Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου

  • GR GRGSA_LAR EDU166.01
  • Αρχείο
  • 1916 - 1987

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου καλύπτει τα έτη 1916 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 59 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙΙ. 2/τάξιον Νυκτερινόν Σχολείον Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μεγ. Μοναστηρίου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Μοναστηρίου