημοτικό Σχολείο (1952-1961) 48ο Δημοτικό Σχολείο (1936-1963) Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο (μικτό) Πέτρου Τζοβάννη (1926-1917) Περιέχονται βιβλία: σπουδής, γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, πρακτικών συνεδριάσεων, πρακτικών σχολικής εφορείας, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά. Περιέχονται επίσης και διαφάνειες μαθημάτων.

74ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 2004

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής εισερχόμενα, εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, φάκελος προσωπικού, έγγραφα σχολικής επιτροπής.

15ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1911-1985

Φάκελοι και βιβλία των εξής σχολικών μονάδων: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 2ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 11ο Δημοτικό και 16ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου

 • Αρχείο
 • 1980-1991

Αιτήσεις δασκάλων, αλληλογραφία του σχολείου με το Υπουργείο παιδείας, έγγραφα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικές επιτροπές, λειτουργικές δαπάνες, αποσπάσεις δασκάλων σε σχολεία του εξωτερικού, επιμόρφωση και γενικά εκπαιδευτικά θέματα

1ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Αρχείο 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών (Γεννάδειο) και προγενέστερων σχολείων

 • GRGSA-CSA- EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1830-2003

Το αρχείο περιέχει υλικό κυρίως από τα προκάτοχα σχολεία του Πειραματικού Λυκείου και κυρίως: Κεντρικό Σχολείο, Ελληνικά σχολεία Αρρένων και Ελληνικά Σχολεία Θηλέων (Ε΄, Η΄), Γυμνάσια Αρρένων και Γυμνάσια Θηλέων (Α΄ Γυμνάσιο αρρένων και Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Α΄ Πρότυπο Γυμνάσιο Νέου Τύπου, Εξατάξιο Γυμνάσιο Νέου Τύπου), Λύκειο (Α΄ Λύκειο Αρρένων, 25ο Λύκειο, 1ο Πειραματικό). Το υλικό αποτελείται από βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγια, ειδικού, γενικού ελέγχου, υλικού, πράξεων, πρακτικών κ.ά. και έγγραφα: ενδεικτικά και τίτλοι σπουδών (κυρίως για την εγγραφή / μετεγγραφή μαθητών), αλληλογραφία κ.ά.

1ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών "Γεννάδειο"

Αρχείο 25ου Νηπιαγωγείου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU142.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 2003

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1965-2003), πρωτοκόλλου παραλαβής υλικού (1961-1977), παρουσίας προσωπικού (1960-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1989), ταμείου (1960-1973), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1978-1985), μαθητολόγια-μητρώα νηπίων (1960-2000), βιβλία ημερησίας απασχολήσεως (1970-1985), ημερησίας λειτουργίας (1984-1986), διδαχθείσης ύλης (1964-1974), εποπτικών μέσων (1970), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1977), φάκελος εγκριθέντων πράξεων σχολικής εφορείας-διδακτηρίου (1956-1960).

25ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Αρχείο 27ου Λυκείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Δακτυλογραφημένα υπηρεσιακά έγγραφα, υπηρεσιακά βιβλία, φυλλάδια, μηχανογραφημένες μισθολογικές καταστάσεις καθηγητών, αποδείξεις και καταστάσεις εξόδων της σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδών, στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων, πλάνο τάξης.

27ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Σερρών

 • Αρχείο
 • 1982 - 2019

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία. Στατιστικά στοιχεία, μετακίνηση μαθητών και συλλογικά όργανα.

2ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γραφείου (Ελασσόνας) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1938 - 1978

Το αρχείο περιλαμβάνει ατομικούς φακέλους διδασκόντων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Ελασσόνας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Γραφείου (Ελασσόνας) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1981

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πιστοποιητικών (1930-1961), βιβλίο ποιότητας εκπαιδευτικών λειτουργών (1949-1960), βιβλία εκθέσεων (1926-1931), δελτία λειτουργικής κατάστασης σχολείων (1971-1972), βιβλία υλικού και βιβλιοθήκης σχολείων, νομολογίες (1950-1980) και πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-1981).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου

 • Αρχείο
 • 1982-1991

Έγγραφα σχετικά με στατιστικά στοιχεία, αλληλογραφία του διευθυντή του σχολείου με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπηρεσιακές μεταβολές δασκάλων, ειδικά σχολεία, δαπάνες, εγγραφές, απεργίες δασκάλων, περιβαλλοντικά θέματα, αθλητικές δραστηριότητες, γιορτές και εκδηλώσεις, συμμετοχή του σχολείου σε εκθέσεις, σχολικούς συμβούλους, συντονιστές και υπεύθυνους βιβλίων, ευχές και μηνύματα

3ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου

 • GR GRGSA-RET EDU. 12
 • Αρχείο
 • 1942 - 1992

Εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμοί, έγγραφα Σχολικής Εφορείας και βιβλία (πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά και βιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας, μητρώο μαθητών, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο νόσων κ.ά.)

3ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Αρχείο 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1889-1972

Αρχειακό υλικό καταργηθεισών σχολικών μονάδων (Ζ’ Γυμνάσιο Αρρένων, Βαρβάκειο Γυμνάσιο, 10ο και 7ο Γυμνάσιο, ΙΕ΄ Ελληνικόν Σχολείον, Δ’ Γυμνάσιο Θηλέων, Ζ’ Νυχτερινό Γυμνάσιο): βιβλία Γενικού Ελέγχου, βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλία αιτήσεως αποδεικτικών, απουσιολόγιο, βιβλίο επίπλων, σκευών και οργάνων, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Ημερολόγιο, στελέχη αποδείξεων υποχρεωτικών εισφορών μαθητών του Ζ΄ Γυμνασίου κ.ά.

7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αρχείο Katharine Butterworth

 • GR-ASCSA GR GL KB 076
 • Αρχείο
 • 1972-1987

Το αρχείο αποτελείται από υλικό σχετικό με το πρόγραμμα ‘Study in Greece’ (Σπουδάζω στην Ελλάδα), ένα αναγνωρισμένο κολλεγιακό πρόγραμμα σπουδών για νέους και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Περιλαμβάνει καταλόγους, εγχειρίδια, ύλη μαθημάτων, ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις, αναφορές. Επιπλέον, το αρχείο περιλαμβάνει ένα σώμα επιστολών από τον Ηλία Πετρόπουλο προς την Katharine Butterworth, άρθρα, κριτικές και υλικό για τα Ρεμπέτικα.

Butterworth, Katharine

Αρχείο Ίωνος Δραγούμη

 • GR-ASCSA GR GL ISD 024
 • Αρχείο
 • 1900-1920

Το Αρχείο χαρακτηρίζεται από πλούσια θεματολογία με κύριους άξονες τη διπλωματική, εθνική, βουλευτική και συγγραφική δραστηριότητα του Δραγούμη. Χρονικά καλύπτει τα τέλη του 19ου και τα πρώτα είκοσι έτη του 20ου , μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Το Μακεδονικό Ζήτημα αλλά και το σύνολο των εθνικών διεκδικήσεων της Ελλάδας την περίοδο αυτή φωτίζονται από το πλήθος του αρχειακού υλικού που απόκειται στις ενότητες του Αρχείου. Αφορά επίσης την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων καθώς επίσης και εκείνη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Εμπεριέχει εξάλλου πλήθος προσωπικών στοιχείων που αποτυπώνουν γλαφυρά τη ζωή, τις ενασχολήσεις και τα ενδιαφέροντα του δημιουργού του μέσα από γραπτά του κείμενα, την αλληλογραφία του και το φωτογραφικό υλικό.

Ενότητα Ι (ΙΑ και ΙΒ): Αλληλογραφία
Στην ενότητα ΙΑ έχει ενταχθεί τμήμα της προσωπικής και της επαγγελματικής αλληλογραφίας του Ίωνα δραγούμη, σύμφωνα με την πρώτη κατάταξη του υλικού από τον Φίλιππο Δραγούμη. Η ταξινόμηση, η καταλογογράφηση, και η αναλυτική περιγραφή κάθε μίας από τις επιστολές της ενότητας αυτής πραγματοποιήθηκαν από τον Δρ. Αλέξη Μάλλιαρη. Όλες οι επιστολές έχουν ψηφιοποιηθεί και βρίσκονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΑΣΚΣΑ (Digital Library).

Το δεύτερο μέρος της Ενότητας Αλληλογραφία ΙΒ του Ίωνα Δραγούμη αποτελεί η οικογενειακή αλληλογραφία. Ας σημειωθεί ότι σώζεται το σύνολο σχεδόν της πολυπληθούς αλληλογραφίας του αυτής, εισερχόμενης αλλά και εξερχόμενης, δεδομένου ότι ο Φίλιππος Δραγούμης φρόντισε να συγκεντρώσει και να ενσωματώσει στο αρχείο του αδελφού του και τις πρωτότυπες επιστολές του τελευταίου προς την οικογένειά του. Εξάλλου πλήθος επιστολών επαγγελματικής φύσεως απαντώνται και στις υπόλοιπες ενότητες του Αρχείου. Τα λοιπά μέρη της Αλληλογραφίας καθώς και οι ενότητες που ακολουθούν έχουν ταξινομηθεί και καταλογογραφηθεί απο την αρχειονόμο/ιστορικό Δρ. Ελευθερία Δαλέζιου.

Ενότητα ΙΙ: Ημερολόγια-Σημειωματάρια
Η ενότητα περιλαμβάνει τα τετράδια ημερολογιών του Δραγούμη, σημειωματάρια, λυτά σημειώματα και επιστολές που καλύπτουν χρονικά την περίοδο 1894-1920.

Ενότητα ΙΙΙ: Κείμενα λογοτεχνικά και πολιτικά
Η ενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα και τυπογραφικά δοκίμια άρθρων και βιβλίων του Δραγούμη, αλληλογραφία του Φίλιππου Δραγούμη σχετικά με την έκδοση βιβλίων και άρθρων μετά το θάνατο του Δραγούμη, συγκεντρωτικούς πίνακες δημοσιευμάτων καθώς και χειρόγραφα, προσχέδια κειμένων και σημειώσεις του Δραγούμη για πολιτικά και μη δημοσιεύματα.

Ενότητα IV: Υπηρεσιακά Υπουργείου Εξωτερικών και παράλληλες δραστηριότητες
Η ενότητα περιλαμβάνει κείμενα, σημειώσεις, έντυπα και αλληλογραφία για τις εξής θεματικές: για τον Μακεδονικό Αγώνα, τη δραστηριότητά του Δραγούμη στα ελληνικά προξενεία στη Μακεδονία, Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία, στην Κωνσταντινούπολη και τη συμμετοχή του στην Οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, τα εθνικά ζητήματα καθώς και την ενασχόλησή του με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο, τον Νουμά και την Πολιτική Επιθεώρηση.

Ενότητα V: Κοινοβουλευτική δράση - Εξορία
Η ενότητα περιλαμβάνει σημειώσεις, αλληλογραφία και έντυπο υλικό σχετικό με την κοινοβουλευτική του δράση καθώς επίσης και τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας την περίοδο 1915-1920 (ουδετερότητα της Ελλάδας, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στα εσωτερικά της Ελλάδας.) Στην ενότητα αυτή βρίσκεται υλικό αναφορικά με τα δύο υπομνήματα του Δραγούμη στο Συμβούλιο της Ειρήνης (1918-9 Παρίσι) κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κορσική και τη Σκόπελο καθώς και αποκόμματα τύπου.

Ενότητα VI: Προσωπικά (Προσωπικά έγγραφα –φωτογραφίες- αντικείμενα)
Η ενότητα περιλαμβάνει προσωπικά έγγραφα του Δραγούμη, τετράδια μαθητικών και φοιτητικών χρόνων καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Ενότητα VII: Ποικίλα
Η ενότητα περιλαμβάνει χειρόγραφα του Περικλή Γιαννόπουλου, του Ν. Φαρδύ καθώς και χειρόγραφο του ποιήματος ‘Πατρίδες’ του Κ. Παλαμά με ιδιόχειρο σημείωμα του ποιητή προς τον Ίωνα Δραγούμη.

Ενότητα VIII: Υλικό συγκεντρωθέν από τον Φίλιππο Δραγούμη μετά τη δολοφονία του Ίωνα
Η ενότητα περιλαμβάνει υλικό που συγκεντρώθηκε από τον Φίλιππο Δραγούμη μετά το θάνατο του αδελφού του: συλλυπητήριες επιστολές και τηλεγραφήματα, υλικό της δίκης για τη δολοφονία του Ίωνα Δραγούμη, αλληλογραφία για την ανέγερση στήλης στην μνήμη του, αποκόμματα εφημερίδων καθώς και έντυπα από την προσωπική βιβλιοθήκη του Ίωνα Δραγούμη.

Δραγούμης, Ίων

Αρχείο Α' Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών

 • GRGSA-CSA- EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1949-1976

Τίτλοι σπουδών και τίτλοι εγγραφής του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών. Στους τίτλους εγγραφής επισυνάπτονται και απολυτήρια Δημοτικού.

Α' Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.010
 • Αρχείο
 • 1889-1920

Βιβλίο διδασκόμενης ύλης, φάκελοι με πιστοποιητικά εγγραφής και αλληλογραφίας.

Α' Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηράκλειας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1982

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας, εγκύκλιοι επιθεωρητή, εμπιστευτική αλληλογραφία.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, επίπλων και σκευών, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης και αλληλογραφίας.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM059.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1979

Μαθητολόγιο, βιβλία πράξεων, συσσιτούντων, διδασκόμενης ύλης, εργαστηρίου, δωρεών, επιθεωρήσεως, ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι προσωπικού, διαχείρισης, τίτλοι σπουδών.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέου Πετριτσίου Σερρών

 • GRGSA-SER ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1977

Βιβλία συσσιτίου, εργαστηρίων, υλικών και τροφίμων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, μαθητολόγιο, βιβλία ταμείου, βιβλία ύλης, φάκελοι υπηρεσιακής αλληλογραφίας, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέου Πετριτσίου Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1979

Μητρώο, πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, αλληλογραφία κάθε είδους, φωτογραφίες εκθέσεων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Παλαιοκώμης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1960

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία συσσιτίου, βιβλία πράξεων, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης και αλληλογραφίας.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Παλαιοκώμης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GRGSA-SER ADM037.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών, μαθητολόγια, βιβλία ύλης, βιβλία εργαστηρίων, φάκελοι προσωπικού, φάκελος ξένης βοήθειας, φωτογραφίες εκδηλώσεων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Αθανασίου Αργυρού

 • GRGSA-SER COL094.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1927

Αλληλογραφία του ιδιαίτερου γραφείου του στο Υπουργείο Παιδείας.

Αργυρός, Αθανάσιος

Αρχείο Αθανασίου Φυλακτού

 • GRGSA-SER COL059.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1923

Προϋπηρεσία του Φυλακτού σε σχολεία κέντρων του ελληνισμού στην οθωμανική επικράτεια, κατάλογος προσωπικής βιβλιοθήκης, οικογενειακά έγγραφα.

Φυλακτός, Αθανάσιος

Αρχείο Αθανασίου Φυλακτού

 • GRGSA-SER COL059.02
 • Αρχείο
 • 1894 - 1930

Φωτοτυπίες: Σημειώσεις, Έκθεση του Γυμνασιάρχη Αθ. Φυλακτού Προς Επιτροπήν, Αδριανούπολη, 1894, (χφη αντιγρ. κειμ.), 2 σσ., φωτογρ. ζεύγους Αθ. Φυλακτού(1896) επιστ. Φυλακτού προς το γιο του Αδριανό, μετά τις εκλογές του 1920, πιστοπ. προϋπηρεσίας του στο Γυμνάσιο Σερρών (1915), πιστοπ. προϋπηρεσίας του στο Μελένικο (1915), Ένας χφος κατάλογος άγνωστης βιβλιοθήκης (δικής του; ) 312 φφ., πράξη επιδίκασης στην οικογένεια Αθ. Φυλακτού από το Γραφείο Εκκαθαρίσεως Περιουσιών Προσφύγων Ελλήνων Υπηκόων του Υπουργείου Οικονομικών. Αθήνα 15/5/1928. 1 σ., αντίγραφο πιστοπ. Δήμου Σερρών οικογενειακής κατάστασης Αθ. Φυλακτού, χ.χ. [±1930], 1 σ., δείγμα εντύπου αίτησης προς το Γραφείου Εκκαθαρίσεως Περιουσιών Προσφύγων Ελλήνων Υπηκόων της Δ/νση Δημοσίου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση αποζημίωσης. χ.χ. [μετά το 1930], διατριβή του (τυπωμένη, φωτοτυπ., 1883).

Φυλακτός, Αθανάσιος

Αρχείο Ανωτάτης Δ/νσεως Δημοσίας Εκπαιδεύσεως της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-CA- ADM054.02
 • Αρχείο
 • 1916-1917

Το αρχείο είναι σημαντικής ιστορικής αξίας˙ όχι μόνο γιατί προέρχεται από μια μοναδική για την ελληνική ιστορία περίοδο, τον διχασμό, αλλά και γιατί είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, τμήματα των αρχείων της Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης (1916-1917). Παρά τον μικρό όγκο και τον θεματικό περιορισμό του στον χώρο της εκπαίδευσης, το αρχείο αποτελεί πηγή πληροφόρησης για σημαντικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα των Νέων Χωρών, προσδιορισμένα, βέβαια, από τις συνθήκες του πολέμου και του εθνικού διχασμού.
Στο αρχείο υπάρχουν, καταρχήν, τεκμήρια σχετικά με την επιτελική δράση των δυνάμεων της Entente στη Μακεδονία˙ μέσα από την αλληλογραφία του συμβούλου Δημοσίας Εκπαιδεύσεως με αξιωματούχους υπηρεσιών της Στρατιάς της Ανατολής (Armée d’ Orient) μπορεί να διαπιστωθεί ο κυριαρχικός ρόλος τους σε θέματα μείζονος σημασίας, όπως ο επισιτισμός, ο έλεγχος των μετακινήσεων, η απελευθέρωση συλληφθέντων και η τύχη αγνοουμένων, η συλλογή και ο έλεγχος των πληροφοριών. Στοιχεία, επίσης, για ζητήματα θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως τα σχετικά με τα περιουσιακά δικαιώματα, τη θρησκευτική διοίκηση, την εκπαίδευση της μουσουλμανικής κοινότητας και τις σχέσεις της με τον ελληνικό πληθυσμό, όπως και για την εκπαίδευση της ισραηλιτικής κοινότητας μπορούν να αναζητηθούν στο αρχείο. Επιπροσθέτως, τα μικρής ποσότητας τεκμήρια για εκκλησιαστικά και μοναστηριακά ζητήματα της ορθόδοξης κοινότητας δίνουν εικόνα όχι μόνο για συνήθη θέματα (ναοί, κτήματα) αλλά και για την επίδραση του διχασμού στο σώμα της Εκκλησίας και τη στάση αρχιερέων στο κίνημα Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, το διοικητικό σχήμα της Προσωρινής Κυβέρνησης (τριανδρία, σύμβουλοι, αντιπρόσωποι, νομάρχες, υποδιοικητές, διοικητικοί επίτροποι) και η λειτουργία της αποκαλύπτονται με πληρότητα, καθώς και οι συγκρούσεις τοπικής και κεντρικής ισχύος στη λήψη των αποφάσεων. Έτσι, οι χειρισμοί κάποιων θεμάτων και οι σχετικές αποφάσεις μπορούν να αποτελέσουν τεκμήρια για την εκτίμηση της διακυβέρνησης που άσκησε η Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας κατά την υπό συζήτηση περίοδο.
Ως προς τα ζητήματα της εκπαίδευσης, το αρχείο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι για την αναζήτηση σε αυτό της τυπικής εκπαιδευτικής λειτουργίας, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε συνήθη εκπαιδευτικά αρχεία, αλλά για τη γνώση της λειτουργίας και της διαχείρισης ενός ευαίσθητου χώρου, όπως αυτός της εκπαίδευσης, σε συνθήκες πολέμου και εθνικού διχασμού. Θέματα όπως η γλωσσική και εθνική αφομοίωση των σλαβόφωνων και βλαχόφωνων πληθυσμών της Μακεδονίας, η εκπαιδευτική αφομοίωση των νησιών Ίμβρου και Τενέδου, που βρίσκονταν ακόμη υπό ελληνικό έλεγχο, οι αντιδράσεις εκπαιδευτικών στο κίνημα, η εγκατάλειψη θέσεων ή η στράτευσή τους και η συνακόλουθη δυσλειτουργία των σχολείων, η πολιτική προπαγάνδα και τα σύμβολα που τέθηκαν σε χρήση από το καθεστώς συγκεντρώνουν, μεταξύ άλλων, το ιστορικό ενδιαφέρον.
Χρήσιμα τεκμήρια αποτελούν οι εκθέσεις διευθυντικών και εποπτικών στελεχών της εκπαίδευσης, οι αναφορές διοικητικών αρχών σε ελληνική και γαλλική γλώσσα, αναφορές και αιτήσεις κατοίκων, οι πίνακες εκπαιδευτικού προσωπικού, τα συνημμένα με αιτήσεις εκπαιδευτικών πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσίας (αρκετά από αυτά παλαιά, ξεδιπλώνουν ιστορίες και περιπλανήσεις εκπαιδευτικών σε κοινότητες του τουρκοκρατούμενου Ελληνισμού και φωτίζουν την εκπαίδευση εκείνης της περιόδου), οι προϋπολογισμοί σχολικών δαπανών των ετών 1910-1912 και η μαρτυρούμενη κοινοτική αδράνεια μετά το 1914 και την πορεία προς το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδιαφέρουσα διάσταση του αρχείου είναι και το ότι αυτό συγκροτεί συνοπτικό χάρτη των σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που λειτούργησαν στις Νέες Χώρες λίγα χρόνια μετά την ενσωμάτωσή τους στο κράτος. Ουσιαστικά, το αρχείο αποτελεί μια ακόμη πηγή πληροφόρησης για παλαιά τοπωνύμια αυτών των περιοχών. Τα περισσότερα από αυτά, ταυτισμένα με τα αντίστοιχα σημερινά, έχουν καταγραφεί στο αλφαβητικό ευρετήριο.

Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης. Ανωτάτη Διεύθυνσις Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Αρχείο Αποστόλη Αποστόλου

 • GR-ASKI- 0794
 • Αρχείο
 • 1944 - 2004
 • Προσωπικά έγγραφα του Απ. Αποστόλου
 • Τετράδια και χφ. σημειώσεις
 • Κείμενα, ομιλίες και συνεντεύξεις του Απ. Αποστόλου
 • Προσωπική αλληλογραφία
 • Συλλυπητήρια, ομιλίες και αποκόμματα ημερήσιου τύπου για το θάνατο του Απ. Αποστόλου
 • Βιβλία του Απ. Αποστόλου
 • Εφημερίδες – περιοδικά και αποκόμματα ημερήσιου και περιοδικού τύπου
 • Κασέτες με ομιλίες του Απόστολου Αποστόλου
 • Φωτογραφίες του Απ. Αποστόλου από την περίοδο δημαρχίας του, από προεκλογικές συγκεντρώσεις, ταξίδια στο εξωτερικό

Αποστόλου, Απόστολος

Αρχείο Αστικού Σχολείου Αγιάς

 • GR GRGSA-AGI EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1937-1952

Μαθητολόγια
Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου
Βιβλίο Μαθητών
Πιστοποιητικό Σπουδών
Γενικός Έλεγχος

Αστικό Σχολείο Αγιάς

Αρχείο Β΄ Κρατικού Παιδικού Σταθμού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM118.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1991

Βιβλία: πρωτοκόλλων, συσσιτούντων, Μισθολόγιον Β΄Εθνικού Παιδικού Σταθμού Σερρών, οικονομικής φύσεως, προσκλήσεων και σωματομετρικών στοιχείων νηπίων. Φάκελοι: εγγράφων Παιδικού Σταθμού Ηλιουπόλεως Αθηνών, εντύπων και εγκυκλίων, εκδηλώσεων, Επιθεώρησις Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, δημοπρασιών τροφίμων και υποδημάτων.

Β΄ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Σερρών

Αρχείο Βασίλη Κρεμμυδά

 • Αρχείο

Άρθρα, αποκόμματα τύπου, χειρόγραφες σημειώσεις, αλληλογραφία, του ίδιου του Βασίλη Κρεμμυδά και άλλων, ταξινομημένα θεματικά. Διακρίνονται οι ενότητες "Πανεπιστημιακά συγγράμματα", "Παιδαγωγικά Τμήματα", " Κοινωνία – Ιστορία", "Μέση Εκπαίδευση – Γενικές Εξετάσεις – Προπαιδευτικό Έτος", "Γνώση – Έρευνα – Πανεπιστήμιο", "Γλώσσα – Αρχαία", "Σπουδές - Μεταπτυχιακά", "Σχολικό Βιβλίο - Διδασκαλία Ιστορίας". Επίσης, πλήρης σειρά των δημοσιευμάτων του Βασίλη Κρεμμυδά σε εφημερίδες (κυρίως επιφυλλίδες).

Κρεμμυδάς, Βασίλης

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM049
 • Αρχείο
 • 1913 - 1957

Ζημίες πολέμου, εκπαιδευτικά, κοινοτικά, περίθαλψη, στρατιωτικά, δράση Ε.Ο.Ν., δράση Ε.Λ.Α.Σ., γεωργία, κτηνοτροφία. Θέματα προσφύγων. Υπαλληλικά και κοινοτικά θέματα. Εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας (από και προς Νομαρχίες Κοζάνης, Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοινότητες Νομαρχιών κ.λπ.). Περιέχονται 4 αναφορές διδασκάλων Δ. Μακεδονίας σχετικές με ομιλίες για την 4η Αυγούστου, 23 αιτήσεις και έγγραφα για την εισαγωγή ορφανών στα ορφανοτροφεία, 25 έγγραφα αφορώντα την εκπαίδευση στη Δ. Μακεδονία (1945) καθώς και επιστολή της Δ/νσης Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κοζάνης προς Ιματιοθήκη Μαθητού σχετικά με την ένδυση ορφανών απόρων και πυροπαθών μαθητών.

Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • GRGSA-IAE GRGSA-IAE ADM.1.1
 • Αρχείο
 • 1924-1950

Το αρχείο της Γενικής Διοίκησης Ηπείρου αφορά σε τομείς οικονομίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκπαίδευσης, υγιεινής, κοινωνικής πρόνοιας κ.αλ.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Ηπείρου

 • GRGSA-IAE GRGSA-IAE ADM.1.2.
 • Αρχείο
 • 1913-1961

Διοικητικό αρχείο που αφορά σε τομείς οικονομίας, γεωργίας, κτηνοτροφίας, εκπαίδευσης, υγιεινής, κοινωνικής πρόνοιας κ.αλ.

Γενική Διοίκηση Ηπείρου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER EDU038.11
 • Αρχείο
 • 1989 - 2016

Έγγραφα εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έγγραφα εγκυκλίων και αλληλογραφίας οργανωτικού περιεχομένου, έγγραφα στατιστικών στοιχείων, έγγραφα αλληλογραφίας συντονιστών εκπαίδευσης και έγγραφα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

4 βιβλία μισθοδοσίας καθηγητών (1925-1967), ατομικοί φάκελοι καθηγητών Ημιγυμνασίου Νιγρίτας (1925-1943), άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, οικονομικά θέματα (1925-1947). Το νεότερο αρχείο (1967-1986) περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων καθώς και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.04
 • Αρχείο
 • 1923, 1938 - 1942

Έρανος στην κατοχική περίοδο της πείνας στο χωριό Αχινός Σερρών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1943

Υπηρεσιακές εκθέσεις, ωρολόγια προγράμματα, στατιστικά στοιχεία υγιεινής κατάστασης μαθητών της επαρχίας Βισαλτίας.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1940

Πρακτικά δύο τοπικών εκπαιδευτικών συνεδρίων, χειρόγραφα (16 σελ.) και δακτυλόγραφα (6 σσ.) (χρον.: 1938) και αναφορά για την κατάσταση των Δημοτικών σχολείων της Βισαλτίας (11σελ., δακτ.,χρον.1940).

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GRGSA-SER COL010.02
 • Αρχείο
 • 1944

Τρισέλιδη κατάσταση δασκάλων (141 ονόματα) της Βισαλτίας Σερρών και των σχολείων στα οποία υπηρετούσαν.

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεώργιου Χώρα

 • GR GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.013.003
 • Αρχείο
 • 1541 - 2003

Σχέδια εργασιών, έγγραφα, επιστολές, φωτογραφίες, έντυπα, αποκόμματα εφημερίδων.
Αρχείο του Γεώργιου Αθ. Χώρα ως διευθυντή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και ως μέλους των Συλλόγων "Παρνασσός", "Δαναός" και "Εταιρεία Φίλων του Λαού".

Χώρας, Γεώργιος

Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1982 - 2002

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας με τα σχολεία της αρμοδιότητας του Γραφείου κατάργηση και ίδρυση σχολικών μονάδων, εκθέσεις λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία, εκδρομές.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Γυμνασίου Αχαρνών

 • Αρχείο
 • 1939 - 1968

Βιβλίο γενικού ελέγχου, βιβλία ειδικού ελέγχου, μαθητολόγιο, πρακτικά συνεδριάσεων συλλόγου καθηγητών, πρακτικά εισιτηρίων εξετάσεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Γυμνάσιο Αχαρνών

Αρχείο Γυμνασίου Γαζώρου Σερρών

 • GRGSA-SER EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (βραβεία-αριστεία μαθητών, αποτελέσματα, περιβαλλοντική εκπαίδευση).

Γυμνάσιο Γαζώρου Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Ηράκλειας Σερρών

 • GRGSA-SER EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1991

Βιβλία (φοίτησης - διδασκόμενης ύλης- απουσιολόγια- αιτήσεων- δηλώσεων) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Μακρινούς

 • GRGSA-AIT EDU. 586
 • Αρχείο
 • 1981-2012

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντού, Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Μισθολογικού Μητρώου και φάκελος ΙΚΑ εκπαιδευτικών

Γυμνάσιο Κάτω Μακρινούς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 381