Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Βιβλιοθήκη
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

  • Αρχείο
  • 1863-1975

Το αρχείο περιλαμβάνει :
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.
Οικονομικά (Έγγραφα λογιστηρίου/ Καθολικόν/Προυπολογισμοί/Ημερολόγιο εσόδων κ.α. ).
Μαθητολόγια / Μητρώα (1905-1973).
Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπών.
Βιβλία που αφορούν στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της Σχολής.
Αρχείο του Προπαρασκευαστικού Τμήματος (Μητρώα, ευρετήρια φοιτησάντων, μαθητολόγια, ευρετήρια υποψηφίων).
Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.
Διάφορα ( βραβεία – έπαινοι, βιβλία κατάστασης υπαλλήλων, Βιβλίο φροντιστηρίων-εργαστηρίων της Σχολής κ.α.).
Βαθμολογίες εργαστηρίων από το 1863-1907.

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών