Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας ¨Μανούσεια¨

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Δ.Κ.Ι.Β.Σ.Μ

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας ¨Μανούσεια¨

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Πεδίο επικοινωνίας

 

Μπουσταντζή Ανδρομάχη, Διευθύντρια Δ.Κ.Ι.Β.Σ., Βιβλιοθηκονόμος Τ.Ε

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πλ.Τσιστοπούλου 3

Τοποθεσία

Σιάτιστα

Περιοχή

Κοζάνη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2465021261

Fax

Email

URL

www.siatistabibl.gr

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό/Βιογραφικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Administrative structure

Πολιτικές διαχείρισης και συλλογής αρχείων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 7 π.μ. -7 μ.μ
Κάθε Τετάρτη 7 π.μ. – 7 μ.μ. εκτός Ιουλίου, Αυγούστου

Access conditions and requirements

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Δημόσιοι χώροι

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πλ.Τσιστοπούλου 3
Σιάτιστα, Κοζάνη