Εμφανίζει 255 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ιστορία, Τοπική - Σέρρες
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφο Ειρηνοδικείου Νέας Ζίχνης Σερρών
Έγγραφο Ειρηνοδικείου Νέας Ζίχνης Σερρών
Έγγραφο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Έγγραφο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Αρχείο «Ενώσεως Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Ν. Σερρών 1941 και εντεύθεν»
Αρχείο «Ενώσεως Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως Ν. Σερρών 1941 και εντεύθεν»
Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών
Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών
Αρχείο Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών
Αρχείο Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών
Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)
Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Αθανασίου Αργυρού
Αρχείο Αθανασίου Αργυρού
Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου
Αρχείο Αλεξάνδρου Μαύρου
Αρχείο Αλεξάνδρου Μαύρου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαυροθάλασσας Σερρών
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαυροθάλασσας Σερρών
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου
Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου
Αρχείο Γεωργίου Μόσχου
Αρχείο Γεωργίου Μόσχου
Αρχείο Δήμου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Δήμου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου
Αρχείο Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου
Αρχείο Δημητρίου Τσιότρα
Αρχείο Δημητρίου Τσιότρα
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών
Αρχείο Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών «Η Αναγέννησις»
Αρχείο Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών «Η Αναγέννησις»
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Σιδηροκάστρου
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Σιδηροκάστρου
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ν. Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ν. Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών
Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας
Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας
Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας
Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας
Αρχείο Επιχείρησης Ξυλεμπορίας Αδελφών Ι. Παπάζογλου
Αρχείο Επιχείρησης Ξυλεμπορίας Αδελφών Ι. Παπάζογλου
Αρχείο επιχειρήσεων αδελφών Μαρτίνοβιτς
Αρχείο επιχειρήσεων αδελφών Μαρτίνοβιτς
Αρχείο Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών
Αρχείο Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη
Αρχείο εταιρείας Ούλεν- Μονκς και Υιοί (Monks και Sons Ulen Company)
Αρχείο εταιρείας Ούλεν- Μονκς και Υιοί (Monks και Sons Ulen Company)
Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών
Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη
Αρχείο Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής
Αρχείο Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών
Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου
Αρχείο Ιερού Ναού Ιωάννου του Θεολόγου Άνω Καμενίκιας Σερρών
Αρχείο Ιερού Ναού Ιωάννου του Θεολόγου Άνω Καμενίκιας Σερρών
Αρχείο Ιωάννη Ψιμόπουλου
Αρχείο Ιωάννη Ψιμόπουλου
Αρχείο Ιωάννου Βαΐου
Αρχείο Ιωάννου Βαΐου
Αρχείο Καπνεμπορικής Εταιρίας Ροδολίβους «Καμάρας Α.Ε.»
Αρχείο Καπνεμπορικής Εταιρίας Ροδολίβους «Καμάρας Α.Ε.»
Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»
Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»
Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»
Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»
Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού
Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Κοινότητας Τερπνής
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών
Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών
Αρχείο Κυνηγετικού Συνδέσμου Νιγρίτας
Αρχείο Κυνηγετικού Συνδέσμου Νιγρίτας
Αρχείο Κωνσταντίνου Επαμεινώνδα
Αρχείο Κωνσταντίνου Επαμεινώνδα
Αρχείο Κωνσταντίνου Μάρκου
Αρχείο Κωνσταντίνου Μάρκου
Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου
Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου
Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά
Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά
Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Αδελφών Περδικάρη
Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Αδελφών Περδικάρη
Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Λεωνίδα Παπαντωνίου
Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Λεωνίδα Παπαντωνίου
Αρχείο Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής Σερρών
Αρχείο Νομαρχιακού Επιθεωρητή Σωματικής Αγωγής Σερρών
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 255