Τεκμήριο ΦΩΤΟ.003.001 - Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARG ΦΩΤΟ.003.001

Τίτλος

Στερεοσκοπική φωτογραφία με θέμα: "Βοσκοί στην αργολική πεδιάδα"

Ημερομηνία(ες)

  • 1905 ~ - 1922 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φωτογραφία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Φορέας παράδοσης: Γιαννογλούδης Βασίλης
ΑΒΕ 336

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Στερεοσκοπική φωτογραφία που απεικονίζει βοσκούς με τα κοπάδια τους στην αργολική πεδιάδα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες