Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

55 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

55 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA JUS.5, 5.1
 • Αρχείο
 • 1884-1969

ΒΙΒΛΙΑ:Ευρετήρια-Πρωτόκολλα-Πινάκια Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Πολιτικών Αγωγών, Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλα Πολιτικών Δικογραφιών, Πρωτόκολλο Εισερχομένων-Εξερχομένων, Πρωτόκολλα Αποφάσεων και Πρακτικών, Βιβλίο Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναψηλαφίσεων κατά Πολιτικών Αποφάσεων, Βιβλίο Εφέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλίο Αναιρέσεων κατά Εργατικών Αποφάσεων, Βιβλία Εμφανιζομένων Μαρτύρων και Κατηγορουμένων, Βιβλίο Λιπομαρτύρων, Βιβλίο Καταχωρήσεως Εκλογέων, Βιβλία Κλήσεων, Βιβλίο Επιδόσεως Κλητήρα Αρχανών, Βιβλία Διπλοτύπων Δικαστικών Τελών, Βιβλίο Πράξεων Ειρηνοδίκου, Λογιστικό Βιβλίο, Κατασχέσεων, Απολογισμού, Αποσκευών κλπ, Απογράφων, Διεκπεραιώσεως, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εκθέσεων, Ευρετήριο - Πρωτόκολλο Αγροτικών Χρεών, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. Συνεταιρισμού Οινοπαραγωγών, Εκτελέσεως των Ποινικών Αποφάσεων, Πινάκιο Ποινικών Υποθέσεων, Πρωτόκολλο Συντασσομένων Δελτίων Ποινικού Μητρώου, Φόρου Επιτηδεύματος Δικηγόρων, Ανακοπών & Εφέσεων, Καταδικαστικών Αποφάσεων, Πρακτικών Ποινικών, Πρόχειρα Πρωτόκολλα – Σημειώσεις, Ημερολόγιο. ΤΟΜΟΙ/ ΦΑΚΕΛΟΙ:Πρακτικά & Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Πολιτικά Πρακτικά & Αποφάσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Αλληλογραφία, Εκθέσεις & Πρακτικά, Πρακτικά Ορκωμοσιών, Εκλογικά, Πρακτικά και Αποφάσεις - Δηλώσεις Αγροτικών Χρεών, Ποινικές Αποφάσεις, Ποινικές Δικογραφίες, Μικροπταίσματα

Ειρηνοδικείο Αρχανών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βιάννου

 • GR GRGSA-IRA JUS.1
 • Αρχείο
 • 1882-1954

Πολιτικά Πρακτικά, Πολιτικές Aποφάσεις, Ποινικά Πρακτικά και Αποφάσεις, Πρακτικά και Aποφάσεις Mικροδιαφορών, Aποφάσεις επ' αναφοράς Διαδικασίας, Αποφάσεις της Eπιτροπής εκτελέσεως του υπ. αριθμ. 3345 νόμου περί του Tαμείου Eφέδρων Πολεμιστών Kρήτης, Aποφάσεις Συγγενικού Συμβουλίου, Aιτήσεις και Πράξεις, Aποφάσεις επαληθεύσεως αγροτικών χρεών, Πρακτικά και Aποφάσεις Pυθμίσεως Aγροτικών Xρεών βάσει του N. 677/ 37, Δηλώσεις Aπαιτήσεων κατά αγροτών, Δηλώσεις και Aιτήσεις βάσει των νόμων 5878/1933 κ' 677/1937, Πράξεις επί αιτήσεων χορηγήσεως αδείας εκτελέσεως κατ' αγροτών και αναστολής πληρωμής, Eκθέσεις Eγγυήσεως, Eκθέσεις και Πρακτικά Eισηγήσεων, Ορκοδοσίας, Πραγματογνωμοσύνης, Mαρτυρικών Aποδείξεων, Παράδοσης-Παραλαβής, Eκθέσεις και Aιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Προγράμματα Πλειστηριασμών, Eνστάσεις, Πρωτόκολλα Eκδοθέντων Δικογράφων, Πρωτόκολλα των επί Mικροδιαφορών Eκδιδομένων Oριστικών Aποφάσεων και Πρακτικών Συμβιβασμού, Πρωτόκολλα των επί των Mικροδιαφορών Eισαγομένων Aγωγών, Πρωτόκολλα των Eκδοθέντων Aποφάσεων Pυθμίσεως των Aγροτικών Xρεών, βάσει του Nόμου 677/1937, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eυρετήρια Mικροδιαφορών, Πινάκια Eγγραφής των Πολιτικών Yποθέσεων, Bιβλίο των επί αποδείξει παραδιδομένων εγγράφων, Bιβλία Πράξεων του Eιρηνοδίκου, Bιβλίο μισθοδοτικών καταστάσεων, Bιβλίο αποληψίμων εξόδων, χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα και δικαστικά έξοδα και τέλη επιβληθέντα δι' αποφάσεων του δικαστηρίου τελεσιδίκων, Ποινικές Aγωγές, Πρακτικά Συνήθη και επ' αναφορά Διαδικασίας, Eκλογικοί κατάλογοι, Aλληλογραφία, Eφημερίς Kρητικής Πολιτείας, Στενογραφημένα Πρακτικά Bουλής, Eγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Kαθορισμού Oρίων Kοινοτήτων

Ειρηνοδικείο Βιάννου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA JUS.12
 • Αρχείο
 • 1914-1968

Πολιτικές Αποφάσεις, Πολιτικά Πρακτικά, Αποφάσεις Εξώσεων, Αποφάσεις και Πρακτικά Αγροτικών Χρεών, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές: Αναβληθείσες - Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές, Σχετικά Μικροδιαφορών, Αιτήσεις Εξαιρέσεως Μικροδιαφορών, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ευρετήριο Αποφάσεων Μικροδιαφορών, Αγωγές/Αιτήσεις, Πολιτικές Δικογραφίες, Κοινοποιημένα Δικόγραφα, Εκθέσεις Αγροτικού Αδικήματος, Αγροτικές Δηλώσεις, Αγροτικές Αποφάσεις, Αιτήσεις προς Εισαγγελέα, Αποφάσεις Ειρηνοδικείου, Αποσπάσματα Εισπράξεων, Διαγραφείσες Ανακοπές, Εισαγωγές, Καταστάσεις Ενιαίου Μισθολογίου

Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA JUS.10
 • Αρχείο
 • 1900-1980

Πρακτικά αποφάσεων (πολιτικών – ποινικών υποθέσεων), Αγωγές μικροδιαφορών, Αγροτικά αδικήματα, Εφέσεις, Αγορονομικά – εμπορικά, Κατά προσώπου και ιδιοκτησίες (Εξύβριση, απειλές, βιοπραγίες, κλοπές, φθορές), Αιτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, δηλώσεις, Υποθέσεις ασφαλιστικών εισφορών,Υγειονομικές παραβάσεις, Παραβάσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας, Παραβάσεις γενικού οικοδομικού κώδικα, Αιτήσεις και Αποφάσεις γι' απαλλοτρίωση κτημάτων, Δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, Συνεταιρισμοί, Αλληλογραφία Ειρηνοδικείου, Στατιστικά στοιχεία

Ειρηνοδικείο Μοιρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χερσονήσου / Καλού Χωριού Πεδιάδος

 • GR GRGSA-IRA JUS.6, 6.1, 6.2, 6.3
 • Αρχείο
 • 1895-1969

Ποινικά Πρακτικά, Ποινικές Αποφάσεις, Πολιτικά πρακτικά και Αποφάσεις, Δικογραφίες, Μικροδιαφορές, Πολιτικές εκθέσεις, Αποφάσεις Αγροτικών Χρεών, Ειρηνοδικείο Καλού Χωριού: Πρακτικά και Αποφάσεις.

Ειρηνοδικείο Χερσονήσου

Αρχείο Πρωτοδικείου Ηρακλείου και (Ειδικού Δικαστηρίου)

 • GR GRGSA-IRA JUS.7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9
 • Αρχείο
 • 1848-1989
 • Πρωτοδικείου: Δικογραφίες, Πρωτόκολλα Ποινικών αποφάσεων, Πολιτικές αποφάσεις, Δικογραφίες Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Δικογραφίες εκούσιας Μονομελούς & Πολυμελούς Πρωτοδικείου, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής, Εφέσεις Μονομελούς & Πολυμελούς, Εφέσεις εργατικές, Ανακοπές ερημοδικίας Πολυμελούς -Μονομελούς, Ανακοπές Ειρηνοδικείου-Μονομελούς -Πολυμελούς, Δικογραφίες κατ' αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Απαλλοτριώσεις Γουρνών (Επιτροπή Ν 2000/52), Εργατικά αναβλητικά πρακτικά, Πράξεις Προέδρου-προσημειώσεις, Αναγγελίες-εφέσεις-έγγραφα Προέδρου, Δικογραφίες Προέδρου-Διαταγές, Δικογραφίες Εφετείου Κρήτης, Εργατικές αποφάσεις, Ασφαλιστικά, Μισθωτικές, Τακτική Μονομελούς, Κλήσεις, Ευρετήριο Αποφάσεων Ν. 1323/49, Ακυρ. Αγωραπωλησίας, Αποφάσεις και Αποζημιώσεις Απαλλοτριώσεων, Πολιτικά Πρακτικά, Εκθέσεις Πρακτικών, Αποφάσεις Δικαστικού Συμβουλίου Πρωτοδικών,Πρακτικά Μονομελούς, Βιβλία νομικού περιεχομένου, Βιβλίο Ορκοδοσίας.
 • Ειδικού Δικαστηρίου Ηρακλείου: Πρακτικά , αποφάσεις, Βουλεύματα, Ευρετήριο αποφάσεων

Πρωτοδικείο Ηρακλείου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1891-1935

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις και πολιτικά πρακτικά, αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις εργατικών εξώσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αβίας

 • GR GRGSA-MES JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1892-1898, 1936-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, αποφάσεις και αγωγές μικροδιαφορών, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων επιτροπής διατιμήσεων.

Ειρηνοδικείο Αβίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αυλώνος

 • GR GRGSA-MES JUS019.01
 • Αρχείο
 • 1883-1963

Πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, μικροδιαφορές, συμμετοχές υποψηφίων κοινοτικών συμβουλίων στην επαρχία Τριφυλίας, εκλογείς (άνδρες) επαρχίας Τριφυλίας, εκλογείς (γυναίκες) επαρχίας Τριφυλίας, εκλογείς (άνδρες-γυναίκες) επαρχίας Ολυμπίας.

Ειρηνοδικείο Αυλώνος

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βουφράδος

 • GR GRGSA-MES JUS018.02
 • Αρχείο
 • 1934, 1945-1969

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, αποφάσεις μικροδιαφορών, εφέσεις πολιτικών αποφάσεων, πρωτόκολλο εισαγομένων αγωγών μικροδιαφορών, πρωτόκολλο οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού μικροδιαφορών, βιβλίο αποδοχών, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων.

Ειρηνοδικείο Βουφράδος

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1945-1965

Πρακτικά Πολιτικών Αποφάσεων, Εκθέσεις και Πράξεις, Μικροδιαφορές, Διοικητικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Διαταγές Πληρωμής, Αγωγή Τακτικής Διαδικασίας, Ειδικά Πρακτικά

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Εκθέσεις και Πράξεις, Πολιτικές Αποφάσεις, Αποφάσεις Μικροδιαφορών, Ειδικά Πρακτικά, Αποφάσεις Ειδικών Διαδικασιών, Αποφάσεις Τακτικής Διαδικασίας, Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων, Εφέσεις

Ειρηνοδικείο Δράμας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS033.01
 • Αρχείο
 • 1945-1969

Πρακτικά και αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρωτόκολλα των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών, βιβλία αποφάσεων συνταξιοδότησης αγροτών ΟΓΑ, βιβλίο μισθολογίου υπαλλήλων.

Ειρηνοδικείο Εύας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Θουρίας

 • GR GRGSA-MES JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1925-1950

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, εκθέσεις εφέσεων κατά πολιτικών αποφάσεων, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο αποφάσεων μικροδιαφορών, μισθολόγιο προσωπικού.

Ειρηνοδικείο Θουρίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

Πολιτικές εκθέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών, αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά μικροδιαφορών, πολιτικές αγωγές, αγωγές τακτικής διαδικασίας, εφέσεις, πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις αγροτικές και πρακτικά, αποφάσεις και πρακτικά εξώσεων, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αιτήσεις διακοπής παραγραφών, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, αιτήσεις-ένορκες βεβαιώσεις.

Ειρηνοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1924-1966

πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, μικροδιαφορές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κορώνης

 • GR GRGSA-MES JUS025.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο πολιτικών αποφάσεων, πρωτόκολλα εισαγόμενων αγωγών επί μικροδιαφορών, βιβλίο αποφάσεων επί μικροδιαφορών, πινάκιο εγγραφής πολιτικών υποθέσεων, μισθολόγιο προσωπικού, ευρετήριο ποινικών αποφάσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων.

Ερηνοδικείο Κορώνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS021.01
 • Αρχείο
 • 1914-1959

Πολιτικά πρακτικά, πρακτικά αναβολής ορκοδοσιών, πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, μικροδιαφορές, αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά, αγωγές, εκθέσεις μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο αποφάσεων και πρακτικών επί μικροδιαφορών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1945-1952

Πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά, βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων ποινικών δικογραφιών, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων.

Ειρηνοδικείο Λεύκτρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μεθώνης

 • GR GRGSA-MES JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1863-1968

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, αγωγές πολιτικού δικαίου, αποφάσεις αγροτικών χρεών, πρακτικά αγροτικών χρεών, μικροδιαφορές, δηλώσεις, κατασχέσεις-πλειστηριασμοί, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων ανακοπών και πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων εφέσεων και πολιτικών αποφάσεων, ειδικό βιβλίο μηνύσεων μη πρωτοείσακτων παραγγελιών, βιβλία εισερχομένων πρωτοείσακτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο εκδιδόμενων απόγραφων, βιβλίο κατάθεσης αγωγών, βιβλίο κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών, βιβλίο ταμείου λιμένος Μεθώνης, πρωτόκολλο καταστάσεων προσωπικού ειρηνοδικείου Μεθώνης, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών εισαγομένων αγωγών, πρωτόκολλο των επί μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού.

Ειρηνοδικείο Μεθώνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-CA- JUS046.01
 • Αρχείο
 • 1956-1975

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας αφορά σε :
• Πολιτικές Αποφάσεις (1956-1972)
• Διαταγές Πληρωμής (1958-1972)
• Μικροδιαφορές (1960-1972)
• Τακτική διαδικασία (1970-1972)
• Εφέσεις (1956-1967)
• Εκούσιας Διαδικασίας (1968-1970)
• Αγωγές (1970-1975)

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Οιχαλίας

 • GR GRGSA-MES JUS039.01
 • Αρχείο
 • 1902-1995

Πολιτικές αποφάσεις (1918-1927), πολιτικά πρακτικά (1926),πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1930-1967), πολιτικές εκθέσεις (1922-1969), αποφάσεις Ν.677/1937 (1937-1940), πρακτικά Ν.677/1937 (1937-1940), αποφάσεις Αγρονομείου (1947-1948), πρακτικά Αγρονομείου (1947), πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομείου (1948-1954), ποινικά πρακτικά Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου (1945-1954), πρακτικά και πράξεις ορκοδοσιών (1930-1932, αγωγές (1930-1931), εκθέσεις αγωγών και αποφάσεις μικροδιαφορών (1955), ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων (1909-1934), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Μονομελούς (1931-1936), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1929-1988), πινάκιο πολιτικών υποθέσεων (1902-1964), πρωτόκολλο κατάθεσης δικόγραφων αγωγών (1930-1968), πρωτόκολλο κατάθεσης αγωγών μικροδιαφορών (1930-1972), ευρετήριο κατάθεσης αγωγών γραμματίων και συναλλαγματικών (1929-1952), ευρετήριο αγωγών - εξώσεων (1929-1952), βιβλίο εκθέσεων (1931-1935), βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων δικόγραφων (1949-1953), βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού μικροδιαφορών (1930-1970), βιβλία ερήμην αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1943, 1948-1968), βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1968), αλφαβητικό ευρετήριο αποφάσεων Ν.677/1937 (1937-1940), ευρετήριο υποβαλλόμενων αιτήσεων προς εισηγητή διεξαγωγής αποδείξεων (1929-1950), βιβλίο αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων (1912-1927), βιβλία εφέσεων (1914-1937, 1952-1995), βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων (1937-1968), βιβλία ανακοπών κατ' ερήμην και λιπομαρτύρων (1938-1941, 1946-1967), βιβλία εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Πταισματοδικείου (1930, 1936-1941), βιβλίο εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Μονομελούς (1936-1941), βιβλίο δικάσιμων (1936-1951), βιβλία πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών (1928-1932), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων μηνύσεων (1931-1934), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών εισαγγελέως Καλαμών (1937-1967), διάφορα βιβλία προνακριτικών παραγγελιών (1945-1948), βιβλίο πράξεων αγορανομικής επιτροπής (1948-1952), βιβλίο καταχώρησης δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (1937), αλφαβητικό ευρετήριο καταχωρηθεισών δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (χ.χρ.), ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων (1929-1957), βιβλίο αποληψίμων υπέρ Αγροφυλακής (1931-1936), βιβλία αποληψίμων κατ' αντιμωλίαν τελεσιδίκως καταδικασθέντων και λειπομαρτύρων Μονομελούς (1931-1942), στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείου (1945-1951), διάφορα μισθολόγια προσωπικού (1933-1973).

Ειρηνοδικείο Οιχαλίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πάρου

 • GR JUS005.01
 • Αρχείο
 • 1895 - 1979

Πολιτικές αποφάσεις, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Διάφορα, Αποφάσεις μικροδιαφορών, Εκθέσεις και πράξεις, Πρακτικά συμβιβασμού, Πταισματοδικείο Πάρου, Ενοριακές αποφάσεις και πρακτικά, Μονομελές Πάρου, Πλημμελειοδικείο, Εκλογικά, Εξωστικές αποφάσεις κ.ά

Ειρηνοδικείο Πάρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παμίσου

 • GR GRGSA-MES JUS030.01
 • Αρχείο
 • 1931-1978

Πολιτικά πρακτικά και αποφάσεις, αποφάσεις, πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές μικροδιαφορών, πρακτικά παραιτήσεως-συμβιβασμού επί μικροδιαφορών, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλο εισαγόμενων αγωγών επί μικροδιαφορών, μισθολογικό μητρώο υπαλλήλων, βιβλίο πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών, βιβλίο εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου του προσωπικού του ειρηνοδικείου Παμίσου προς επίλυση υπηρεσίας εκτός έδρας, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, εκθέσεων, αποφάσεων αγορανομικής επιτροπής και διαθετών δημοσιευθεισών διαθηκών.

Ειρηνοδικείο Παμίσου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πεταλιδίου

 • GR GRGSA-MES JUS036.01
 • Αρχείο
 • 1943-1969

Πολιτικές εκθέσεις, πρακτικά και αποφάσεις μικροδιαφορών, πρακτικά συμβιβασμού και ματαιωθείσες υποθέσεις μικροδιαφορών, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων εφέσεων, βιβλίο πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλίο καταθέσεων δικόγραφων ανακοπών, πινάκιο πολιτικών υποθέσεων, πρωτόκολλα μικροδιαφορών οριστικών αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού, βιβλίο εισαγόμενων αγωγών τακτικής διαδικασίας, βιβλίο ανακοπών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πολιτικών εκθέσεων.

Ειρηνοδικείο Πεταλιδίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1841-1951

Πολιτικές αποφάσεις, πολιτικά πρακτικά, πολιτικά πρακτικά και προτάσεις, πρακτικά αναβολής, πολιτικές εκθέσεις, εκθέσεις-πρακτικά-αποφάσεις μικροδιαφορών, αγωγές, δηλώσεις αγροτικών χρεών με αποφάσεις και πρακτικά, φορολογία χοίρων και αιγοπροβάτων, γεωργικοί συνεταιρισμοί Πυλίας, λιμενικό ταμείο Πύλου, πρακτικά και αποφάσεις αγρονόμου Πύλου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Κορυφασίου, ειδικό ταμείο ύδρευσης Σχοινόλακας, πινάκια, ευρετήρια, βιβλίο ανακοπών πολιτικών αποφάσεων, βιβλίο αναστολών, βιβλίο μηνύσεων, πρωτόκολλα, μητρώο περίθαλψης προσφύγων Νικομήδειας κ.ά.

Ειρηνοδικείο Πύλου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σύρου

 • GR JUS002.01
 • Αρχείο
 • 1834 - 1904

Αποφάσεις πολιτικές 1836-1904
Πρακτικά πολιτικά 1835-1903
Αποφάσεις ποινικές 1837-1904
Πρακτικά ποινικά 1836-1904
Εκθέσεις 1834-1904
Συμβιβασμοί 1837-1863
Ευρετήρια 1856-1861, 1866-1923
Ορκοδοσίες 1860
Πινάκια Πολιτικών Υποθέσεων 1893 - 1906
Πρωτόκολλα 1837-1852, 1864-1868.

Ειρηνοδικείο Σύρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1950

Αποφάσεις (ποινικές και πολιτικές), Πρακτικά, Εκθέσεις, Εκλογικό υλικό, Δικογραφίες, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1837-1948

Πρώτο Μέρος:
Α. Εκθέσεις και πράξεις , ετών 1837-1948, με ελλείψεις
Β. Αποφάσεις, ετών 1840-1894, με ελλείψεις
Γ. Πολιτικές αποφάσεις,ετών 1838-1927

Δεύτερο Μέρος:
αρ.1-1003, Εκθέσεις , αποφάσεις, πρακτικά,ευρετήρια,πινάκια κ.ά.

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- JUS052.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αφορά σε πολιτικές αποφάσεις, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.08
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία δημοσίευσης βουλευμάτων, βιβλία δημοσίευσης πολιτικών και ποινικών αποφάσεων. Βιβλίο δημοσιεύσεως αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας. Διάφορα βιβλία: κλήσεων, προσφυγών, ευρετηρίου αποφάσεων, βιβλία Β.Α.Β., ευρετήριο πραγματογνωμόνων, ενδίκων μέσων κ.ά.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.06
 • Αρχείο
 • 1914 - 1987

Πολιτικές Αποφάσεις 1914 - 1950 (33 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Κακουργιοδικείου Σύρου 1941 - 1969 (10 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Χίου 1941 - 1981 (12 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Σάμου 1947 - 1981 (5 κατάστιχα και 3 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Μυτιλήνης 1945 - 1981 (16 φάκελοι)
"ΜΟΔ Σύρου Χίου Σάμου Μυτιλήνης 1973 - 1979" (1 φάκελος)
"ΜΟΕ 1980- 1987" (1 κατάστιχο)
" ΜΟΣ [Πρακτικά και Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου] 1970 - 1972" [1970-1979] (1 φάκελος)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1969

Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων 1919-1969 (36 κατάστιχα)
Εφετήρια Πολιτικών Υποθέσεων 1925-1969 (22 κατάστιχα)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εφέσεις, αποφάσεις, πρακτικά και βουλεύματα δικαστηρίου δωσιλόγων.

Εφετείο Θράκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1918-1955

Το αρχείο αποτελείται από 1250 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1932-1937, 457 τ.)
1932 - - α/α: 1-11.611 (85 τ.)
1933 - - α/α: 1-11.052 (112 τ.)
1934 - - α/α: 1-10.854 (54 τ.)
1935 - - α/α: 1-8.409 (42 τ.)
1936 - - α/α: 1-12.813 (72 τ.)
1937 - - α/α: 1-14.900 (92 τ.)
• Προεδρικές αποφάσεις (1950-1955, 728 τ.)
1950 - - α/α: 1.351-17.051 (85 τ.)
1951 - - α/α: 1-20.380 (105 τ.)
1952 - - α/α: 1-20.131 (113 τ.)
1953 - - α/α: 1-17.732 (95 τ.)
1954 - - α/α: 1-16.017 (88 τ.)
1955 - - α/α: 1-16.247 (108 τ.)
• Ευρετήρια Δημοσίευσης Προεδρικών Αποφάσεων (1918-1955, 65 τ.) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.08
 • Αρχείο
 • 1938-1960

Το αρχείο αποτελείται από 1566 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις εν λόγω πολιτικές αποφάσεις στις οποίες αυτά αναφέρονται.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.04
 • Αρχείο
 • 1961-1990

Πολιτικές αποφάσεις, διάφορα πρακτικά, πρακτικά αποφάσεων και πολιτικές αποφάσεις Πολυμελούς/Μονομελούς Εκούσιας, Τακτικής και Ειδικής, πράξεις Προέδρου, ασφαλιστικά-εργατικά, μισθωτικές, ανακοπές ερημοδικίας, διαταγές πληρωμής-πιστωτικοί τίτλοι, ένδικα μέσα, δικόγραφα.

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1913 - 2015

Πρακτικά και αποφάσεις ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, πράξεις προέδρου, βουλεύματα, προτάσεις, αγωγές, εφέσεις, εκθέσεις μαρτυριών-εξομολογήσεις, εργατικά, πτωχεύσεις, εκλογικά, φάκελοι δικογραφιών (και ανηλίκων), φάκελοι υιοθεσιών 1933-1991, διαθήκες 1913-1960, φάκελοι σωματείων, ναζιστικές υποθέσεις-κατοχικές αποφάσεις, εταιρικά.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.03
 • Αρχείο
 • 1860, 1876-1877, 1914-1986

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από σχετικά Σωματείων, σχετικά Διαθηκών (1930-1982), σχετικά Πολιτικών Αποφάσεων (1950-1955, 1960-1965), σχετικά Βουλευμάτων (1960,1961,1963-1965), και Διάφορα, ήτοι: Αποφάσεις Πρωτοδικείου (1860), Πρακτικά Συνεδριάσεων (1950), Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καλαμών (1955), Απαλλοτριώσεις Υδραυλικού Ταμείου Παμίσου (1952-1956), Μητρώο υπαλλήλων Πρωτοδικείου (1931-1934), Ευρετήριο Πειθαρχικών Αποφάσεων (1939-1943), Πειθαρχικές Δικογραφίες (1935-1942,1952-1960), Ευρετήριο Αποφάσεων κατ' έφεσιν αγροτικών προέδρου Ν.677 (1937-1942), Αγροτικές Αποφάσεις (1940-1942), Βουλεύματα Δοσιλογικά (1946,1947), Ευρετήριο Εργατικών Αγωγών (1951), Ευρετήριο Δημοσιεύσεως Αποφάσεων Ειδικής Διαδικασίας και Εργατικών (1972-1974), Εκλογικά Κοινοτήτων Ανδριανής, Μεσοπόταμου, Μηλέας, Σταματινού (1959), Υπηρεσιακή Αλληλογραφία και Δικογραφίες ειδικού Αγορανομικού Δικαστηρίου Καλαμάτας (1941-1942), έγγραφα που αφορούν κυρίως αρχαιρεσίες Σωματείων, Καταστατικό Συνδέσμου Επαγγελματικών Σωματείων Καλαμών (1925), Παράρτημα Εκλογικού Καταλόγου ενορίας Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας (1936), Εκλογές Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Καλαμών (1938), δύο δικογραφίες μεταξύ Σωματείων, Πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων εκλογών εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανίας Καρέλια (1983), βιβλίο κλητήρα (1876-1877).

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.02
 • Αρχείο
 • 1853-1963

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ΑΒΕ 305) αποτελούμενο από: ποινικά πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Μονομελούς, πρακτικά και πρακτικά-αποφάσεις Τριμελούς, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πολυμελούς, πολιτικές αποφάσεις, προτάσεις, βουλέυματα, πράξεις προέδρου, αποφάσεις αναστολής δίωξης, εισηγητικές εκθέσεις, πρακτικά ορκοδοσιών, εκθέσεις γραμματέως, πράξεις εισηγητών, διαιτητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, διακοπή παραγραφής, αποφάσεις δοσίλογων, αγωγές-αιτήσεις-πρόσφυγες, βιβλία εταιρικών, πίνακας δικηγόρων και κλητήρων, σωματεία, εκλογικά, διαθήκες, βιβλίο ανακριτή, διάφορα πινάκια, αιτήσεις διαζυγίων, πρακτικά ανταρτόπληκτων, διάφορα ευρετήρια κ.ά.

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES JUS024.01
 • Αρχείο
 • 1872-1967

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (ΑΒΕ 319) αποτελούμενο από ποινικά πρακτικά Τριμελούς, πρακτικά Μονομελούς, ποινικές αποφάσεις, βουλεύματα, πολιτικά πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, πράξεις προέδρου, εκθέσεις γραμματέως, εισηγητικές εκθέσεις, προτάσεις, αγωγές Πολυμελούς, διαθήκες, σωματεία, βιβλίο απογραφών, πρωτόκολλο αγωγών, ευρετήριο αγωγών, ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πρακτικών αναβολής κ.ά.

Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας

Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS018.15
 • Αρχείο
 • 1913 - 1995

Πολιτικές αποφάσεις, διαθήκες, παρακαταθήκες, καρτέλες διαθηκών, προτάσεις, πράξεις προέδρου, σωματεία (καταστατικά ιδρύσεως, πρακτικά, κατάλογοι ιδρυτών και μελών, αιτήσεις, βεβαιώσεις, προτάσεις Νομάρχη Λέσβου και Αγροτικής Τράπεζας περί διαλύσεως)

Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς

 • GRGSA-CA- JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1965

Αποφάσεις Πολιτικού Τμήματος, τα λεγόμενα «Κατοχικά», ετών 1949-1965: κατοχικές αγοραπωλησίες (Ν1323/1949), αποζημιώσεις θυμάτων ναζισμού (Ν.Δ. 4178/1961), εργατικά. Καταστατικά Σωματείων και Εταιρειών από το Πολιτικό Αρχείο, τα λεγόμενα «Βασιλικά Σωματεία», από το 1919. Δικογραφίες Δωσίλογων από το Ποινικό Αρχείο.

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1945-1950

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και προτάσεις, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1923-1968

Πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, αγωγές, εφέσεις, βουλεύματα.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1956-1960

Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Πρωτοδικείου Σύρου

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1791-1915

2 Ευαγγέλια, Πράξεις Προέδρου, Πολιτικά πρακτικά, Πολιτικές αποφάσεις, Πρωτόκολλα γραμματέως, Βιβλίο περιλήψεων καταστατικών, Εμπορικαί αποφάσεις, Πρακτικά Εμποροδικείου, Ευρετήριο πράξεων προέδρου

Πρωτοδικείο Σύρου

Αρχείο Πρωτοδικείου Σύρου

 • GR JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1880-1939

Πολιτικές και ποινικές αποφάσεις Πρωτοδικείου, Πρακτικά διάφορα, Πρακτικά ορκοδοσιών,Πράξεις Προέδρου,Αποφάσεις Συμβουλίου, Πειθαρχικές αποφάσεις κ.ά

Πρωτοδικείο Σύρου

Αρχείο πολιτικών αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1901-1931

Το αρχείο αποτελείται από 919 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε πολιτικές δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο πράξεων Προέδρου Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.07
 • Αρχείο
 • 1920-1928

Το αρχείο αποτελείται από 178 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε προεδρικές πράξεις του Πρωτοδικείου Αθηνών:
• 1920 - - α/α: 401-4.510 (11 τ.)
• 1921 - - α/α: 1-5.600 κ’ 6.001-6.537 (16 τ.)
• 1923 - - α/α: 3.301-8.973 (19 τ.)
• 1924 - - α/α: 1-10.000 κ’ 11.201-13.071 (30 τ.)
• 1925 - - α/α: 1-11.138 (28 τ.)
• 1926 - - α/α: 1-9.949 (21 τ.)
• 1927 - - α/α: 1-11.773 (26 τ.)
• 1928 - - α/α: 1-11.920 (27 τ.)

Πρωτοδικείο Αθηνών