Ναυσιπλοΐα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ναυσιπλοΐα

Equivalent terms

Ναυσιπλοΐα

Σχετικοί όροι

Ναυσιπλοΐα

57 Αρχειακή περιγραφή results for Ναυσιπλοΐα

57 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο

 • GRGSA-CA- ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1980-2000

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, αποσπάσματα Τύπου) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας,, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, δημόσιες σχέσεις (μεταξύ άλλων αποστολή αποσπασμάτων γερμανικού τύπου και ενέργειες του λιμεναρχείου προς γερμανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με το ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα τον Σεπτέμβριο του 2000), εκδηλώσεις κλπ.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο (Προξενικό Λιμεναρχείο Αμβούργου)

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο

 • GRGSA-CA- ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1966-1999

Το υλικό του αρχείου αποτελείται από την κοινή αλληλογραφία του Προξενικού Λιμεναρχείου Αμβούργου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (αναφορές, στατιστικοί πίνακες, έντυπα σήματα, κλπ) και αντανακλά ένα ευρύ φάσμα από τις αρμοδιότητες του Λιμεναρχείου: προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, επιβολή προστίμων και ενέργειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στατιστικά στοιχεία, θέματα ναυτικής εργασίας (πειθαρχικά, ναυτικά φυλλάδια), είσπραξη ναυτιλιακών τελών, ανακρίσεις, ασφάλιση Ναυτικών (Ν.Α.Τ.), δαπάνες προξενείου, μελέτες, κ.λπ.

Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Αμβούργο (Προξενικό Λιμεναρχείο Αμβούργου)

Αρχείο Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG ADM25.12
 • Αρχείο
 • 2004-2012

Φάκελοι: Κατάπλοι Κρουαζιερόπλοιων, Παρακολούθηση Άνεργων Ναυτικών, Εβδομαδιαία Σήματα Ανεργίας, Κινήσεις ΠΛΣ -169, Φάκελος σχεδιασμού και ανάπτυξης Θαλάσσιων συγκοινωνιών, Φάκελος θαλάσσιου τουρισμού, Θέματα ΗΣΚΘΕΑ και καταγραφής επιβατών, Φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, Φάκελος Ναυλολογίου – Χρηματοδοτούμενων Γραμμών Δικτύου.

Λιμεναρχείο Σκιάθου, Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου

Αρχείο Α΄ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου

 • GR GRGSA-MAG ADM25.13
 • Αρχείο

Φάκελοι: Δελτία κίνησης θαλαμηγών, Πίνακες Συμβάντων, Προστασία ενάλιων αρχαιοτήτων, Διάφορα θέματα – Τμήμα νομοπαρασκευαστικής εργασίας, Χορήγηση ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, Άδειες κινηματογραφήσεως, Φορτοεκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης.

Λιμεναρχείο Σκιάθου, Α΄ Λιμενικό Τμήμα Σκοπέλου

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 3.6, 3.7
 • Αρχείο
 • 1978-1993

Απόσπασμα Ημερολογίου Συμβάντων, Προσωρινές άδειες εισόδου, Πίνακας δραστηριότητας, Μεταφορά επικινδύνων φορτίων, Κλοπές/άρσεις κλεμμένων μηχανών-αυτοκινήτων-πινακίδων, Άρσεις προανακρίσεων κατά ναυτικών, Ανευρέσεις λέμβων μηχανών που είχαν κλαπεί, Άρσεις απαγορεύσεων αποδημίας, Άρσεις αναζητήσεων διωκομένων ατόμων, Αναζητήσεις/άρσεις εξαφανιζόμενων ατόμων, Άρσεις πλοίων που αναζητούνται για ρύπανση θάλασσας, Άρσεις απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών, Επίδοση ναυτικών φυλλαδίων, Έγγραφα για αποστολή καταλόγων ανέργων ναυτικών για επιδότηση. Σήματα: α) μηνιαία για ναυτικούς που απογράφησαν, β) για ναυτικούς προσφερόμενους για ναυτολόγηση, γ) μηνιαία για αριθμό ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότηση, δ) για συλλήψεις λαθρομεταναστών.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1992-1994

Κίνηση θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία παλιρροιογράφου, άνεργοι ναυτικοί, φύλλο μεταβολών νηολογίων σηματολογημένων πλοίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.23
 • Αρχείο
 • 2009-2015

μηνιαία δικαιολογητικά απογραφής ναυτικών, μηνιαία δικαιολογητικά υποβολής δελτίου ναυτιλιακής κίνησης, δελτία κατάπλου πλοίων

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, φύλλα μεταβολών, κίνηση θαλαμηγών σκαφών, δελτίο παλιρροιογράφου, δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.07
 • Αρχείο
 • 1994

Κίνηση θαλαμηγών σκαφών, άδειες ρυμούλκησης, δελτία παλιρροιογράφου, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.08
 • Αρχείο
 • 1995

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότησης κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Πίνακες τιμωρηθέντων ναυτικών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, δελτία κίνησης θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1989-1993

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης και παλιρροιογράφου, φύλλα μεταβολών νηολογίων.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.17
 • Αρχείο
 • 1990-2004

Δελτία συμβάντων, δρομολόγια "Θησεύς" και "Μυρτιδιώτισσα", δελτία κίνησης θαλαμηγών, άδειες τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, αιτήσεις-άδειες θαλάσσιων μέσων αναψυχής, παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.18
 • Αρχείο
 • 1993-2005

Δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, έκθεση ναυτιλιακής επιθεώρησης, έκθεση ναυπηγικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.24
 • Αρχείο
 • 2010, 2018

Δελτία κατάπλου Λιμενικού Φυλακίου Μαρίνας, θαλάσσιες και υποθαλάσσιες έρευνες-αρχαιότητες, αποσπάσματα ημερολογίου συμβάντων, δελτία κατάπλου πλοίων, δελτία κατάπλου θαλαμηγών κ.ά.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.20
 • Αρχείο
 • 1996, 2001-2008

Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας (2006-2009), δελτίο κίνησης Θ/Γ-Ε/Γ σκαφών (2001-2005), στατιστικός πίνακας διακίνησης επιβατών και οχημάτων (1996), δελτία κατάπλου Θ/Γ με ελληνική και ξένη σημαία (2002-2007), ναυλοσύμφωνα (2003-2005), δελτία αποστολής θερμοκρασίας θαλάσσης (2008), φάκελος ανέργων ναυτικών και παρουσίας ανέργων ναυτικών (2004-2007).

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1986-1996

Εκθέσεις επιθεώρησης σκαφών, εκθέσεις τηλεπικοινωνιακής επιθεώρησης, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης, πίνακες ξένων κρουαζιερόπλοιων σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου (Λ/Χ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM002.11
 • Αρχείο
 • 1985-1998

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών, δελτία κατάπλου-απόπλου δεξαμενοπλοίων εσωτερικού, καταστάσεις ανέργων ναυτικών, καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού, δελτία θερμοκρασίας θαλάσσης.

Λιμεναρχείο Καλαμάτας

Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

 • 2007

Υποβολή στατιστικών στοιχείων, αποστολή δελτίων ναυτιλιακής κίνησης, γραφείο στατιστικής.

Λιμεναρχείο Σάμου

Αρχείο Λιμεναρχείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 2001-2009

Αναγγελίες κατάπλου, συνοπτικά στατιστικά, φάκελοι φορτωτικών, κοινό αρχείο ναυτολογίας κ.ά..

Λιμεναρχείο Σάμου

Αρχείο Λιμεναρχείου Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.13
 • Αρχείο
 • 1989-2014

Φάκελοι: Γραφείο Ναυτολογίας – ΝΑΤ (Αρχεία συμβολαιογραφικών εγγράφων, Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Αρχεία στατιστικών στοιχείων, Αρχεία ΓΕΝΕ: Ατομικοί Φάκελοι Επιδοτούμενων Ναυτικών, Ημερήσιος Πίνακας Συμβάντων, Αντίγραφο Ημερολογίου Συμβάντων, Κατάλογοι-Καταστάσεις ΓΕΝΕ – άνεργων ναυτικών για επιδότηση), Γραφείο Γραμματείας – Διεκπαιρέωσης Ταχυδρομείου (Στατιστικά στοιχεία ΔΘΣ (2253.3-1), Επιβατική κίνηση λιμένα Σκιάθου (2253.1-2), Καταστάσεις προς Λ.Τ. Σκοπέλου: στατιστικά, Καταστάσεις προς Λ.Τ. Σκιάθου: στατιστικά), Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας (Χορήγηση στοιχείων ΔΕΚΠΑ).

Λιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Λιμεναρχείου Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.11
 • Αρχείο
 • 1984-2008

Φάκελοι: Ατομικοί φάκελοι απερχόμενου προσωπικού, Φάκελος ημερήσιων διαταγών γραφείου επιστασίας, Φάκελος Υ/Ξ και Λ/Φ κοινό αρχείο αριθ. Πρωτ. 1120, Ημερήσια αναφορά πληρώματος), Βιβλία: Ημερήσιες διαταγές Λιμενάρχη Σκιάθου, Γραφείο Γραμματείας: Βιβλία Πρωτοκόλλου εισερχόμενων σημάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου εισερχόμενων εγγράφων, Γραφείο Π.Ο.Ν (Παράρτημα Οίκου Ναύτου): Βιβλίο Εισερχόμενων – Εξερχόμενων σημάτων.

Λιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Λιμεναρχείου Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.15
 • Αρχείο
 • 1980-2017

Βιβλία: Έκδοσης αδειών εκτελέσεως πλόων σκαφών, Πρωτότυπων ναυτολογίων, Απόπλου πλοίων, Κατάπλου πλοίων, Εσόδων εξόδων γραφείου ασφάλειας ναυσιπλοΐας, Φάκελοι: Υπεύθυνες δηλώσεις ανέργων – επιδοτούμενων ναυτικών, Βιβλία εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ) αλιείας – Αιτήσεις για χορήγηση αδειών αλιείας εγγεγραμμένων στα ΒΕΜΣ, Συνήθης αλληλογραφία - ανακρίσεις (τομέας ασφάλειας). Δειγματοληπτικά.

Λιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1926-1989

Άδειες, Νηολόγια πλοίων, Δελτία καυσίμων, Μηνιαία δελτία δραστηριοτήτων κ.ά..

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.03
 • Αρχείο
 • 1983-1998

Δικαιολογητικά υγειονομικής περίθαλψης, οργάνωση γραφείων, υποβολή αιτήσεων δηλώσεων λεμβολογήσεως - νηολογήσεως και μεταβιβάσεων σκαφών αναψυχής.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμεναρχείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1857-1981

Ανανεώσεις αδειών, απαγορεύσεις απόπλου, νηολόγια, προμήθειες, εφοδιασμός.

Λιμεναρχείο Ύδρας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγ. Ιωάννη Μουρεσίου

 • GR GRGSA-MAG ADM46.4
 • Αρχείο
 • 2006-2008

Φάκελοι: Βλάβες, επισκευές, αναλώσιμα, τριμηνιαίες εκθέσεις επιθεώρησης χερσαίου μέσου, Δελτία αλιευτικής δραστηριότητας, αλιευτικές επιθεωρήσεις, ημερολόγια αλιείας, δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Α/Κ, διαβίβαση αποφάσεων, Έγγραφα διάφορα, Αλληλογραφία λεμβολογίων και χορήγηση στοιχείων ΔΕΚΠΑ, Αιτήσεις για ερασιτεχνική άδεια αλιείας και αποστολή αιτήσεων, Διακίνηση αλληλογραφίας, Χορήγηση αδειών, Δραστηριοποίηση επιβατηγών – τουριστικών.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Λιμενικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη Μουρεσίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG ADM5.14
 • Αρχείο
 • 1985-2004

Φάκελοι με υπεύθυνες δηλώσεις για αλιεύσεις οστρακοειδών, ισοζύγια ΠΟΝ Τρικέρων, άδειες ανέλκυσης σκαφών

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Λιμενικός Σταθμός Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG ADM5.17
 • Αρχείο
 • 1988-2007

Φάκελοι με επιθεωρήσεις σκαφών, επίτακτα εμπορικά πλοία, αναφορές συμβάντων. Βιβλία ημερήσιας αναφοράς πληρώματος

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Λιμενικός Σταθμός Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG ADM5.6
 • Αρχείο
 • 1984-1995

Φάκελοι με αιτήσεις για έκδοση αδειών αλιείας, άδειες ανέλκυσης σκαφών, τροποποιήσεις δρομολογίων, αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας, δικαιολογητικά για χορήγηση επιδόματος

Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, Λιμενικός Σταθμός Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κηρύκου (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 2000-2007

Κοινό αρχείο των Λιμενικών Σταθμών Ικαρίας, ατομικοί φάκελοι, έλεγχος μικρών σκαφών, άδειες αλιείας, καταστάσεις επιβατών άγονης γραμμής, πρακτικά ελέγχων, στατιστικά στοιχεία, κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου (Ικαρία)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Ευδήλου (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1990-1997

Φάκελοι: Ανανεώσεις αδειών αλιείας, δελτία συμβάντων, δελτία κατάπλου, Πίνακες ναυταπηνήσεως, πενθήμερα, αναζητήσεις λέμβων, βιβλιάρια ατομικών αδειών αλιείας, ανανεώσεις, εκδόσεις, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Δικαιολογητικά Ν.Α.Τ., κινήσεις πλοίων εξωτερικού, Αλληλογραφία με Υ.Ε.Ν., δελτία πληροφοριών, έγγραφα Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, αναφορές νεκρών θηλαστικών, φαρικά τέλη, δικαιολογητικά ναυτιλιακής κίνησης, δικαιολογητικά δελτίου Θ/Γ, αγγελίες προς ναυτιλωμένους, πίνακες ξένων κρουαζιεροπλοίων, κίνηση επιβατών, αλληλογραφία με Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, πίνακες ναυτιλιακής κίνησης, εισπράξεις Ν.Α.Τ., καταστάσεις εισπραχθέντων λιμενικών δικαιωμάτων.

Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου (Ικαρία)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Ευδήλου (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1990-2004

Βιβλία ημερήσιας παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλο εξερχομένων σημάτων, μηχανογραφικές καταστάσεις επιβατών, κατάπλων Φ/Γ - Δ/Ξ πλοίων, στατιστικά επιβατών κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου (Ικαρία)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1957-2011

Πλοηγοί, ναυτιλιακή κίνηση, δρομολόγια πλοίων, δίωξη ποινικών παραβάσεων, καταζητούμενα σκάφη- πρόσωπα, μεταφορά επικίνδυνων φορτίων κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1980-2011

Βασικές διαταγές Δ.Π.Λ.Σ., υποβολή αιτήσεων-αναφορών περί μεταθέσεων, αναφορές κατάπλου και απόπλου πλοίων με επικίνδυνα ρυπογόνα υλικά, Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Καρλοβασίων - Μαραθοκάμπου κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1981-2000

Αλληλογραφία, περί δρομολογίων πλοίων, πίνακες διακίνησης επιβατών, πλοίων, οχημάτων, άγονων γραμμών, ναυτιλιακή κίνηση, δικαιολογητικά, δελτία καιρού - συμβάντων, δηλώσεις απωλείας, εξαφανίσεις προσώπων, άδειες διάφορες, εκχώρηση αιγιαλού, δικογραφίες, αλληλογραφία, αιτήσεις διάφορες, εισπράξεις, ναυτολογήσεις, καταστάσεις προσωπικού, εκδόσεις βεβαιώσεων, άνεργοι ναυτικοί, απολογισμοί, Οίκος Ναύτου, φάκελοι εκλογών, εκδόσεις αδειών αλιείας και κυκλοφορίας πλοίων, διάφορες απογραφές.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1998-2005

Φάκελοι εγγράφων: πραγματογνωμοσύνες - εισαγγελικοί λειτουργοί - διερμηνείς, περί βολών, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου - λιμεναρχεία, άδειες ρυμούλκησης, ελευθεροκοινωνία πλοίων, άδειες μεταφοράς νεκρών με πλοίο - ασθενών - ζώων, εκχώρηση αιγιαλού, αλληλογραφία για ρύπανση θαλάσσια, περί ναυτιλιακών εγγράφων, σήματα ανέργων ναυτικών, αλληλογραφία με Δ.Ε.Π. για θέματα αξιοπλοΐας κ.λπ..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Αλοννήσου

 • GR GRGSA-MAG ADM45.4
 • Αρχείο
 • 1999-2011

ΑΒΕ: 756.Φάκέλοι: Κατάλογοι ανέργων ναυτικών, Στατιστικά-Ναυλοσύμφωνα, Στατιστικά στοιχεία κίνησης λιμένος, Αιτήσεις-Ειδικές άδειες απόπλου σε Διεθνή Ύδατα, Κύρωση συλλογικών συμβάσεων ναυτικών, ΔΝΕΠ-Απογραφή ναυτικών, Υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλασσίων συγκοινωνιών.

Λιμεναρχείο Σκιάθου, Λιμενικός Σταθμός Αλοννήσου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Αλοννήσου

 • GR GRGSA-MAG ADM45.5
 • Αρχείο
 • 2007-2011

Φάκελοι: Υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλάσσιων συγκοινωνιών, Υποβολή δελτίων ναυτιλιακής κίνησης, Αιτήσεις – ειδικές άδειες απόπλου στα διεθνή ύδατα, Ειδικές άδειες μεγάλων πελαγικών ψαριών, Διακομιδές ασθενών, Διάφορα θέματα ΝΑΤ, Δικ/κά έκδοσης –ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας.

Λιμεναρχείο Σκιάθου, Λιμενικός Σταθμός Αλοννήσου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Αλοννήσου

 • GR GRGSA-MAG ADM45.6
 • Αρχείο
 • 2003-2012

Φάκελοι: Υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλάσσιων συγκοινωνιών, Υποβολή δελτίων ναυτιλιακής κίνησης, Διάφορα θέματα ΝΑΤ, Αντίγραφα ναυτιλιακών εγγράφων Ε/Γ-Τ/Ρ, Δελτία τύπου συνδικαλιστικών ενώσεων.

Λιμεναρχείο Σκιάθου, Λιμενικός Σταθμός Αλοννήσου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πυθαγορείου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1995-2009

Παλαιά πιστοποιητικά, αποδείξεις Μ.Τ.Ν., Λιμενικά τέλη, παραβάσεις, κλήσεις, ναυτολόγια, καταστάσεις πενθημέρου, νυχτερινή απασχόληση, μεταφορά ασθενών, δρομολόγια πλοίων, κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Πυθαγορείου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πυθαγορείου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 2002-2008

Δελτία κίνησης Θ/Γ 2002, τέλη επιβατών, άδειες ανέλκυσης- καθέλκυσης, σήματα για ΝΑΤ, διανευρέσεις σκαφών, κοινό αρχείο ΝΑΤ κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Πυθαγορείου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ύδρας

 • GRGSA-YDR ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1893-1975

Βιβλία Πρακτικών Λιμενικής Επιτροπής, βιβλία Καταχωρήσεων λιμενικών εισπράξεων, βιβλία Καθολικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής, φάκελος εγγράφων διαφόρων θεμάτων, λυτά έγγραφα.

Λιμενικό Ταμείο Ύδρας

Αρχείο Οργανισμού Λιμένος Βόλου ΑΕ

 • GR GRGSA-MAG ADM66.1
 • Αρχείο
 • 1989, 2001-2013

Φάκελοι:
Δελτία κινήσεως πλοίων, Καταστάσεις εισιτηρίων επιβατών και οχημάτων, Επτά (7) μπλοκ τελών ελλιμενισμού από Λ./Τ. Αμαλιάπολης, Ενημερωτικά Φυλλάδια.

Οργανισμός Λιμένος Βόλου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου (Υ/Λ) Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.2
 • Αρχείο
 • 1985-1997

Φάκελοι: Δραστηριότητα Λιμενικών Αρχών, Παροχές διάφορες από ΝΑΤ, Αλληλογραφία με ΝΑΤ επί διαφόρων θεμάτων, Διάφορα θέματα παροχών, Κίνηση κρουαζιερόπλοιων, Μεταφορά ασθενών, Δελτία συμβάντων Λ/Σ, Διάθεση μέσων αναψυχής από ξενοδοχειακές μονάδες, Καταγγελίες διάφορες, Κυρώσεις, Εντοπισμός σκαφών που προκαλούν θαλάσσια ρύπανση, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Κίνηση ακτοπλοϊκή - πορθμιακή, Επιβάτες.

Υπολιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου (Υ/Λ) Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.5
 • Αρχείο
 • 1997-1999

Φάκελοι: Γραφείο Επιστασίας ( Αλληλογραφία, Δικ/κά κατάπλου πλοίων, Διάφορες βεβαιώσεις Λ.Α., Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Καταστάσεις κίνησης επιβατών και οχημάτων, Σήματα Γ.Ε.Ν.Ε. ανέργων ναυτικών, Δελτία συμβάντων).

Υπολιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου (Υ/Λ) Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.1
 • Αρχείο
 • 1958-1992

Φάκελοι: Διάφορες διαταγές επιστασίας, Αλληλογραφία με Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, Παραβάσεις που έγιναν συστάσεις, Διάφορα θέματα Λιμενικής Αστυνομίας, Μετακινήσεις προσωπικού, Δικ/κά εργασίας πέραν του πενθήμερου προσωπικού, Δελτία συμβάντων Υ/Χ Σκιάθου, Μειωμένα ετήσια φαρικά τέλη, Ναυτολόγιο εμπορευμάτων, Διαταγές για τουριστικά σκάφη, Κατάλογοι ανέργων ναυτικών, Δραστηριότητα Λιμενικών Αρχών, Αλληλογραφία για τουριστικά σκάφη, Αλληλογραφία για μεταφορά ασθενών, Αναφορές ανέργων ναυτικών, Μηνιαίες αναφορές Λ/Σ περιοχής δικαιοδοσίας, Αλληλογραφία μετά Λιμενικών Αρχών, Αποφάσεις επιβολής προστίμου, Εισπράξεις λιμενικών τελών, Καταστάσεις πληρώματος θαλαμηγών σκαφών, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Καταστάσεις πληρώματος θαλαμηγών σκαφών, Επιθεωρήσεις - βλάβες πλοίων και σχετική αλληλογραφία, Στατιστική κίνηση Λιμένα, Δικ/κά ναυτοσυμφώνων, Αλληλογραφία λεμβολογίων, Επιθεωρηθέντα πλοία, άδειες σταθμών ραδιοφωνίας, αγγελίες για τους ναυτιλλομένους.

Υπολιμεναρχείο Σκιάθου

Αρχείο Υπολιμεναρχείου (Υ/Λ) Σκιάθου

 • GR GRGSA-MAG ADM28.4
 • Αρχείο
 • 1994-1998

Φάκελοι: Γραφείο Επιστασίας (Αλληλογραφία, Αποστολή εκλογικών βιβλιαρίων, Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμου – Γέννησης, Ποινές – Απολογίες, Αποσπάσματα Ποινολογίου, Ημερήσιες διαταγές Επιστασίας, Κλήσεις μαρτύρων, Υγειονομικές εξετάσεις, Χορήγηση ειδών ιματισμού, Ετήσιος Έλεγχος Υλικών Απογραφής, Καταστάσεις Τηλ/κού υλικού, Αιτήσεις), Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, (Δελτία συμβάντων, Διάφορες βεβαιώσεις Λ.Α, Υποβολή στατιστικών στοιχείων, Στατιστικά δεκαπενθημέρου), Γραφείο Ναυτολογίας (Σήματα ανέργων ναυτικών-Κατάλογοι ανεργίας, Δικ/κά κατάπλου κρουαζιεροπλοίων και Φ/Γ πλοίων).

Υπολιμεναρχείο Σκιάθου

Προσωπικά έγγραφα Δημητρίου και Χαράλαμπου Φραγκούδη

 • Αρ.Εισ. 125
 • Αρχείο
 • 1831-1869

Έγγραφα της Επιτροπής της Οικονομίας προς τον Δημήτριο Φραγκούδη για προσωπικά του θέματα και προς την Οικονομική Επιτροπή του Αιγαίου πελάγους σχετιζόμενα με την είσπραξη χρεών (1831).
Έγγραφα διορισμού του Δημητρίου Φραγκούδη ως προσωρινού γραμματέα στο ελληνικό προξενείο της Σάμου (1836) και υποπροξένου στη Ζάκυνθο (1841)· δίπλωμα απονομής παρασήμου για τις υπηρεσίες που προσέφερε (1845).
Έγγραφα διορισμού του Χαράλαμπου Φραγκούδη ως υποπροξένου στην Κεφαλλονιά (1848) και στα Ιωάννινα (1866). Έγγραφα ποικίλου περιεχομένου: άδεια ναυσιπλοΐας του πλοίου "Ευτυχία" με σημαία των Ιονίων Νήσων (1839)· επιστολή της Φωτεινής Μαυρομιχάλη, εκ μέρους της Επιτροπής των Κυριών, προς τον Χαράλαμπο Φραγκούδη (1868)· βεράτιο αναγνώρισης του Χαράλαμπου Φραγκούδη ως προξένου στα Χανιά (1869).

Φραγκούδης, Δημήτριος

Συλλογή Ομίλου Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου

 • GR GRGSA-MAG COL12
 • Αρχείο
 • 1982-1994

Ευχετήριες κάρτες, έγγραφα με ευχές - προσκλήσεις, αλφαβητικές καταστάσεις κολυμβητών, ημερολόγιο ταξιδίου για παραλαβή σκαφών.

Όμιλος Ερασιτεχνών Αλιέων και Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου

Σύμμεικτα (Χ.χ.)

 • Αρ.Εισ. 485
 • Αρχείο
 • Χ.χ.

α) Μικρό τεμάχιο οψιδιανού λίθου.
β) Αλέξανδρου Λαγκαδά, Το ταξίδι της «Ερμιόνης». Αναβίωση του πρώτου θαλασσινού ταξιδιού των προελλήνων από την Ερμιόνη στη Μήλο πριν από 10.000 χρόνια. Δακτυλόγραφο και φωτογραφία.