Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 302 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σχολεία, Δημοτικά - Καρδίτσα Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πορτής

 • GRGSA-KAR EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1946 -1950

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος και Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Πορτής (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής

 • GRGSA-KAR EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1954 -2006

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Φάκελος Διαταγών και Ν.Δ για τα Νυκτερινά Σχολεία και Βιβλία Ιστορικού Περιεχομένου.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βατσουνιάς

 • GRGSA-KAR EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1927-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρόχειροι γενικοί έλεγχοι, βιβλία διδαχθείσης ύλης όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, βιβλίο συνεδριάσεων προσωπικού, βιβλίο μητρώου τακτικών μελών του σχολικού συνεταιρισμού, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής από την Α τάξη έως τη Ε τάξη, βιβλίο ταμείου σχολικού συνεταιρισμού, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδών από 1955-1981, γραπτά απολυτηρίων εξετάσεων της ΣΤ τάξης και γραπτές εξετάσεις της Ε τάξης. Εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικής χρήσης από το 1957 έως 1968 και απολογισμός μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κομπέλου

 • GRGSA-KAR EDU092.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 1970

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Τίτλοι κυριότητας οικοπέδου Σχολείου Κομπέλου, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Ιστορίας Δημοτικού Σχολείου Κομπέλου

Δημοτικό Σχολείο Κομπέλου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οξυάς

 • GRGSA-KAR EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1954-1996

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Οξυάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου

 • GRGSA-KAR EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1961

Γενικός έλεγχος και Μαθητολόγιο. Το Αρχείο του Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αμάραντου ήταν μαζί με το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμάραντου πριν ταξινομηθεί με ΑΒΕ 56 και ΑΕΕ ΕΚΠ 9.1.

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαστρογιάννη Αμαράντου

 • GRGSA-KAR EDU095.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1971

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Μαστρογιάννη Αμαράντου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζερετσίου

 • GRGSA-KAR EDU100.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1971

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών, πίνακας αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών του Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κρυοπηγής για το σχολικό έτος 1959 -1960. Απογραφή αγραμμάτων ηλικίας 14 - 22 ετών της Κοινότητας Ζερετσίου. Πίνακες εγγραφέντων μαθητών στο Νυκτερινό Σχολείο για το σχολικό έτος 1959 -1960 και έγγραφα Επιθεωρητού Δημοτικών Σχολείων Β΄ Περιφέρειας Καρδίτσας προς τον Δημοτολόγο Ζερετσίου και τους Διευθυντές των σχολείων Περιφέρειας.

Δημοτικό Σχολείο Ζερετσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεραϊδας

 • GRGSA-KAR EDU044.02
 • Αρχείο
 • 1970 - 2004

Γενικός Έλεγχος, Αναλυτικός Έλεγχος, Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας (Καρδίτσα)

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • GRGSA-KAR EDU137.01
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Β' Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπελοκομίτη

 • GRGSA-KAR EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, Ημερήσιοι έλεγχοι, Βιβλίο μητρώου προσωπικού

Δημοτικό Σχολείο Μπελοκομίτη (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου

 • GRGSA-KAR EDU187.01
 • Αρχείο
 • 1949-2010

Μαθητολόγια, Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς

 • GRGSA-KAR EDU191.01
 • Αρχείο
 • 1949-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Απιδιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πετρωτού

 • GRGSA-KAR EDU227.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1986

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Αναλυτικός έλεγχος μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Πετρωτού (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • GRGSA-KAR EDU228.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία διδασκόμενης ύλης, Πρακτικά σχολικής εφορείας, πρακτικά διδασκόντων, Πρακτικά Διευθυντή, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο εσόδων - εξόδων, Απογραφικό δελτίο εποπτικών μέσων διδασκαλίας, Διδακτήριο, Στατιστικά στοιχεία, Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής του σχολείου.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU237.01
 • Αρχείο
 • 1910 - 2011

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο πρακτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου

 • GRGSA-KAR EDU259.01
 • Αρχείο

Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγιο. Ημερήσιος έλεγχος. Καταστάσεις εγγραφέντων ενηλίκων, ωρολόγιο πρόγραμμα, αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων κέντρου ενηλίκων αναλφάβητων.Ενδεικτικά και αποδεικτικά. Πίνακας αποτελεσμάτων της ετήσιας προόδου μαθητών.

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Ερμητσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυλλίου

 • GRGSA-KAR EDU263.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2010

Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Τίτλοι σπουδών. Βιβλίο τάξεως. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Καταφυλλίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κασνεσίου

 • GRGSA-KAR EDU270.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1966

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλίο ταμείου εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Απολογιστικά στοιχεία οικονομικών ετών 1950 - 1951, 1951 - 1952, 1953 -1954, 1955 -1956 και 1957

Δημοτικό Σχολείο Κασνεσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυλάκκου

 • GRGSA-KAR EDU177.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 2002

"Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Βιβλία υλικού, Απολογισμοί σχολικού ταμείου, Λογιστικά στοιχεία, Αποδείξεις τιμολογίων οικονομικού έτους 1983, Τιμολόγια, Πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, Σχολικός Συνεταιρισμός, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο πράξεων προσωπικού, Βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής, Εισερχόμενα έγγραφα, Εξερχόμενα έγγραφα, Ωρολόγια προγράμματα. Έκθεση μαθητικής αυτοδιοίκησης από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Μολάων του Δημοτικού Σχολείου Νομίων. Πρακτικό για πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής εντός νομού. Έκθεση εφαρμογής των Π.Ε.Α στο σχολείο Βαθύλακκου, Δελτία ατομικότητας, Ημερολόγιο σχολικής ζωής του Δημοτικού Σχολείου Βαθύλακκου, Βιβλίο εμπιστευτικών εγγράφων, Υπεύθυνες δηλώσεις γονέων για φοίτηση των απολυόμενων μαθητών στο γυμνάσιο, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Βιβλίο διδασκόμενης ύλης, Πρωτόκολλο εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων, Ημερήσιοι έλεγχοι, Έγγραφα για το μάθημα της γυμναστικής, Βιβλίο εσόδων - εξόδων, Πιστοποιητικά Α΄Εγγραφής, Έγγραφα σχολικής εφορείας, Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού ΙΚΑ, Στοιχεία διδακτηρίου, Εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, Φάκελος βιβλίων - εγγράφων για καθαρίστρια, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών"

Δημοτικό Σχολείο Βαθυλάκκου (Καρδίτσα)

Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU280.01
 • Αρχείο

"Πολιτικός και Μορφολογικός Χάρτης της Ελλάδας , Γεωγραφικός Χάρτης της Ελλάδας, Γεωφυσικός Χάρτης Ελλαδας, Σύγχρονος Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδας, Νομός Καρδίτσας Χάρτης Πολιτικός Γεωφυσικός - Παραγωγικός, Μορφολογικός Χάρτης Πελοποννήσου, Μορφολογικός Χάρτης Κρήτης, Νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Πολιτικός Χάρτης Ευρώπης, Γεωφυσικός Χάρτης Ευρώπης, Πολιτικός Χάρτης Ωκεανίας, Σύγχρονος Πολιτικός Χάρτης της Παλαιστίνης, Παγκόσμιας Πολιτικός Χάρτης, Ιστορικός παραστατικός χάρτης Ελλάδας Μυθικής και Κλασσικής εποχής, Βυζαντινή Αυτοκρατορία επί Ιουστιανού, Η Ελληνική Επανάσταση 1821 -1827, Πινακας Γραμματικής Διαίρεση Συμφώνων, Ιχθύες και Ζώα των Θαλασσίων υδάτων."

18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Συλλογή Ουρανίας Πάτρα

 • GR COL019.01
 • Αρχείο
 • 1873-2015

Το αρχείο αποτελείται από: Ιπποφορβείο «ΙΠΠΟΤΟΥΡ» στη Λαζαρίνα Καρδίτσας, Δημοτικό Σχολείο Λαζαρίνας, Φωτογραφικό υλικό από τον ιδιωτικό & δημόσιο βίο της Ο. Πάτρα, του Βασίλη Πάτρα, της Ναυσικάς Παπαθανασίου, του Καταφυγίου Κοζάνης, Εφημερίδες, Γαμήλιες φωτογραφίες .

