Εμφανίζει 4 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Μπενάκη, οικογένεια
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Έγγραφα περί οικογενείας Μπενάκη. Χειρόγραφα Κων/νου Μέρτζιου
Έγγραφα περί οικογενείας Μπενάκη. Χειρόγραφα Κων/νου Μέρτζιου
Συλλογή Βιργινίας Ζάννα
Συλλογή Βιργινίας Ζάννα
Συλλογή Ειρήνης Καλλιγά
Συλλογή Ειρήνης Καλλιγά
Συλλογή Λένας Σαμαρά
Συλλογή Λένας Σαμαρά