Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος Ναυτικός Αγώνας, 1821-1829
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αναστασίου Τσαμαδού

  • GR HESG-NHM/51575-54816
  • Αρχείο
  • 1820-1868

Επιστολές, λογαριασμοί, ημερολόγιο πλοίου κ.ά.

Τσαμαδός, Αναστάσιος

Αρχείο Αναστασίου Τσαμαδού

  • GR HESG-NHM/ 76000-76093
  • Αρχείο
  • 1820-1868

Επιστολές, λογαριασμοί, ημερολόγιο πλοίου κ.ά.

Τσαμαδός, Αναστάσιος

Αρχείο Αργύρη Στεμνιτζιώτη

  • GR HESG-NHM/8502-8518
  • Αρχείο
  • 1823-1835

Έγγραφα σχετικά με τη ναυτική του δράση, σημειώσεις κ.ά.

Στεμνιτζιώτης, Αργύρης