Φωτογραφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Φωτογραφία

Equivalent terms

Φωτογραφία

Σχετικοί όροι

Φωτογραφία

93 Αρχειακή περιγραφή results for Φωτογραφία

93 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1866 - 2007

Το αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνει οκτώ αρχειακές σειρές: α) Διοίκηση. β) Μέλη. γ) Αλληλογραφία. δ) Όργανα και Σωματεία Ε.Σ.Η.Ε.Α. ε) Άλλα Σωματεία. στ) Βιβλιοθήκη. ζ) Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. η) Σύμμικτα.

Στην πρώτη σειρά, «Διοίκηση», περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης (1914-5) και τα πρώτα καταστατικά της (1918, 1920, 1924 κ.λπ.), βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. (1915 κ.έ.), εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής από το 1918 έως το 1965, υποψηφιότητες–οργανωτικά–αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. κατά τα χρόνια 1925-1969, λογοδοσίες–εκθέσεις πεπραγμένων–απολογισμοί καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και κτιριολογικά της περιόδου 1920-1950.

Στη δεύτερη σειρά, «Μέλη», ανάμεσα σε άλλα συγκαταλέγονται κατάλογοι μελών της Ένωσης (1919-1920), αιτήσεις, εγγραφές–επανεγγραφές–πιστοποιητικά μελών (1935-1946), διαγραφές μελών (1915-1979), συνδρομές (1915-1935), μητρώα με προσωπικά στοιχεία των μελών (1927-1940), καταστάσεις με δάνεια και οικονομικά βοηθήματα προς μέλη στην Κατοχή, μισθολογικά ζητήματα (1938-1946) και φωτογραφίες μελών.

Η τρίτη σειρά, «Αλληλογραφία», περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα που καλύπτουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά την περίοδο 1916-1949: πρωτόκολλα αλληλογραφίας (εισερχόμενα–εξερχόμενα), τηλεγραφήματα, επιστολές, πιστοποιητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών, ψηφίσματα και εγκύκλιους.

Στη τέταρτη σειρά, «Όργανα και Σωματεία», συγκεντρώνονται ιδρυτικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα διαφόρων οργάνων της Ένωσης (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Ταμείο Πρόνοιας, Ταμείο Συντάξεων κ.ά.) και σωματείων υπό την δικαιοδοσία της (π.χ. Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, Εστία Τύπου, Δημοσιογραφική Σχολή κ.λπ.)

Στην πέμπτη σειρά, «Άλλα Σωματεία», εντάσσονται ποικίλα έγγραφα από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα που αφορούν σωματεία χωρίς οργανική σχέση με την Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων, η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων/Fédération Internationale des Journalistes και άλλα σωματεία (ενδεικτικά: Δημοσιογραφική Εταιρία, Εταιρία Τύπου, Σύνδεσμος Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Τύπου κ.ά.).

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνονται έγγραφα (1922-2009) σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατάλογοι-ευρετήρια βιβλίων, βιβλία επισκεπτών και δωρεές βιβλίων από και προς την Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Η έβδομη σειρά, «Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες», συγκροτείται από: Τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 1930-1994. Υλικό για το περιοδικό Φανός κατά την περίοδο 1925-1948 με οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες διακίνησης–αγγελίες–διαφημίσεις, καθώς και λίγα φύλλα του περιοδικού. Αρχειακό υλικό σχετικό με την έκδοση, διανομή, κλήρωση και τους τυχερούς του Λαχείου Συντακτών της περιόδου 1931-1967, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση του Χορού των Συντακτών τα έτη 1917-1939. Αρχειακά τεκμήρια για τη διοργάνωση των Καλλιστείων κατά την τετραετία 1929-1932.

Τέλος, η σειρά «Σύμμικτα» περιλαμβάνει ποικίλο υλικό: Αιτήσεις δημοσιογράφων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω παύσης της κυκλοφορίας των εφημερίδων τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1866-1947. Κατάλογοι εφημερίδων-περιοδικών καθώς και καταστάσεις εφημεριδοπωλών και κυκλοφορίας εφημερίδων τη δεκαετία του 1940. Κατάλογοι εφημερίδων επαρχίας (1960-1967) και ελληνικών και ξένων εφημερίδων (1813-1911). Γελοιογραφίες προκειμένου να δημοσιευθούν στο Φανό (1930 κ.έ.). Φωτογραφικό υλικό όπου απεικονίζονται μέλη του Δ.Σ. και άλλοι δημοσιογράφοι σε διάφορες εκδηλώσεις–δραστηριότητες της Ένωσης (1925-1997), εικόνες από το Αλβανικό Μέτωπο και άλλα θέματα (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα).

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Αρχείο Γεωργίου Ασημάκη

 • Αρχείο
 • 1920 - 1944

Κείμενα δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά του Γεωργίου Ασήμακη. Επιστολές και κείμενα άλλων προς τον Γ. Ασημάκη. Αποδείξεις, πιστοποιητικά και άλλα ιδιωτικά έγγραφα. Δημοσιεύματα εφημερίδων. Κείμενα Ι. Δ. Αραβαντινού σχετικά με την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή. Υπηρεσιακά στρατιωτικά έγγραφα και δημοσιεύματα στον Τύπο. Ποικίλα έγγραφα ανά θεματική κατηγορία: α) Κατοχή 1941-1944. β) Λόγοι – επέτειοι κλπ. γ) Αλβανία. δ) Βιογραφικά αξιωματικών κλπ. ε) Νόμοι – εγκύκλιοι κλπ. (1929-1939). 37 φωτογραφίες: προσωπικές, στρατιωτικές, οικογενειακές, δημοσίων προσώπων κ.λπ. 15 Καρτ ποστάλ, κάρτες και φωτογραφίες φωτομοντέλων.

Ασημάκης, Γεώργιος

Βάρβογλης, Γεώργιος και Χάρης (Χαράλαμπος)

 • GR ELIA-MIET 01/18Θ
 • Αρχείο
 • 1931-2006

Το αρχείο περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται κυρίως με την πανεπιστημιακή σταδιοδρομία του Γεωργίου Βάρβογλη (σημειώσεις, ανάτυπα, μελέτες, φωτογραφίες, αλληλογραφία). Ακόμη φωτογραφίες που σχετίζονται τόσο με την ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ όσο και με την ιστορία του campus του ΑΠΘ (πολλές ψηφιακές) τις οποίες συγκέντρωσε ο Χάρης Βάρβογλης. Εντοπίζονται φωτογραφίες κτιρίων, εγκαινίων, επισήμων και φοιτητικών εκδηλώσεων καθώς και φωτογραφίες όλων τον Κοσμητόρων της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ. Μαζί με το αρχείο δωρήθηκε πλήθος εκθέσεων πεπραγμένων του ΑΠΘ (οι οποίες καταλογογραφήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη βιβλιοθήκη).

Βάρβογλης, Γεώργιος

Δέλλιος, Γιώργος (φωτογραφικό αρχείο)

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/13Θ
 • Αρχείο
 • δεκαετία 1870 - δεκαετία 1950

Το υλικό, το οποίο συγκέντρωσε ο συλλέκτης τα τελευταία χρόνια μέσω αγορών από το εξωτερικό, αφορά με κάποιες εξαιρέσεις την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει καρτ-ποστάλ της οθωμανικής περιόδου, φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ του μεσοπολέμου και πολύ λίγες μεταπολεμικές, αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά με χαρακτικά. Περιλαμβάνει ακόμη τρία λευκώματα ενός αμερικανού περιηγητή με 214 φωτογραφίες (των ετών 1893-1907) και ιδιόχειρες σημειώσεις από τα ταξίδια του σε διάφορες πόλεις της Μεσογείου.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό φωτογραφικό υλικό. Ξεχωρίζουν ανάμεσα στο πλήθος των τεκμηρίων ένα φωτογραφικό πανόραμα της Θεσσαλονίκης τραβηγμένο γύρω στα 1877-1878 από τον Βρετανό ανθυποπλοίαρχο, Herbert Sayce (μία από τις παλιότερες φωτογραφίες της πόλης) καθώς και ένας φάκελος ο οποίος περιέχει 40 φωτογραφίες από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

Δέλλιος, Γιώργος

Καραμπάτη, Λίντα

 • GR ELIA-MIET 5/18Θ
 • Αρχείο
 • Δεκαετία 1910 - δεκαετία 2000

Το αρχείο περιέχει φωτογραφίες της Λίντας Καραμπάτη (πατρικό Καζακοπούλου) και της οικογένειάς της. Περιέχει φωτογραφίες τόσο της οικογένειας προέλευσής της όσο και της δικής της. Ακόμη παιδικές, μαθητικές και νεανικές φωτογραφίες της ίδιας. Περιέχονται φωτογραφίες από ταξίδια και εκδρομές στην Ελλάδα, δεξιώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις, αποκριές. Σημειώνουμε φωτογραφίες από το Πήλιο (αρκετές από τις Σταγιάτες), τη Σίφνο και το Λαγονήσι. Περιέχονται δύο φωτογραφίες με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη καθώς και μία με τον Στυλιανό Γονατά και τον Γεώργιο Γρίβα. Ακόμη φωτογραφίες με τον τενίστα Bjorn Borg και τη Μαριάννα Λάτση. Αρκετές μαθητικές φωτογραφίες της Λ. Καραμπάτη είναι από το Σχολή Καλπάκα στο Παγκράτι (σώζονται ακόμη ενδεικτικό και βιβλιάριο προόδου του σχολείου). Σώζεται επίσης μία φωτογραφία με το κέντρο Καλύβα (στη Θεσσαλονίκη) με τη Ζωζώ Σαπουντζάκη σε ρεκλάμα.

Καραμπάτη, Λίντα

Μελετόπουλος, Τάσος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/07
 • Αρχείο
 • 1918-1976

Προσωπικά έγγραφα, καταστατικά συλλόγων και εταιρειών, ποικίλα τεκμήρια γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο, αποκόμματα Τύπου, αναμνηστικά.

Μελετόπουλος, Τάσος

Συλλογή Γεωργίου Δέλλιου

 • GR GRGSA-SER AUV032.01
 • Συλλογή
 • 1921 - 1968

Οικογενειακό αρχείο προερχόμενο από τη Νιγρίτα Σερρών. Εκτός των οικογενειακών στιγμών, εικόνες της ζωής της κωμόπολης. Μεταξύ άλλων κτίσματα, όπως οθωμανική κρήνη, που έχουν εκλείψει, ή εικόνες από την κοινωνική και πολιτική ζωή. Καρτ -ποστάλ της Νιγρίτας. Περιλαμβάνει και φωτογραφίες και οικογενειακών εγγράφων με αραβική γραφή.

Δέλλιος, Γιώργος

Συλλογή Γεωργίου Καραντινού

 • GR GRGSA-SER AUV042.01
 • Συλλογή
 • 1939, 1974

Φωτογραφίες από εκπαιδεύσεις της σχολής οδηγών και οικογενειακές φωτογραφίες.

Καραντινός, Γεώργιος

Συλλογή Γεωργίου Ραβάνη

 • GR GRGSA-SER COL138.01
 • Συλλογή
 • 1939, 2019

Φωτογραφίες εφέδρου αξιωματικού Αλβανικού Μετώπου, βιογραφικό.

