Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 16788 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM22.3
 • Αρχείο
 • 1945-1984

Φάκελοι:
Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, Αποφάσεις Αγορανομικής Επιτροπής Ζαγοράς, Αλληλογραφία περί αποθεμάτων, διάθεσης και συντήρησης εφοδίων, Συμβούλια και Επιτροπές Νομικών Προσώπων (Εθνικού Οργανισμού Καπνού, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου), Διεύθυνση Οργανώσεως Εσωτερικού Εμπορίου, Συγκρότηση Επιτροπών Επιμελητηρίων, Νομοθεσία περί Επιμελητηρίων, Απολογισμοί Επιμελητηρίων, Περί επιτροπών στα Επιμελητήρια Εμπορικό και Βιομηχανικό Βόλου και στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Βόλου, Επιτροπή Ελέγχου τιμολογίων εξαγωγής, Φάκελος Τρ. Χατζηκωνσταντίνου, Επιτροπή Εποπτείας της Υπηρεσίας Ελέγχου τιμολογίων εισαγωγής, Υποθέσεις Μωραΐτη, Έσοδα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκ θεωρήσεως τιμολογίων εισαγωγής – εξαγωγής

Βιβλία:
Τιμών ανά 15ήμερο, Μητρώου Σωματείων Νομού Μαγνησίας, Ευρετήριο Σωματείων Νομού Μαγνησίας (αλφαβητικό), Ευρετήριο πελατών Βόλου, Πηλίου, Νήσων Σποράδων – Σκύρου (αλφαβητικό), Ευρετήριο Αρτοποιών Βόλου, Πηλίου, Σποράδων (αλφαβητικό), Πρωτόκολλο Επιτροπής Κατάταξης Κέντρων & Καταστημάτων Ν. Μαγνησίας, Πρωτόκολλο Αγορανομικής Επιτροπής Πρωτοδικείου Βόλου, Χρεοπιστώσεως σιτηρών συγκεντρώσεως έτους 1980 της ΚΥΔΕΠ Βόλου & Ε.Γ.Σ. Βόλου & Αλμυρού, Συγκεντρωθεισών & διατεθεισών ποσοτήτων σιτηρών εσοδείας 1975-77, Πρακτικά Συνεδριάσεων Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κατατάξεως Κέντρων & Καταστημάτων Βόλου, Κατατάξεως Κέντρων & Καταστημάτων Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου (αλφαβητικό), Πρακτικά Συνεδριάσεων Αγορανομικής Επιτροπής Ειρηνοδικείου Αργαλαστής, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Ζαγοράς, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Μηλεών, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Σκιάθου, Αποφάσεις (Πρακτικά) Αγορανομικής Επιτροπής Σκιάθου, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Βελεστίνου, Πρακτικά Αγορανομικής Επιτροπής Αλμυρού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (εμπιστευτικό), Ευρετήριον Αποφάσεων κατά θέματα Αγορανομικής Επιτροπής Βόλου, Παρακολουθήσεως των ισχυουσών Αγορανομικών Διατάξεων Υπουργείου Εμπορίου & Νομάρχου Μαγνησίας, Χορηγήσεως ελαίου – μίγματος & σογιελαίου εις χονδρεμπόρους, Διεκπεραιώσεως Αγορανομικών Επιτροπών Ν. Μαγνησίας, Καταχωρίσεως διενεργουμένων ελέγχων & δειγματοληψιών υπό του Συνεργείου Ελέγχου Λαθραλέσεων.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM22.2
 • Αρχείο
 • 1964-1994

Φάκελοι :
Α1. Εμπορία Οπωρολαχανικών, Δελτία Οπωρολαχανικών,
Α1α. Φάκελος Τσάι Βουνού (Συνεταιρισμός «Όθρυς»),
Α2α. Αγορανομικές Διατάξεις Κρεάτων,
Α4. Εστιατόρια, Καφενεία, Φιλοδώρημα Σερβιτόρων, Τιμές Αναψυκτικών(ΕΨΑ), Κυλικεία Σχολείων,
Α7. Κοστολόγια Πυρηνελαίων, Ελαιόλαδο, Ελαίες κλ.,
Α8. Τυποποίηση Οσπρίων, Ζάχαρης, Αλεύρων, Όρυζας κλπ,
Α9. Παρακολούθηση Ενοικίων, Κινηματογράφοι, Διδακτήρια Φροντιστηρίων, Ανελκυστήρες,
Α11. Ξηροί Καρποί, Οίνος λευκός, Αντ/κά Αυτ/των, Ελαστικά,
Α12. Καφέδες. Φάκελος Εκπτώσεων, Αναγγελία, Πινακίδες,
Α13. Παρακολούθηση νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων,
Α14α. Τυροκομικά,
Α14β. Τυροκομικά, Γιαούρτι, Βούτυρο,
Φάκελος Αγορανομικής Επιτροπής, Επιτροπή Κατ. Κέντρου Καταναλωτών, Ν. 1401/83 Υποθέσεις Αρχείο (μηνύσεις κλ.), Αρχείο Αιτήσεων για χορήγηση Λαϊκών Αγορών Ν. Μαγνησίας, Θέματα Λαϊκών Αγορών Παραγωγών (περιέχονται 6 υποφάκελοι), Υπηρεσιακά Σημειώματα για Δήμο (Κατάθεση Άδειας για ενοικίαση στεκιών από Δήμο για [πώληση εποχιακών φρούτων), Τιμές Αλεύρων, Ψωμιού, Λαγάνας, Νωπής Ζύμης, Κουλούρια, Φάκελος Επιτροπής Παραλαβής μίας σχισμοειδούς λυχνίας για τις ανάγκες του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου κλ., Ελεγχόμενα - μη Ελεγχόμενα Είδη, Δικαιολογητικά και λοιπά Έγγραφα, Βεβαιώσεις και Διαχείριση Εφοδίων, Άδειες Εξόδου, Εγκύκλιος 1524/29.1.1986 Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως, Κωδ. Αριθμοί Δημοσιευμάτων, Διαταγές, Αποφάσεις και λοιπά Δικαιολογητικά διάθεσης Σογιέλαιου, Πρακτικά (φωτοτυπημένα) Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕΒ, Διάφορα, Καρτέλες, Κοστολόγια.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM22.1
 • Αρχείο
 • 1937-1988

Φάκελοι:
Νομαρχιακή Επιτροπή Διανομής Υφάσματος δωρεάν προς δημοσίους υπαλλήλους Ν. Μαγνησίας, Διαταγές για εξαγωγές - επανεξαγωγές με ή χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, Δικαιολογητικά Προμηθειών Τροφίμων, Τμήμα Εμπορίου Α1α, β, γ, δ, ε, θ, ι, ια, ιβ, στ,
Εισαγωγές χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, Αυτοκίνητα με ή χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις Φ1, Διαταγές για εισαγωγές με συναλλαγματικές διατυπώσεις Φ. Ν.3,
Μηνιαίες καταστάσεις κλ. έγγραφα διαθέσεως σιτηρών εσοδείας 1980 των Ε.Γ.Σ. Βόλου και Αλμυρού και ΚΥΔΕΠ Βόλου, Πάγια Προκαταβολή, Πρωτόκολλα, Διαταγές και Πρακτικά απορρίψεως διαθέσεως σιτηρών εσοδείας, Διαταγές συγκεντρώσεως δημητριακών, Συνεννούμενες επιχειρήσεις, Δ/νση Δικαστικού - Επιθεωρήσεων Μέτρεων και Σταθμών, Αποθέματα ασφαλείας Κυλινδρόμυλων και Διαταγές, Μισθοδοτικά - Υπερωρίαι - Επιδόματα - Κρατήσεις κλ.,
Εγχειρίδιο επί αντικειμένου Κρατικών Προμηθειών, Εγκύκλιοι, Υγρά Καύσιμα, Συμβάσεις ορυκτελαίων – λιπαντελαίων, Διαταγές διαθέσεως ελαιολάδου,

Βιβλία:
Εποπτεία Εμπορίου Ν. Μαγνησίας. Αρτοποιεία - Κλίβανοι Εψήσεως και Κουλουροποιίας. Πρατήρια Αρτου Ν. Μαγνησίας, Επιτροπή άρθρου 30 Π.Δ. 135/1946 Πρωτοδικείου Βόλου. Ευρετήριο εκδοθεισών αποφάσεων, Επιτροπή άρθρου 6 Ν.405. Βιβλίο χορηγουμένων αδειών και αποζημιώσεων και Πρακτικών, Α Βιβλίο χορηγήσεων αλεύρου εις αρτοποιούς Βόλου, Μητρώο Αρτοποιείων και Κουλουροποιείων Ν. Μαγνησίας,
Μητρώο Αρτοποιείων και Κουλουροποιείων Ν. Μαγνησίας, Βιβλίο Αγοραζομένων αλεύρων των αρτοποιείων, Βιβλίο χορηγήσεως αλεύρου εις αρτοποιούς Βόλου, Βιβλίο Αγοράς και Καταναλώσεως Αλεύρων του Αρτοποιείου των Αφών Μπαρμπάκου, Αρτοποιεία, Πρατήρια Άρτου, Αλφαβητικό Ευρετήριο Αρτοποιείων Βόλου. Γραφείο 2ον, Αλφαβητικό Ευρετήριο Αρτοποιείων κλ. Ν. Μαγνησίας, 1ον Βιβλίο Αρτοποιών Βόλου, 2ον Βιβλίο Αρτοποιών Βόλου, 3ον Βιβλίο Αρτοποιών Βόλου, 4ον Βιβλίο Αρτοποιών Βόλου. Γραφείο Ελέγχου 2ον., Βιβλίο Αρτοποιών Βόλου, Βιβλίο Εισαγωγής - Εξαγωγής εντύπου υλικού διαχειρίσεως εφοδίων - Κοινή απόφασις Υπ. Οικονομικών και Εμπορίου 124000/4200/12.2.1955, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Καταχώρισης εισαγομένων και εξαγομένων κρατικών εφοδίων, Δελτίο Αποστολής Οπωρολαχανικών του Δήμου Τσαπράζη.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (πρώην Διεύθυνση Μηχανικής Καλλιέργειας)

 • GR GRGSA-MAG ADM47.2
 • Αρχείο
 • 1930-1985

Φάκελοι:
Αλληλογραφία, Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά εργοδοτών-εργοστασιαρχών,
Εντολές μεταφοράς,
Μισθοδοτικές καταστάσεις Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας, Θέματα Προσωπικού Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας, Πρωτόκολλα Εκτάκτου Οικονομικής Επιτροπής, Ατομικοί Φάκελοι εργαζομένων, Σημειώματα Χωροφυλακής, Βιβλιάρια ενσήμων & τραπέζης, Μισθολογικά θέματα.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM47.1
 • Αρχείο
 • 1955-1983

Φάκελοι:
Πρακτικά αναγκαιότητας εργασιών έξωθι, Φάκελος προμηθειών, Πίνακας βασικών τιμών ελκυστήρων, Μελέτη κρατικού αγροκτήματος Βελεστίνου, Γενική συγγραφή υποχρεώσεων, Προμήθειες, Αγροτική οδοποιία, Σποραποθήκη Αλμυρού, Αιτήσεις εκτέλεσης εργασιών, Αρδευτικά έργα (Μηλεών, Μακρυρράχης, Πουρίου, Άνω Βόλου, Μουρεσίου, Λαύκου, Ανηλίου, Κισσού), Βοσκότοποι, Διάφορα έγγραφα (επιτροπές – σύμβουλοι), Δασαρχείο Αλμυρού, Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων, Γεν. Αλληλογραφία, Τροχαία ατυχήματα, Γυμναστήριο Γ.Σ Αλμυρού, Κτιριακές εγκαταστάσεις

Βιβλία:
Μητρώου καρτελών,
Ισοζυγίου Μηνιαίου,
Βιβλία διάφορα (μελέτες κ.λπ.),
Έντυπα, βιβλιάρια

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM056.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1987

Πρόκειται για το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το αρχείο περιλαμβάνει βιβλίο πράξεων (1978-1987), βιβλία ημερολογίου και γενικό καθολικό (1978-1983), βιβλίο αναλώσιμων υλικών (1981-1982), βιβλία κινήσεως λογαριασμών (1978-1986), βιβλία κινητής περιουσίας (1978-1984), εντάλματα πληρωμών (1979-1984), αντίγραφα πρωτοκόλλων (1978-1985), οικονομικά στοιχεία, φακέλους σχολικού ταμείου και εφορείας (1979-1982), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1974-1984), αλληλογραφία (1982-1985) και εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας (1982-1985).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM057.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 2004

Το διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας περιλαμβάνει βιβλία και καταστάσεις πτυχιακών εξετάσεων (1971-1990), βιβλία απολυτηρίων εξετάσεων (1980-1990), βιβλίο απολυτηρίων ιδιωτικών σχολών (1981-2003), βιβλίο πτυχίων ιδιωτικών σχολών (μέσων και κατωτέρων) (1972-2004), βιβλίο πτυχίων ΔΜΕΣ (1979-1984), βιβλία πτυχιακών εξετάσεων (1972-1986), βιβλία εξέλιξης διδακτικού προσωπικού (1981) και παράβολα συμμετοχής σε εξετάσεις (2004).

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1974

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο σχετικό με εξωσχολικό αθλητισμό, σωματεία και ιδιωτικά γυμναστήρια.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Γραφείου Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1998

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της υπηρεσίας: διοικητικό αρχείο και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, Γραφείο Φυσικής Αγωγής

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών και τίτλους σπουδών ιδιωτικών σχολείων.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.6
 • Αρχείο
 • 1971-2010

Φάκελοι και Βιβλία Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας: Φάκελοι ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας σχολείων, Βιβλία Γενικού Ελέγχου και Αντίγραφα Βιβλίων Γενικού Ελέγχου Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της Μαγνησίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Συλλογή Παναγιώτη Τέτση

 • GRGSA-YDR PRI051.01
 • Αρχείο
 • 1985-1997

Φάκελος με αλληλογραφία, επιστολές προς την Ακαδημία Αθηνών, κριτικογραφία εφημερίδων και περιοδικών για το βιβλίο του Δ. Νικορέτζου ''Κόπανος, ο Ρωμιός της Σμύρνης" με θέμα την ομώνυμη σατυρική εφημερίδα.

Τέτσης, Παναγιώτης

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.2
 • Αρχείο
 • 2004-2005

Φάκελοι: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Εξετάσεις Αγγλικών, Γερμανικών, Ιταλικών – Επίπεδο Β2, Θέματα Απολυτηρίων Εξετάσεων Γ΄ Λυκείου (Ημερήσιων Λυκείων), Θέματα Απολυτηρίων Εξετάσεων Δ΄ Λυκείου (Εσπερινών Λυκείων), Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Εξετάσεις Αγγλικών – Επίπεδο C1

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο 3ου Γραφείου (Ελασσόνας) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM028.02
 • Αρχείο
 • 1938 - 1978

Το αρχείο περιλαμβάνει ατομικούς φακέλους διδασκόντων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Ελασσόνας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 3ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Γραφείου (Ελασσόνας) Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1981

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία πιστοποιητικών (1930-1961), βιβλίο ποιότητας εκπαιδευτικών λειτουργών (1949-1960), βιβλία εκθέσεων (1926-1931), δελτία λειτουργικής κατάστασης σχολείων (1971-1972), βιβλία υλικού και βιβλιοθήκης σχολείων, νομολογίες (1950-1980) και πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-1981).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας, 3ο Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.5
 • Αρχείο
 • 1932-1996

Φάκελοι:
Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων Βόλου (1ου – 11ου, 13ου - 14ου, 18ου, 20ου), Απολυτήρια Δημοτικών Σχολείων εντός και εκτός Ν. Μαγνησίας, Εκθέσεις Πεπραγμένων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Βεβαιώσεις Νομιμοφροσύνης για την συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, Δελτία Κινήσεως Προσωπικού Ιδιωτικών Σχολείων, Μελέτη Χωροταξικής Κατανομής Διδακτηρίων Βόλου, Ατομικός φάκελος καθηγήτριας φιλολόγου «Καρδουλάκη Κυριακής», Απολυτήρια – Ενδεικτικά – Αποδεικτικά Μετεγγραφής – Διαβιβαστικά ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός Μαγνησίας, Φροντιστήριο Αγγλικών Ιωάννης Βοσινάκης – έγγραφα, Φιλοξενία Γυμνασιοπαίδων Δυτικής Γερμανίας, Πρακτικά απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου, Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για εγγραφή στην Επετηρίδα, Διοριστήρια (έγγραφα απολύσεως προσωρινών καθηγητών στα Δημόσια Γυμνασιακά Παραρτήματα)

Βιβλία:
Κατάλογος προσωπικού Δ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, Πράξεων (Τοπική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων Ακαδ. Απολυτηρίου), Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Πράξεων εισιτηρίων εξετάσεων Λυκείων, Επιθεωρούμενων Γυμνασιαρχών και καθηγητών Γυμνασίων, Παρουσίασης Μελών Π.Σ.Τ.Ε.Ε. ν. Μαγνησίας, Διακίνηση γραπτών – εξεταστικών κέντρων, (Ευρετήριο) Υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικού και διοικητικού βοηθητικού προσωπικού Δ/νσης Β΄ Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.4
 • Αρχείο
 • 1932-1990

Βιβλία Αντίγραφα Ελέγχων - Μαθητολογίων: Γενικοί Έλεγχοι Ιδιωτικών και Δημόσιων Σχολείων Δευτετροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και ευρύτερης Θεσσαλίας, Πιστοποιητικά Σπουδων.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.1
 • Αρχείο
 • 1949-1985

Φάκελοι: Ιδιωτική Εκπαίδευσις. Οικονομικές Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών και Μαθητών. Διδακτήρια.,
Ιδιωτική Εκπαίδευση. Διαταγαί περί Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, Εκθέσεις περί Υπηρεσιακής Επίδοσης Καθηγητών, Εκθέσεις Ελέγχου Ιδιωτικών Τεχν. - Επαγγελμ. Σχολών, Σχολικοί Σύμβουλοι, Ιδιωτική Εκπαίδευση. Απολυτήριοι, Εισιτήριοι Εξετάσεις

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.12
 • Αρχείο
 • 1944 - 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει αντίγραφα γενικών ελέγχων ημερησίων και νυχτερινών σχολείων των Α', Β' και Γ' Εκπαιδευτικών Περιφερειών, τίτλους εγγραφής, μητρώα ιδιωτικών σχολείων και εκπαιδευτικών, και εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.11
 • Αρχείο
 • 1946 - 1991

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων & Κατασκηνώσεων. Συγκεκριμένα περιέχει αρχείο των Α', Β' και Γ' Εκπαιδευτικών Περιφερειών σχετικό με τις μαθητικές κατασκηνώσεις και τα μαθητικά συσσίτια, βιβλία πράξεων, εκθέσεις λειτουργίας, στοιχεία οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων αυτών, βιβλία υλικού και ταμείου και αλληλογραφία.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτερόβαθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM24.3
 • Αρχείο
 • 1940-1979

Βιβλία Αντίγραφα Ελέγχων - Μαθητολογίων: Γενικός Έλεγχος Αποτελεσμάτων Ενιαυσίων Εξετάσεων, Γενικοί Έλεγχοι Ιδιωτικών και Δημόσιων Σχολείων Δευτετροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Πιστοποιητικά Σπουδων, Μαθητολόγια [ Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Αρρένων – Θηλέων «Ο Κοραής», Ναυτικόν Γυμνάσιον Βόλου «Ο Νηρεύς», «Λύκειον Βόλου» Ιδιωτικόν Εξατάξιον Γυμνάσιον, Ιδιωτικόν Ελληνογαλλικόν Γυμνάσιον Θηλέων Βόλου «Άγιος Ιωσήφ», Ιδιωτικόν Εξατάξιον Γυμνάσιον Καναλίων Αρρένων – Θηλέων (Αθανασίου Γκαβαρδίνα) ]

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.09
 • Αρχείο
 • 1943 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας. Περιέχει ατομικούς φακέλους, δελτία λειτουργίας σχολείων, μητρώα σχολείων, υλικό σχολικών συνεταιρισμών και σχολικών επιτροπών, λευκώματα σχολείων και αλληλογραφία.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.07
 • Αρχείο
 • 1967 - 1986

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικού της Δ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Περιέχει βιβλία πράξεων, μητρώα μαθητών και διδακτηρίων, εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας και αλληλογραφία.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.06
 • Αρχείο
 • 1953 - 1981

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Γ' Περιφερειακής Διεύθυνσης. Περιέχει αλληλογραφία, εκθέσεις σχολείων και υπηρεσιακής ικανότητας, εγκυκλίους και δικαιολογητικά νοσηλίων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM9
 • Αρχείο
 • 1901-1992

Φάκελοι με στοιχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων Μαγνησίας: σχέδια εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, τεχνικές εκθέσεις, προσωπικό, υπεύθυνοι μηχανικοί-μηχανολόγοι, αλληλογραφία με υπουργεία και φορείς κ.λπ.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Βιομηχανίας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.05
 • Αρχείο
 • 1931 - 1993

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Περιέχει βιβλία μητρώου και ποιότητας, εκθέσεις επιθεωρήσεως διδασκόντων και σχολείων, βιβλία πράξεων επιθεωρητών και διοικητικό αρχείο.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.04
 • Αρχείο
 • 1899 - 1994

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό της Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. Περιέχει μητρώα εκπαιδευτικών και ιδιωτικών σχολείων, βιβλία ποιότητας δημοδιδασκάλων, βιβλία ποινών, εκθέσεις επιθεωρήσεων και διοικητικό αρχείο της διεύθυνσης.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM009.03
 • Αρχείο
 • 1931 - 1988

Το αρχείο περιλαμβάνει πρακτικά συλλογικών οργάνων, γενικούς ελέγχους σχολείων και διοικητικό αρχείο της διεύθυνσης.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας

Συλλογή Ντύλλιας Τζαννέτου

 • GRGSA-YDR PRI048.01
 • Αρχείο
 • 1965-1966

Φωτοαντίγραφα της ημερήσιας τουριστικής εφημερίδας "Λαγουδέρα".

Τζαννέτου, Ντύλλια

Αρχείο Λαγκαδιανού

 • GRGSA-YDR PRI020.01
 • Αρχείο
 • 1896-1914

Δελτίο προβιβασμού Δημοτικού Σχολείου, "Αttestato d' abilitazione".

Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ν. Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM48
 • Αρχείο
 • 1944-2002

Φάκελοι:
Αιτήσεις και δικαιολογητικά (για την αποζημίωση των πληγέντων από πυρκαγιές, ζημίες, για την ενίσχυση καλλιεργητών σιτηρών, για την ενίσχυση βοοειδών, για την ενίσχυση παραγωγών βρώσιμης ελιάς και ελαιόλαδου, για την ενίσχυση παραγωγών βιομηχανικής ντομάτας, για την εξισωτική αποζημίωση κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, για την ενίσχυση παραγωγών εσπεριδοειδών, για την ενίσχυση καλλιεργητών σιτηρών, για την ενίσχυση αγροπεριβαλλοντικών δράσεων, για την ενίσχυση παραγωγών αιγοπρόβειου κρέατος), Εντολές διαβροχής δακοκτονίας ΕΑΣ Πηλίου, Εργολαβίες εδάφους δακοκτονίας, Ενίσχυση αποθεματοποίησης βουτύρου, Απολογισμοί, Αρχείον Φυτοπαθολογικών Εφαρμογών Βόλου και
Φυτοπαθολογικού Σταθμού Βόλου, Αρχείο Επαρχιακού Γεωπόνου Αλμυρού και Σκοπέλου, Αρχείον Αγροτικού Κτηνιατρείου Βόλου και Σκοπέλου, Βιβλία: Ημερολόγια και Καθολικά Εξόδων, Ευρετήρια Καθολικού, Αποθηκών Αναλώσιμου Υλικού, Υπολόγων εξ ενταλμάτων προπληρωμών, Πρακτικά, Καταχωρήσεως Υλικού Μεταβατικών Σχολείων Γεωργικής Τεχνικής Θεσσαλίας-Φθιώτιδος.

Νομαρχία Μαγνησίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Στυλιανού Κωνσταντίνου Μακρυγιάννη

 • GRGSA_LAR NOT031.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 1979

Συμβολαιογραφικές πράξεις από 1/ 01-09-1960 έως 26.303/ 18-12-1979
Γενικά ευρετήρια συμβολαίων από 01-09-1960 έως 31-12-1979
Αριθμητικά ευρετήρια συμβολαίων από 30-09-1960 έως 18-12-1979
Αρχιτεκτονικά σχέδια (σε ξεχωριστούς φακέλους από τις συμβολαιογραφικές πράξεις)

Μακρυγιάννης, Στυλιανός

Συλλογή Δημητρίου Μαυριδερού

 • GRGSA-YDR PRI003.09
 • Αρχείο
 • 1750-2020

Εννέα (9) υποφάκελοι με γενεαλογικά στοιχεία του γένους Πινότζη, Τσαμαδού, Γκίκα Νικολάου, Βούλγαρη, Βουδούρη ή Μπουντούρη, Τομπάζη, Βότση, Γιουρδή, Βώκου-Μιαούλη.

Μαυριδερός, Δημήτριος

Αρχείο Διαβατηρίων

 • GR GRGSA-MAG ADM54
 • Αρχείο
 • 1995-2004

Φάκελοι:
441 φάκελοι με δικαιολογητικά για την έκδοση/ανανέωση διαβατηρίων.

Νομαρχία Μαγνησίας

Αρχείο Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας (ΔΟΚΠΥ) Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM34
 • Αρχείο
 • 1959-2006

Φάκελοι και Βιβλία: Μητρώα και εκθέσεις παιδιών, σημειώσεις κοινωνικών λειτουργών, φάκελοι κοινωνικής εργασίας ομάδων παιδιών, φάκελοι δραστηριοτήτων κ.λπ.

Δήμος Νέας Ιωνίας (Μαγνησία), Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Σταυρούλας Ι. Χρυσοπούλου

 • GRGSA_LAR NOT033.01
 • Αρχείο
 • 1983 -1986

Το αρχείο αποτελείται από:
1 ευρετήριο συμβολαίων,
1 βιβλίο διαθηκών,
1 βιβλίο πλειστηριασμών,
1 βιβλίο στατιστικής συμβολαίων,
1 βιβλίο πρωτοκόλλου,
3 φακέλους με συμβολαιογραφικές πράξεις.

Χρυσοπούλου, Ι. Σταυρούλα

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Χρυσούλας Κούνη - Μπαμνάρα

 • GRGSA_LAR NOT032.01
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Το αρχείο αποτελείται από:
συμβολαιογραφικές πράξεις από 1/17-02-1979 έως 1592/22-04-1982,
1 ευρετήριο συμβολαίων από 17/02/1979 έως 22/04/1982,
1 αλφαβητικό ευρετήριο αλλοδαπών συμβαλλομένων,
1 βιβλίο καταχωρήσεως διαθηκών από 1/28-04-1979 έως 19/17-02-1998,
1 βιβλίο διεκπεραιώσεως διαθηκών από 1/07-07-1979 έως 10/02-12-1980,
1 βιβλίο απογράφων 1/05-11-1980,
1 βιβλίο διαμαρτυρικών από 1/02-03-1979 έως 3/19-01-1982,
1 ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων 1979-1982,
1 βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας από 1/12-03-1979 έως 13/05-05-1982,
1 βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων από 1/08-03-1979 έως 13/05-05-1982.

Κούνη - Μπαμνάρα , Χρυσούλα (1979 - 1982)

Αρχείο Συμβολαιογράφου Λάρισας Κωνσταντίνας Μανάρα

 • GRGSA_LAR NOT030.01
 • Αρχείο
 • 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις υπ.αρ. 1 έως 6 (1987).
Βιβλίο πρωτόκολλο αλληλογραφίας χωρίς καμία πράξη και ένα βιβλίο συμβολαιογραφικών πράξεων (ευρετήριο συμβολαίων 1987).

Μανάρα, Κωνσταντίνα

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Ηλία Παπανδρέου

 • GRGSA_LAR NOT029.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1976

Το αρχείο περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις υπ΄αριθμ. 1-17.057.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-4.035.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4.036-9.836.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9.837-17.057.
Βιβλίο πλειστηριασμών (1971 - 1976).
Βιβλίο πρόχειρο προσυμφώνων, πράξεων αποζημιώσεως, θεωρήσεως ιδιωτικών εγγράφων.
Ευρετήριο πληρεξουσίων (1959).
Ευρετήριο αλφαβητικό συμβαλλομένων.
Ευρετήριο αγοραστών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, κινητών, εξοφλήσεων και προσυμφώνων, ελκυστήρων (1954).
Βιβλίο διαθηκών.
Καταθέσεις εγγράφων, πλειστηριασμοί.

Παπανδρέου, Ηλίας

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Σεραφείμ Μαργέλλου

 • GRGSA_LAR NOT028.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 1983

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 50054
Αλφαβητικό ευρετήριο (1962-1966)
Αλφαβητικό ευρετήριο (1967-1979)
Αλφαβητικό ευρετήριο (1980-1983)
Ευρετήριο διαθηκών (1962-1983)

Μαργέλλος, Σεραφείμ

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Ευανθίας Γιώτα-Τσούγκου

 • GRGSA_LAR NOT027.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1982

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 467 (1981-1982).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων (1981-1982).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1981-1982).
Αλφαβητικό ευρετήριο αλλοδαπών συμβαλλομένων.
Βιβλίο διαθηκών και διεκπεραιώσεως (1981-1982).
Βιβλίο πλειστηριασμών (1968-1976).
Βιβλίο πλειστηριασμών (1975-1978).
Ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων (1981-1983).
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1981-1983).
Φάκελλος αλληλογραφίας.

Γιώτα-Τσούγκου, Ευανθία

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Χαρίλαου Δ. Θεμελή

 • GRGSA_LAR NOT026.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1978

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 21210 (1951-1978).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-4237 (1951-1960).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 4238-13835 (1960-1973).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 13836-20790 (1973-1978).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 20791-21210 (1978).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1951-1958).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1958-1968).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1969-1978).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1971-1978).
Αλφαβητικό ευρετήριο διαθηκών (1951-1978).

Θεμελής, Δ. Χαρίλαος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Αστερίου Ζ. Εξάρχου

 • GRGSA_LAR NOT025.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1974

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 10771 (1963-1974).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-5046 (1963-1968).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 5047-10771 (1968-1974).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1963-1967).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1968-1971).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1971-1974).
Ευρετήριο διαθηκών συμβολαιογράφων Εξάρχου και Ψαθά.
Βιβλίο πλειστηριασμών.
Βιβλίο διαμαρτυρικών.
Ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων (1973-1974).
Βιβλίο εκδιδομένων απογραφών (1965-1974).
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1963-1974).
Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1963-1974).

Εξάρχου, Ζ. Αστέριος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Γεωργίου Ν. Δασκάλου

 • GRGSA_LAR NOT024.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 1704 (1966-1969).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-1704 (1966-1969).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1966-1969).
Ευρετήριο διαθηκών (1966-1969).
Ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων (1966-1969).
Βιβλίο διαμαρτυρικών (1966-1969).
Βιβλίο απογραφών (1967-1969).
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1966-1969).
Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1966-1969).

Δασκάλου, Ν. Γεώργιος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Α. Κατσιλέρου

 • GRGSA_LAR NOT023.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1973

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 34741 (1940-1973).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-6000 (1940-1950).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 6001-10125 (1950-1954).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10126-14280 (1954-1957).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 14281-18817 (1957-1960).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 18818-23514 (1960-1963).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 23515-27974 (1963-1966).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 27975-32415 (1966-1970).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 32416-37741 (1970-1973).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1940-1948).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1940-1948).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1949-1952).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1953-1955).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1956-1957).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1958-1959).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1960-1961).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1962-1964).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1965-1967).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1968-1970).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1971-1973).
Ευρετήριο διαθηκών (1940-1973).
Ευρετήριο διαθηκών (1940-1973).

Κατσιλέρος, Α. Δημήτριος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Στεφάνου Δ. Καράσσου

 • GRGSA_LAR NOT022.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 1964

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 44051 (1935-1964).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Α' 1-3510 (1935-1940).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Β' 3511-9776 (1940-1953).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Γ' 9777-15400 (1953-1956).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Δ' 15401-22542 (1956-1958).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Ε' 22543-29795 (1958-1960).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων ΣΤ' 29796-37371 (1960-1961).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Ζ' 37372-44051 (1961-1964).
Πρόχειρο αλφαβητικό ευρετήριο Α' (1935-1943).
Πρόχειρο αλφαβητικό ευρετήριο Β' (1940-1950).
Πρόχειρο αλφαβητικό ευρετήριο Γ' (1951-1954).
Πρόχειρο αλφαβητικό ευρετήριο Δ' (1955-1964).
Ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων (1960-1964).

Καράσσος, Δ. Στέφανος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Κωνσταντίνου Απ. Ρούντου

 • GRGSA_LAR NOT020.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1969

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 1 έως 12078.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1-1816 (1954-1957).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1817-6443 (1957-1961).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 6444-10904 (1961-1967).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 10905-12078 (1967-1969).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1954-1965).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1954-1964).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1957-1965).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1957-1963).
Αλφαβητικό ευρετήριο/Α (1960-1967).
Αλφαβητικό ευρετήριο/Ζ-Χ (1957-1969).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1961-1969).
Αλφαβητικό ευρετήριο διαθηκών (1954-1969).

Φυτιλής, Ευάγγελος

Αρχείο καταλοίπων συμβολαιογραφείου Λάρισας, Νικολέττας Παυλίδου- Μιστάρα

 • GRGSA_LAR NOT019.01
 • Αρχείο
 • 1882 - 1995

Συμβολαιογραφικές πράξεις των εξής συμβολαιογράφων:
Ιωαννίδης, Φίλιος, Κομματάκης, Μουλούλης Π. Δ., Γεωργιάδης, Γαρδίκης, Σκαμβούγερας, Φαρμακίδης, Χρηστίδης, Λακερδάς, Σακελλαρίου, Ροδόπουλος, Μαλάκης, Μουλούλης Π.Ν.

Παυλίδου - Μιστάρα, Νικολέττα

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Περικλή Γαρδίκη

 • GRGSA_LAR NOT004.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1954

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 1(1933) έως 15495 (1954).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 6966-12523 (1939-1951).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 12524-15495 (1951-1954).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1939-1951).

Γαρδίκης, Γρ. Περικλής

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Επαμεινώνδα Φαρμακίδη

 • GRGSA_LAR NOT005.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1927

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 20699 (1898) έως 70582 (1928).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1898-1920).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1900-1902).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1903-1908).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1909-1912).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1911-1927). Περιέχονται φύλλα Ευρετηρίου συμβολαιογραφικών πράξεων 70484-70582 (1927-1928).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1927-1933).
Ημερολόγιο στατιστικής συμβολαίων (1927-1934).
Διάφορα έγγραφα (εφημερίδες-αντίγραφα συμβολαιογραφικών πράξεων-κατεστραμμένες ή χωρίς αρίθμηση συμβολαιογραφικές πράξεις)

Φαρμακίδης, Επαμεινώνδας

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Πανταζή Δημητρίου Μουλούλη

 • GRGSA_LAR NOT015.01
 • Αρχείο
 • 1910 - 1945

Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 81355-88874 (1912-1917).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 88875-95560 (1917-1928).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 111817-115610 (1939-1945).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1913-1925/Α).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1913-1925/Β).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1932-1935).

Μουλούλης, Πανταζής Δημητρίου

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Αναστασίου Φίλιου

 • GRGSA_LAR NOT012.01
 • Αρχείο
 • 1881 - 1901

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 1 έως 46450.
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 17626-20584 (1889-1891).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 25749-28147 (1892-1895).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 37688-43974 (1898-1900).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 43975-49875 (1900-1902).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1891-1900).

Φίλιος, Αναστάσιος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Γεωργίου Παπαμιχαήλ

 • GRGSA_LAR NOT009.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1929

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 1 (1919) έως 2374 (1929).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1313-1916 (1923-1926).
Το αρχείο περιέχει επίσης φύλλα ευρετηρίου συμβολαιογραφικών πράξεων 2187-2225 (1927).

Παπαμιχαήλ, Γεώργιος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Πανταζή Νικολάου Μουλούλη

 • GRGSA_LAR NOT008.01
 • Αρχείο
 • 1905 - 1933

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 1 (1905) έως 31357 (1933).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1905-1910).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1905-1933).
Αλφαβητικό ευρετήριο (1922-1929).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 7038-9454 (1910-1912).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9455-13492 (1912-1915).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 13493-17626 (1915-1919).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 17627-21935 (1919-1922).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 21948-27063 (1922-1928).
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 27064-31357 (1928-1933).
Βιβλίο αντιγραφής διαμαρτυρικών (1910-1911).
Βιβλίο απογραφών (1905-1929).

Μουλούλης, Πανταζής Νικολάου

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Ευστράτιου Γεωργιάδη

 • GRGSA_LAR NOT003.01
 • Αρχείο
 • 1904 - 1934

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθμόν 40807 (1904) έως 83125 (1934)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 40867-44843 (1905-1907)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 48844-48730 (1907-1909)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 48731-52597 (1909-1910)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 52598-58335 (1910-1914)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 66442-70111 (1920-1922)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 70112-74631 (1923-1926)
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 74632-77721 (1926-1929)
Αλφαβητικό ευρετήριο (1921-1927)
Αλφαβητικό ευρετήριο (1928-1933)

Γεωργιάδης, Α. Ευστράτιος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Βασιλείου Ντίνα

 • NOT035.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1983

Το αρχείο περιέχει 24.632 συμβολαιογραφικές πράξεις, 1 φάκελο με αντίγραφα συμβολαίων και σχέδια, 1 φάκελο με διαθήκες, 4 ευρετήρια συμβολαίων (1969-1983), 2 βιβλία γενικού ευρετηρίου (1969-1983), 1 ευρετήριο διαθηκών (1970-1983), 1 βιβλίο συμβολαίων αλλοδαπών (1974-1983), 1 βιβλίο απογράφων (1970-1983), 1 βιβλίο διαμαρτυρικών (1969-1970), 1 βιβλίο πλειστηριασμών (1969-1983), 1 βιβλίο εσόδων-εξόδων (1971-1973), 3 βιβλία στατιστικής (1969-1983), 3 βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-1983), 1 βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων (1969-1983).

Ντίνας, Βασίλειος

Αρχείο συμβολαιογράφου Λάρισας Χρήστου Μαλάκη

 • NOT021.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1968

Συμβολαιογραφικές πράξεις υπ' αριθ. 51431 έως 119772 (1927-1968).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 57551-64783 (1934-1940).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 64784-71503 (1940-1953).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 71504-76072 (1953-1957).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 76073-82585 (1957-1959).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 82586-89322 (1959-1961).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 89323-95800 (1961-1963).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 95801-102577 (1963-1964).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 102578-108710 (1965-1966).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 108711-115469 (1966-1967).
Ημερολόγιο συμβολαιογραφικών πράξεων 115470-119772 (1967-1968).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1948-1953).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1954-1957).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1958-1963).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1964-1966).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβαλλομένων (1967).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων (1934-1959).
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων (1960-1968).
Αλφαβητικό ευρετήριο διαθηκών.
Αλφαβητικό ευρετήριο διαθηκών.
Βιβλίο στατιστικής συμβολαίων (1934-1939).
Βιβλίο στατιστικής συμβολαίων (1955-1959).
Βιβλίο στατιστικής συμβολαίων (1960-1964).
Βιβλίο στατιστικής συμβολαίων (1965-1968).
Βιβλίο απογραφών συμβολαίων (1952-1968).
Αλφαβητικό ευρετήριο πλειστηριασμών.
Βιβλίο γραμματίων και παρακαταθηκών (1963-1968).
Βιβλίο εξερχομένων εγγράφων (1937-1941).
Βιβλίο εξερχομένων εγγράφων (1945-1949).
Βιβλίο αλληλογραφίας (1949-1957).
Βιβλίο αλληλογραφίας (1956-1962).
Βιβλίο αλληλογραφίας (1962-1969).

Μαλάκης, Χρήστος

Συλλογή Χρυσούλας Παράσχου-Συκιά

 • GRGSA-YDR PRI053.01
 • Αρχείο
 • 1939-2015

9 καρτ ποστάλ, 59 έγχρωμες φωτογραφίες, 41 παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Απεικονίζουν πρόσωπα της πολιτικής ζωής και μέλη της οικογένειας της δωρήτριας.

Συκιά-Παράσχου, Χρυσούλα

Αρχείο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM006.08
 • Αρχείο
 • 1938

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου, που αφορά τη δωρεά της οικίας των Αθανασίου Ν. Κουλούρα και Κυριάκου Α. Ξένου στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ύδρας

Αρχείο Κοινότητας Καλλιπεύκης

 • GRGSA_LAR MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1844 - 1999

Το αρχείο αποτελείται από 1 βιβλίο πρωτοκόλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (1977-1981), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1959-1999), φάκελο ιδρυτικών στοιχείων (1953-1988), φάκελο ορίων κοινότητας (1924-1981), τοπικής ιστορίας (1972-1984), φακέλους εκλογής κοινοτικών αρχόντων (1954-1998), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών (1965-1975), φάκελο εξόδων παραστάσεως κοινοτικών αρχόντων (1967-1998), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1986-1995), φάκελο χορηγιών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1967-1998), 2 βιβλία αποφάσεων προέδρου (1963-1997), 4 βιβλία αποφάσεων (1951-1954), 15 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1954-1998), φάκελο λειτουργίας συμβουλίου (1999), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1971-1982), φακέλους με λογιστικά - προϋπολογισμούς - πάγια προκαταβολή - χρηματικά εντάλματα - απολογισμούς (1964-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εξόδων (1961-1985), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1961-1984), έργα (1969-1997), βιβλίο δανείων (1957-1984), φάκελο ανεγέρσεως, συντηρήσεως κοινοτικού καταστήματος και επίπλων (1970-1983), βιβλιοθήκης (1979-1980), ανέγερσης και συντήρησης ακίνητης και κινητής περιουσίας (1955-1984), εκκαθάρισης αρχείων (1979-1998), έγγραφα για βοσκές-βοσκοτόπους, δικαιώματα βοσκής και δάση (1970-1999), κτηματολόγιο (1970-1981), βιβλίο δημοτολογίου (1953-1955), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (1953), μητρώο θηλέων γεννηθέντων 1880 έως 1961 (1951-1961), δημοτολόγιο και μεταβολές δημοτολογίου (1953-1998), μητρώο αρρένων, βιβλία και φακέλους με λυτά έγγραφα (1844- 1984), στρατολογικοί πίνακες και φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1964-1973), μητρώα απογραφής υποζυγίων (1953-1965), πίνακα απογραφής φορτηγών οχημάτων (1953-1956), φάκελο επιτάξεων ( και ταξινομήσεως υποζυγίων (1954-1984), αλληλογραφία σχετική με φόρους (1959-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1971-1998), άρδευση (1967-1998), φωτισμό (1980-1984), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1984), πρόνοια (1971-1996), βιβλίο πράξεων κοινοτικής επιτροπής παιδείας (1987-1991), βιβλίο υλικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (1967-1977), εκπαίδευση και αθλητισμό (1971-1998), οικονομική ενίσχυση συλλόγων (1971-1985), οδοποιία - σχέδιο πόλεως - κατασκευή και συντήρηση οδών (1964-1997), 2 βιβλία προσωπικής εργασίας (1965-1979), σημειώματα προσωπικής εργασίας (1975-1980), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Α/θμίου Φορολογικής Επιτροπής (1965-1972), φάκελο φορολογικών διαφορών (1967-1984), νεκροταφείου (1954-1970), σφαγείου (1969), βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων αξίας γεωργικής παραγωγής και βιβλίο μητρώου (1944-1913), εξισωτικές αποζημιώσεις (1985-1997), Γεωργική Υπηρεσία (1968-1998), δηλώσεις καλλιέργειας (1992), έγγραφα σχετικά με αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1988), κτηνοτροφία (1968-1998), Αγροτική Τράπεζα (1968-1983), δασικά ζητήματα και πράσινο (1961-1984), αγροτική ασφάλεια (1971-1981), Οικονομική εφορία (1971-1983), Εφορία Καπνού (1971-1976), φάκελο θρησκευμάτων (1971-1984), συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνίες (1971-1984), χωροφυλακής και στρατού (1972-1984), εκλογών (1971-1999), ΙΚΑ (1971-1974), υλικό σχετικού με εμπόριο-βιοτεχνία-βιομηχανία και άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1998), απογραφή πληθυσμού (1970-1991), αποδημία και επαναπατρισμό (1971-1977), τουρισμό (1971-1977), νομαρχιακούς συμβούλους (1972-1977), ΕΙΡ (1971-1976) και τέλος ληξιαρχείο (1976-1998).

Κοινότητα Καλλιπεύκης

Αρχείο Κοινότητας Αμπελακίων

 • GRGSA_LAR MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1840 - 2011

Το αρχείο περιέχει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1914-1954), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1988-2004), έγγραφα σχετικά με την εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1971-2000), βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1983-1942), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1966-1997), βιβλίο αποφάσεων προέδρου κοινότητας (1965-1970), αλληλογραφία σχετική με τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου (1975-1976), χειρόγραφα πρακτικά (1914-1974), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Σολωμού (1991-1993), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Μαργκά (1995-1999), αντίγραφα αποφάσεων (1987-2004), αντίγραφα αποφάσεων προέδρου (1992-1994), προσκλήσεις προς συνεδρίαση (1962-1982), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1969-1987), βιβλίο ημερομισθίων (1987-1988), αλληλογραφία για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό (1974-2002), αλληλογραφία για διάφορα είδη ημερομισθίων (1988-1994), κοινοποιήσεις για κρατήσεις συντάξεων και ασφαλίσεων (1971-1975), βιβλίο καθολικό εσόδων (1971-1988), βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών κοινότητας (2008-2009), βιβλίο εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1962), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1971-1988), προϋπολογισμούς (1954-1991), λογιστικά (1907-2011), απολογισμούς (1915-1987), γενικά περί έργων απαλλοτριώσεων και δανείων (1970-2007), έργα (1988-2003), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1971-1977), ΤΥΔΚ (1970-1993), αλληλογραφία για ανέγερση και συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων (1966-1972), αλληλογραφία για έπιπλα, σκεύη, βιβλιοθήκη, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες (1971-1972), εκδόσεις-βιβλία (1974-2004), αλληλογραφία σχετική με τη λειτουργία του γραφείου (1970-1992), ακίνητη περιουσία (1971-1993), αλληλογραφία σχετική με κατασκευή κεντρικής πλατείας (1982), παιδικής χαράς (1971-2003), κατάληψη κοινοτικών κτημάτων (1963-1964), αρχοντικό Σβαρτς (1988), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1937-1991), αλληλογραφία σχετική με βοσκοτόπους και δικαιώματα βοσκής (1973-2010), διαχείριση κοινοτικών δασών (1974-1975), κτηματολόγιο (1957-1971), δημοτολόγιο (1960-1992), βιβλίο πράξεων ακυρώσεως αστυνομικών ταυτοτήτων (1969), αιτήσεις πολιτών για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας (1972-1974), βιβλία μητρώου αρρένων (1840-1958), αλληλογραφία σχετική με μητρώο αρρένων και αιτήσεις πολιτών (1972-1979), στρατολογικούς πίνακες (1972-2003), αλληλογραφία με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1971-1979), βιβλία απογραφής ίππων κ.ά. (1940-1960), πιστοποιητικά κατοχής ίππων (1954), τέλη χρήσεως κοινοτικής πλατείας (1974-1979), ύδρευση (1971-1994), άρδευση (1972-1999), φωτισμός (1971-1991), καθαριότητα (1979-1986), βιβλίο μητρώων εγκύων γυναικών (1964-1974), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Μακρυχωρίου (1960-1987), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Αμπελακίων (1960-1977), βιβλία ασθενών (1990-2002), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1991), υλικό κοινοτικού ιατρείου (1952-1978), πρόνοια (1953-1978), εκπαίδευση (1985-1992), οδοποιία και έργα οδοποιίας (1960-1992), σχέδιο πόλεως (1969-1973), Γεωργική Υπηρεσία (1911-1997), γεωργοκτηνοτροφική στατιστική (1971-1973), αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1972), βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1974-1995), βιβλία πρακτικών γενικής συνέλευσης Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλία πρακτικών εποπτικού συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλίο απογραφών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), αναλυτικό καθολικό Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1986), ευρετήριο μελών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1990-1991), ημερολόγιο Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), καταστατικό και άλλα έγγραφα και αντικείμενα του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-2002), κτηνοτροφία (1971-1975), Αγροτική Τράπεζα (1970-1975), δασικά ζητήματα (1969-1974), αιτήσεις και πιστοποιητικά αμπελουργών (1974-1986), αγροτική ασφάλεια (1971-1975), Οικονομική Εφορία (1915-1916), Εφορία Καπνού (1976-1978), κατάλογο ενοριτών Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμπελακίων (1905-1966), αλληλογραφία σχετική με χωροφυλακή και στρατό (1983-1988), αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (1976-1993), βιβλίο κρατήσεων κοινωνικού τουρισμού (1987-1991), βιβλίο πληθυσμού (1952), αλληλογραφία σχετική με βουλευτικές εκλογές και εκλογικούς καταλόγους κοινότητας Σπηλιάς (1914-1986), απογραφή (1990-1995), βιβλίο αποφάσεων Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως
(1971-1972), εγκυκλίους διαφόρων θεμάτων (1912-1991), ληξιαρχείο (1915-1940).

Κοινότητα Αμπελακίων

Αρχείο Κοινότητας Πυργετού

 • GRGSA_LAR MUN026.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2000

Το αρχείο αποτελείται από εισερχόμενη, εξερχόμενη και εμπιστευτική αλληλογραφία (1950 - 1988), ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων, πρακτικά, ψηφοδέλτια, αιτήσεις, αποφάσεις, αλληλογραφία, ανακοινώσεις, πρωτόκολλα παράδοσης και τηλεγραφήματα που έχουν σχέση με τις κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές (1970 - 1994), πρωτόκολλα παράδοσης και αποφάσεις για το διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1968-1983), 22 βιβλία πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1915-1998), αποφάσεις προέδρου ( 1970-1997), 2 βιβλία μητρώου υπαλλήλων (1939-2000), 1 βιβλίο υπόχρεων εις προσωπική εργασία (1976), φακέλους προσωπικού με εγκυκλίους, οδηγίες, αποφάσεις, πιστοποιητικά, αιτήσεις και καταστάσεις μισθοδοσίας (1979-1995), φάκελο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (1958-1987), φάκελο Υπηρεσιακού Συμβουλίου (1985-1986), φακέλους εκτάκτου προσωπικού (1974-1995), 8 βιβλία καθολικών εξόδων (1973-1994), 2 βιβλία καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1978-1994), προϋπολογισμούς (1969-1995), φάκελο πάγιας προκαταβολής και προπληρωμής (1977-1996), χρηματικά εντάλματα, αποφάσεις και αλληλογραφία που αφορά έσοδα και πληρωμές (1979-1982), απολογισμούς (1972-1995), απολογισμούς κοινότητας Ραψάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Αιγάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1989), φακέλους έργων (1983-1995), προγράμματα εκτελεστέων έργων (1973-1990), έσοδα έξοδα (1988-1991), φάκελο ανέγερσης και συντήρησης κοινοτικού καταστήματος (1970-1990), φάκελος επίπλων και σκευών κοινοτικού καταστήματος (1983-1990), έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη (1979-1995), φακέλους σχετικά με τη θέρμανση, γραφική ύλη και καθαριότητα του κοινοτικού γραφείου (1982-1995), εορτασμούς και εκδηλώσεις (1971-1995), κατασκευές και ανεγέρσεις (παιδικής χαράς 1995-1996, κοινοτικής πλατείας 1979-1990, πλατείας Αγίου Γεωργίου 1978-1982, νεκροταφείου 1974-1992, φυσικού αερίου 1990-1993, μνημείων Αντύπα 1972-1988, σχολικών κτιρίων 1986-1990), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1964-1989), φακέλους βελτιώσεως βοσκοτόπων και δικαιωμάτων βοσκής (1956-1995), κτηματολόγιο (1975-1976), 1 γενικό μητρώο αρρένων (1919-1945), 3 βιβλία πληθυσμού κοινότητας Ραψάνης (1953-1987), αλφαβητικό ευρετήριο δημοτολογίου Αιγάνης, ευρετήριο δημοτών κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1967), φακέλους με έγγραφα για δημοτολόγιο, μεταγραφές δημοτολογίου και πιστοποιητικά 1960-1995), 1 γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1914), 1 ετήσιο γενικό μητρώο αρρένων (1915), φακέλους με έγγραφα σχετικά με το μητρώο αρρένων, τις μεταβολές στο μητρώο και πιστοποιητικά 1960-1995), στρατολογικούς πίνακες (1960-1995), φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1986-1995), 1 βιβλίο αναγραφής εκτάσεως στρεμμάτων (1914-1915), 1 μητρώο υποζυγίων (1972-1981), φάκελο με έγγραφα σχετικά με φόρο καπνού (1972-1973), φακέλους με έγγραφα σχετικά με την ύδρευση και άρδευση (1958-1999), φακέλους σχετικούς με τον φωτισμό και καθαριότητα (1968-1998), Υγειονομική Υπηρεσία (1980-1997), πρόνοια (1950-1997), εκπαίδευση (1963-1997), αθλητισμός (1972-1995), φακέλους με έγγραφα σχετικά με σχέδιο πόλεως και οικοδομές 1971-1989), οδοποιία (1970-1997), υπονόμους (1979-1987), 1 βιβλίο πρακτικών συνεδριών Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής (1975-1978), φακέλους λοιπών υπηρεσιών (1969-1998), σφαγεία (1970-1998), φακέλους γεωργικών ζητημάτων (1972-1997), κτηνοτροφία (1972-1996), φακέλους δασικών ζητημάτων (1971-1997), αγροτικής ασφάλειας (1976-1994), οικονομικής εφορίας (1986-1995), ΟΤΕ (1972-1995), ΕΛΤΑ (1981-1994), φάκελο συγκοινωνιών (1985-1993), φακέλους για βουλευτικές εκλογές, δημοψήφισμα, ευρωεκλογές (1973-1997), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1995), απογραφή πληθυσμού και κατοικιών (1969-1991), καταστάσεις απογραφής ομογενών εξωτερικού (1967-1971), φάκελο τουρισμού (1971), φάκελο με έγγραφα σχετικά με νομαρχιακούς συμβούλους (1982-1992), ληξιαρχείο (1945-1996).

Κοινότητα Πυργετού

Αρχείο Κοινότητας Αιγάνης

 • GRGSA_LAR MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1850 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από 21 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1963- 1998), 1 εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1982-1985), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1981-1983), 38 φακέλους με εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1956-1998), φάκελο με εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), έγγραφα που αφορούν ιδρυτικά στοιχεία, όρια κοινότητας και τοπική ιστορία (1959-1993), έγγραφα σχετικά με εκλογή ή διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1963-1992), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών κοινοτικών αρχόντων (1970-1981), έξοδα παραστάσεως ή οδοιπορικών (1981-1991), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1981-1995), φάκελο χορηγιών, δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1981-1998), 15 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1998), 5 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (2010), αντίγραφα αποφάσεων (1951-2004), βιβλίο καταχωρίσεων εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1981-1983), εισερχόμενη αλληλογραφία από το Υπουργείο Εσωτερικών (1979), προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων της κοινότητας (1951-1995), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1981-1982), φακέλους με έργα (1981-1982), απολογισμούς (1967-1985), φάκελο εισφοράς για την ΤΥΔΚ (1973-1974), βιβλιοθήκη (1980-1986) και τεύχη τοπικών εφημερίδων (1987-2012, Δημοτικός κοινοτικός τύπος 1989-1998), βιβλία και περιοδικές εκδόσεις (1954-1995), αλληλογραφία σχετική με τελετές, δεξιώσεις και σημαιοστολισμούς (1981-1982), φάκελο για κοινόχρηστους χώρους κοινότητας (1931-1997), χάρτες Ν. Λάρισας (1990), φάκελο με στοιχεία για τη μεταβίβαση περιουσίας του 2/θ Δημ. Σχολείου και 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγάνης στον ΟΤΑ Αιγάνης (1994), φάκελο για ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1995-1996), φάκελο δικαιολογητικών ανέγερσης αποχωρητηρίων στα Μεσάγγαλα (1968-1979), φάκελο για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (1996), φυσικό αέριο (1991-1998), φάκελος για κοινοτικές βοσκές και δάση (1955-1981), κτηματολόγιο (1991-1992), γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1874-1948), βιβλίο μητρώο θηλέων (1872-1965), 3 πρωτόκολλα αλληλογραφίας εκδιδομένων πιστοποιητικών (1963-1972), 5 βιβλία μητρώα αρρένων (1985-1955), 7 βιβλία απογραφής υποζυγίων (1953-1964), 2 βιβλία απογραφής κτηνών (1966-1968), 2 βιβλία απογραφής οχημάτων (1953-1960), φάκελο με έγγραφα σχετικά με απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας (1971-1994), ΟΓΑ (1972-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1963-1997), άρδευση και αποχέτευση (1989-1997), φωτισμό (1961-1996), δικαιολογητικά για έκδοση αδειών χρήσης διαφήμισης (1990-1992), καθαριότητα οδών (1992-1982), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Υγειονομικής Επιτροπής (1968), φάκελο Υγειονομικής Υπηρεσίας (1977-1982), κατασκευή αγροτικού ιατρείου (1988-1989), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΕΕΕ απορίας (1965-1975), βιβλίο πράξεων της ΕΕΕ απορίας (1972-1974), πρόνοια (1969-1982), φάκελο με έγγραφα για τα σχολεία (1985-1998), πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής δημοτικού σχολείου (1965-1987), βιβλίο κινητής περιουσίας νηπιαγωγείου Αιγάνης (1981-1986), φάκελο με έγγραφα σχετικά με οδοποιία, γέφυρες, υπονόμους (1981-1992), σχέδιο πόλεως (1983-1994), πολεοδομικά σχέδια (1982-1985), κατασκευή και συντήρηση οδών (1966-1996), 5 βιβλία προσωπικής εργασίας (1964-1978), βιβλίο προσωπικής εργασίας υδρονομέα (1993-1994), φάκελο προσωπικής εργασίας (1967-1980), φάκελο λοιπών υπηρεσιών (1972-1975), νεκροταφείο 1989-1992, πρωτόκολλο εκδιδομένων πιστοποιητικών παχύνσεως μόσχων (1965-1978), αλφαβητικό ευρετήριο και βιβλίο καρτελών παραγωγών (1957), διπλότυπο βιβλίο αγοραστών (1957), φάκελο με έγγραφα σχετικά με γεωργοκτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα (1933-1991), δηλώσεις διανομής αγροτεμαχίων (1985-1993), φάκελο διανομής ιδιοκτησίας Βασιλείου Ζάχου (1975-1996), επιδοτήσεις (1989), άδειες για απόσταξη στεμφύλων (1960-1987), δελτία υπαρχόντων αποθεμάτων (1970-1986), πιστοποιητικά υποζυγίων (1951), δηλώσεις ΑΤΕ (1953-1965), φάκελο στατιστικής (1980-1999), Οικονομική Εφορία (1973-1996), Εφορία Καπνού (1965-1982), ΟΤΕ (1983-1994), φάκελο με αλληλογραφία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (1975-1982), βουλευτικές εκλογές (1972-1982), δημοψήφισμα (1973), 2 βιβλία καταγραφής μισθοδοσίας εργαζομένων (1974-1979), 3 βιβλία καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1981-1986), ΙΚΑ (1979-1986), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1981-1998), φάκελο με ειδικά θέματα (1981-1982), βιβλίο πληθυσμού κοινότητας (1952), φάκελο εγγράφων αριθμήσεως οικοδομών και απογραφή πληθυσμού (1970-1971), εγκυκλίους γενικών θεμάτων, 2 βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1978) και φάκελο με έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1950-1998).

Κοινότητα Αιγάνης

Αρχείο Κοινότητας Καλοχωρίου

 • GRGSA_LAR MUN029.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2007

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Καλοχωρίου. Ο κύριος όγκος του αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με θέματα καθημερινότητας και διοίκησης.
Τα βιβλία που περιλαμβάνει το αρχείο είναι κυρίως: πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1932-1998), διεκπεραιώσεως (1962-1965), πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1914-1999), αποφάσεων προέδρου (1971-1990), χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, βιβλίο παραγωγών (1960), προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών (1985, 1994), Δημοτολογίου (1968), ετεροδημοτών δημοτολογίου (1969), Ληξιαρχείου (όπως π.χ. ευρετήρια οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1975), ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, γάμων), καθώς και μητρώα αρρένων.
Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης εγκυκλίους και νομοθετήματα σχετικά με τη λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου και τη διαχείριση κοινοτικών έργων, καθώς και οικονομικά στοιχεία της κοινότητας (προϋπολογισμούς, απολογισμούς, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις), υλικό σχετικά με τις κοινοτικές και βουλευτικές εκλογές, την κοινοτική φορολογία, τη διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη διαχείριση της Εφορείας καπνού, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των κατοίκων (π.χ. το δικαίωμα βοσκής , δηλώσεις καλλιεργειών, το κτηματολόγιο, απογραφή και στατιστική γεωργικών εκτάσεων και δασικά ζητήματα).

Κοινότητα Καλοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Σιτοχώρου

 • GRGSA_LAR MUN024.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Σιτοχώρου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1933-1988), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1971-1992), βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1963-1998), πράξεων (1945-1963), βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλία δηλώσεων ίππων, οχημάτων και ζώων, βιβλία αγοραστών, εκλογικούς καταλόγους, βιβλία δανείων, εκτελούμενων έργων, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία εσόδων - κοινοτικών φόρων, βιβλία μητρώου δημοτολογίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου (1971-2010) και λυτά έγγραφα. Επίσης, βιβλίο επίπλων και υλικού, βιβλία εφέδρων, βιβλία απογραφής φορτηγών, οχημάτων, ζώων, φακέλους διοικητικού αρχείου, βιβλία και υλικό από τη πρωτοβάθμια επιτροπή επιλύσεως εκδικασμένων προσφυγών της κοινότητας, βιβλίο πρωτοκόλλου φορολογικής επιτροπής, φορολογικών διαφορών, βιβλία μητρώων ασφαλισμένων αγροτών, βιβλία πρωτοκόλλου καταχωρήσεως αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, αλφαβητικά ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, εκθέσεων, δηλώσεις ιερέων, άδειες εισαγγελέως, βιβλίο πρακτικών υιοθεσιών και δικαστικές αποφάσεις, δελτία και καταστάσεις αποθεμάτων, αποσπάσματα κοινοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία της κοινότητας Σιτοχώρου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, περιλαμβάνει φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικών εισφορών και κοινοτικών έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), οκονομικά έγγραφα σχετικά με προϋπολογισμούς, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωμένων εσόδων, φακέλους απολογισμών και υλικό για έσοδα της κοινότητας. Τέλος περιλαμβάνει δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής και καλλιέργειας καπνού, καθώς και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.

Κοινότητα Σιτοχώρου

Αρχείο Κοινότητας Νεράιδας

 • GRGSA_LAR MUN023.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1997

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Νεράιδας και περιέχει βιβλία πρακτικών και αποφάσεων και διοικητικό αρχείο.

Κοινότητα Νεράιδας

Αρχείο Κοινότητας Κυψελοχωρίου

 • GRGSA_LAR MUN022.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Κυψελοχωρίου. Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1925-1996), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής και αγοραπωλησιών ζώων (1952-1966),βιβλίο αγοραστών και φόρου (1957-1961), βιβλίο δηλώσεων βοσκής (1967-1969), βιβλίο δημοτολογίου (1955), βιβλίο δηλώσεων εφέδρων (1952) και απογραφής πληθυσμού (1980-1991).
Περιέχεται επίσης αλληλογραφία της κοινότητας Κυψελοχωρίου, καταστάσεις και μητρώα δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, καταγραφή υποζυγίων, ίππων και κτηνών (1928-1960), στρατιωτικές εισφορές και ταξινομήσεις οχημάτων.
Το αρχείο περιλαμβάνει ακόμη φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, δηλώσεις αγροτών περί καλλιέργειας καπνού, δικαιώματος βοσκής, ζώων, υλικό από το ληξιαρχείο, το τμήμα μητρώου αρρένων και το δημοτολόγιο, καθώς και ένα βιβλίο πληθυσμού (1953).

Κοινότητα Κυψελοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Συκουρίου

 • GRGSA_LAR MUN021.01
 • Αρχείο
 • 1883 - 1995

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Συκουρίου.
Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία διεκπεραιώσεων (1961), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1833-1995), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1984), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής, βιβλία δηλώσεων ίππων και οχημάτων και ζώων (1928-1958), βιβλία αγοραστών, βιβλίο δαμαλισμού γυναικών, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία μητρώου δημοτολογίου (1924-1928) και αποφάσεις προέδρου για δημοτολόγιο (1970-1975), βιβλία εφέδρων.
Βιβλία εσόδων και εξόδων (1954-1994), βιβλίο εκτελεστέων έργων, κτηματολογίου (1976-1990), βιβλία μητρώου αρρένων (1889-1953) και φορολογικών διαφορών (1958-1968), αλληλογραφία της κοινότητας Συκουρίου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις αρρένων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, υλικό φορολογίας προϊόντων (π.χ. ζύθου), δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής, καλλιέργειας καπνού, πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.
Το ληξιαρχείο ολοκληρώνει το αρχειακό υλικό με την κίνηση του πληθυσμού, αιτήσεις, γεννήσεις, βιβλίο γεννήσεων Οθωμανών (1881-1900), δηλώσεις γάμων, βαφτίσεων, αποθανόντων.

Κοινότητα Συκουρίου

Αρχείο Κοινότητας Ρευματιάς

 • GRGSA_LAR MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1998

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Ρευματιάς.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1980-1998), διεκπεραιώσεων εγγράφων (1967-1981), πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1991), αποφάσεων προέδρου (1971-1996), κτηματολογίου (1960), απόρων, εκπαίδευσης, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νομοθεσίες και διαταγές, καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών. εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη φορολογία καπνού, την κινητή και ακίνητη περιουσία της κοινότητας (δημοπρασίες και εκμισθώσεις εκτάσεων). Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων ύδρευσης , άρδευσης, φωτισμού, οδοποιίας, της γέφυρας Ενιππέα, οικονομικά στοιχεία, (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας), θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των αγροτών και παραγωγών, τα αποθέματα, τα παραχωρητήρια, το δικαίωμα βοσκής, επίσης μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλλά και αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν μεγάλο τμήμα του αρχείου με αιτήσεις, χορήγηση πιστοποιητικών και οικογενειακές μερίδες. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων, οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και πρωτόκολλο ληξιαρχείου, βιβλίο θηλέων και δηλώσεις βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Ρευματιάς

Αρχείο Κοινότητας Βαμβακούς

 • GRGSA_LAR MUN019.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1997

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Βαμβακούς.
Περιλαμβάνει βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1943-1977), αποφάσεων προέδρου (1971-1997), κτηματολογίου, εκπαίδευσης, δανείων, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1957-1998) και διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά, δικαίωμα βοσκής και καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, και τη φορολογία καπνού. Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων και οικονομικά στοιχεία, π.χ. προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων και οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και ληξιαρχείου και ευρετήρια όπως νεογέννητων, οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1945-1955), γεννήσεων, βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Βαμβακούς

Αρχείο Κοινότητας Πολυδαμείου

 • GRGSA_LAR MUN018.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1999

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Πολυδαμείου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1981-1999) , διεκπεραιώσεως (1971-1994), αλληλογραφίας (1951-1998), μητρώα κοινοτικών υπαλλήλων, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και πιστώσεων, βιβλία απογραφής κτηνών και οχημάτων.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Το διοικητικό αρχείο περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία, αντίγραφα κοινοτικού συμβουλίου, εγκυκλίους, προϋπολογισμούς, απολογισμούς και λογοδοσίες προέδρου, φακέλους εκτελεσθέντων έργων, δανείων και προμηθειών και μελέτες. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτυπώνεται επίσης σε μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων. Περιλαμβάνονται επίσης αλφαβητικά ευρετήρια εκθέσεων, γεννήσεων και θανάτων της κοινότητας, βιβλία δηλώσεων γάμων, φακέλους πολιτικών γάμων, βαφτίσεων και υιοθεσιών, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Περιέχονται ακόμη φάκελοι σχετικοί με εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δικαίωμα βοσκής, αποφάσεις προέδρου και κοινοτικού συμβουλίου, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα, γεωργικές και κτηνοτροφικές υποθέσεις, διενέργεια εκλογών και δημοψηφίσματος, καθώς και φάκελοι αλληλογραφίας με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, γεωργικούς συνεταιρισμούς, τράπεζες, το Δασονομείο και το Δασαρχείο, την Οικονομική Εφορία και υπουργεία.

Κοινότητα Πολυδαμείου

Αρχείο Κοινότητας Ζωοδόχου Πηγής

 • GRGSA_LAR MUN017.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1980-1998), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1970-1983), εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), ιδρυτικά στοιχεία (1969-1988), όρια κοινότητας (1984-1985), τοπική ιστορία (1982-1985), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1960-1997), έξοδα παραστάσεως (1977-1997), ενώσεις - συνδέσμους (1983-1996), χορηγίες - δικαιώματα - απαγορεύσεις (1983-1985), βιβλία πράξεων (1950-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1978-1985), γενικά περί συνεδριάσεων και λειτουργίας (1983-1994), προσκλήσεις συνεδριάσεων (1975-1998), βιβλίο μητρώου κοινοτικών υπαλλήλων (1970-1981), φακέλους για τους κοινοτικούς υπαλλήλους (1965-1998), φάκελο κλητήρα (1954-1987), σύλλογος κοινοτικών υπαλλήλων (1993-1996), βιβλίο παρακολούθησης των λογαριασμών πιστώσεων (1980-1985), οικονομικά (1968-1969), προϋπολογισμούς (1967-1998), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1972-1997), απολογισμούς (1975-1996), χρηματικά εντάλματα
(1974-1997), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1983-1994), έργα (1969-1998), επιτροπή παραλαβής έργων (1982-1988), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1974-1997), εισφορά για ΤΥΔΚ (1965-1997), βιβλίο επίπλων και υλικού μη αναλώσιμων αντικειμένων (1952-1988), ανέγερση και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος (1975-1998), φάκελο επίπλων και σκευών (1985), βιβλιοθήκη (1976-1994), λειτουργία κοινοτικού γραφείου (1982-1983), ΟΤΕ (1980-1983), τελετές (1966-1997), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1971-1986), έσοδα (1965-1997), ακίνητη περιουσία (1965-1994), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1983-1996), νεκροταφείο (1985-1995), κινητή περιουσία (1994), δικαιώματα βοσκής (1975-1997), διαχείριση κοινοτικών δασών (1975-1990), βιβλίο κτηματολογίου (1971), κτηματολόγιο (1958-1985), δημοτολόγιο (1964-1997), μεταβολές δημοτολογίου (1975-1996), αιτήσεις δημοτολογίου (1955-1998), μητρώο αρρένων (1953-1998), μεταβολές μητρώου αρρένων (1957-1971), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1953-1998), στρατολογικούς πίνακες (1975-1998), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1974-1998), φόρους (1979-1986), Ύδρευση (1975-1996), έργα ύδρευσης (1965-1996), τέλη ύδρευσης (1984-1998), σύνδεσμοι ύδρευσης Χαλκιάδων (1977-1995), άρδευση (1981-1998), φωτισμός (1970-1998), καθαριότητα (1981-1996), Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ευϋδρίου (1986-1993), Υγειονομική Υπηρεσία (1966-1991), πρόνοια (1966-1997), εκπαίδευση (1962-1995), οδοποιία (1982-1998), οικοδομές (1982-1995), έργα οδοποιίας (1984-1983), προσωπική εργασία (1969-1984), Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (1975-1995), εγκριτικές αποφάσεις νομαρχίας (1966-1969), Γεωργική Υπηρεσία (1967-1997), αποκατάσταση ακτημόνων (1983-1992), κτηνοτροφία (1982-1988), Αγροτική Τράπεζα (1981-1990), δασικά ζητήματα (1982-1996), αγροτική ασφάλεια (1976-1983), οικονομική εφορία (1969-1984), συγκοινωνίες (1982-1995), λοιπές υπηρεσίες (1975-1985), βουλευτικές εκλογές (1965-1998), εμπόριο (1984-1987), απογραφή πληθυσμού (1982-1990), ειδικά θέματα (1982-1987), φάκελο για νομαρχιακούς συμβούλους και νομαρχιακό ταμείο (1984-1987), εγκυκλίους γενικών θεμάτων (1965-1998), πρακτικό Τοπικής Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως (1976-1982), βιβλίο αδειών γάμου (1982), ληξιαρχείο (1970-1998).

Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής

Αρχείο Κοινότητας Δασολόφου

 • GRGSA_LAR MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 2005

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Δασολόφου και καλύπτει τα έτη 1920-2005. Περιλαμβάνει: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεων προέδρου, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Μέρος του αρχείου αποτελούν τα οικονομικά στοιχεία, όπως προϋπολογισμοί, απολογισμοί, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων. Το διοικητικό αρχείο της κοινότητας περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τις κοινοτικές, βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, την Εφορία Καπνού και τη φορολογία καπνού. Επίσης περιλαμβάνονται έγγραφα για θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά (σε αλληλογραφία με τη Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας) και κοινοτικά έργα, καθώς και φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής γεωργικών εκτάσεων, πληθυσμού και κτηρίων, αλλά και επεξηγηματικές εγκύκλιοι νομοθεσίας και διαταγών. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων.

Κοινότητα Δασολόφου

Αρχείο Κοινότητας Υπέρειας

 • GRGSA_LAR MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από αποφάσεις προέδρου, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, αρχείο του Ληξιαρχείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, οικονομικά στοιχεία, διοικητικό αρχείο και αρχείο του ανταποκριτή ΟΓΑ.

Κοινότητα Υπέρειας

Αρχείο Κοινότητας Πολυνερίου

 • GRGSA_LAR MUN014.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1934-1986), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1963-1973), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1950-1997), αλληλογραφία με Νομαρχία Λάρισας (1952-1973), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1956-1996), αλληλογραφία με τον Σύνδεσμο Κοινοτικών Υπαλλήλων (1981-1993), αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου (1957-1986), πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου (1987-1992), αποφάσεις προέδρου (1970-1998), αλληλογραφία σχετική με μόνιμο προσωπικό (1963-1996), υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον κλητήρα και τον γραμματέα της κοινότητας (1959-1993), έγγραφα σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (1972-1991), έγγραφα σχετικά με κρατήσεις για συντάξεις και ασφαλίσεις (1971-1995), αλληλογραφία για έκτακτο προσωπικό (1959-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1986-1996), βιβλίο παρακολουθήσεως των επί επιδόσει λογαριασμών χορηγουμένων πιστώσεων (1964-1991), βιβλίο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1987-1995), οικονομικά (1963-1996), προϋπολογισμούς (1951-1991), απολογισμούς (1954-1994), έργα (1960-1996), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1970-1975), έγγραφα για το κοινοτικό κατάστημα (1972-1995), κοινοτική περιουσία, έγγραφα για την ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1972-1991), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1972-1980), κινητή περιουσία (1971-1993), κοινοτική βοσκή και δάση (1961-1970), δικαιώματα βοσκής (1960-1996), βιβλίο κτηματολογίου (1960), κτηματολόγιο (1955-1985), βιβλίο γενικού δημοτολογίου (1952), βιβλίο δημοτολογίου (1955-1972), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής νέων δημοτών (1965-1969), έγγραφα σχετικά με το δημοτολόγιο και τις μεταβολές δημοτολογίου (1952-1996), αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου (1963-1995), μητρώα αρρένων (1930), μητρώα απογραφής ίππων (1946-1970), βιβλίο απογραφής οχημάτων (1950-1956), έγγραφα σχετικά με μητρώα αρρένων και μεταβολές (1940-1970), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1963-1978), στρατολογικούς πίνακες (1976-1998), αλληλογραφία με το Υπουργείο Άμυνας (1959-1984), ταξινομήσεις κτηνών (1953-1968), απογραφή γεωργικών μηχανημάτων (1962-1979), βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων ΟΓΑ (1974-1993), εγκυκλίους περί φόρων (1951-1956), φορολογικά στοιχεία (1959-1961), βεβαιώσεις φόρου ζύθου (1968-1970), ΟΓΑ (1965-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης ΤΟΕΒ (1961-1966), βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο απογραφών-ισολογισμών ΤΟΕΒ (1962-1964), βιβλίο εσόδων-εξόδων ΤΟΕΒ (1962-1970), βιβλίο ταμείου ΤΟΕΒ (1963-1973), βιβλίο μητρώου κτηματολογίου ΤΟΕΒ (1963-1973), αλληλογραφία σχετική με ύδρευση (1952-1996), έργα ύδρευσης (1974-1995), συντήρηση έργων ύδρευσης (1971-1997), λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης (1971-1976), βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Τοπικής Επιτροπής Ύδρευσης (1956-1958), κανονισμός αρδεύσεως ΤΟΕΒ (1966-1970), αλληλογραφία ΤΟΕΒ (1962-1973), πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1969-1970), αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1957-1973), αλληλογραφία σχετική με το προσωπικό του ΤΟΕΒ (1968-1973), σχετικά με τον φωτισμό (1968-1970), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1995), Τοπική Εθελοντική Υγειονομική Επιτροπή (1968-1992), αγροτικό ιατρείο (1980-1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επιτροπής Εξακριβώσεως Απορίας (1956-1978), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΚΕΔ (1952-1953), μητρώο τροφοδοτούμενων (1948-1949), αλληλογραφία σχετική με παροχές πρόνοιας προς τους πολίτες (1966-1993), εκπαίδευση (1970-1994), αθλητισμό (1970-1993), αλληλογραφία σχετική με τους σεισμόπληκτους (1954-1960), οδοποιία (1963-1987), βιβλίο υπόχρεων προσωπικής εργασίας (1976), προσωπική εργασία (1960-1980), φορολογικές διαφορές (1963-1970), βιβλίο καταχωρίσεως δηλώσεων μόσχων προς πάχυνση (1968-1971), Γεωργική Υπηρεσία (1952-1996), γεωργική στατιστική (1968-1994), αποκατάσταση ακτημόνων (1977-1996), κτηνοτροφία (1977-1996), Αγροτική Τράπεζα (1964-1994), δασικά ζητήματα (1970-1979), ανάπτυξη πρασίνου (1980-1997), αγροτική ασφάλεια (1971-1991), Δημόσιο Ταμείο (1960-1962), Οικονομική Εφορία (1952-1970), Εφορία Καπνού (1971-1986), βιβλίο λογαριασμών Διαχειριστικής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής (1966-1969), θρησκεύματα (1964-1966), αγροφυλακή (1952-1956), λοιπές υπηρεσίες (1971-1995), εκλογές (1963-1983), εμπόριο (1971-1996), απογραφή (1965-1994), διάφορες εγκυκλίους (1952-1969), βιβλίο πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1998), ευρετήρια ληξιαρχείου γεννήσεων-γάμων-θανάτων (1942-1992), έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1955-1996), οικογενειακοί φάκελοι (1955-1998), ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου (1976-1998), άδειες ταφής (1976-1996).

Κοινότητα Πολυνερίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 16788