Εφορίες, Οικονομικές - Ύδρα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εφορίες, Οικονομικές - Ύδρα

Equivalent terms

Εφορίες, Οικονομικές - Ύδρα

Σχετικοί όροι

Εφορίες, Οικονομικές - Ύδρα

3 Αρχειακή περιγραφή results for Εφορίες, Οικονομικές - Ύδρα

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας

  • GRGSA-YDR ADM010.02
  • Αρχείο
  • 1995-2012

Βιβλία Πρωτοκόλλου, μηνιαίοι απολογισμοί, έσοδα προϋπολογισμού, βιβλίο Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων, βιβλίο Διακοπής Μισθού, βιβλία Εξόδων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Ύδρας