Εμφανίζει 10 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Ανάκτορα: Αρχείο Αρχιγραμματείας
Ανάκτορα: Αρχείο Αρχιγραμματείας
Ανάκτορα: Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Παιδείας (L)
Ανάκτορα: Αρχείο Γραμματείας/Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Παιδείας (L)
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Ναυτικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Ναυτικών
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργικού Συμβουλίου
Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργικού Συμβουλίου
Αρχείο Ανακτορικών
Αρχείο Ανακτορικών
Αρχείο Ανακτορικών (Β΄ τμήμα)
Αρχείο Ανακτορικών (Β΄ τμήμα)
Αρχείο Ανακτόρων: Προσωπικές υποθέσεις
Αρχείο Ανακτόρων: Προσωπικές υποθέσεις