Εμφανίζει 18 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Πρωτοδικείο Αθηνών
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκλογικό υλικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκλογικό υλικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Ποινικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Ποινικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό) - Εισηγητικές εκθέσεις
Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό) - Εισηγητικές εκθέσεις
Αρχείο διαθηκών Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο διαθηκών Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)
Αρχείο πολιτικών αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο πολιτικών αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο πράξεων Προέδρου Πρωτοδικείου Αθηνών
Αρχείο πράξεων Προέδρου Πρωτοδικείου Αθηνών