Τεκμήριο ΦΩΤΟ.003.001 - Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-ARG ΦΩΤΟ.003.001

Τίτλος

Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"

Ημερομηνία(ες)

  • 1905 ~ - 1922 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φωτογραφία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας παράδοσης: Γιαννογλούδης Βασίλης
ΑΒΕ 336

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στερεοσκοπική φωτογραφία που απεικονίζει βοσκούς με τα κοπάδια τους στην αργολική πεδιάδα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες