Αλιεία - Άδειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλιεία - Άδειες

Αντίστοιχοι όροι

Αλιεία - Άδειες

Σχετικοί όροι

Αλιεία - Άδειες

7 Αρχειακή περιγραφή results for Αλιεία - Άδειες

7 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Πύλου

 • GR GRGSA-MES ADM033.14
 • Αρχείο
 • 2003-2011

2 φάκ. κατάπλου θαλαμηγών υπό ξένη σημαία, 2 φάκ. καταπόλπου πλοίων με πληροφορίες για δρομολόγια και πλήρωματα, 2 φάκ. με ερασιτεχνικές ατομικές άδειες αλιείας, 1 φάκ. με καταλόγους ναυτικών που δεν απασχολούνται (2008), δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών (2008), εισπράξεις λιμενικού ταμείου (2003), πίνακες συμβάντων (2008).

Λιμεναρχείο Πύλου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.07
 • Αρχείο
 • 2002-2008

φάκελος με έντυπα ημερολόγια αλιείας, δελτία μηχανογράφησης αδειών αλιείας-πλόων

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.03
 • Αρχείο
 • 1997-2001

Καταστάσεις προσωπικού που ασχολήθηκαν με νυκτερινή υπηρεσία, ανανεωθείσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών, καταστάσεις μισθωμάτων λιμενικού καταστήματος.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.06
 • Αρχείο
 • 1996-2004

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών υπό ελληνική και ξένη σημαία, αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά τους για έκδοση επαγγελματικής άδειας αλιείας.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μηνιαία δραστηριότητα Λ/Σ Πλαταμώνα, Μηνιαίο δελτίο συμβάντων, Υποβολή αποσπασμάτων βιβλίου καταγγελιών, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Περιβάλλοντος, Έγγραφη διαμαρτυρία, Έλεγχος αποχέτευσης, Εκκένωση βόθρου-έλεγχος συστήματος αποχέτευσης, διαρροή βόθρων - κατασκευή στεγανών βόθρων, Κοινοποίηση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών θαλασσινού νερού, Επιφανειακή ροή λυμάτων στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, Απόρριψη βοθρολυμάτων σε ρέμα του Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διαρροή λυμάτων σε ρεύματα στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διάθεση αστικών λυμάτων, Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού των ακτών, Υποβολή πίνακα αδ. αλιείας, Άδ. Αλιείας κατάσταση επ/κών Α.Τ., Υποβολή δικ/κών ΝΑΤ, Υποβολή δικαιολογητικών τριμήνων, Τετραπλότυπα είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (μπλοκ), Τριπλότυπα είσπραξης ΜΤΝ (μπλοκ) και Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.010
 • Αρχείο
 • 2004 - 2007

Αλληλογραφία, αιτήσεις για έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, αποδεικτικά εσόδων για το Μ.Τ.Ν.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Άνδρου

 • GR ADM016.03
 • Αρχείο
 • 1984-2009
 1. Περί αδειών αλιείας σκαφών και ατομικών αδειών, 2. Καταστάσεις ερασιτεχνικών αδειών αλιείας,
 2. Ειδικές άδειες αλιείας, 4. Οικον. ενίσχυση αλιείας- Απόσυρση

Υπολιμεναρχείο Άνδρου