Νοσοκομεία - Πιερία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νοσοκομεία - Πιερία

Αντίστοιχοι όροι

Νοσοκομεία - Πιερία

Σχετικοί όροι

Νοσοκομεία - Πιερία

3 Αρχειακή περιγραφή results for Νοσοκομεία - Πιερία

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

  • GR ADM036.01
  • Αρχείο
  • 1936-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σανατορίου Πέτρας, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλία Μισθολογίου προσωπικού, φωτογραφίες, βιντεοκασέτες, κασέτες κάμερας, slides, φυλλάδια, περιοδικά, ημερολόγια, φυλλάδια, προγράμματα, βιβλία και 4 τοπογραφικά.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

  • GR ADM036.02
  • Αρχείο
  • 1936-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Μητρώα Ασθενών, Καρτέλες Βιβλιαρίων Ασθενών, Φάκελο Διοικητικών ανακρίσεων, Βιβλιάριο Καταθετών, Πρωτόκολλο Διοικητικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικά-Αποφάσεις, Αλληλογραφία και Ημερολόγια.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

  • GR ADM036.03
  • Αρχείο
  • 1936-1979

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Ημερήσιων Διαταγών , Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σανατορίου Πέτρας, Πρωτόκολλα,Φάκελος Διευθύνσεως, Φάκελοι εμπιστευτικών Εγγράφων, Φάκελος λατομείου μαρμάρων, Φάκελοι διαγωνισμών, Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας