Αρχείο EDU005.01 - Αρχείο 27ου Λυκείου Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- EDU005.01

Τίτλος

Αρχείο 27ου Λυκείου Αθηνών

Ημερομηνία(ες)

 • 1980 - 1992 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

52 φάκελοι, 38 βιβλία, 1 τεύχος, 6 τετράδια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Σχολείο ιδρύεται σύμφωνα με πληροφορίες που αντλούνται από το Α΄ Πρακτικό του Σχολείου στις 24 Μαρτίου του 1937 και στεγάζεται σε διώροφο κτήριο της οδού Ιωαννίνων 14. Το 1947 στη θέση του Β’ παλιού Νεκροταφείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δίπλα σχεδόν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, επί των οδών Μοναστηρίου-Πύλου και Τιμαίου παραχωρείται οικόπεδο για την ανέγερση του νέου κτηρίου για τη μεταστέγαση του σχολείου. Οι εργασίες ανοικοδόμησης καθυστέρησαν περισσότερο από είκοσι χρόνια, γιατί στο οικόπεδο ανέγερσης του Διδακτηρίου εντοπίστηκαν από την αρχαιολογική Υπηρεσία αρχαιότητες. Στις 20 Νοεμβρίου του 1969 το σχολείο μεταφέρθηκε στην οδό Πύλου και Μοναστηρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος και εγκαινιάστηκε από τον Στυλιανό Παττακό τότε Α΄ Αντιπρόεδρο της Εθνικής Κυβερνήσεως και Υπουργό Εσωτερικών δια του αντιπροσώπου Υπουργού Παιδείας Ν. Σιώρη. Το σχολείο λειτούργησε στις 7 Ιανουαρίου του 1970 στο νέο κτήριο. Στο ίδιο κτήριο με το Γυμνάσιο στεγάστηκε και το Ζ΄ Λύκειο, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και νυχτερινό Γυμνάσιο. Παράλληλα λειτουργεί και το Μικτό παράρτημα Κολωνού σε άλλο κτήριο στην οδό Διστόμου στον Κολωνό. Το 1977-1978 ιδρύθηκε ημερήσιο παράτημα Ακαδημίας Πλάτωνος Γυμνασίου και Λυκείου. Το 1980 το Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών μετονομάστηκε σε 27ο Λύκειο. Το 1982 με την αριθμ. Η/5421/1982 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το ημερήσιο παράτημα Ακαδημίας Πλάτωνος Γυμνασίου και Λυκείου μετονομάστηκε σε 51ο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: 27ο Γενικό Λύκειο Αθηνών
Ημερομηνία εισαγωγής: 4-8/12/2010
ΑΒΕ: 1788

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Δακτυλογραφημένα υπηρεσιακά έγγραφα, υπηρεσιακά βιβλία, φυλλάδια, μηχανογραφημένες μισθολογικές καταστάσεις καθηγητών, αποδείξεις και καταστάσεις εξόδων της σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδών, στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων, πλάνο τάξης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Έγινε εκκαθάριση σε στελέχη και αποκόμματα απουσιολογίων, βεβαιώσεις δικαιολόγησης απουσιών και στελέχη υποβολής αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών των τριών τάξεων (Α-Β-Γ) και των Δεσμών (1981-1991). Διατηρήθηκαν κάποια στελέχη απουσιολογίων (μόνο για λόγους διατήρησης του τύπου του απουσιολογίου στο διηνεκές).

Προσθήκες Υλικού

Δεν αναμένονται προσθήκες αρχειακού υλικού.

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο εισάγεται στην υπηρεσία το 2010. Αριθμεί 33 κιβώτια, στα οποία εμπεριέχονται: 160 βιβλία, 398 φάκελοι, 108 κλασέρ, 14 δέματα, στελέχη απουσιολογίων, τετράδια, τεύχη και λυτά έγγραφα. Η πρώτη καταγραφή του αρχείου πραγματοποιείται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών. Κατά την διαδικασία ταξινόμησης το αρχείο του Ζ’ Γυμνασίου Θηλέων χωρίστηκε σε τρία τμήματα: το αρχείο του ημερήσιου Ζ’ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών, το αρχείο του Νυκτερινού Παραρτήματος του Ζ’ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών και το αρχείο του 27ου Λυκείου Θηλέων Αθηνών. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της διοικητικής ιστορίας και της αρχειακής κατανομής των εγγράφων που ακολουθούσε ο παραγωγός, το αρχείο του Ζ’ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών (Ζ’ Γυμνάσιο Θηλέων, Νυκτερινό Παράρτημα και 27ο Λύκειο) χωρίστηκε σε έξι σειρές και είκοσι οκτώ υποσειρές. Η ταξινόμηση του αρχείου ακολούθησε την παρακάτω δομή.

 1. Λειτουργία σχολείου/Μαθητικά θέματα/Φοίτηση
  • Μαθητολόγια
  • Πρακτικά
  • Εξετάσεις-Γραπτά Δοκίμια
  • Καταστάσεις Βαθμολογίας
  • Τίτλοι σπουδών/εγγραφής
  • Βιβλία ανεξεταστέων
  • Βιβλία αιτήσεων
  • Βιβλία ύλης
  • Απουσιολόγια
 2. Αλληλογραφία/Διοικητικά /Αποφάσεις Νομάρχη και Γενικής Επιθεώρησης
  • Πρωτόκολλα ελέγχου και αλληλογραφίας
  • Έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα
  • Κοινοποιήσεις
  • Διαταγές
  • Αρχείο
 3. Προσωπικό
  • Ατομικοί φάκελοι καθηγητών
  • Υπηρεσιακές μεταβολές-Υπηρεσιακές εκθέσεις
 4. Οικονομικά θέματα
  • Μισθοδοσία
  • Έξοδα
 5. Σχολική εφορεία
  • Διδακτήρια
  • Οικονομική διαχείριση
  6 Διάφορα
  • Σχολική υγιεινή-Σωματική Αγωγή
  • Περιουσία
  • Ποικίλα
  • Σχολικά βιβλία
  Σε αρκετά βιβλία (μαθητολόγια, γενικός, ειδικός έλεγχος, πρακτικά) υπάρχουν αναντιστοιχίες στις εσωτερικές σε σχέση με τις εξωτερικές ενδείξεις. Κρατήσαμε και τις δύο ενδείξεις βάζοντας αγκύλη στην εσωτερική ένδειξη. Στους φακέλους της αλληλογραφίας διατηρήσαμε τις εξωτερικές ενδείξεις σε εισαγωγικά. Επίσης αναντιστοιχίες παρατηρούνται και στις χρονολογίες. Στη στήλη με τα έτη δίνονται οι χρονολογίες που υπήρχαν στα βιβλία και στους φακέλους από την κατάσταση μεταφερομένου υλικού (ΚΜΥ) μετά από έλεγχο των τεκμηρίων. Όπου διαπιστώθηκε αναντιστοιχία η διόρθωση μπήκε σε αγκύλη. Στους ατομικούς φακέλους των καθηγητών-επειδή οι φάκελοι ακολουθούν τους καθηγητές σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου- οι χρονολογίες μπήκαν, επίσης, σε αγκύλη με ακραίες χρονολογίες. Στους τίτλους εγγραφής δεν χωρίστηκαν οι παλαιού και νέου τύπου τίτλοι, γιατί ακολουθούν αύξουσα και χρονολογική αρίθμηση. Σημειώνεται όμως, στη στήλη του τίτλου δίπλα στην αύξουσα αρίθμηση των τίτλων οι λέξεις ‘’παλαιού τύπου’’ και ‘’νέου τύπου’’, ‘’ Οκτατάξιο’’, ‘’ Εξατάξιο‘’, όπου διαπιστώνεται από τους ίδιους τους τίτλους του Σχολείου.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Το υλικό του αρχείου διασώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση, εκτός από πολύ περιορισμένο αριθμό φακέλων όπου εντοπίζεται βιολογική προσβολή (μύκητες) των τεκμηρίων. Σε ορισμένα βιβλία έχουν αποσπασθεί φύλλα από το σώμα του βιβλίου, επιπλέον, παρατηρούνται φθορές στην περιοχή της ράχης του καλύμματος και απόσπαση τμημάτων του υλικού κάλυψης. Τέλος, σε μεγάλο αριθμό βιβλίων υπάρχουν μεταγενέστερες προσθήκες επικαλυμμένων ενδείξεων. Σε κάθε περίπτωση στη στήλη των παρατηρήσεων έχουν επισημανθεί τα τεκμήρια τα οποία χρήζουν συντήρησης.

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

 1. Αβδελά Έ., ʺΗ συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας στο ελληνικό σχολείο: ʺεμείςʺ και οι ʺάλλοιʺ στο ʺΤι είνʹ η πατρίδα μαςʺ: εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση», (επιμ. Άννα Φραγκουδάκη‐Θάλεια Δραγώνα), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997

 2. Αντωνίου Δ. , Περίγραμμα της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 1821-2017, Οργάνωση του Εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα 2018

 3. Αντωνίου Δ., Η Εκπαίδευση 1750-1929/1931, Σχολεία-Διδακτικό προσωπικό, Συνοπτικό περίγραμμα, Αθήνα 2007

  1. Σ. Γελαδάκη, Τα αρχεία τριών ιστορικών Αθηναϊκών Γυμνασίων Α’ Γυμνάσιο Αρρένων, Β’ Γυμνάσιο Αρρένων, Α’ Γυμνάσιο Θηλέων, Αθήνα 2004.
 4. Γληνός Δ., ʺΤα Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια: Οι αγράμματοι που μένουν αγράμματοιʺ, Ακρόπολις, 14.6.1929

 5. Γληνός Δ., Εκλεκτές σελίδες, Στοχαστής, 2η έκδ., Αθήνα 1971‐1975

 6. Γληνός Δ., Άπαντα, τόμ. Αʹ‐Βʹ, Θεμέλιο, Αθήνα 1983

  1. Γκλαβάς Σ., Επισκόπηση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Νεοελληνικό κράτος, 2010 στο www.pi-schools.gr.
 7. Δελμούζος Αλ., Το κρυφό σχολειό, Αθήνα 1950

 8. Δελμούζος Αλ., Δημοτικισμός και εκπαίδευση, Αθήνα 1926 (νέα έκδοση 1971)

 9. Δημαράς Αλ., Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας), τόμ. Αʹ (1821-1894), τόμ. Β’ (1895‐1967), Αθήνα 1974

 10. Δημαράς Αλ., «Εκπαίδευση», λήμμα στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, τόμ. ΙΔʹ και ΙΕʹ

 11. Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα, 1977

 12. Δημαράς Αλ. ‘’Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1880-1964: μια πρώτη παράλληλη ανάγνωση των εισηγητικών εκθέσεων’’ στο Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1995.

 13. Δημαράς Αλ. (εποπτεία), Καρακαλπάκης Κ. (επιμέλεια), Τα εκπαιδευτικά Συνέδρια του 1930, Κέντρο Εκπαιδευτικής ‘Έρευνας, Αθήνα 200;;;

 14. Δημαράς Αλ., Βασιλού-Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες, Αθήνα 2008.

 15. Δημαράς Αλ., Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης: το ‘’Ανακοπτόμενο άλμα’’: τάσεις και αντιστάσεις στην Ελληνική Εκπαίδευση, Αθήνα 2013.

 16. Ηλιού Μ., Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Πορεία, Βʹ έκδοση, Αθήνα 1988

 17. Κάτσικας Χ. και Θεριανός Ν., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2007, Σαββάλας 2007.

 18. Κυπριανός Π. ‘’Πρόσληψη των ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων στα εκπαιδευτικά νομοσχέδια (1880-1976) ένας διάλογος με κείμενα του Αλέξη Δημαρά’’, στο Επιστημονικό Συμπόσιο, Τα πεδία έρευνας του Αλέξη Δημαρά (13 και 14 Δεκεμβρίου 2013), Αθήνα 2013

 19. Λέφας Χρ., Η εξέλιξις της νομοθεσίας της Μέσης Εκπαιδεύσεως, Αθήνα 1921

 20. Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική εκπαίδευση (1821‐1985), Gutenberg, Αθήνα 1987

 21. Νούτσος Χαρ., Προγράμματα μέσης εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931‐1973), Θ, Αθήνα 1979

 22. Σκιάς Ανδ., Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της Μέσης Εκπαιδεύσεως, εκδιδόμεναι κατ’ εντολήν του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1921

 23. Φραγκουδάκη Άν., Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι, Κέδρος, Αθήνα 1982

Νόμοι-διατάγματα-Νομοσχέδια

Υπουργείον Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Εισηγητική Έκθεσις και Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια κατατεθέντα εις την Βουλήν κατά την συνεδρίαν της 2ας Απριλίου 1929 υπό του Υπουργού της Παιδείας Κωνστ. Β. Γόντικα, Εν Αθήναις (εκ του Εθνικού Τυπογραφείου)

ΦΕΚ 297Α’ 20.8.1929
ΦΕΚ 309Α’ 24-8-1929
ΦΕΚ 263Α’ 13.7.1937
ΦΕΚ 300Α’ 25.7.1939
ΦΕΚ 119Α’ 3.6.1944
ΦΕΚ 150Α’ 28.6.1951
ΦΕΚ 187Α’ 7. 9. 1959
ΦΕΚ 182Α’ 24.10.1964
ΦΕΚ 163Α 25.9.1967
ΦΕΚ 100 30.4.1976
ΦΕΚ 753 9.8.1980

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες