Αρχείο ADM005.01 - Αρχείο Υπολιμεναρχείο Γυθείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM005.01

Τίτλος

Αρχείο Υπολιμεναρχείο Γυθείου

Ημερομηνία(ες)

  • 1935 - 1986 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 βιβλίο, 11 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

115

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

To αρχείο περιλαμβάνει έντεκα (11) φακέλους, με : α) έγγραφα περί επιθεωρήσεως λιμενικών σταθμών, β) έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, γ) δικαστικά έγγραφα, δ) έγγραφα περί κατάπλου, κινήσεως πλοίων και πληρωμάτων, ε) άδειες αλιείας. Το αρχείο περιλαμβάνει, τέλος, ένα βιβλίο: «Φαροδείκτης των Υπό του Αν. Ιονίου – Κρητικού – Β. Λιβυκού και Αιγαίων Γεωγραφουμένων Ακτών».

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες