Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας ¨Μανούσεια¨

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Δ.Κ.Ι.Β.Σ.Μ

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας ¨Μανούσεια¨

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

 

Μπουσταντζή Ανδρομάχη, Διευθύντρια Δ.Κ.Ι.Β.Σ., Βιβλιοθηκονόμος Τ.Ε

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πλ.Τσιστοπούλου 3

Τοποθεσία

Σιάτιστα

Περιοχή

Κοζάνη

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2465021261

Fax

Email

URL

www.siatistabibl.gr

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 7 π.μ. -7 μ.μ
Κάθε Τετάρτη 7 π.μ. – 7 μ.μ. εκτός Ιουλίου, Αυγούστου

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Πλ.Τσιστοπούλου 3
Σιάτιστα, Κοζάνη