Σέρρες (Νομός)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σέρρες (Νομός)

Equivalent terms

Σέρρες (Νομός)

Σχετικοί όροι

Σέρρες (Νομός)

793 Αρχειακή περιγραφή results for Σέρρες (Νομός)

793 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο 1ου Συντάγματος Σερρών

 • GRGSA-SER COL024.01
 • Συλλογή
 • 1919

Έγγραφο 1ου Συντάγματος Σερρών: πιστοποιητικό του Συν/χη Μάρκου, διοικητή 1ου Συντάγματος Σερρών, για στρατιώτη από την Κοζάνη.

1ο Σύνταγμα Σερρών

Αρχείο 1ης Διεύθυνσης Ελέγχου Κατασκευής Έργου (Δ.Ε.Κ.Ε.) Νομαρχίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM099.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1979

Περιλαμβάνονται επιπλέον και τα υποαρχεία της τέως Υ.Σ.Σ.Υ.Ε.Μ. (Υπηρεσία Συντηρήσεως -Συμπληρώσεως Υδραυλικών Έργων Μακεδονίας), Υ.Ε.Κ.Ε. (Υπηρεσία Κατασκευής Έργων) Αλεξανδρουπόλεως / Κλιμακίου Σερρών, αλλά και έγγραφα της Κ.Ο.Μ.Δ.Ε. (Κρατικός Οργανισμός Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων) Σερρών. Φάκελοι κατασκευής έργων, εγκριτικών διαταγών, επιθεωρήσεων, εκθέσεων, αποζημιώσεων αγροτών, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, μισθοδοσίας προσωπικού.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, 1η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργου (Δ.Ε.Κ.Ε.)

Αρχείο 1ου Αστυνομικού Τμήματος Σερρών

 • GRGSA-SER ADM085.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

Μέτρα τάξεως και ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις (ποδόσφαιρο), Παράπονα-Αναφορές πολιτών, έλεγχος πάσης φύσεως καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. παρόμοιων καταστημάτων ως και υπόλοιπων ατόμων, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις εργατών, απεργία καπνοπαραγωγών, λαϊκοί χοροί-συναυλίες.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, 1ο Αστυνομικό Τμήμα Σερρών

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM013.07
 • Αρχείο
 • 1945-1983, 1998 - 2000

Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών σχολείων και διδασκάλων Φυλλίδος, ειδικές εκθέσεις, ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι παλιών εκπαιδευτικών, βιβλία βιβλιοθήκης, επιθεωρητού Φυλλίδος, εκθέσεις λειτουργίας νυκτερινών σχολείων, εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 2ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM007.04
 • Αρχείο
 • 1964

1 βιβλίο. Περιλαμβάνει εργασίες λαογραφικού περιεχομένου που πραγματοποίησαν οι δάσκαλοι για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών στην επαρχία Βισαλτίας. Τα χειρόγραφα βρίσκονται στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας.
Φωτοτυπήθηκε από το δακτυλόγραφο πρωτότυπο.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER ADM007.11
 • Αρχείο
 • 1925, 1936 - 1989

Φάκελοι πειθαρχικών, εκθέσεις προσόντων, οικονομικά βιβλία και έγγραφα, βιβλία εκθέσεων επιθεωρήσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, φάκελοι μητρώα εκπαιδευτικών, Ωρολόγια προγράμματα και στατιστικά.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου

 • GRGSA-SER EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1996

Εγκύκλιοι ΥΠΕΠΘ (1983-86), Επιθεωρητή (1969-70), μαθητικά συσσίτια, απολογισμοί (1953-1992), βιβλιάρια ταμείου σχολικής Εφορείας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM026.03
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Μαθητικές κατασκηνώσεις (βιβλία και έγγραφα), εκθέσεις επιθεωρητών, αποφάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οικονομικά στοιχεία σχολείων και νηπιαγωγείων Σιντικής, εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 4ο Γραφείο

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM026.04
 • Αρχείο
 • 1926 - 2011

Μαθητικές κατασκηνώσεις Σιντικής: βιβλία μητρώου θερινής περιόδου, βιβλία υλικού, αποθήκης τροφίμων, συσσιτίου, δυνάμεως συσσιτούντων, 1945-1968, βιβλία και έγγραφα Δημοτικού Σχολείου Πολύβρυσου (εγκαταλελειμμένου μετά τον εμφύλιο), 1924-1946, εκθέσεις επιθεωρητών, 1945-1970, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γραφείου Σιντικής 1945-2011, Νυκτερινά σχολεία Φάκελοι εγκυκλίων διαταγών Υπουργείου Παιδείας, 1968-1974, Δελτία απογραφής διδακτηρίων -δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, 1958-2009. Ιστορικά στοιχεία σχολείων, 1953-1966, μητρώα διδακτηρίων (1945).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 4ο Γραφείο

Αρχείο Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών

 • GRGSA-SER COL016.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1949

Δικαστική διένεξης της Α. Ε. Θεσσαλονίκης Ε.Β.Ε.Ο.: «Ελληνική Βιομηχανία Ελαιολάδων προϊόντων και Οξυγόνου», με την Ένωση. Αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων, προσφορές εμπόρων για την αγορά βαμβακόσπορου.

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Νομού Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GRGSA-SER COL042.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1988

Φάκελοι διαταγών, αλληλογραφίας με κεντρικό κατάστημα βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία βαθμολογίας καπνών.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GRGSA-SER COL042.02
 • Αρχείο

Βιβλία ημερομισθίων καπνεργατών, οικονομικών στοιχείων εταιρίας, αποθήκευσης και αγοραπωλησιών καπνών, φάκελοι ισοζυγίων.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM074.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1992

Βιβλία θεωρήσεως εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων (1973-1986), μητρώα μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων των Υπηρεσιών (1985-1992), πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών κατατάξεως (1945-1994), διαταγές Υπουργείου Οικονομικών εισφοράς Ναών (1946-1951), διαταγές και οδηγίες κεντρικής διοίκησης επί φορολογικών θεμάτων (1970-1978), στοιχεία φορολογικής ενημερότητας (1981-1984), φάκελος φορολογικής υπόθεσης αλλοδαπού (1960-1970).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM074.02
 • Αρχείο
 • 1953 - 1983

Βιβλία σφραγίσεως εισιτηρίων και καταβολής φόρων δημοσίων θεαμάτων (1953-), μητρώα Φόρου Κύκλου Εργασιών, Φορολογικοί κατάλογοι Νομικών Προσώπων, μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φάκελοι φόρου μισθωτών υπηρεσιών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, βιβλία μεταγραφής εκκαθαρίσεως δηλώσεως φόρου μισθωτών υπηρεσιών (επιχειρήσεων), βιβλία καταχωρίσεως φύλλων ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων, καταχωρίσεως περαιωθησών υποθέσεων κληρονομιών δωρεών και προικών, βιβλία φορολόγησης εργολάβων, αρχιτεκτόνων μηχανικών, ημερολόγια κινήσεως πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων Εταιρειών.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM074.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1999

Μισθολογικά μητρώα υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ, μισθολογικά μητρώα Δημοσίων Υπαλλήλων και Ιερέων, μισθολογικά μητρώα διαφόρων Υπουργείων στο νομό, φάκελοι χρηματικών καταλόγων (1958-1989).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Νιγρίτας

 • GRGSA-SER ADM128.01
 • Αρχείο
 • 1938

Φάκελοι αγροφυλάκων και υπηρεσιακή αλληλογραφία, βιβλία πράξεων, οικονομικής φύσεως, διαχειρίσεως και βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.

Αγρονομείο Νιγρίτας Ν. Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1983

Βιβλία-πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1945-1961), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1955-1961), μηνύσεων (1950-1967), δικασίμων (1946-1964), μητρώο καταδικαζομένων (1951-1966), ποινικού μητρώου (1945-1950), ανακοπών (1945-1955), ερήμην αποφάσεων προς ενέργειαν (1945-1955), αποφάσεων αποζημιώσεων (1945-1955), εκτελέσεως τελεσιδίκων αποφάσεων (1945-1955), υπαλληλικού προσωπικού (1945-1964), εγκυκλίων διαταγών (1945-1950), θεωρήσεων φύλλων πορείας (1957-1960), αντιμισθίας οργάνων (1945-1947), ενοικιαζομένων αγρών (1951-1952), περιοδειών αγροφυλάκων (1960-1962), περιοδειών αγρονόμου(1945-1964), περιοδειών αρχιφύλακος (1958-1960), πρακτικών και αποφάσεων αγρονομικού συμβουλίου (1945-1957), διαχειρίσεως και συλλήπτρων (1956-1957), βιβλιαρίων συμβάντων αγροφυλάκων (1982-83), εκπαιδεύσεως οργάνων (1945-1956). Φάκελοι φορολογικών καταλόγων (1947), παραπόνων πολιτών κατά οργάνων (1958), παρατηρήσεων- οδηγιών(1958), μηνύσεων (1958), υδρονομέων διαφόρων Κοινοτήτων (1942-1966), στατιστικών πινάκων (1958), πειθαρχικών διώξεων (1966-1979), στοιχείων παραληφθέντων ζώων-αναζητήσεως απολεσθέντων ζώων (1969), εμβολιασμών αγρίων δένδρων, δενδροφυτεύσεων (1965-1966), κοινής αλληλογραφίας (1958), εγκυκλίων διαταγών Νομάρχη (1953-1957).

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ροδολίβους

 • GRGSA-SER ADM069.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, κατάλογοι εισφορών υπέρ Αγροφυλακής, βιβλία δικασίμων, μηνύσεων, πρακτικά και αποφάσεις, πειθαρχικές ποινές.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

 • GRGSA-IAM- ADM025
 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηράκλειας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1982

Μαθητολόγιο, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας, εγκύκλιοι επιθεωρητή, εμπιστευτική αλληλογραφία.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Ηράκλειας Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, επίπλων και σκευών, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης και αλληλογραφίας.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM059.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1979

Μαθητολόγιο, βιβλία πράξεων, συσσιτούντων, διδασκόμενης ύλης, εργαστηρίου, δωρεών, επιθεωρήσεως, ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι προσωπικού, διαχείρισης, τίτλοι σπουδών.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νέου Πετριτσίου Σερρών

 • GRGSA-SER ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1977

Βιβλία συσσιτίου, εργαστηρίων, υλικών και τροφίμων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, μαθητολόγιο, βιβλία ταμείου, βιβλία ύλης, φάκελοι υπηρεσιακής αλληλογραφίας, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νέου Πετριτσίου Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1979

Μητρώο, πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, αλληλογραφία κάθε είδους, φωτογραφίες εκθέσεων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Παλαιοκώμης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1960

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία συσσιτίου, βιβλία πράξεων, φάκελοι οικονομικής διαχείρισης και αλληλογραφίας.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Παλαιοκώμης Σερρών

Αρχείο Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GRGSA-SER ADM037.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών, μαθητολόγια, βιβλία ύλης, βιβλία εργαστηρίων, φάκελοι προσωπικού, φάκελος ξένης βοήθειας, φωτογραφίες εκδηλώσεων.

Αγροτική Μεταβατική Οικοκυρική Σχολή (ΑΜΟΣ) Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου

 • GRGSA-SER COL005.01
 • Αρχείο
 • 1880 - 1911

Εμπορική αλληλογραφία του οίκου των Αδελφών Μαύρου (έδρα: Θεσσαλονίκη) με εμπόρους των Σερρών, Μελενίκου, Ηράκλειας και Νιγρίτας.

Μαύρος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Θερινού Φυλακίου Νέων Κερδυλλίων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM122.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 2004

Βιβλία αδικημάτων-συμβάντων, βιβλίο απολεσθέντων, βιβλίο διεκπαιρέωσης εγγράφων, βιβλία υπηρεσίας και βιβλία θεωρήσεων φύλλων πορείας.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Θερινού Φυλακίου Νέων Κερδυλλίων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαυροθάλασσας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM121.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2008

Βιβλίο συμμοριτών (1962), βιβλό απαχθέντων ελληνοπαίδων (1952), βιβλίο ενσήμων, βιβλίο αυτοκινήτων, βιβλίο τροχοφόρων (1962), βιβλίο των εν εκτοπίσει και των υπό αστυνομικήν επιτήρησην ατόμων (1953), βιβλία υπηρεσίας, βιβλία αδικημάτων και συμβάντων και βιβλία αδειών ταφής νεκρών. Καταστάσεις αφαιρούμενα- παραδομένα όπλα, αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις, καταστάσεις αναγραφομένων κυνηγετικών όπλων.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Μαυροθάλασσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM076.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2001

Επιθεωρήσεις, συναθροίσεις – συγκεντρώσεις, μέτρα πρωτοχρονιάς, μέτρα για θρησκευτικές γιορτές, μέτρα ποδοσφαιρικών αγώνων.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM076.02
 • Αρχείο
 • 1944 - 1948

Φάκελοι: ατομικοί πολιτών, Γενικαί ενέργειαι κομμουνισμού επί πολιτικής γραμμής –καθηκόντων κατασταστικού Εθνικής Ασφάλειας, Περί παρακολουθήσεως υπόπτων εις την κρατικήν Ασφάλειαν προσώπων αντεθνικώς εργαζομένων και αναζητήσεις διωκομένων δι’ αντεθνικάς ενεργείας ατόμων, ενέργειαι ΚΚΕ, Πληροφορίαι περί εξακριβώσεως διαγωγής πολιτείας και κοινωνικών φρονημάτων ατόμων αιτούντων Δημοσίας κ.λ.π.θέσεις, Πληροφορίαι περί του ποιού και πολιτείας και φρονημάτων στρατευσίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών. Ατομικαί υποθέσεις κομμουνιστών δημοσίων οργάνων και δράσις αυτών, Περί ενεχομένων εις το στασιαστικόν κίνημα του 1944 και συνεργασθέντων μετά του εχθρού δημοσίων υπαλλήλων εν γένει και περί νομιμοφροσύνης αυτών. Απεργίαι διαδηλώσεις –συλλαλητήρια, Κατασκοπείας, Διάφορα σχέδια: χορήγηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, άδειες εισόδου σε επιτηρούμενες ζώνες κ.λ.π., Ομογενείς διαβιούντες εις μη κομμουνιστικάς χώρας του εξωτερικού, Περί κατασχέσεως βουλγαρικών βιβλίων βουλγαρογραμμένων εν γένει αρχείου και εντύπου βουλγαρικού, Αυτονομιστική βουλγαρομακεδονικού κομιτάτου (με καταστάσεις ομηροπαθών), Περί των απαχθέντων υπό των Βουλγάρων Ελλήνων Ομήρων των εκ Γερμανίας επανερχομένων ομήρων εργατών και των καταφυγόντων εις όμορα κράτη, Όργανα βουλγαρικής προπαγάνδας (Οχράνα), Εγκληματίαι πολέμου και συγκεντρώσεις στοιχείων χαρακτηριστικών γεγονότων του τελευταίου πολέμου, Περί αιχμαλώτων και αυτομόλων πολέμου, Περί δημεύσεων των περιουσιών των συμμετεχόντων εις συμμοριακόν αγώνα και εν γένει εφαρμογής διατάξεων Μ ψηφίσματος, Βουλγαρική κατασκοπεία, Αλβανοί κατάσκοποι, Δραστηριότης Υπηρεσίας Πληροφοριών, Σπίτια Α. Μ. Βασιλίσσης, Ομογενείς διαβιούντες εις μη κομμουνιστικάς χώρας εξωτερικού, Παρακολούθησις αδειούχων στρατιωτών, Περί απαγορεύσεως λειτουργίας Ξένων Σχολών, Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τον τίτλο “Τεχνική Υπηρεσία”, Περί μεταφοράς όπλων εις Αθήνας υπό του ΚΚΕ δια την ΟΥΝΡΑ, Ατομικοί φάκελοι φυγοδίκων και φυγοποίνων, Αναζητήσεις εξαφανισθέντων ατόμων, κλοπές.
Βιβλία: Πρωτοκόλλων, ασθενών Υπαξ/κων και Χωρ/κων, των υπό αστυνομικών επιτήρησην τελουμένων ατόμων, συλληφθέντων και κρατουμένων , Τακτικών και Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, συσσιτίου και μισθοδοσίας , ανυπότακτων , ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, Συμμοριτών, απαχθέντων ελληνοπαίδων, Δημοσίων υπαλλήλων, υπηρεσίας, Απολογιστικά περιοχών, Αδικημάτων και Συμβάντων.
Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο Πολιτικής Αμύνης (Φυλλίδος), Συγκρότηση και Οργάνωση Μονάδας Υπαίθρου, Γενικό Ονομαστικό Ευρετήριο Πολιτικής Αμύνης.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM080.02
 • Αρχείο
 • 1989 - 2012

Βιβλία μηνύσεων, νυκτερινής εργασίας, δημοσίου κατηγόρου, φάκελοι μεταγωγών υποδίκων, μεταναστών και εκλογών.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM080.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2002

Διατιμήσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επιθεωρήσεις, έλεγχος υπηρεσιών, καταστήματα υποκείμενα σε υγειονομικό έλεγχο, παράπονα πολιτών.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Ποροΐων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM103.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1991

Βιβλία και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (φάκελοι κομμουνιστικής δράσεως, ξένων προπαγανδών, φυγοδίκων, φυγοποίνων, φάκελοι εγκληματικότητας).

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Προμαχώνα Σερρών

 • GRGSA-SER ADM073.01
 • Αρχείο
 • 1975 - 2001

Διαμαρτυρίες ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Είσοδος σωρών νεκρών από το εξωτερικό (1975-1992), κυρίως πολιτικών προσφύγων, καταστάσεις επιβατών τουριστικών λεωφορείων, υποθέσεις ιδιωτών, συγκεντρώσεις αγροτών.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Προμαχώνα

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Πρώτης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM081.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 2001

Φάκελοι ποικίλης υπηρεσιακής αλληλογραφίας, βιβλία συμβάντων βιβλίο ιδιοκτητών κέντρων διασκέδασης, βιβλίο εκρηκτικών υλών, παραδιδόμενων όπλων, υλικού.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Πρώτης

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Πρώτης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM081.01
 • Αρχείο
 • 1942, 1954 - 1991

Επέτειοι μαχών, μνημόσυνα, γενικές και ειδικές διαταγές κάθε είδους, κοινή υπηρεσιακή αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία αδικημάτων, μισθοδοσία προσωπικού.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Πρώτης

Αρχείο Β΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1994

Φάκελοι αιτήσεων και φάκελος υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Βιβλία: καθολικά εσόδων - εξόδων κοινοτήτων, εξόδων Παιδείας, Υγείας, τρεχούμενων λογαριασμών, προσκλήσεων προς οφειλέτες.

Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) Β΄ Σερρών

Αρχείο Β΄Τμήματος Μισθωτών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM018.06
 • Αρχείο
 • 1995 - 2014

Έγγραφα δικαιολογητικά παροχών ασθενείας, αντίγραφα καταστάσεως και δικαιολογητικών Γενικού Νοσοκομείου και κλινικών εργαστηριακών ιδρυμάτων, στατιστικά και οικονομικά έγγραφα, καταστάσεις παραμενόντων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών

Αρχείο Βιομηχανίας "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

 • GRGSA-SER COL120.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1989

Βιβλία: αποθήκης ετοίμων-ημιτελών νημάτων, οικονομικής φύσεως εξόδων μεταποίησης, καθολικά, απογραφών, ισολογισμών, πιστωτών, παραστατικών, καταστάσεων προσωπικού. Βιβλιάρια καταθέσεως όψεως ΙΛΤΕ. Φάκελοι: πελατολόγια, ευρετήρια καθολικών, αντιπροσώπων-προμηθευτών, ισοζυγίων, αλληλογραφίας, βιογραφικών αντιπροσώπων και αποδείξεων καταβολής μερισμάτων. Σχέδια βιομηχανίες, σφραγίδες και φωτογραφίες.

Βιομηχανία "Σκουλίδης ΑΒΕΕ"

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GRGSA-SER EDU038.11
 • Αρχείο
 • 1989 - 2016

Έγγραφα εκπαιδευτικής νομοθεσίας, έγγραφα εγκυκλίων και αλληλογραφίας οργανωτικού περιεχομένου, έγγραφα στατιστικών στοιχείων, έγγραφα αλληλογραφίας συντονιστών εκπαίδευσης και έγγραφα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 793