Λιμενικοί σταθμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λιμενικοί σταθμοί

Αντίστοιχοι όροι

Λιμενικοί σταθμοί

Σχετικοί όροι

Λιμενικοί σταθμοί

87 Αρχειακή περιγραφή results for Λιμενικοί σταθμοί

87 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Νέου Μαρμαρά

 • ADM078
 • Αρχείο
 • 1976 - 1995

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε διωκόμενα άτομα. Παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών. Δραστηριότητα του κατηργημένου Λιμενικού Σταθμού Γερακινής. Ασκήσεις αντιαεροπορικών βολών. Παράνομη αλιεία. Δραστηριότητα Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού Ταμείου 1987-1993. Δικαιολογητικά ΝΑΤ, Δραστηριοποίηση ΓΕΝΕ, προκήρυξη κατάταξης δοκίμων λιμενοφυλάκων, μέτρα τάξεως.

Δ΄Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1964 - 1978

Πίνακες κίνησης πλοίων - Στατιστικοί πίνακες κίνησης επιβατών και οχημάτων - Σκάφη τοπικών συγκοινωνιών - Ναυτεργατικές διαφορές - Πίνακες εισφορών από ναυτολόγια κ.ά. Περιέχει επίσης υλικό από τους Λιμενικούς Σταθμούς Ελευθερών, Κεραμωτής, Πρίνου και Θάσου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Αρχείο Λιμεναρχείου Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM001.07
 • Αρχείο
 • 1998-2004

Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής λιμενικών σταθμών, εκθέσεις γενικής επιθεώρησης.

Λιμεναρχείο Πρέβεζας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.07
 • Αρχείο
 • 2002-2008

φάκελος με έντυπα ημερολόγια αλιείας, δελτία μηχανογράφησης αδειών αλιείας-πλόων

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992-2007

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών σκαφών, υποβολή δελτίου κίνησης θαλαμηγών, δελτία κίνησης υπηρεσιακού οχήματος, δελτία κίνησης επαγγελματικών θαλαμηγών, δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας, αποστολή δελτίου εκθαλάσσωσης χελωνών και δελφινιών, αποστολή ερωτηματολογίου WWF.

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1993-2007

Δελτία κίνησης θαλαμηγών, δελτία αλιευτικής δραστηριότητας, δελτία κατάπλου πλοίων, νυκτερινή απασχόληση προσωπικού κ.ά.

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.05
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Υποβολή δελτίου κίνησης Θ/Γ (2001), βιβλίο παραβάσεων (1986-1990), συμβάντα (2003-2004), θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (1990).

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κορώνης

 • GR GRGSA-MES ADM001.06
 • Αρχείο
 • 1989-2009

Δελτία επαγγελματικών Θ/Γ σκαφών (2008-2009), παλαιό ευρετήριο ιδιοκτητών λεμβών (χ.χρ.), παραβάσεις αιγιαλού (1989-1999).

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.14
 • Αρχείο
 • 1994-2012

πίνακες συμβάντων (ημερήσιες αναφορές), δελτία συμβάντων (μηνιαίες-τριμηνιαίες-εξαμηνιαίες-ετήσιες αναφορές), σχετικά με προστασία περιβάλλοντος.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.03
 • Αρχείο
 • 1997-2001

Καταστάσεις προσωπικού που ασχολήθηκαν με νυκτερινή υπηρεσία, ανανεωθείσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών, καταστάσεις μισθωμάτων λιμενικού καταστήματος.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.09
 • Αρχείο
 • 2006-2007

Δελτία κατάπλου πλοίων, κατάσταση μεταβολών λεμβολογίου, καταστάσεις εργασίας προσωπικού πέραν του πενθήμερου κ.ά.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.02
 • Αρχείο
 • 1992-2000

Κατάπλοι πλοίων, εκθέσεις επιθεώρησης σκαφών, καταστάσεις προσωπικού σε νυκτερινή υπηρεσία, αλληλογραφία σχετική με διεξαγωγή κολυμβητικών αγώνων.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.06
 • Αρχείο
 • 1996-2004

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών υπό ελληνική και ξένη σημαία, αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά τους για έκδοση επαγγελματικής άδειας αλιείας.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.04
 • Αρχείο
 • 1998-2002

Δελτία κατάπλου θαλαμηγών, καταστάσεις εργασίας προσωπικού σε νυκτερινή εργασία, μηνιαία δικαιολογητικά φαρικών τελών.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.13
 • Αρχείο
 • 2002, 2008-2011

φάκ.1 με πίνακα εσόδων μετοχικού ταμείου ναυτικών, φύλλα ημερολογίων αλιείας, δελτία κατάπλου θαλαμηγών

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Κυπαρισσίας

 • GR GRGSA-MES ADM034.07
 • Αρχείο
 • 1925-1961

Αλληλογραφία σχετική με τη σύσταση και στέγαση του Λ/Σ Κυπαρισσίας, διαταγές είσπραξης ναυτιλιακών τελών, βιβλία κατάπλου πλοίων, βιβλία απόπλου λιμενικής αρχής Κυπαρισσίας, βιβλίο Υγιεινομείου Κυπαρισσίας κ.ά.

Λιμενικός Σταθμός Κυπαρισσίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού (Λ/Σ) Μαράθου

 • GR GRGSA-MES ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Βιβλία κατάπλου και απόπλου πλοίων, κατάσταση επιβίβασης ναυτικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, υποτελωνείο Μαράθου-εργάτες ξηράς.

Λιμενικός Σταθμός Μαράθου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Ευστρατίου

 • ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2012

Βιβλίο στατιστικής κίνησης θαλασσών, βιβλίο ναυτολογίων, βιβλίο εισερχόμενων εγγράφων και προσωπικοί φάκελοι υπηρετούντων

Λιμενικός Σταθμός Αγίου Ευστρατίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κηρύκου (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1957-2001

Έγγραφα κοινού αρχείου Λ. Σ. Αγίου Κηρύκου, στατιστικά δελτία θαλάσσιων συγκοινωνιών, δελτία κατάπλου, δελτία συμβάντων, φάκελος ανέργων ναυτικών, Ν.Α.Τ., ονομαστικές καταστάσεις πληρωμών επιδομάτων νοσηλειών, άδειες τραπεζοκαθισμάτων, εισπράξεις λιμενικών τελών, απογραφικά στοιχεία παράνομης αλιείας κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Αγίου Κηρύκου (Ικαρία)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1974-1991

Βιβλία αγγελιών ναυτιλλομένων, εγκύκλιοι του Υ. Ε. Ν., τηλεγραφήματα Λ. Σ. Καρλοβάσου, καταστάσεις απογραφέντων ναυτικών, καταστάσεις πληρωμάτων θαλαμηγών, στατιστικά επιβατών.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1972-1993

Έγγραφα κοινού αρχείου Λ.Σ. Καρλοβασίων, Αρχείο λιμενικού υπαλλήλου Μαραθοκάμπου, βιβλία και φάκελοι πλωτού 53 του Λιμενικού Σώματος. Διάφορα δικαιολογητικά, άδειες αλιείας, ναυτικά σήματα κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1989-1990

Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού Ταμείου, δελτίο συμβάντων, δελτίο κίνησης, κατάσταση προσωπικού υπηρεσίας, καταστάσεις επιδοτουμένων ναυτικών, δικαιολογητικά παρουσίας, πληρώματος, κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1984-2004

Βιβλίο Μητρώου και φάκελοι: Αλληλογραφία, ατομικοί φάκελοι, μεταβολές λιμενικών αρχών - σύσταση, κατάταξη στρατιωτικού προσωπικού Λ.Ε., προγράμματα μετεκπαίδευσης- επιμόρφωσης προσωπικού, αποζημίωση προσωπικού Λ.Ε. για εργασία, νυχτερινώς απασχολούμενοι, ετήσιοι πίνακες καυσίμων, δελτίο συμβάντων κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1994-2006

Φάκελοι εγγράφων περί κύριων άγονων γραμμών, επίδοση ναυτιλιακών εγγράφων, αλληλογραφία, ζημιά στο λιμάνι Καρλοβάσου, Λιμενικό Ταμείο Σάμου, υπεύθυνες δηλώσεις περί ελλιμενισμού σκαφών, διαχείριση συνταγολογίων, εμβάσματα Ο.Ν., δώρα ανέργων ναυτικών, ανανέωση Β.Α. ασφαλισμένων, έκδοση βεβαιώσεων Ο.Ν., απολογισμός διαφόρων δαπανών Π.Ο.Ν. Μαραθοκάμπου κ.ά..

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1946-1987 και 1990-2007

Βιβλία: Πρωτόκολλα, Απόπλους και Κατάπλους πλοίων, βιβλία Σημάτων, βιβλία Εισπράξεων, Διατετιμημένων εντύπων, βιβλίο Αποθήκης καυσίμων κ.ά..
Έγγραφα: φάκελοι 1114.1, 1119.2, 1119.5, 1126, 1126.1, 1321.2, 1321.4, 1329, ..... 6111.1 και άλλα έγγραφα.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1974-1987

Τρεις φάκελοι που περιέχουν 11 βιβλία: Ημερολόγια μηχανής Π.Λ.Σ. 53, Ημερολόγια πετρελαιοκίνητων και ιστιοφόρων.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1987-2003

Φάκελοι: Υποβολή αιτήσεων-αναφορών περί μετάθεσης προσωπικού, εορτές, ναυτική εβδομάδα, αθλητισμός, αλληλογραφία περί μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Λ.Σ., περί βολών, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου - Λιμεναρχεία για καταμετρήσεις σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, άδειες ρυμούλκησης, αλληλογραφία περί παραβάσεων κανονισμού Λιμένα, μεταλεμβολογήσεις σκαφών, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου και άλλες λιμενικές αρχές, αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, εκχώρηση αιγιαλού, άδειες προσωρινής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα, περί δρομολογίων πλοίων, περί κυρίων άγονων γραμμών, αλληλογραφία με ΥΕΝ/ΔΘΣ - Υπουργείο Αιγαίου, αλληλογραφία με ΕΚΣΕΔ, προβλήματα Λιμένος Καρλοβασίου και Μαραθοκάμπου, Λιμενικό Ταμείο Σάμου, έκδοση βεβαιώσεων θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικών, πιστοποιητικά Θ.Υ., αλληλογραφία περί επικίνδυνων φορτίων με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία - ζώντων ζώων, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου, δελτία καιρού, αλληλογραφία με Ν.Α.Τ., αναφορές περί πενθημέρου, αναφορές περί νυχτερινής απασχόλησης, σύστημα καταγραφής-καταμέτρησης επιβατών, ναυτιλιακή κίνησης, πλοία άγονων γραμμών, πίνακες διακίνησης επιβατών-οχημάτων, δελτίο συμβάντων, υποβολή αιτήσεων περί καταχώρησης νέων Η (ΔΙΑΖ), αλλαγή κυριότητας σκαφών στο υπουργείο Οικονομικών, δελτίο κίνησης Θ/Γ σκαφών, σήματα άνεργων ναυτικών, καταστάσεις ανέργων ναυτικών προς επιδότηση, υποβολή στατιστικών δελτίων, φαρικών τελών, αποστολή εκθέσεων βεβαιώσεων παραβάσεων αυτοκινήτων στο Λ.ΤΑ. Σάμου.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1993-2001

Υποβολή αιτήσεων-αναφορών περί μετάθεσης προσωπικού, βουλευτικών-δημοτικών εκλογών, ευρωεκλογές, εορτές, ναυτική εβδομάδα, περί αναζητήσεων εξαφανισθέντων, αγνοουμένων προσώπων-πραγμάτων, ανεύρεση πυρομαχικών, περί βολών, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου, λιμεναρχεία για καταμετρήσεις σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, αλληλογραφία περί παραβάσεων κανονισμού λιμένα, εκχωρήσεις αιγιαλού, αδειών προσωρινής χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα, περί δρομολογίων πλοίων, περί κύριων άγονων γραμμών, αλληλογραφίας περί ναυτιλιακών εγγράφων, έλεγχος ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, αλληλογραφία με Λιμεναρχείο Σάμου, ασκήσεις πολεμικών πλοίων, αλληλογραφία με ΕΚΣΕΔ, δελτία καιρού, πρακτικά, κατάλογοι μη απασχολουμένων ναυτικών, ανέργων ναυτικών προς επιδότηση κ.ά..

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 2001-2008

Οικονομικές ενισχύσεις, απολογισμοί, αποφάσεις επιδομάτων, αιτήσεις και ιατρικές γνωματεύσεις, ατομικοί φάκελοι, διάφορα έντυπα, αρχείο Π.Ο.Ν. Μαραθοκάμπου.

Λιμενικός Σταθμός Καρλοβάσου (Σάμος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Κοιλάδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.040.002
 • Αρχείο
 • 1977 - 2014

Φάκελοι περί στέγασης της υπηρεσίας, με θέματα προσωπικού, ελέγχους και επιθεωρήσεις πλοίων, αποσπάσματα ημερολογίου συμβάντων, βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων - σημάτων, ακρόασης vhf κ.ά.

Λιμενικός σταθμός Κοιλάδας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μαρωνείας

 • GRGSA-ROD ADM012.02
 • Αρχείο
 • 2001 - 2007

Υπηρεσιακά έγγραφα για έκδοση επαγγελματικών αδειών, κλοπή/ανεύρεση λεμβών, νεκρά κήτη, κ.ά.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD ADM012.01
 • Αρχείο
 • 2000 - 2005

Τριμηνιαίες εκθέσεις αλιευτικών επιθεωρήσεων.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας

 • ADM013
 • Αρχείο
 • 1991-2008

Φάκελος λιμενικών τελών, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, πίνακες στατιστικής κίνησης επιβατών, βιβλία ημερολόγια συμβάντων, βιβλία ημερήσιων αναφορών, βιβλία πρωτοκόλλου.

Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας (Έβρος)

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM026.02
 • Αρχείο
 • 2007-2010

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμενικός Σταθμός Πάργας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πάργας

 • GR GRGSA-PRE ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Φάκελοι αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα), εγκύκλιοι

Λιμενικός Σταθμός Πάργας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μηνιαία δραστηριότητα Λ/Σ Πλαταμώνα, Μηνιαίο δελτίο συμβάντων, Υποβολή αποσπασμάτων βιβλίου καταγγελιών, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Περιβάλλοντος, Έγγραφη διαμαρτυρία, Έλεγχος αποχέτευσης, Εκκένωση βόθρου-έλεγχος συστήματος αποχέτευσης, διαρροή βόθρων - κατασκευή στεγανών βόθρων, Κοινοποίηση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών θαλασσινού νερού, Επιφανειακή ροή λυμάτων στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, Απόρριψη βοθρολυμάτων σε ρέμα του Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διαρροή λυμάτων σε ρεύματα στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διάθεση αστικών λυμάτων, Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού των ακτών, Υποβολή πίνακα αδ. αλιείας, Άδ. Αλιείας κατάσταση επ/κών Α.Τ., Υποβολή δικ/κών ΝΑΤ, Υποβολή δικαιολογητικών τριμήνων, Τετραπλότυπα είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (μπλοκ), Τριπλότυπα είσπραξης ΜΤΝ (μπλοκ) και Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.02
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Λιμενικής Αστυνομίας, Π.Θ.Α.Π.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα Πιερίας

 • ADM079
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Προανακρίσεις ατυχημάτων, προστασία θαλασσών, καθαριότητα ακτών. Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης. Απαγόρευση αλιείας παρακτίων σκαφών. Υγειονομικές εξετάσεις, ίδρυση σχολής προπονητών θαλάσσιου σκι, προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος. Θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα Πιερίας

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Σερίφου

 • GR ADM033.04
 • Αρχείο
 • 2000 - 2006

Αρχείο Λ/Σ Σερίφου το οποίο περιέχει τροποποιήσεις δρομολογίων, πίνακες δρομολογίων, καταστάσεις προσωπικού υπηρεσίας που ασχολήθηκε σε νυχτερινή υπηρεσία, διακινήσεις αλληλογραφίας και αποδείξεις κατάθεσης, δελτία εμπορευματικής κίνησης σκαφών, δελτία κίνησης Θ/Γ Σκαφών, μεταφορές επικίνδυνων φορτίων, υπεύθυνες δηλώσεις πλοιάρχων κ.α.

Λιμενικός Σταθμός Σερίφου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Σιγρίου

 • ADM009.01
 • Αρχείο
 • 2002 - 2014

Πίνακες στατιστικών στοιχείων θαλασσίων συγκοινωνιών, εξαμηνιαία δραστηριότητα λιμενικών αρχών και δελτία κίνησης Θ/Γ σκαφών.

Λιμενικός Σταθμός Σιγρίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.011
 • Αρχείο
 • 2010

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., αιτήσεις έκδοσης ερασιτεχνικών αδειών και ναυτικών φυλλαδίων και συμμετοχής σε διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.008
 • Αρχείο
 • 1993 - 2008

Βιβλία ημερήσιας αναφοράς πληρώματος, πρωτόκολλου εισερχομένων σημάτων, ημερολογίων συμβάντων, φάκελοι κοινής αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.009
 • Αρχείο
 • 1982 - 2008

Φάκελοι κοινής αλληλογραφίας: δικαιολογητικών διαφόρων δαπανών, προμήθειας ανταλλακτικών, εκτέλεσης εργασιών, επιθεωρήσεων υπηρεσιακών οχημάτων, πρωτόκολλων παραλαβής χερσαίων και πλωτών μέσων, υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.007
 • Αρχείο
 • 1982 - 2003

Βιβλία κατάπλου - απόπλου, ημερήσιας αναφοράς προσωπικού, πρωτόκολλων εισερχομένων εγγράφων και σημάτων, ημερολογίων συμβάντων, ημερολογίων γέφυρας, ημερολογίων μηχανής, διαχείρισης διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ., φάκελοι κοινής αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.006
 • Αρχείο
 • 1982 - 1996

Ημερολόγιο συμβάντων, ημερήσια αναφορά πληρώματος, πρωτόκολλα, φάκελοι ατομικοί και αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.005
 • Αρχείο
 • 1979 - 1990

Βιβλία ημερολογίων περιπολικών, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, ημερήσιων αναφορών πληρωμάτων, φάκελοι ατομικοί και αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.010
 • Αρχείο
 • 2004 - 2007

Αλληλογραφία, αιτήσεις για έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, αποδεικτικά εσόδων για το Μ.Τ.Ν.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φαναρίου

 • GRGSA-ROD ADM015.02
 • Αρχείο
 • 1998 - 2007

Έγγραφα σχετικά με την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τη ναυτική εβδομάδα, τις μηνιαίες δραστηριότητες των λιμενικών σταθμών Φαναρίου, Αβδήρων και Υπολιμεναρχείου Πόρτο Λάγου, διενέργειες ελέγχων σε σκάφη, εκλογές ναυτικών, κ.ά.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμενικός Σταθμός Φαναρίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φαναρίου

 • GRGSA-ROD ADM015.01
 • Αρχείο
 • 2003 - 2005

Δελτία συμβάντων.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Λιμενικός Σταθμός Φαναρίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Φούρνων (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1995-2001

Δακτυλόγραφα σχετικά με παραβάσεις, έλεγχος σύνθεσης προσωπικού, πίνακες κατάπλου, δελτία κινήσεως λιμένος Φούρνων.

Λιμενικός Σταθμός Φούρνων

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1901-1983

Πρακτικά λιμενικής επιτροπής Βαθέος, βιβλία Πράξεων εκτελεστικής επιτροπής, βιβλίο Χρηματικών ενταλμάτων, Ημερολόγιο, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Επιθεωρήσεις Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικά έργα Βαθέος, μελέτες επισκευής παραλιακής οδού, λιμενοβραχίονος κ.λπ., έργα επεκτάσεως λιμένος, φωτισμός Λιμένος, διαρρύθμιση αποθήκης Λιμεναρχείου-Τελωνείου, μηχανήματα λιμενικών έργων.

Λιμενικό Ταμείο Σάμου

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Καρλοβάσου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1876-1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Ταμείου, βιβλία Πράξεων λιμενικής επιτροπής και εφορευτικής επιτροπής, Χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Λιμενικό Ταμείο Καρλοβάσου ( Σάμος)