Αρχείο ADM053.01 - Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER ADM053.01

Τίτλος

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

Ημερομηνία(ες)

  • 1945 - 1990 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

72 βιβλία, 22 βιβλιάρια, 2 τετράδια, 317 ατομικοί φάκελοι, 148 φάκελοι αλληλογραφίας, 1286 λυτά έγγραφα, 196 σχέδια, 355 φωτογραφίες

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Όνομα παραγωγού

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια αποστολή
Φορέας παράδοσης: Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Ν. Σερρών, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ν. Σερρών
Ημερομηνία εισαγωγής: 5/6/2002
ΑΒΕ: 450

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μητρώο ορφανών, πρακτικά Δ.Σ., πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γενική αλληλογραφία, οικονομικοί απολογισμοί, βιβλία υλικού, φάκελοι κτηρίου, φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Ορφανοτροφείου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης