Υποαρχείο 0005.08.030.51-76 - Εφηµερίδα Η Αυγή

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR-ASKI- 0005.08.030.51-76

Τίτλος

Εφηµερίδα Η Αυγή

Χρονολογία(ες)

  • 1952-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

26 κουτιά

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

(1952 -)

Διοικητική ιστορία

"Εβδοµαδιαία εφηµερίδα του λαού” όπως υποδήλωνε ο υπότιτλός της, η Αυγή κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1952 και μετεξελίχθηκε σε “καθηµερινή δηµοκρατική εφηµερίδα” από τις 26 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, για να καθιερωθεί στα επόµενα 15 χρόνια ως το δηµοσιογραφικό όργανο του κόµµατος της Ενιαίας Δηµοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ). Η πρώτη φάση λειτουργίας της εφηµερίδας έληξε με την επιβολή της δικτατορίας και το κλείσιµό της από τις αρχές. Στη Μεταπολίτευση η επανέκδοση της εφηµερίδας συνδέθηκε με τις διεργασίες στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και του ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια της Ε.ΑΡ. και του Συνασπισµού.

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

  • Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας.
  • Μητρώα προσωπικού
  • Διώξεις, µηνύσεις και δίκες εναντίον της Αυγής.
  • Καταστάσεις κυκλοφορίας της εφηµερίδας και άλλων ηµερησίων αθηναϊκών.
  • Οικονοµικά της εφηµερίδας - Προµήθειες δηµοσιογραφικού χάρτου.
  • Αλληλογραφία και επαφές µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, το Πρακτορείο Αθηναϊκού Τύπου, την Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.
  • Ύλη της εφηµερίδας - Αρθρογραφία, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ.
  • Πλήρης σειρά της εφηµερίδας των περιόδων 1952-1967, 1974 κ.ε.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Αρχείο των φύλλων της εφημερίδας Αυγή της περιόδου 1952-1967, 1974 - κ.έ. στην βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

2018-01-24

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι