Εκκλησία Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά Ελλάδας

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εκκλησία Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά Ελλάδας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

Πεδίο επικοινωνίας

 

Άγγελος Χαλάς

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Μπουδούτση 5

Τοποθεσία

Δραπετσώνα

Περιοχή

Πειραιάς

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18648

Τηλέφωνο

+30 210-619-7630

Fax

215-50009497

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Holdings

Οι Ευκτήριοι Οίκοι των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τηρούν τα κάτωθι αρχεία:

  1. Τα αρχεία σύστασης που αφορούν την αγορά και ανέγερση του κτηρίου, τη σύσταση του ευκτηρίου οίκου και τα της λειτουργίας του κτηρίου ως ευκτηρίου οίκου (Απόφαση ΥΠΕΘΑ, συμβόλαιο, πιστοποιητικά μεταγραφής, τίτλους κτήσης, πολεοδομική άδεια, πολεοδομικά σχέδια, πυροπροστασία κ.ο.κ.)
  2. Αρχείο της Επιτροπής Λειτουργίας του ευκτηρίου οίκου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι τοπικές εκκλησίες που συναθροίζονται στον ευκτήριο οίκο, πρόγραμμα με τις συναθροίσεις οι οποίες διεξάγονται από τις τοπικές εκκλησίες που συναθροίζονται στον ευκτήριο οίκο, καθώς και οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας, τιμολόγια αγοράς υλικών ή προϊόντων σχετικών με τη λειτουργία του ευκτηρίου οίκου και η εξόφλησή τους.
  3. Αρχείο με έντυπα "Αλλαγής Θρησκεύματος" και πιστοποιητικά για την εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία καθώς και αρχείο γάμων, το οποίο τηρείται από τους διορισμένους θρησκευτικούς λειτουργούς κάθε ευκτηρίου οίκου.
  4. Ιστορικό αρχείο που περιλαμβάνει φωτογραφίες, δημοσιεύματα κ.ο.κ., καθώς και βιβλιοθήκη με διάφορες εκδόσεις.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Η πρόσβαση στα θρησκευτικά αρχεία δύναται να γίνει κατόπιν αιτήματος προς οποιονδήποτε διορισμένο θρησκευτικό λειτουργό, και στην περίπτωση που το αίτημα αφορά προσωπικά δεδομένα, ο τελευταίος το διαβιβάζει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, το σωματείο "Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας".

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Επιστολή του Φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Μπουδούτση 5
Δραπετσώνα, Πειραιάς
GR 18648