Κοινωνικά φρονήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κοινωνικά φρονήματα

Αντίστοιχοι όροι

Κοινωνικά φρονήματα

Σχετικοί όροι

Κοινωνικά φρονήματα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Κοινωνικά φρονήματα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης (Σάμος)

  • Αρχείο
  • 1959, 1962

Τρία έγγραφα της Νομαρχίας Σάμου με θέμα τους μη νομιμόφρονες: α. Έγγραφο Συμβουλίου Νομιμοφροσύνης (14/1/1959) - χαρακτηρισμός μη νομιμόφρων, β. Απόλυση μη νομιμόφρονος υπαλλήλου (17/12/1959), γ. Έκπτωση των μη νομιμοφρόνων αξιωματικών .

Νομαρχία Σάμου