Αρχείο Α.Ε. 3/13Θ - Δέλλιος, Γιώργος (φωτογραφικό αρχείο)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/13Θ

Τίτλος

Δέλλιος, Γιώργος (φωτογραφικό αρχείο)

Ημερομηνία(ες)

  • δεκαετία 1870 - δεκαετία 1950 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 αρχειακά κουτιά
(318 φωτογραφικά τεκμήρια)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γιώργος Δέλλιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979. Είναι αρχιτέκτονας και συλλέκτης φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τη Νιγρίτα Σερρών.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του συλλέκτη μετά από αγορά, Απρίλιος 2013. Προσθήκη Μάιος και Οκτώβριος 2013.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το υλικό, το οποίο συγκέντρωσε ο συλλέκτης τα τελευταία χρόνια μέσω αγορών από το εξωτερικό, αφορά με κάποιες εξαιρέσεις την πόλη της Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει καρτ-ποστάλ της οθωμανικής περιόδου, φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917, φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ του μεσοπολέμου και πολύ λίγες μεταπολεμικές, αποκόμματα από εφημερίδες και περιοδικά με χαρακτικά. Περιλαμβάνει ακόμη τρία λευκώματα ενός αμερικανού περιηγητή με 214 φωτογραφίες (των ετών 1893-1907) και ιδιόχειρες σημειώσεις από τα ταξίδια του σε διάφορες πόλεις της Μεσογείου.

Πρόκειται για πολύ σημαντικό φωτογραφικό υλικό. Ξεχωρίζουν ανάμεσα στο πλήθος των τεκμηρίων ένα φωτογραφικό πανόραμα της Θεσσαλονίκης τραβηγμένο γύρω στα 1877-1878 από τον Βρετανό ανθυποπλοίαρχο, Herbert Sayce (μία από τις παλιότερες φωτογραφίες της πόλης) καθώς και ένας φάκελος ο οποίος περιέχει 40 φωτογραφίες από την μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν εκκαθαρίσεις

Προσθήκες Υλικού

Πιθανές προσθήκες υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Προηγείται συνεννόηση με το δωρητή.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Οι φωτογραφίες των λευκωμάτων είναι αρκετά φθαρμένες ενώ και οι ράχες τους είναι σε κακή κατάσταση.

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτική περιγραφή σε επίπεδο φακέλου / υποφακέλου.

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Ε.Λ.Ι.Α. - Μ.Ι.Ε.Τ Θεσσαλονίκης

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Ψηφιακή συλλογή καρτ-ποστάλ Άγγελου Παπαϊωάννου στο ΕΛΙΑ Θεσσαλονίκης, συλλογή καρτ-ποστάλ ΕΛΙΑ.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Γιάννης Επαμεινώνδας, Ιωάννης Δ. Στεφανίδης, Η Δύση της Ανατολής, Θεσσαλονίκη 1870-1912. Τα χρόνια του μετασχηματισμού, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2012, (ένθετη πολύπτυχη φωτογραφία με επεξηγηματικά σχόλια).

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο έχει ψηφιοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό του.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (Γ) 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Οκτώβριος 2013

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Κουμαρίδης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Συνδεόμενες Τοποθεσίες