Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κρητική Πολιτεία, 1896 - 1913 Νομοθεσία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών

  • GRGSA-IAK ADM013.01
  • Αρχείο
  • 1899 - 1915

Αλληλογραφία, εγκύκλιοι, νόμοι, διατάγματα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, μητρώα, κ.α.

Ανώτερη Διεύθυνση Εσωτερικών

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών

  • GRGSA-IAK ADM015.01
  • Αρχείο
  • 1899 - 1915

Ηγεμονικά διατάγματα, μητρώα, βιβλία εσόδων - εξόδων, χρηματικά εντάλματα, πρόσθετος φόρος 3%

Ανώτερη Διεύθυνση Οικονομικών