Αρχείο - Αρχείο Ανακτόρων: Προσωπικές υποθέσεις

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ανακτόρων: Προσωπικές υποθέσεις

Ημερομηνία(ες)

  • 1833-1862 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

φ. A10-W2

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το Προσωπικό αρχείο ή αρχείο Προσωπικών Υποθέσεων του Ανακτορικού αρχείου της Οθωνικής περιόδου περιλαμβάνει έγγραφα με τα οποία Έλληνες και ξένοι ιδιώτες αναφέρονται προς την Aνώτατη Αρχή, συνήθως ζητώντας την ικανοποίηση κάποιου αιτήματος. Αρχείο Προσωπικών Υποθέσεων δεν υπήρχε στα Ανάκτορα εξ αρχής. Υπήρχαν βέβαια προσωπικοί φάκελοι (Personal-Akten) ή μεμονωμένα έγγραφα με προσωπικά αιτήματα, ταξινομημένα -κατά το σύστημα της Registratur- θεματικά, δηλαδή ανάλογα με την ιδιότητα του αιτούντος ή τη φύση του αιτήματός του. Κάποτε οι προσωπικοί φάκελοι και τα προσωπικά έγγραφα αφαιρέθηκαν από τις θυρίδες του ενιαίου Ανακτορικού Αρχείου για ν’ αποτελέσουν ένα ξεχωριστό «Προσωπικό Αρχείο», στο οποίο η αρχική θεματική ταξινόμηση αντικαταστάθηκε πλέον από την αλφαβητική, με την οποία και μας παραδόθηκε.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Στο αρχείο έχουν καταγραφεί περί τις 12000 ονόματα εκ των οποίων 2500 περιέχονται σε ισάριθμους ατομικούς φακέλους και 9550, σε λυτά και δεσμίδες εγγράφων. Ο μεγάλος αριθμός των ονομάτων δεν επέτρεψε την καταγραφή επιπλέον στοιχείων εκτός του προσωπικού ονόματος (ακραίες χρονολογίες, τη γλώσσα και τον αριθμό των τεκμηρίων, καθώς και σύντομη αναφορά του περιεχομένου) με εξαίρεση τα επώνυμα από Θ, ως δείγμα. Στα υπόλοιπα γράμματα σημειώνεται, εκτός από το όνομα, μόνον η ιδιότητα των προσώπων, αλλά και πάλι μόνον αυτών που διαθέτουν φάκελο με ταξινομικές ενδείξεις. Το περιεχόμενο των φακέλων σημειώνεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις.

Κατά την ταξινόμηση του αρχείου τηρήθηκε η αλφαβητική κατάταξη. Για τις ανάγκες όμως του Ευρετηρίου τα ονόματα διαχωρίστηκαν με βάση το αλφάβητο στο οποίο είναι γραμμένα, δηλ. ελληνικό ή λατινικό. Κατόπιν, το αρχειακό υλικό που αντιστοιχούσε σε κάθε αρχικό γράμμα επωνύμου -ελληνικό ή λατινικό- χωρίστηκε σε τρείς κατηγορίες:

  1. Φακέλους με στοιχεία ταξινομικής ένδειξης
  2. Φακέλους χωρίς στοιχεία ταξινομικής ένδειξης
  3. Λυτά έγγραφα και δεσμίδες.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Διαθέσιμο ευρετήριο

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο δεν είναι ψηφιοποιημένο

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Το Αρχείο Προσωπικών Υποθέσεων μαζί με τα δύο άλλα τμήματα του οθωνικού Ανακτορικού Αρχείου που φυλάσσονται στα ΓΑΚ αποτελούσαν μέρη μιας ενότητας, η οποία για διάφορους λόγους διασπάστηκε στο πέρασμα του χρόνου.

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης