Κτηνοτροφία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κτηνοτροφία

Αντίστοιχοι όροι

Κτηνοτροφία

Σχετικοί όροι

Κτηνοτροφία

33 Αρχειακή περιγραφή results for Κτηνοτροφία

33 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (ΑΤΕ)

 • GR PIOP FOL1
 • Αρχείο
 • 1914-2012

Το αρχείο περιλαμβάνει:
Πρακτικά Δ.Σ., Ετήσιοι απολογισμοί, Εγκύκλιες Διαταγές, Γενικές Διαταγές,
Φακέλους εγγράφων περιόδου μεταπολεμικής Οικονομικής Ανασυγκρότησης (Εφόδια Εξωτερικού (Εφ-Εξ), Δάνεια Ανασυγκρότησης (ΑΜΑΓΚ, ΔΟΣ)
Φακέλους εγγράφων: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Γεωργικές Βιομηχανίες, Καρτέλες Πιστούχων, Τεχνικά Έργα, Δημόσιες Σχέσεις κ.ά.

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1960-1985

Φάκελοι: φάρμακα, διατίμησις, διάφορες αποφάσεις και διαταγές Υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχίας Σάμου κ.ά..
Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά..

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σάμου

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1967-1982

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Κατασχεθέντα σφάγια και σπλάχνα Δήμου Σαμίων, Καταχωρήσεως κατασχομένων ζωικών προϊόντων της Νομαρχίας Σάμου, Χρεωσκοπικόν βιβλίον Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου, Ασθενών κτηνών.
Φάκελοι: Φάρμακα, Διατίμηση φαρμάκων, Βιολογικά προϊόντα, Αστυκτηνιατρική, Κτηνοτροφία, διάφορες αποφάσεις και διαταγές Υπουργείου Γεωργίας και Νομαρχίας Σάμου, μηνιαία Δελτία Πεπραγμένων, Επιθεωρητής, Δικαιολογητικά επιδοτήσεων, Οδοιπορικά προσωπικού, Έπιπλα, Σκεύη κ.ά..

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σάμου

Αρχείο Αγροτικού Κτηνιατρείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1968-1989

Βιβλία: Καταχωρήσεως κατασχεθέντων προϊόντων ζωικής προελεύσεως, Καταχωρήσεως εισαγομένων ζώντων ζώων εις νήσον Σάμον, Επιζωοτιών, Κρεοσκοπίας κατασχεθέντων σφαγίων και σπλάχνων, Αιγοπροβάτων, Εισαγωγής-εξαγωγής προϊόντων.
Φάκελοι: Οδοιπορικών, Μηνιαίων δελτίων, Νομαρχίας, Επιζωοτιών-κτηνοτροφίας, Βουκελλώσεως-φυματιώσεως, Εχινοκόκκου-λύσσας, Φαρμάκων, Κοστολογήσεως φαρμάκων, Οικονομικών-υλικών εφοδιασμού, Αστυκτηνιατρικής σφαγίων, Πιστοποιητικών υγείας κ.ά..

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σάμου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM049
 • Αρχείο
 • 1913 - 1957

Ζημίες πολέμου, εκπαιδευτικά, κοινοτικά, περίθαλψη, στρατιωτικά, δράση Ε.Ο.Ν., δράση Ε.Λ.Α.Σ., γεωργία, κτηνοτροφία. Θέματα προσφύγων. Υπαλληλικά και κοινοτικά θέματα. Εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα της Γενικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας (από και προς Νομαρχίες Κοζάνης, Φλωρίνης, Καστοριάς, Κοινότητες Νομαρχιών κ.λπ.). Περιέχονται 4 αναφορές διδασκάλων Δ. Μακεδονίας σχετικές με ομιλίες για την 4η Αυγούστου, 23 αιτήσεις και έγγραφα για την εισαγωγή ορφανών στα ορφανοτροφεία, 25 έγγραφα αφορώντα την εκπαίδευση στη Δ. Μακεδονία (1945) καθώς και επιστολή της Δ/νσης Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κοζάνης προς Ιματιοθήκη Μαθητού σχετικά με την ένδυση ορφανών απόρων και πυροπαθών μαθητών.

Γενική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Δήμου Παρανεστίου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN002.02
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Αποφάσεις, Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων, Στατιστικά, Απαλλοτριώσεις, Κοινοτικά ραδιόφωνα, Πρακτικά, ΔΕΗ, Άποροι, Επαναπατρισμός, Εκλογές, Οικονομικά, Ύδρευση, Οδοποιία, Εκπαίδευση, Εμπόριο-Βιοτεχνία, Στρατολογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Αιτήσεις-Πιστοποιητικά, Ο.Ε.Κ., Κατάργηση επιτροπών, Ψ.Κ.Ε., Δημοπρασία, Σχέδιο πόλης, Συγκοινωνίες, Κοινοτικά έργα

Δήμος Παρανεστίου

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Πιερίας

 • GR EPH002.01
 • Αρχείο
 • 1960

Διαφημιστικά φυλλάδια από την Β΄ Κτηνοτροφική Έκθεση Πιερίας (2)

Υπουργείον Γεωργίας, Διεύθυνσις Γεωργίας Ν. Πιερίας, Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1951-1986

Εδαφολογικοί χάρτες Πρέβεζας, φωτογραφικά λευκώματα γεωργικών εκθέσεων, φάκελοι σχετικοί με βοσκοτόπους, φάκελοι σχετικοί με κτηνοτροφικές μονάδες.

Διεύθυνση Γεωργίας Πρέβεζας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

 • GR GRGSA-MES ADM004.03
 • Αρχείο
 • 1984-1992

Θέματα Γραφείου γεωργικής ανάπτυξης Μελιγαλά, θέματα Γραφείων ΓΓΑ και ΚΕΠΠΥ Καλαμάτας.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM004.05
 • Αρχείο
 • 1985-1994

Ζητήματα καλλιεργειών (εγκατάλειψη-προώθηση ποικιλιών), σποροκαλλιέργεια πατάτας, φυτωριακές επιχειρήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Διεύθυνση Γεωργίας και Κτηνοτροφίας Καλαμάτας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας

 • GR GRGSA-MES ADM028.03
 • Αρχείο
 • 1959-1996

Αντιπυρικός αγώνας, αιτήσεις πρόσληψης εποχικού προσωπικού, υπερωριακή απασχόληση δασικού προσωπικού, προστασία άγριων πουλιών και ζώων, θήρα, κτηνοτροφία, τριμηνιαία δασικά στατιστικά στοιχεία, έγκριση δημοπρασίας εκποίησης ξυλείας, έγκριση απολογισμού χρήσεως και προϋπολογισμού κυνηγετικών συλλογων.

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνοτροφικής Ερεύνης του Υπουργείου Γεωργίας

 • GRGSA-CA- ADM178.01
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Το αρχείο αφορά κυρίως την οικονομική και διοικητική λειτουργία της Διεύθυνσης: προϋπολογισμοί (1979-1987), προμήθειες, δημόσιες επενδύσεις, ζητήματα προσωπικού κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει υλικό σχετικά με την κτηνοτροφία: «Εγκρίσεις διαγραφής θανάτων ζώων ΣΓΕ Ιωαννίνων (1983-1987), Δελτία νοσηλευτικής κίνησης κτηνοτροφίας (1977-1984), Δελτία δυνάμεως ζωικού κεφαλαίου (1978-1984) και άλλα έγγραφα. Οι περισσότερες δραστηριότητες γίνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργικής Εξυπηρετήσεως της Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Αξιολογήσεως.

Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Γεωργικής Ερεύνης, Διεύθυνσις Κτηνοτροφικής Ερεύνης (1977-1988)

Αρχείο Κοινότητας Αδριανής Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

Αποφάσεις-πρακτικά, προσκλήσεις κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικά έργα, μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, έγγραφα στρατιωτικών αρχών, ζητήματα μεταδημότευσης, δημοτολόγια, αιτήσεις πιστοποιητικών-μεταβολών, φορολογικά-οικονομικά, εκμισθώσεις βοσκών, δικαιώματα βοσκής, κοινοτικά δάση, εκλογές, εκπαίδευση, θρήσκευμα, μαθητικά συσσίτια, κατασκηνώσεις, επιχορηγήσεις σε σχολεία-σωματεία, άποροι, καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, έγγραφα επιτάξεων, ταξινομήσεων, απογραφής κτηνών και οχημάτων, Γεωργική Υπηρεσία, καλλιέργειες, συγκομιδή, στατιστικοί πίνακες, αποδημία, επαναπατρισμός, ΙΚΑ, ΤΑΚ, εμπόριο, αγορανομικές διατάξεις, προπαγάνδα και δικτατορία, εμπιστευτικό πρωτόκολλο, κοινοτικοί άρχοντες, λειτουργία κοινοτικού συμβουλίου.

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Αδριανής

Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Χαλκιδικής

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Έγγραφα που αφορούν τη Διοίκηση, το μόνιμο προσωπικό, τα οικονομικά-λογιστικά, την εσωτερική λειτουργία, τη γεωργία, κτηνοτροφία και υλοτομία.

Κοινότητα Κρήνης (Ν. Χαλκιδικής)

Αρχείο Κοινότητας Κυργίων Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN005.01
 • Αρχείο
 • 1945-1997

Βιβλία Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Δημοτολογίου, Πιστοποιητικά Αποδημίας και Επαναπατρισμού, Μεταδημοτεύσεις, Διανομή Τροφίμων, Καταστάσεις Απόρων, Αποκατάσταση Ακτημόνων, Απολογισμοί, Έργα, Γεωργικά Ζητήματα, Πιστοποιητικά Αγοραπωλησίας Καπνού, Κτηνοτροφία, Προσωπικό

Δήμος Δοξάτου, Κοινότητα Κυργίων

Αρχείο Κοινότητας Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Δημοτολόγια, μητρώο, οικονομικά κοινότητας, κτηματολόγιο, βουλευτικές εκλογές, τουρισμός, γεωργία, καπνοκαλλιέργεια, κτηνοτροφία, μετανάστευση, τουρισμός.

Κοινότητα Μαρώνειας

Αρχείο Κοινότητας Σίλλης Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1960-1988

Πρωτόκολλα, Βεβαιώσεις, Ύδρευση, Κοινοτικά έργα, Οδοποιία, Ήρωες, Οικονομικά, Εκλογικά, Γεωργία-Κτηνοτροφία, Δασικά, Στρατολογικά, Πρόσφυγες, Καπνός, Άποροι, Συγκοινωνίες, Αγορανομία, Αποφάσεις, Μητρώα Αρρένων, ΟΓΑ

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Σίλλης

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Γρεβενών

 • ADM012.02
 • Αρχείο
 • 1974-2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αλληλογραφία, εγκύκλιοι, καταστάσεις πληρωμής κτηνοτρόφων, μετακινήσεις υπαλλήλων.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2014

Εκθέσεις ελέγχου αιγοπροβάτων, βοοειδών, έλεγχοι αφθώδους πυρετού, αιμοληψίες, γρίπη πτηνών, μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια στατιστικά στοιχεία.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2002

Βιβλία κινητού και ακινήτου κεφαλαίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα καταστημάτων κατ’ είδος και κατά Κοινότητα του Αγροτικού Κτηνιατρείου Νιγρίτας, Βιβλία ασθενών κτηνών, μηνιαία δελτία, -Μητρώο αιγοπροβάτων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Κτηνιατρικού Κέντρου Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER ADM072.02
 • Αρχείο
 • 1980 - 2009

Άδειες διακίνησης βοοειδών, Άδειες διακίνησης χοίρων, πτηνών, Μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια δελτία προγράμματος βρουκέλλωσης και φυματίωσης, Άδειες διακίνησης αιγοπροβάτων για ζωή και αναπαραγωγή.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών, Κτηνιατρείο Νιγρίτας

Αρχείο Νομαρχίας Καστοριάς

 • GR KDBK ANKA
 • Αρχείο
 • 1959-1963

Αποτελείται από 1 κουτί, 6 φακέλους και 48 τεκμήρια.
Περιλαμβάνονται διάφορα χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα έγγραφα που αφορούν τη Νομαρχία Καστοριάς.

Νομαρχία Καστοριάς

Αρχείο Συλλόγου Κτηνοτρόφων Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL018.01
 • Αρχείο
 • 1930, 1949

Διπλότυπο εισπράξεως συνδρομής του Σωματείου Κτηνοτρόφων Ν. Σερρών (1930), απόδειξη παραλαβής (Αποικιακά, Πεντάπολις Σερρών έτους 1949)

Σύλλογος Κτηνοτρόφων Σερρών

Αρχείο κοινότητας Θόλου Δράμας

 • GRGSA-DRA MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1951-2003

Αποφάσεις Πρωτοδικείου, Εκλογές, Οικονομικά, Πρόεδροι-Αντιπρόεδροι, Αρχείο ΟΓΑ, Αποφάσεις, Κτηνοτροφία, Ύδρευση, Κοινοτικά έργα, Οδοποιία, Απαλλοτρίωση, Άδειες οικοδομής

Δήμος Παρανεστίου, Κοινότητα Θόλου

Αρχείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 • ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 2012

Γνωμοδοτήσεις για τον χαρακτηρισμό ιστορικών διατηρητέων κτιρίων, μνημείων και έργων τέχνης (εισηγήσεις και φωτογραφίες), καταγγελίες, ενστάσεις και αιτήσεις σχετικά με ανοικοδομήσεις, αυθαίρετες κατασκευές, αναπλάσεις και αποκαταστάσεις ζημιών διατηρητέων κτιρίων και περιοχών, έγγραφα σχετικά με την κατασκευή εμπορικού Λιμένα στο Μώλο Μαρμάρων Πάρου, έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου "Πλάκας" Δήμου Μούδρου, ενημέρωση πολιτών και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποθέσεις τους, αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας Κότσινα Λήμνου και πρόσβαση προς το Μεσαιωνικό Κάστρο, εκθέσεις επικίνδυνων - ετοιμόρροπων οικοδομών, έγγραφα σχετικά με το Πνευματικό Κέντρο Παλαιοκήπου, νομιμοποιήσεις κατασκευών και έργων, έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία αιολικών πάρκων, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, απόφαση σχετικά με την αποίμενη κτηνοτροφία στους Φούρνους και την Ικαρία, κλπ

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Κτήμα “Καραλάρ”

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/00
 • Αρχείο
 • 1912-1930

Το αρχείο περιλαμβάνει οκτώ (8) οικονομικά κατάστιχα (καθολικά, ημερολόγια) της διαχείρισης του κτήματος “Καραλάρ” στη Θεσσαλία, που ανήκε εξ ημίσεως και εξ αδιαιρέτου στην Αλεξάνδρα Δ.Κουκλέλη και στην Μυρσίνη Π.Γούτου (1912-1926), λυτά έγγραφα -δηλώσεις φόρων εισοδήματος εκ γαιών, οικοδομών, καθαράς προσόδου, δηλώσεις ζώων, αποδείξεις, δηλώσεις, διπλότυπα είσπραξης φόρων κλπ.- (1919-1930) και δύο κτηματολογικούς χάρτες, σε κλίμακα 1:10000 και 1:5000 (Λάρισσα 14 Μαρτίου 1913).

Κουκλέλη, Αλεξάνδρα Δ.