Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Γ.Α.Κ. Έβρου

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως

Τοποθεσία

Αλεξανδρούπολη

Περιοχή

Έβρος

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

68132

Τηλέφωνο

2551080754

Fax

2551083368

Email

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Το 1973 ιδρύεται το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο (Τ.Ι.Α.) Αλεξανδρούπολης με το Βασιλικό Διάταγμα 308/1973. Η Εποπτική Επιτροπή του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Αλεξανδρούπολης συνήλθε για πρώτη φορά από το έτος ίδρυσής του στις 25-09-1989 και η λειτουργία του Αρχείου ξεκίνησε ουσιαστικά την ίδια περίοδο (Σεπτέμβριος του 1989) όταν αποσπάστηκε στο Τ.Ι.Α. Αλεξανδρούπολης και ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένης εκπαιδευτικός.

Με την ψήφιση του Ν.1946/91 το Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Αλεξανδρούπολης μετονομάστηκε σε Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Έβρου, ενώ με τον Ν. 4610/2019 σε Γ.Α.Κ. - Τμήμα Έβρου.

Ο νόμος αυτός καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ., ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ. Έβρου στεγάστηκαν αρχικά σε χώρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, κατόπιν σε χώρο του κτηρίου της παλιάς Νομαρχίας Έβρου και μετά σε μισθωμένο οίκημα, μέχρι τον Ιανουάριο του 2009. Από τον Ιανουάριο του 2009 στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους στον 1ο και 2ο όροφο 5όροφου κτηρίου επί της οδού Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως στην Αλεξανδρούπολη.

Holdings

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Εμπορίου 7 & Αρκαδιουπόλεως
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 68132