Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

15 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αποφάσεις, Πολιτικές

15 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD JUS004.03
 • Αρχείο
 • 1924-1966

πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πράξεις, μικροδιαφορές.

Ειρηνοδικείο Κομοτηνής

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-CA- JUS046.01
 • Αρχείο
 • 1956-1975

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας αφορά σε :
• Πολιτικές Αποφάσεις (1956-1972)
• Διαταγές Πληρωμής (1958-1972)
• Μικροδιαφορές (1960-1972)
• Τακτική διαδικασία (1970-1972)
• Εφέσεις (1956-1967)
• Εκούσιας Διαδικασίας (1968-1970)
• Αγωγές (1970-1975)

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- JUS052.01
 • Αρχείο
 • 1950-1980

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου αφορά σε πολιτικές αποφάσεις, αγωγές και αποφάσεις μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.08
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία δημοσίευσης βουλευμάτων, βιβλία δημοσίευσης πολιτικών και ποινικών αποφάσεων. Βιβλίο δημοσιεύσεως αποφάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καρπενησίου. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Χαλκίδας. Αποφάσεις και πρακτικά Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Άμφισσας. Διάφορα βιβλία: κλήσεων, προσφυγών, ευρετηρίου αποφάσεων, βιβλία Β.Α.Β., ευρετήριο πραγματογνωμόνων, ενδίκων μέσων κ.ά.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.04
 • Αρχείο
 • 1945-1960

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά, εφέσεις, αποφάσεις, πρακτικά και βουλεύματα δικαστηρίου δωσιλόγων.

Εφετείο Θράκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.03
 • Αρχείο
 • 1918-1955

Το αρχείο αποτελείται από 1250 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1932-1937, 457 τ.)
1932 - - α/α: 1-11.611 (85 τ.)
1933 - - α/α: 1-11.052 (112 τ.)
1934 - - α/α: 1-10.854 (54 τ.)
1935 - - α/α: 1-8.409 (42 τ.)
1936 - - α/α: 1-12.813 (72 τ.)
1937 - - α/α: 1-14.900 (92 τ.)
• Προεδρικές αποφάσεις (1950-1955, 728 τ.)
1950 - - α/α: 1.351-17.051 (85 τ.)
1951 - - α/α: 1-20.380 (105 τ.)
1952 - - α/α: 1-20.131 (113 τ.)
1953 - - α/α: 1-17.732 (95 τ.)
1954 - - α/α: 1-16.017 (88 τ.)
1955 - - α/α: 1-16.247 (108 τ.)
• Ευρετήρια Δημοσίευσης Προεδρικών Αποφάσεων (1918-1955, 65 τ.) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

 • GRGSA-CA- JUS001.08
 • Αρχείο
 • 1938-1960

Το αρχείο αποτελείται από 1566 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και τις εν λόγω πολιτικές αποφάσεις στις οποίες αυτά αναφέρονται.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιώς

 • GRGSA-CA- JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1965

Αποφάσεις Πολιτικού Τμήματος, τα λεγόμενα «Κατοχικά», ετών 1949-1965: κατοχικές αγοραπωλησίες (Ν1323/1949), αποζημιώσεις θυμάτων ναζισμού (Ν.Δ. 4178/1961), εργατικά. Καταστατικά Σωματείων και Εταιρειών από το Πολιτικό Αρχείο, τα λεγόμενα «Βασιλικά Σωματεία», από το 1919. Δικογραφίες Δωσίλογων από το Ποινικό Αρχείο.

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1945-1950

Πολιτικές αποφάσεις, πρακτικά και προτάσεις, ποινικές αποφάσεις Μονομελούς και Τριμελούς.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1923-1968

Πρακτικά, πολιτικές αποφάσεις, αγωγές, εφέσεις, βουλεύματα.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο Πρωτοδικείου Ροδόπης

 • GRGSA-ROD JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1956-1960

Πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Ροδόπης

Αρχείο πολιτικών αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1901-1931

Το αρχείο αποτελείται από 919 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε πολιτικές δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο πράξεων Προέδρου Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS001.07
 • Αρχείο
 • 1920-1928

Το αρχείο αποτελείται από 178 βιβλιοδετημένους τόμους που αφορούν σε προεδρικές πράξεις του Πρωτοδικείου Αθηνών:
• 1920 - - α/α: 401-4.510 (11 τ.)
• 1921 - - α/α: 1-5.600 κ’ 6.001-6.537 (16 τ.)
• 1923 - - α/α: 3.301-8.973 (19 τ.)
• 1924 - - α/α: 1-10.000 κ’ 11.201-13.071 (30 τ.)
• 1925 - - α/α: 1-11.138 (28 τ.)
• 1926 - - α/α: 1-9.949 (21 τ.)
• 1927 - - α/α: 1-11.773 (26 τ.)
• 1928 - - α/α: 1-11.920 (27 τ.)

Πρωτοδικείο Αθηνών