Υποαρχείο 0005.08.030.51-76 - Εφηµερίδα Η Αυγή

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR-ASKI- 0005.08.030.51-76

Τίτλος

Εφηµερίδα Η Αυγή

Ημερομηνία(ες)

  • 1952-1967 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Υποαρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

26 κουτιά

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1952 -)

Διοικητική ιστορία

"Εβδοµαδιαία εφηµερίδα του λαού” όπως υποδήλωνε ο υπότιτλός της, η Αυγή κυκλοφόρησε στις 24 Αυγούστου 1952 και μετεξελίχθηκε σε “καθηµερινή δηµοκρατική εφηµερίδα” από τις 26 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, για να καθιερωθεί στα επόµενα 15 χρόνια ως το δηµοσιογραφικό όργανο του κόµµατος της Ενιαίας Δηµοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ). Η πρώτη φάση λειτουργίας της εφηµερίδας έληξε με την επιβολή της δικτατορίας και το κλείσιµό της από τις αρχές. Στη Μεταπολίτευση η επανέκδοση της εφηµερίδας συνδέθηκε με τις διεργασίες στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς και του ΚΚΕ εσωτερικού και στη συνέχεια της Ε.ΑΡ. και του Συνασπισµού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

  • Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας.
  • Μητρώα προσωπικού
  • Διώξεις, µηνύσεις και δίκες εναντίον της Αυγής.
  • Καταστάσεις κυκλοφορίας της εφηµερίδας και άλλων ηµερησίων αθηναϊκών.
  • Οικονοµικά της εφηµερίδας - Προµήθειες δηµοσιογραφικού χάρτου.
  • Αλληλογραφία και επαφές µε την Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, το Πρακτορείο Αθηναϊκού Τύπου, την Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.
  • Ύλη της εφηµερίδας - Αρθρογραφία, ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ.
  • Πλήρης σειρά της εφηµερίδας των περιόδων 1952-1967, 1974 κ.ε.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Ελεύθερη πρόσβαση

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Ελληνικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βλ. καταγραφή των περιεχοµένων του Αρχείου στον τόµο που επιµελήθηκε η Ιωάννα Παπαθανασίου (µε τη συνεργασία της Άντας Κάπολα και του Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά , 1951-1967. Το αρχείο της, έκδοση ΑΣΚΙ -ΕΚΚΕ - Θεµέλιο, Αθήνα 2001

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχείο των φύλλων της εφημερίδας Αυγή της περιόδου 1952-1967, 1974 - κ.έ. στην βιβλιοθήκη των ΑΣΚΙ

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Τµήµα του αρχείου ΕΔΑ

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης