Αλιεία - Άδειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλιεία - Άδειες

Αντίστοιχοι όροι

Αλιεία - Άδειες

Σχετικοί όροι

Αλιεία - Άδειες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αλιεία - Άδειες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Άνδρου

  • GR ADM016.03
  • Αρχείο
  • 1984-2009
  1. Περί αδειών αλιείας σκαφών και ατομικών αδειών, 2. Καταστάσεις ερασιτεχνικών αδειών αλιείας,
  2. Ειδικές άδειες αλιείας, 4. Οικον. ενίσχυση αλιείας- Απόσυρση

Υπολιμεναρχείο Άνδρου