Πάτρα, Ουρανία

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

 • GRGSA-KAR EDU166.01
 • Αρχείο
 • 1960-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου και προόδου μαθητών, Γενικοί έλεγχοι, βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλο αλλληλογραφίας, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων, Βιβλίο βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων (Καρδίτσα)

Αρχείο Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Παζαρακίου

 • GRGSA-KAR EDU170.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 1977

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής (από το 1954 έως το 1958 είναι του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Παζαρακίου και από το 1959 έως το 1977 του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βησσαρίου)

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Παζαρακίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κτημένης

 • GRGSA-KAR EDU168.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1988

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδήςς, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο υλικού.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Κτημένης (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασημοχωρίου

 • GRGSA-KAR EDU179.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2004

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Μητρώου και Προόδου, Βιλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκάλων

Δημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου

 • GRGSA-KAR EDU193.01
 • Αρχείο
 • 1918-2012

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Παλιουρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζαϊμίου

 • GRGSA-KAR EDU195.01
 • Αρχείο
 • 1905-2010

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο μητρώου, Αναλυτικός έλεγχος μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Ζαϊμίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βραγκιανών

 • GRGSA-KAR EDU216.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 2010

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξεων, βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Βραγκιανών (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μυρίνης

 • GRGSA-KAR EDU213.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 2011

Μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Μυρίνης (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου

 • GRGSA-KAR EDU214.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1981

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας, βιβλίο πρακτικών εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο επιτροπής σχολικού συνεταιρισμού, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών, βιβλίο ιστορίας σχολείου, βιβλίο επιθεωρούμενων δασκάλων, τίτλοι σπουδής,

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών

 • GRGSA-KAR EDU221.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2000

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Γρυμπιανών (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών

 • GRGSA-KAR EDU222.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1963

Γενικός έλεγχος (Το ίδιο βιβλίο περιέχει τον γενικό έλεγχο του σχολικού έτους 1954 - 1955 και του σχολικού έτους 1962 - 1963)

Δημοτικό Σχολείο Αγραμμάτων Γρυμπιανών (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης

 • GRGSA-KAR EDU225.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2004

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλία ημερήσιων ελέγχων.

Δημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης Ανθοχωρίου

 • GRGSA-KAR EDU238.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1987

Μαθητολόγια, Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Αναλυτικό Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, Βιβλίο εσόδων - εξόδων

Δημοτικό Σχολείο Ράχης Ανθοχωρίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βατσουνιάς

 • GRGSA-KAR EDU074.02
 • Αρχείο
 • 1926 - 1994

Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης, Ημερήσιοι έλεγχοι, Φύλλα Ελέγχου, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία Μητρώου συσσιτούντων μαθητών, Βιβλίο υλικού εστίας μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικού Συνεταιρισμού Βατσουνιά, Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία διδαχθείσης ύλης, Ημερολόγιο μαθητικών συσσιτίων. Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, Ατομικοί φάκελοι, Αναλυτικοί έλεγχοι μαθητών Α΄, Β΄, Ε΄, τάξης, Τοπογραφικά έγγραφα μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας των σχολείων στους ΟΤΑ, καρτέλα διδακτηρίου, Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων για το οικονομικό έτος 1975, βιβλίο δραστηριοτήτων του σχολείου και ευρετήριο αριθμού μητρώου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Βατσουνιάς (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κελλαρίων

 • GRGSA-KAR EDU265.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1995

Μαθητολόγιο. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Γενικός έλεγχος. Τίτλοι σπουδής. Βιβλίο τάξεως. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Κελλαρίων (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπράβας

 • GRGSA-KAR EDU269.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 1986

Μαθητολόγια. Γενικός έλεγχος. Τίτλοι σπουδών. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Μπράβας (Καρδίτσα)

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR ADM008.05
 • Αρχείο
 • 1899 - 1988

Μητρώα δημοτικών σχολείων και διδασκάλων Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας, Μητρώα προσωπικού Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καρδίτσας, Βιβλία δασκάλων και μαθητών, Βιβλία καταχώρησης αποτελεσμάτων εξετάσεων, Βιβλίο ποιότητας διδασκάλων, Βιβλία πράξεων εποπτικού Συμβουλίου, Βιβλία ταμείου, Βιβλία πράξεων Επιθεωρητού, Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, Βιβλίο συσσιτίων κατασκηνώσεων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου

 • GRGSA-KAR EDU272.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1996

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ταμείου σχολικής εφορίας, βιβλίο εμβολιασμού, εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα, τίτλοι σπουδών, εγκύκλιου επιθεωρητού, έγγραφα κέντρου επιμορφώσεως, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας, λογιστικά στοιχεία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων σχολικού συνεταιρισμού Κέδρου

Δημοτικό Σχολείο Κέδρου (Καρδίτσα)

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων

 • GRGSA-KAR EDU185.02
 • Αρχείο
 • 1958 - 1990

Βιβλίο ακίνητης περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο κινητής περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο υλικού

1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων (Καρδίτσα)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 302