Ραβάνης, Γεώργιος

Συλλογή Γεωργίου Σιούλα (Κ424)

 • Συλλογή
 • Πρώτο μισό 20ού αιώνα

Τετράδιο σημειώσεων της Έλλη Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη (Nelly’s) στα γερμανικά με τεχνικής φύσεως πληροφορίες για την εκτύπωση φωτογραφιών, κατά πάσα πιθανότητα την περίοδο που σπούδαζε φωτογραφία στη Δρέσδη (1920-1924).
Φωτογραφία μητέρας με βρέφος με σφραγίδα του πρώτου φωτογραφικού εργαστηρίου της Nelly’s στην οδό Ερμού στην Αθήνα (περίοδος 1924 – 1939).
Φωτογραφία του λόφου του Αρείου Πάγου στην Αθήνα με σφραγίδα του φωτογραφικού εργαστηρίου της Nelly’s στη Νέα Υόρκη (περίοδος 1939 – 1966).

Σιούλας, Γεώργιος

Συλλογή Γεωργίου Χρυσούλα

 • GR GRGSA-SER AUV037.01
 • Συλλογή
 • 1944 - 1960

Φωτογραφίες από το Καπνεργοστάσιο της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) και οικογενειακές φωτογραφίες.

Χρυσούλας, Γεώργιος

Συλλογή Γιάννη Μεργιανιώτη

 • GR GRGSA-SER COL037.04
 • Συλλογή
 • 1934, 1946 - 1977

Φωτογραφίες- καρτ -ποστάλ πόλης Σερρών (1946-±1970), φωτογραφίες συγκέντρωσης Γονέων και Κηδεμόνων Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Σερρών (1967-68), καρτ ποστάλ διαφόρων τουριστικών διαδρομών Ελλάδας.

Μεργιανιώτης, Γιάννης

Συλλογή Γιάννη Μεργιανιώτη

 • GR GRGSA-SER COL037.02
 • Συλλογή
 • 1985

Φωτογραφίες ασπρόμαυρες με τα αρνητικά τους. Οι φωτογραφίες (13 Χ 18 εκ. και 17Χ 24 εκ.) αποτυπώνουν μνημεία καθώς και διατηρητέα κτήρια της πόλης των Σερρών.

Μεργιανιώτης, Γιάννης

Συλλογή Γιάννη Μεργιανιώτη

 • GR GRGSA-SER COL037.05
 • Συλλογή
 • 1950 - 1970

Φωτογραφίες οικογενειακές, από την κοινωνική ζωή της πόλης, από τυπογραφείο, από αστικές συγκοινωνίες της πόλης, από παρέλαση Νατοϊκών στρατευμάτων στις Σέρρες.

Μεργιανιώτης, Γιάννης

Συλλογή Γιώργου Αγγειοπλάστη

 • GR GRGSA-SER COL001.03
 • Συλλογή
 • 1950 - 1960

Φωτογραφίες πανελλήνιας εκδήλωσης Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών και slides τοιχογραφιών εκκλησίας Ραχωβίτσας (Μαρμαράς) Σερρών.

Αγγειοπλάστης, Γεώργιος

Συλλογή Γιώργου Αγγειοπλάστη

 • GR GRGSA-SER COL001.05
 • Συλλογή
 • 1937 - 1960

Μονόφυλλα πολιτικού περιεχομένου, φωτογραφίες με θέμα εκθέματα και διπλώματα (γυναικεία υποδήματα) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 1938 του Σερραίου Αναστάσιου Παναγιωτίδη, υποδηματοποιού, φωτογραφίες εσωτερικού χώρου πλυντηρίου (πλυσταριού) των Σερρών εποχής μεσοπολέμου.

Αγγειοπλάστης, Γεώργιος

Συλλογή Δημητρίου Γκαντέζη

 • GR GRGSA-SER COL127.01
 • Συλλογή
 • 1914, 1954 - 1970

Πωλητήριο συμβόλαιο συμβολαιογράφου Σερρών Κωνσταντίνου Στεφανίδη (1914). Φωτογραφίες από ΠΙΚΠΑ και από διάφορες περιοχές των Σερρών, τοπογραφικό διάγραμμα οικοδομικού πολυγώνου 144 και άδεια οικοδομής, βεβαίωση εκκλησιασμού (1970).

Γκαντέζης, Δημήτριος

Συλλογή Δημητρίου Καραμανίδη

 • GR GRGSA-SER AUV009.01
 • Συλλογή
 • 1955 - 1958

Ο Σερραίος Δ. Καραμανίδης υπήρξε καπνεργάτης της Σ.Ε.Κ.Ε. (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος) Σερρών και η σύζυγός του καπνεργάτρια της Αυστροελληνικής Καπνών Σερρών. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη διάρκεια της εργασίας τους και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ιστορία της επεξεργασίας του καπνού.

Καραμανίδης, Δημήτριος

Συλλογή Δημητρίου Παλιούρα

 • GR GRGSA-SER AUV041.01
 • Συλλογή
 • 1917 - 1965

Φωτογραφίες μελών της οικογενείας και της πόλης των Σερρών (Ντουρντουβάκια (Έλληνες όμηροι στα βουλγαρικά τάγματα εργασίας) 1917, παρέλαση ορφανοτροφείου Θηλέων περίπου 1939, Νοσοκομείου Βυρώνειας (Monks Ulen), του Γυμνασίου Θηλέων κλπ).

Παλιούρας, Δημήτριος

Συλλογή Εμμανουήλ Παπαδοπούλου

 • GR GRGSA-SER AUV030.02
 • Συλλογή
 • 1958 - 2015

Φωτογραφίες οικογενειακές, προσωπικές με καλλιτέχνες. Φωτογραφίες από τους Λαμπράκηδες και την πορεία ειρήνης στον Σταυρό Θεσσαλονίκης με τους Μίκη Θεοδωράκη και Χρόνη Μίσσιο.

Παπαδόπουλος, Εμμανουήλ

Συλλογή Εμμανουήλ Παπαδόπουλου

 • GR GRGSA-SER AUV030.01
 • Συλλογή
 • 1926 - 2006

Φωτογραφίες αθλητικών Σωματείων Σερρών, δράσης των «Λαμπράκηδων» στις Σέρρες (1962), επίσκεψης και συναυλιών Μίκη Θεοδωράκη (1965, 1975), παραδοσιακών επαγγελμάτων (κουλουρτζήδων, παγωτατζήδων), επαγγελματιών, σχολείων (Εμπορικής Σχολής Σερρών), θρησκευτικών (πανηγύρεων) λαογραφικών (πυροβασίας, γυναικοκρατίας) και πολιτικών εκδηλώσεων.

Παπαδόπουλος, Εμμανουήλ

Συλλογή Ευάγγελου Πασχάλη

 • GR GRGSA-SER AUV035.01
 • Συλλογή
 • 1934 - 1956

Ηλεκτρονικά έγγραφα και φωτογραφίες. Αφορούν οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά, κυρίως, επιστολές από το μέτωπο του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Πασχάλης, Ευάγγελος

Συλλογή Ζωής Ακριβοπούλου

 • GR GRGSA-SER AUV026.01
 • Συλλογή
 • 1960

Φωτογραφίες πλατείας Ελευθερίας και Γυμνασίου Αρρένων Σερρών.

Ακριβοπούλου, Ζωή

Συλλογή Ιωάννη Ατζέμη

 • Συλλογή
 • 1850 - 1955

Οικογενειακές φωτογραφίες, αγοραπωλησίες ακινήτων από το Βάβδο Χαλκιδικής.

Ατζέμης, Ιωάννης

Συλλογή Καραμίχου

 • Συλλογή
 • 1900 - 1950

Παλιές φωτογραφίες κατοίκων και οικογενειών της Νάουσας από το 1900 ως το 1950 περίπου.

Καραμίχου, οικογένεια

Συλλογή καρτ-ποστάλ με προσωπογραφίες Σουλτάνων και λεύκωμα Κωνσταντινούπολης

 • PHO001
 • Συλλογή

Συλλογή ταχυδρομικών δελταρίων (cartes postales) με προσωπογραφίες 21 Σουλτάνων που διοίκησαν από το 1300 ως το 1861 και λεύκωμα με 27 απεικονίσεις μνημείων της Κωνσταντινούπολης.

Fruchtermann, Max

Συλλογή Κωνσταντίνου Λάγκαλη

 • GR GRGSA-SER AUV033.01
 • Συλλογή
 • 1930 - 1953

Φωτογραφίες από εσωτερικό μπακάλικου, εκπαιδευτικές φωτογραφίες από το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Βερβέρη Σεμεντεφέρη, παρελάσεις και Γυμνάσιο Αρρένων, φωτογραφίες του συλλόγου Ορφέα Σερρών, φωτογραφία των δημοτικών Συμβούλων και αθλητικές φωτογραφίες (από αθλητικά σωματεία και Πανβορειοελλαδικοί Αγώνες 1953).

Λάγκαλης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κωνσταντίνου Φωκά

 • GR GRGSA-SER AUV011.01
 • Συλλογή
 • 1914 - 1939

Φωτογραφίες της πόλης και της περιφέρειας των Σερρών κατά τον μεσοπόλεμο. Κτήρια και μνημεία. Περαστικοί νομάδες Σαρακατσάνοι. Φωτογραφία μνημείου Θεσσαλονίκης.

Φωκάς, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κώστα Ναλμπάντη

 • GR GRGSA-SER COL081.01
 • Συλλογή
 • 1949 - 1955

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων από τη δραστηριότητα του τέως δικηγόρου Σερρών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους των Σερρών και 2 έγγραφα (σημειωματάριου γραφείου με το λογότυπό του).

Ναλμπάντης, Κωνσταντίνος

Συλλογή Κώστα Πασχάλη

 • GR GRGSA-SER AUV023.01
 • Συλλογή
 • 1930

Φωτογραφία 12 Χ 18 εκ., επικολλημένη σε χαρτώο πλαίσιο 16,5 Χ 23 εκ. Αποτυπώνει κηδεία τέκνου, πιθανότατα στο χωριό Γάζωρος Σερρών. Φέρει σφρ.: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΓΡΑΦΟΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- ΣΕΡΡΑΙ.

Πασχάλης, Κώστας

Συλλογή Μαρίας Τόλιουτζικ

 • GR GRGSA-SER AUV028.01
 • Συλλογή
 • 1957

Φωτογραφίες από χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Κ.Ο.Μ.Δ.Ε (Κρατικός Οργανισμός Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων) Σερρών με την παρουσία του Δημάρχου Χατζηϊακώβου.

Τόλιουτζικ, Μαρία

Συλλογή Μιχαήλ Γεωργιτζίκη

 • GR GRGSA-SER COL087.01
 • Συλλογή
 • 1913 - 1935

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων οικογενειακής και σχολικής ζωής, αποδείξεις φορολογίας, από το οικογενειακό αρχείο του Μ. Γεωργιτζίκη.

Γεωργιτζίκης, Μιχαήλ

Συλλογή Νικολάου Αλτηγού (Κ322)

 • GRGSA-CA- COL193.01
 • Συλλογή
 • 1930-1980

Προσωπικά έγγραφα, πιστοποιητικά σπουδών και στρατολογίας, σημειωματάρια, περιοδικά και μελέτες σχετικά με υδραυλικά έργα, μηχανολογικά, εξηλεκτρισμού και στατιστικής, διαφημιστικά φυλλάδια, πραγματογνωμοσύνες σχετικά με τον Οργανισμό Κωπαΐδας, έγγραφα σχετικά με αρδευτικά και αποξηραντικά έργων του ποταμού Στρυμόνα, δακτυλόγραφα δύο μελετών υδρολογίας, φωτογραφίες της περιοχής της Ζήρειας, της νήσου Πρώτη Μεσσηνίας και συσκέψεων μηχανικών για αξιοποίηση περιοχών.

Αλτήγος, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Μπακάλη

 • GR GRGSA-SER AUV034.01
 • Συλλογή
 • 1962

Φωτογραφία ομάδος Απόλλων στο γηπέδου του Πανσερραϊκού.

Μπακάλης, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Οικονόμου

 • COL056
 • Συλλογή
 • 1833 - 1978

1η παραλαβή (4 άλμπουμ): Συλλογή καρτών και καρτ-ποστάλ με γκραβούρες και φωτογραφίες που απεικονίζουν τοπία της Θεσσαλονίκης, της Κωνσταντινούπολης και της Αδριανούπολης. Φύλλα της περιοδικής έκδοσης "Magasin pittoresque" και πορτραίτα διάφορων επαγγελματιών της Κωνσταντινούπολης αποκομμένα από την ίδια έκδοση και επικολλημένα σε κάρτες. Έγγραφα που αφορούν την ανταλλάξιμη περιουσία του παπά Χαρίτου Οικονόμου, παππού του Νικολάου Οικονόμου. Τετράπτυχο, τρίπτυχο και δίπτυχο με τοπία της Θεσσαλονίκης, ένα εξάπτυχο με τοπίο της Κωνσταντινούπολης. 2η παραλαβή (2 άλμπουμ): Καρτ-ποστάλ και φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη, το Μοναστήρι, την Σμύρνη, την Θεσσαλονίκη. Καρτ-ποστάλ με Έλληνες πρίγκιπες, τοπικές ενδυμασίες, κ.α., σειρές γραμματοσήμων, αποκόμματα του magasin pictoresque. Καρτ-ποστάλ που απεικονίζουν τοπία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και κτίρια στην Αθήνα και τον Πειραιά, καθώς και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνιο και Αιγαίο).

Οικονόμου, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Τακουρίδη

 • GR GRGSA-SER COL106.01
 • Συλλογή
 • 1936 - 2002

Εφημερίδες Σερρών: Δημοκρατική (1965), Φιλελεύθερος (1965), Τα Νέα της Φυλλίδος (1966), Δημοκρατικά Νιάτα (1966), Κυρίαρχος Λαός (1966), Δημοκρατική Ένωσις (1966), άλλες τοπικές εφημερίδες, φωτογραφίες πολιτικών εκδηλώσεων Μεταξικής περιόδου και μεταπολεμικής περιόδου (κυρίως δεκαετίας του 1960), διάφορα έντυπα.

Τακουρίδης, Νικόλαος

Συλλογή Ορέστη Καζαμία

 • GR GRGSA-SER AUV001.01
 • Συλλογή
 • 1953 - 1957

Φωτογραφίες οικογενειακές αλλά και από την επίσκεψη του βασιλιά Παύλου στην περιοχή και από διαδηλώσεις υπέρ της Κύπρου.

Καζαμίας, Ορέστης

Συλλογή Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Τυρολόης

 • GR GRGSA-SER AUV031.01
 • Συλλογή
 • 1921 - 1968

Φωτογραφίες από την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Νέας Τυρολόης Σερρών. Εικόνες αγροτικής παραδοσιακής ζωής. Μεταξύ άλλων το καταργηθέν έθιμο της ύψωσης σκύλων τη μέρα της Αποκριάς.

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Τυρολοής Σερρών

Συλλογή Στέργιου Λεβέντη

 • GR GRGSA-SER COL095.01
 • Συλλογή
 • 1927 - 2007

Έγγραφα, ενδεικτικά Δημοτ. Σχολείων και Νηπιαγωγείου Νέου Πετριτσίου, φωτογραφίες Δημοτικού Σχολείου από την πολιτική και την καθημερινή ζωή του Ν. Πετριτσίου, φύλλα μαθητικής εφημερίδας «Μαθητόκοσμος» (2001- 2007).

Λεβέντης, Στέργιος

Συλλογή Τάσου Χανλίογλου

 • GR GRGSA-SER AUV039.01
 • Συλλογή
 • 2018 - 2020

Φωτογραφίες με θέμα: Μηχανοκίνητος αθλητισμός στις Σέρρες, Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Φωτογραφίες της Πλατείας Εμπορίου Σερρών και Video.

Χανλίογλου, Αναστάσιος

Συλλογή Τηλέμαχου Σίμογλου

 • GR GRGSA-SER AUV029.01
 • Συλλογή
 • 1927 - 1980

Φωτογραφίες οικογενειακές, σημαντικών παραγόντων της πόλης Σερρών (οικογένειας Νάσιουτζικ), από την καριέρα του ως Δημοτικού συμβούλου (υποδοχή Πατριάρχη Αθηναγόρα, Κωνσταντίνου Καραμανλή κ.ά.).

Σίμογλου, Τηλέμαχος

Συλλογή φωτογραφιών

 • Συλλογή
 • 19ος - 20ος αιώνας

Οι πρώτοι φωτογράφοι στην Ελλάδα και οι φωτογραφίες τους. 230 φωτογραφίες-πορτρέτα προσωπικοτήτων από τον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο (κυρίως πολιτικοί αλλά και στρατιωτικοί, καλλιτέχνες, διανοούμενοι). Μεταξύ των οποίων: Βασιλιάς Γεώργιος Α΄, Βασίλισσα Όλγα, διάδοχος Κωνσταντίνος, Δ. Ράλλης, Χαρ. Τρικούπης, Ανδρ. Συγγρός, Θεόδ. Δεληγιάννης, Αλέξ. Κουμουνδούρος, Σπ. Ματσούκας, Χρυσ. Λούη, Πιότρ Καπότκιν, Αράπ-Ογλού Μερτζάν, Ρίχαρντ Βάγκνερ, Τζουζέπε Γκαριμπάλντι κ.ά. Δύο (2) άλμπουμ φωτογραφιών με τοπία και αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Πρόσωπα και γεγονότα των δεκαετιών 1920-1950, μεταξύ των οποίων: Γεώργιος Α', Βασιλιάς Αλέξανδρος, Πρίγκηπας Ανδρέας, Σπ. Μαρκεζίνης, Σ. Σκίπης, Λάμπρος Τριανταφυλλίδης, Κορνήλιος Αγγελίδης, Μεχμέτ Φουάτ Κιοπρουλού, Κονσταντίν Πόποβιτς, Τζον Πιουριφόυ, Άντονι Ήντεν, η δίκη των Έξι, Α΄Αγροτικό Συνέδριο (1926), βόμβα στην Αγγλική Πρεσβεία (1922), η Βουλή των Ελλήνων (1933), Δίκη Ν. Ζέρβα (1926), κατεδάφιση Λυρικής Σκηνής (1945). Σκίτσα προσώπων Χρ. Δέδε, μεταξύ των οποίων: Γ. Δροσίνης, Σ. Σταυρολαίμης, Δ. Ψαθάς, Μίνως Ανδρουλιδάκης, Χρ. Δέδες, Ασημάκης Γιαλαμάς, Α. Θεοφιλόπουλος, Λαλάκης Χαιρόπουλος, Φωκίων Δημητριάδης, Σ. Πολενάκης, Ν. Καστανάκης, Βέτα Μυκονιάτη, Γ. Ρούσσος, Δήμος Τσέλιος, Γ. Γιαννακόπουλος, Μίμης Τραϊφόρος, Πέτρος Χάρης. Σκίτσα του Μίνου Αργυράκη: Θ. Σοφούλης, Παναγ. Τσαλδάρης, Γ. Παπανδρέου, Ναπ. Ζέρβας, Σπ. Μαρκεζίνης.
Πρόσωπα, γεγονότα, κτίρια, μνημεία, στιγμιότυπα της καθημερινότητας, μεταξύ των οποίων: απεργιακό κίνημα (1931-1936), πολεμικοί ανταποκριτές και στιγμιότυπα από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο (1940-1941). Γεγονότα από τον Μεσοπόλεμο: στην πλατεία Ελευθερίας – Θεσσαλονίκη (1936), δίκη σε στρατοδικείο (1935), φοιτητική απεργία (1929), ελληνοτουρκικές συνομιλίες Κεμάλ Ατατούρκ και Παναγή Τσαλδάρη, Ελευθέριος Βενιζέλος (1928-1930), Γεώργιος Καφαντάρης, Γ. Μεταξάς και Λ. Πορφύρας. Δεκαετίες 1950 και 1960, μεταξύ των οποίων: μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο Ντε Γκωλ στην Ελλάδα, απελαθέντες παιρνούν τη γέφυρα της ελληνοτουρκικής μεθορίου (1964), Δραπετσώνα, Τουρκοβούνια, Βιβλιοθήκη Ψυχάρη, εσωτερική είσοδος Πανεπιστημίου Αθήνας, η τελευταία φωτογραφία της κυβέρνησης Στεφανόπουλου – Μητσοτάκη – Νόβα (21.12.1966), Μιχάλης Τόμπρας, Νικόλαος
Πλαστήρας, Δημ. Τσάμης, το υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησης Παρασκευόπουλου, ο πρέσβυς της Τουρκίας Ικσέλ, Τσάνσελλορ – γενικός διευθυντής Πρακτορείου Reuters, Αλ. Παπανικολάου κ.λπ. Ξένες προσωπικότητες μεταξύ των οποίων Τσώρτσιλ και Αιζενχάουερ, και άλλα θέματα.

Συλλογή φωτογραφιών Βαλκανικών πολέμων

 • GR GRGSA-SER AUV006.01
 • Συλλογή
 • 1913

Ταχυδρομική κάρτα (9 Χ 14 εκ.) που αποστέλλεται από τη Θεσ/νίκη στην Πάντοβα. Στην κύρια όψη προστίθεται το κείμενο: Ελληνοβουλγαρικός πόλεμος 1913.Ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος εν τω στρατηγείω Χατζή-Μπεηλίκ (Βυρώνεια Σερρών), συνεργαζόμενος μετά του στρατιωτικού επιτελείου. Ημερομηνία αποστολής:24-2-1919. Γλώσσα:ιταλική.

Συλλογή φωτογραφιών Δημοσθένους Φλωριά

 • GR GRGSA-SER AUV012.01
 • Συλλογή
 • 1909

Φωτογραφίες, τις οκτώ από τις οποίες τράβηξε ο ίδιος ο Γραμματέας του Προξενείου Σερρών κατά την τουρκοκρατία (1906-1908) και μετέπειτα βουλευτής των Φιλελευθέρων Δημοσθένης Φλωριάς. Εικονίζονται κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας των αρχών του αιώνα όπως και πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό λόγο στις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις της περιοχής.

Φλωριάς, Δημοσθένης

Συλλογή φωτογραφιών Ελευθέριου Ασλανίδη

 • GR GRGSA-SER AUV014.01
 • Συλλογή
 • 1947 - 1948

Φωτογραφίες του Ελευθέριου Ασλανίδη ως μέλους των Δυνάμεων Χωροφυλακής κατά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά των ανταρτών του ΔΣΕ, στο όρος Κερδύλλιο των Σερρών.

Ασλανίδης, Ελευθέριος

Συλλογή φωτογραφιών Ιωάννη Παπαδοπούλου

 • GR GRGSA-SER AUV025.01
 • Συλλογή
 • 1935

Φωτογραφίες ασπρόμαυρες του Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, εκδότη εφημερίδων και δημοσιογράφου των Σερρών. Φωτογράφοι: Πέννας -Δαϊρετζόπουλος. Φωτογραφίες οικογενειακές, προσωπικές με καλλιτέχνες.

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Συλλογή φωτογραφιών Κλεάνθη Καράμπελια

 • GR GRGSA-SER AUV018.01
 • Συλλογή
 • 1933 - 1959 - 1975

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων από τις δραστηριότητες του Εθνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών. [Κορυφές Ολύμπου, Λαϊλιά Σερρών, Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου Σερρών, Άγιον Όρος, με τον τότε διάδοχο Παύλο].

Καράμπελιας, Κλεάνθης

Συλλογή φωτογραφιών μάχης Οχυρών 1941

 • GR GRGSA-SER AUV013.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1941

Φωτογραφίες μικρών διαστάσεων αξιωματικών και στρατιωτών στην Άνω Βροντού Σερρών, πριν από τη γερμανική επίθεση.

Συλλογή φωτογραφιών Νικολάου Χαρ. Ιατρίδη

 • GR GRGSA-SER AUV024.01
 • Συλλογή
 • 1928 - 1936

Η συλλογή αποτελείται από 78 συνολικά ασπρόμαυρες φωτογραφίες που αφορούν γεγονότα της πόλης των Σερρών πχ. το αντιπλημμυρικό φράγμα, τα παραγωγικά έργα του Στρυμόνα από την Εταιρία Monks – Ulen, το Ηρώο της μάχης του Λαχανά, κλιμάκια προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας Σερρών, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο μετέπειτα Γυμνάσιο Θηλέων και σήμερα Γυμνάσιο Σερρών, άποψη του δυτικού τμήματος της πόλης (περιοχή Ιμαρέτ), άποψη της καμμένης συνοικίας Βαρόσι των Σερρών περίπου στο ύψος των Μεγάλων Ταξιαρχών, πρόσοψη του Στρατηγείου της Μεραρχίας Σερρών, με την επιγραφή: ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ κλπ. και οικογενειακές φωτογραφίες.

Ιατρίδης, Νικόλαος

Συλλογή φωτογραφιών Παναγιώτη Τσιούλη

 • GR GRGSA-SER AUV015.01
 • Συλλογή
 • 1930, 1936

Οικογενειακές φωτογραφίες (αντίγραφα) με χαρακτηριστικές τοπικές ενδυμασίες. Πεντάπολη Σερρών.

Τσιούλης, Παναγιώτης

Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV004.08
 • Συλλογή
 • 1947 - 1980

Φωτογραφίες Μονάδων Άμυνας Υπαίθρου (Μ.Α.Υ.) (1947), (±1960), φωτογραφίες καταστροφής άγριου χασίς από αγροφύλακες (±1980). Χαρτόνι με επικολλημένες φωτογραφίες κοινοτικών έργων (1967) = προπαγανδιστικό υλικό.

Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV004.05
 • Συλλογή
 • 1904

7 φωτογραφίες, ασπρόμαυρες διαστάσεων: 8Χ 11 εκ. 5 φωτογραφίες από τα Θερμά Σερρών, 1 από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Ποροϊων και 1 από άγνωστο τούνελ του Οθωμανικού Σιδηροδρόμου.

Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV004.07
 • Συλλογή
 • 1918 - 1960

Φωτογραφίες από επιθεώρηση καπνών και από εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού στη Νιγρίτα, από την Ανθή Σερρών (1922), από τις πηγές Αγκίστρου (1918), καρτ ποστάλ Μοναστηριού Εικοσοιφοίνισσας.

Συλλογή φωτογραφιών πολιτικών συναθροίσεων

 • GR GRGSA-SER AUV016.01
 • Συλλογή
 • 1952 - 1961

1 φωτογραφία συγκέντρωσης στις Σέρρες του αρχηγού του «Ελληνικού Συναγερμού» Αλέξανδρου Παπάγου και δύο φιλμ συγκέντρωσης του ίδιου στη Ζίχνη και στο Γάζωρο Σερρών (1962). 15 φιλμ συγκεντρώσεων αρχηγού της ΕΡΕ και πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στις Σέρρες , στην Αλιστράτη, στην Αγγίστα, στη Νέα Ζίχνη και στην Πρώτη (1956-1958-1961).

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.04
 • Συλλογή
 • 1931, 1938, 1955

3 φωτογραφίες:
α) Το Δ.Σ. του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Ορφέα Σερρών (διαστ.: 17Χ 22 εκ.),
β) Το Δ.Σ. της Συντεχνίας Παντοπωλών Σερρών (12 Χ 17εκ.),
γ) Εκδήλωση Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου «Η Αναγέννησις» Σερρών (13 Χ 13 εκ.)

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.07
 • Συλλογή
 • 1929 - 1987

Φωτογραφίες προσωπικοτήτων Σερρών, από την εκπαιδευτική δραστηριότητα της πόλης (παρελάσεις, καταθέσεις στεφανιών κ.α.) από την πολιτική ζωή (φωτογραφίες Δημοτικού Συμβουλίου στη Νομαρχία, 1987).

