Αρχείο ADM005.01 - Αρχείο Υπολιμεναρχείο Γυθείου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

ADM005.01

Τίτλος

Αρχείο Υπολιμεναρχείο Γυθείου

Ημερομηνία(ες)

  • 1935 - 1986 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 βιβλίο, 11 φάκελοι εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

115

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

To αρχείο περιλαμβάνει έντεκα (11) φακέλους, με : α) έγγραφα περί επιθεωρήσεως λιμενικών σταθμών, β) έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, γ) δικαστικά έγγραφα, δ) έγγραφα περί κατάπλου, κινήσεως πλοίων και πληρωμάτων, ε) άδειες αλιείας. Το αρχείο περιλαμβάνει, τέλος, ένα βιβλίο: «Φαροδείκτης των Υπό του Αν. Ιονίου – Κρητικού – Β. Λιβυκού και Αιγαίων Γεωγραφουμένων Ακτών».

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες