Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Τεκμήριο Κτηνοτροφία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"
Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"