Αρχείο GR HESG-NHM/8521-8575 - Αρχείο Ηλία Θερμησιώτη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HESG-NHM/8521-8575

Τίτλος

Αρχείο Ηλία Θερμησιώτη

Ημερομηνία(ες)

  • 1820-1858 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Περί τα 90 έγγραφα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1788 - 1871)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ηλίας Θερμησιώτης καταγόταν από τα Θερμήσια Ερμιόνης αλλά προεπαναστατικά είχε εγκατασταθεί στις Σπέτσες και ασχολήθηκε με το ναυτικό εμπόριο. Συμμετείχε στην Επανάσταση με το ιδιόκτητο πλοίο του «Αχιλλεύς» ενώ διορίστηκε και φρούραρχος και στρατιωτικός διοικητής Μονεμβασίας. Επί Καποδίστρια ανήκε στην αντιπολιτευόμενη παράταξη ενώ επί Όθωνα συμμετείχε ως μέλος στην «Εξεταστική Επιτροπή».

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Γ. Θερμησιώτη

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, βεβαιώσεις, έγγραφα σχετικά με τη ναυτική του δράση κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Κατάλογος Εισαγωγής

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Παπαγεωργίου Στεφ., (1984). «Το Αρχείο του Ηλία Θερμησιώτη» ΔΙΕΕΕ, τομ. 27. Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, σσ. 45-133.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Υπάρχει ψηφιακό αντίγραφο του αρχείου

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες