Εκλογές, Δημοτικές, 2014

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκλογές, Δημοτικές, 2014

Αντίστοιχοι όροι

Εκλογές, Δημοτικές, 2014

Σχετικοί όροι

Εκλογές, Δημοτικές, 2014

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εκλογές, Δημοτικές, 2014

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

  • GRGSA-CA- JUS001.14
  • Αρχείο
  • 2014

Εκλογικό υλικό (επιλογή Εκλογικών Τμημάτων): 1) των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014, 2) των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και 3) των επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014.

Πρωτοδικείο Αθηνών