Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εφηµερίδα Η Αυγή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Εφηµερίδα Η Αυγή

  • GR-ASKI- 0005.08.030.51-76
  • Υποαρχείο
  • 1952-1967

Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας.
Μητρώα προσωπικού
Διώξεις, µηνύσεις και δίκες εναντίον της Αυγής.
Καταστάσεις κυκλοφορίας της εφηµερίδας και άλλων ηµερησίων αθηναϊκών.
Οικονοµικά της εφηµερίδας - Προµήθειες δηµοσιογραφικού χάρτου.
Αλληλογραφία και επαφές µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, το Πρακτορείο Αθηναϊκού Τύπου, την Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.
Ύλη της εφηµερίδας - Αρθρογραφία, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ.
Πλήρης σειρά της εφηµερίδας των περιόδων 1952-1967, 1974 κ.ε.

Εφημερίδα "Αυγή"