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.02
 • Συλλογή
 • 1916 - 1922, 1941 - 1944

Επτά φωτογραφίες: α. Πανοραμική θέα της κατεστραμμένης από τους Βούλγαρους πόλης. Ταχυδρομική κάρτα. Θεσ/νίκη (22-6-1920). Γλώσσα: γαλλική (9Χ14 εκ.).β. Μερική θέα της πόλης με επίκεντρο το Μπεζεστένι και το Εσκί-Τζαμί Σερρών (x.x.,9Χ14 εκ.). γ. Μερική άποψη της πόλης με το καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη.(9Χ14 εκ.). Χρονολ. αποστολής: 5-3-1922. Γλώσσα :ελληνική. δ. Διάλειμμα καπνεργατριών. Ταχυδρομικό δελτάριο. (9Χ 14εκ.).Εκδότης: Διαμαντόπουλος Καβάλας. Χρον. αποστολής: 11-9-1916. Γλώσσα: γαλλική. ε. Ταχυδρομική κάρτα. Πανόραμα Σερρών με την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων(x.x., 9 Χ 14 εκ.).Εκδότης: Rollet Lyion. στ. Ταχυδρομική κάρτα (9Χ14). Φέρει δύο μικρές φωτογραφίες της κατεστραμμένης πόλης με την παλιά Μητρόπολη. Χρον. Αποστολής :11-4-1916. Γλώσσα: γαλλική. ζ. Βουλγαρικός στρατός στο σταθμό των τρένων Σερρών (x.x., πιθανή χρον.:1941-44,8 Χ 10 εκ.).

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.03
 • Συλλογή
 • 1914

Φωτογραφία,11,5 Χ16,5 εκ. στερεωμένη σε χοντρό χαρτόνι που φέρει τη σημείωση: «Σέρραι,1 Μαΐου1914». Πολιτικές και στρατιωτικές αρχές των Σερρών διασκεδάζουν σε εξοχή της πόλης.

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.06
 • Συλλογή
 • 1917, 1937, 1970

Φωτογραφία τοπικών Αρχών με τον μακεδονομάχο καπετάν Γιαγκλή (1937), φωτογραφίες κινηματογράφων της πόλης (±1980), καρτ ποστάλ της πόλης (1917, ±1970).

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.08
 • Αρχείο
 • 1906 - 1959

Φωτογραφίες Μακεδονομάχων, οικογενειακές φωτογραφίες, φωτογραφίες περιοχών πόλης, φωτογραφία πρίγκηψ Χριστόφορος και ο υπ’ αυτόν λόχος πρώτης μάχης, διανομή ειδών υποδήσεως της "UNRRA", φωτογραφία Λαιμός Φλωρίνης διανομή υποδημάτων μέσω της "φανέλλας του στρατιώτη" και καρτ ποστάλ προσώπων.

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.01
 • Συλλογή
 • χ.χ.

2 φωτογραφίες: α. Ταχυδρομική κάρτα(9 Χ 14 εκ.). Το Διοικητήριο Σερρών. Έκδοση: βιβλιοπωλείο Βουγουρδή. β. Ταχυδρομική κάρτα. Εξοχή των Σερρών :τα κιόσκια(9 Χ 14 εκ.). χωρίς χρονολογική σήμανση

Συλλογή φωτογραφιών πόλης Σερρών

 • GR GRGSA-SER AUV003.09
 • Συλλογή
 • 1929 - 1971

Απόψεις πόλης Σερρών, Δημαρχιακού Συμβουλίου, από εσωτερικό καπναποθηκών, στρατιωτών στα έμπεδα Σερρών, ποδοσφαιρικής ομάδας Απόλλων Σερρών, Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών, εξοχών πόλης.

Συλλογή φωτογραφιών Σερρών και Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER AUV006.02
 • Συλλογή
 • 1914 - 1915

Δώδεκα φωτογραφίες ασπρόμαυρες τραβηγμένες από Γερμανό(;) φωτογράφο στις Σέρρες και στο Σιδηρόκαστρο το 1915.: 1. «Στρατιώτες Έλληνες στις Σέρρες». Γλώσσα Γερμανική. Διαστάσεις:5,5Χ 8 εκ, (χ.χ..). 2. [Νεκροταφείο Σερρών]. 6Χ9 εκ.,(χ.χ.).3.[Ερείπια Σερρών, πλανόδιοι Μουσουλμάνοι],6Χ8 εκ.,(χ.χ).4. [Ερείπια των Σερρών «Ελληνική αριστοκρατική συνοικία»]. Γλώσσα Γερμανική. 18Χ13 εκ.,1/14-5-1915.5. [Ερείπια Σερρών, περιοχή Ιταλικού Προξενείου], 18Χ13, (x.x.). 6. [Άποψη Σερρών], 14 Χ 12 εκ., (χ.χ.).7. [Άποψη Σερρών, πιθανότατα ο Τουρκικός τομέας], 12X17 εκ,(χ.χ.). 8.[Ερείπια Σερρών. Άποψη του κέντρου της πόλης με το Μπεζεστένι].13Χ18 εκ.(x.x.)9.[ Ερείπια Σερρών, ελληνική συνοικία], 11,5Χ15,5 εκ,1/14-5-1915. 10. [Δύο γέροι πρόσφυγες από τη Σούμλα Βουλγαρίας στο Σιδηρόκαστρο] 6,5Χ8,5 εκ. 11 [Έλληνες και Τούρκοι στην αγορά του Σιδηροκάστρου ] 6,5Χ8,5 εκ. 12. Το καμπαναριό της Μονής Τιμίου Προδρόμου 10Χ14 εκ.

Συλλογή Χρήστου Μαρμαρέλλη

 • GR GRGSA-SER COL086.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1978

Εμπορική και οικογενειακή αλληλογραφία, λογαριασμοί (1965-66), σχέδιο ηλεκτρικής εγκατάστασης επιχείρησης (1939-1978), ευρετήρια πελατών, τετράδια εξόδων, διαφημιστικά έντυπα αλλαντοποιίας, φωτογραφίες προσωπικές, οικογενειακές και περιηγητικές, σχετικά φιλμ, φωτογραφίες επίσκεψης Κωνσταντίνου Καραμανλή στις Σέρρες, στο Επιμελητήριο και στη Στρατιωτική Λέσχη (9 φωτογρ., 1975).

Αλλαντοποιία Αδελφών Μαρμαρέλλη